3 cách quay slow motion, làm chậm video trên Tiktok cực dễ

Bạn đang tìm kiếm cách quay video chậm, quay video slow motion trên TikTok để tạo nên những video độc lạ, ấn tượng và đăng video lên TikTok cũng như san sẻ với bạn hữu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách quay slow motion, làm chậm video trên Tiktok cực dễ.

3 cách quay slow motion, làm chậm video trên Tiktok cực dễ

3 cách quay slow motion, làm chậm video trên Tiktok cực dễ

Bài hướng dẫn được thực thi trên điện thoại cảm ứng Samsung J7 Pro và bạn cũng hoàn toàn có thể triển khai các bước tương tự như trên các điện thoại cảm ứng iPhone.

3 cách quay slow motion, làm chậm video trên Tiktok

1. Cách làm chậm video trên TikTok

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng TikTok, nhấn hình tượng dấu cộng.
 • Chọn vận tốc quay video slow motion trên TikTok.
 • Nhấn giữ hình tượng nút đỏ để quay video slow motion.
 • Chọn Tiếp.
 • Chọn Đăng.

Hướng dẫn cụ thể

Bước 1 : Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào hình tượng dấu cộng ở phía dưới màn hình hiển thị.

Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào biểu tượng dấu cộng

Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào hình tượng dấu cộng

Bước 2 : Nhấn chọn hình tượng Tốc độ > Sau đó chọn vận tốc x0. 5 hoặc x0. 3 để quay video slow motion trên TikTok.

Nhấn chọn biểu tượng Tốc độ > Sau đó chọn tốc độ x0.5 hoặc x0.3″ class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1396640//d8880e3acae502bb5bf4copy-675×1200.jpg” title=”Nhấn chọn biểu tượng Tốc độ > Sau đó chọn tốc độ x0.5 hoặc x0.3″ width=”675″/></p>
<p>Nhấn chọn hình tượng Tốc độ > Sau đó chọn vận tốc x0. 5 hoặc x0. 3</p>
<p>Ngoài ra bạn còn có các tùy chọn khác như tùy chỉnh độ dài video 3 phút, 60 s, 15 s hoặc tùy chỉnh các hiệu ứng, thêm bộ lọc, làm đẹp,… cho video với các hình tượng tương ứng.</p>
<p class=

Tùy chỉnh độ dài video 3 phút, 60s, 15s hoặc tùy chỉnh các hiệu ứng, thêm bộ lọc, làm đẹp,... cho video

Tùy chỉnh độ dài video hoặc tùy chỉnh các hiệu ứng, thêm bộ lọc,… cho video

Bước 3 : Nhấn giữ hình tượng nút đỏ để quay video slow motion trên TikTok.

Nhấn giữ biểu tượng nút đỏ để quay video slow motion trên TikTok

Nhấn giữ hình tượng nút đỏ để quay video slow motion trên TikTok

Bước 4 : Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng, ghép nhạc vào video TikTok, chèn chữ vào video TikTok, nhãn dán cho video với các hình tượng tương ứng.

Sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng,... cho video

Sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng,… cho video

Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải.

Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải

Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải

Bước 5 : Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc san sẻ với bạn hữu qua Facebook, Zalo,…

Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua Facebook, Zalo,...

Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc san sẻ với bạn hữu qua Facebook, Zalo,…

2. Cách làm video slow motion trên TikTok từ video có sẵn

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào hình tượng dấu cộng ở phía dưới màn hình hiển thị.
 • Chọn Tải lên hoặc nhấn vào biểu tượng hình tròn màu đỏ để quay video mới.
 • Chọn video mà bạn muốn làm video slow motion > Chọn Tiếp.
 • Chọn Hiệu ứng.
 • Chọn Thời gian > Chọn Chuyển động chậm để quay video slow motion trên TikTok.
 • Chọn Lưu.
 • Chọn Tiếp.
 • Chọn Đăng.

Hướng dẫn cụ thể

Bước 1 : Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào hình tượng dấu cộng ở phía dưới màn hình hiển thị.

Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào hình tượng dấu cộng

Bước 2 : Chọn Tải lên hoặc nhấn vào biểu tượng hình tròn màu đỏ để quay video mới.

Chọn Tải lên hoặc nhấn vào biểu tượng hình tròn màu đỏ để quay video mới

Chọn Tải lên hoặc nhấn vào biểu tượng hình tròn màu đỏ để quay video mới

Bước 3 : Chọn video mà bạn muốn làm video slow motion > Chọn Tiếp.

Chọn video mà bạn muốn tua ngược > Chọn Tiếp” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1390103//d1810f5d4b8b82d5db9acopy-675×1200.jpg” title=”Chọn video mà bạn muốn tua ngược > Chọn Tiếp” width=”675″/></p>
<p>Chọn video mà bạn muốn tua ngược > Chọn Tiếp</p>
<p>Bước 4 : Chọn thời lượng cho video mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách kéo thả khung màu đỏ.</p>
<p class=Chọn thời lượng cho video mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách kéo thả khung màu đỏ

Chọn thời lượng cho video mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách kéo thả khung màu đỏ

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể nhấn vào hình tượng đồng hồ đeo tay để chỉnh sửa vận tốc video hoặc nhấn vào hình tượng ô vuông để xoay video.

Nhấn vào biểu tượng đồng hồ để chỉnh sửa tốc độ video hoặc nhấn vào biểu tượng ô vuông để xoay video

Nhấn vào hình tượng đồng hồ đeo tay hoặc nhấn vào hình tượng ô vuông

Chọn Tiếp ở góc trên bên phải.

Chọn Tiếp ở góc trên bên phải

Chọn Tiếp ở góc trên bên phải

Bước 5 : Chọn Hiệu ứng.

Chọn Hiệu ứng

Chọn Hiệu ứng

Bước 6 : Chọn Thời gian > Chọn Chuyển động chậm để quay video slow motion TikTok.

Chọn Thời gian > Chọn Chuyển động chậm để quay video slow motion TikTok” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1396640//f0734bef1331db6f8220copy-675×1200.jpg” title=”Chọn Thời gian > Chọn Chuyển động chậm để quay video slow motion TikTok” width=”675″/></p>
<p>Chọn Thời gian > Chọn Chuyển động chậm để quay video slow motion TikTok</p>
<p>Bước 7 : Sau khi đã làm video slow motion trên TikTok xong, chọn Lưu ở góc trên bên phải.</p>
<p class=Sau khi đã tua ngược video trên TikTok xong, chọn Lưu ở góc trên bên phải

Sau khi đã tua ngược video trên TikTok xong, chọn Lưu ở góc trên bên phải

Bước 8 : Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng, ghép nhạc vào video TikTok, chèn chữ vào video TikTok, nhãn dán cho video với các hình tượng tương ứng.

Sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng,... cho video

Sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng,… cho video

Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải.

Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải

Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải

Bước 9 : Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc san sẻ với bè bạn qua Facebook, Zalo,…

Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua Facebook, Zalo,...

Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc san sẻ với bè bạn qua Facebook, Zalo,…

3. Cách làm chậm video trên TikTok bằng app Capcut

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng CapCut, chọn mục Slow motion bạn thích.
 • Nhấn Sử dụng mẫu > Chọn 1 video bạn muốn làm slow motion.
 • Bạn xem video hiệu ứng app slow motion đã được tự động hóa tạo > Nhấn Xuất.
 • Chọn Lưu vào thiết bị hoặc Chia sẻ ngay lên TikTok.

Hướng dẫn chi tiết cụ thể

Bước 1 : Mở ứng dụng CapCut, chọn mục Slow motion bạn thích.

chọn mục Slow motion

Chọn mục Slow motion

Bước 2 : Nhấn Sử dụng mẫu > Chọn 1 video bạn muốn làm slow motion > Nhấn Xem trước.

Chọn 1 video bạn muốn làm slow motion

Chọn 1 video bạn muốn làm slow motion

Bước 3 : Bạn xem video hiệu ứng app slow motion đã được tự động hóa tạo > Nhấn Xuất.

Hiệu ứng app slow motion

Hiệu ứng app slow motion

Bước 4 : Chọn Lưu vào thiết bị hoặc Chia sẻ ngay lên TikTok.

Chọn Lưu vào thiết bị hoặc Chia sẻ ngay lên TikTok

Chọn Lưu vào thiết bị hoặc Chia sẻ ngay lên TikTok

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 3 cách quay slow motion, làm chậm video trên Tiktok cực dễ. Nếu bạn thấy có ích thì hãy san sẻ với bè bạn và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé!

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết 3 cách quay slow motion, làm chậm video trên Tiktok cực dễ. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm nhiều hướng dẫn và cách làm hay khác: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Hướng Dẫn Cách Làm Sốt Trứng Muối Ngon Dùng Cho Món Hải Sản – Hải Sản Tươi Sống

Một vài năm trở lại đây, các món ăn nhưbánh bông lan trứng muối, món ăn hải sản sốt trứng Read more

Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Cách làm sốt chấm bánh tráng đơn giản nhưng ăn là ghiền – BepXua

Sốt chấm bánh tráng với vị chua, cay, mặn và ngọt. Lại còn vị beo béo của trứng cút phối Read more

4 cách làm nước sốt trộn xà lách đậm đà, độc đáo – Digifood

Xà lách trộn là món ăn thanh đạm, không dầu mỡ được sử dụng để thanh lọc khung hình. Để Read more

Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm sốt trộn mì khô ngon đúng chuẩn của người Hoa – Nấu Ăn Thường Thức – Món ngon mỗi ngày

1.1. Nguyên liệu 1. Cách làm nước sốt mì khô đúng chuẩn của người Hoa Cách làm mì khô của Read more

Originally posted 2022-08-01 05:05:25.

Developed by vietnamvisits.com DMCA.com Protection Status