30 Công Thức Nấu Sữa Hạt Với Máy Làm Sữa Hạt Medion MD 19725

Tác giả : PHÙNG VŨ SƠN Ngày đăng : 15/11/2021

30 CÔNG THỨC NẤU SỮA THẢO MỘC TỐT CHO SỨC KHỎE NHẤT NÊN BỔ SUNG

Máy Làm Sữa Hạt Medion MD 19725

1. CÔNG THỨC NẤU SỮA HẠT MACCA – HẠT ĐIỀU – KHOAI TÍM

Cách 1 : cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink

Cách 2 : khoai tím hấp chín, hạt điều rang sơ. Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào cối, chọn tính năng Thick drink

2. CÔNG THỨC SỮA HẠT ÓC CHÓ – ĐẬU ĐEN – DIÊM MẠCH

 • 30 gr hạt óc chó ngâm 4 h, bóc vỏ lụa.

 • 30 gr đậu đen ngâm 8 h.

 • 20 gr diêm mạch ngâm 4 h.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

3. CÔNG THỨC SỮA HẠT HẠNH NHÂN – ĐẬU ĐỎ – HẠT ĐIỀU

cach lam sua hat bang may lam sua hat

 • 30 gr hạnh nhân ngâm 8 h, bóc vỏ lụa.

 • 20 gr đậu đỏ ngâm 8 h.

 • 20 gr hạt điều rửa sạch.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

4. SỮA HẠT ĐIỀU – ĐẬU GÀ – BÍ ĐỎ

40 gr hạt điều rửa sạch 30 gr đậu gà ngâm 12 h 3-4 lát bí đỏ 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

5. SỮA HẠNH NHÂN – YẾN MẠCH – BÍ ĐỎ

 • 40 gr hạnh nhân ngâm 8 h.

 • 30 gr yến mạch cán dẹt.

 • 3-4 lát bí đỏ.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

6. SỮA HẠT ÓC CHÓ – ĐẬU XANH

 • 40 gr hạt óc chó ngâm 4 h, hoàn toàn có thể bóc vỏ lụa cho đỡ chát.

 • 30 gr đậu xanh ngâm 24 h, đãi sạch vỏ hoặc không.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink hoặc bạn có thểhấp chín đậu xanh. Cho tổng thể nguyên vật liệu vào cối, chọn chính sách Juice.

7. SỮA HẠT MACCA – ĐẬU ĐỎ – HẠT KÊ

 • 30 gr macca không ngâm.

 • 20 gr đậu đỏ ngâm 8 h.

 • 20 gr hạt kê ngâm 8 h.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

8. SỮA HẠT BÍ XANH – YẾN MẠCH – GẠO LỨT

 • 30 gr hạt bí xanh rang.

 • 20 gr yến mạch cán dẹt.

 • 20 gr gạo lứt ngâm 8 h, hoàn toàn có thể rang lên cho thơm.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

9. SỮA HẠT ÓC CHÓ – ĐẬU LĂNG – CÀ RỐT

 • 30 gr hạt óc chó ngâm 4 h, bóc vỏ lụa.

 • 50 gr đậu lăng ngâm 8 h.

 • 3-4 lát cà rốt.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

10. SỮA HẠT ĐIỀU – YẾN MẠCH

 • 50 gr hạt điều rửa sạch.

 • 20 gr yến mạch cán dẹt.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cách 1 : Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

Cách 2 : Hạt điều, yến mạch rang thơm. Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào cối, chọn chính sách Juice.

11. SỮA HẠNH NHÂN – ĐẬU NGỰ – KHOAI TÍM

 • 30 gr hạnh nhân ngâm 8 h, bóc vỏ lụa.

 • 40 gr đậu ngự ngâm 8 h, bóc vỏ.

 • 2-3 lát khoai tím.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

12. SỮA HẠT ÓC CHÓ – MÈ ĐEN – GẠO LỨT

 • 30 gr hạt óc chó ngâm 4 h, bóc vỏ lụa.

 • 30 gr gạo lứt ngâm 8 h, hoàn toàn có thể rang lên cho thơm.

 • 20 gr mè đen ngâm 8 h, hoàn toàn có thể rang lên cho thơm.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 900 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

13. SỮA HẠNH NHÂN – ĐẬU ĐỎ – HẠT ĐIỀU

 • 40 gr hạnh nhân ngâm 8 h, bóc vỏ lụa.

 • 30 gr đậu đỏ ngâm 8 h.

 • 30 gr hạt điều rửa sạch.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

14. SỮA HẠT ĐIỀU – HẠT BÍ XANH

 • 40 gr hạt điều rửa sạch.

 • 30 gr hạt bí xanh rang.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

15. SỮA HẠT ĐẬU GÀ – HẠNH NHÂN

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

16. SỮA HẠT ĐẬU XANH – HẠT ĐIỀU – KHOAI LANG

 • 30 gr đậu xanh ngâm 24 h, hoàn toàn có thể bóc vỏ hoặc không.

 • 40 gr hạt điều rửa sạch.

 • 2-3 lát khoai lang.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

17. SỮA HẠT MACCA – ĐẬU NÀNH

 • 50 gr macca không ngâm.

 • 20 gr đậu nành ngâm 8 h, đãi sạch vỏ.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

18. SỮA HẠT ĐẬU LĂNG – HẠT ĐIỀU – CỦ DỀN

 • 40 gr đậu lăng ngâm 8 h.

 • 30 gr hạt điều rửa sạch.

 • 1-2 lát củ dền.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 900 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

19. SỮA HẠT ÓC CHÓ – ĐẬU NGỰ – BÍ ĐỎ

 • 30 gr hạt óc chó ngâm 4 h, bóc vỏ lụa.

 • 40 gr đậu ngự ngâm 8 h, bóc vỏ lụa.

 • 2-3 lát bí đỏ.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

20. SỮA ĐẬU LĂNG – MACCA – HOA ĐẬU BIẾC

 • 40 gr đậu lăng ngâm 8 h.

 • 30 gr macca không ngâm.

 • 10-15 bông hoa đậu biếc tươi hoặc sấy khô hãm với nước nóng, chắt lọc nước, bỏ xác.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

21. SỮA MÈ ĐEN – YẾN MẠCH

 • 50 gr mè đen đã rang.

 • 20 gr yến mạch.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

22. SỮA HẠT MACCA – GẠO LỨT

 • 30 gr macca không ngâm.

 • 40 gr gạo lứt đã rang.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

23. SỮA HẠT KÊ – ĐẬU XANH – HẠT ĐIỀU

 • 30 gr hạt kê ngâm 8 h.

 • 30 gr đậu xanh ngâm 24 h, hoàn toàn có thể đãi vỏ hoặc không.

 • 20 gr hạt điều rửa sạch.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

24. SỮA HẠT BÍ XANH – HẠT ÓC CHÓ

 • 50 gr hạt bí xanh không ngâm.

 • 20 gr hạt óc chó ngâm 4 h, bóc vỏ lụa.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

25. SỮA HẠNH NHÂN – HẠT ÓC CHÓ

 • 40 gr hạnh nhân ngâm 8 h.

 • 30 gr hạt óc chó ngâm 4 h, bóc vỏ lụa.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

26. SỮA HẠT MACCA – YẾN MẠCH

 • 50 gr macca không ngâm

 • 20 gr yến mạch cán dẹt

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

27. SỮA HẠNH NHÂN – ĐẬU ĐEN

 • 30 gr hạnh nhân ngâm 8 h.

 • 40 gr đậu đen ngâm 8 h.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

28. SỮA HẠT ĐIỀU – ĐẬU XANH

 • 40 gr hạt điều rửa sạch.

 • 30 gr đậu xanh ngâm 24 h.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho tổng thể nguyên vật liệu vào, chọn tính năng Thick drink.

29. SỮA ĐẬU ĐỎ – GẠO LỨT

 • 50 gr đậu đỏ ngâm 8 h.

 • 20 gr gạo lứt rang thơm.

 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800 ml nước.

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

30. SỮA ĐẬU GÀ – YẾN MẠCH

Cho toàn bộ nguyên vật liệu vào, chọn công dụng Thick drink.

Lưu ý : Đối với các loại hạt óc chó, macca, hạnh nhân, hạt điều hoàn toàn có thể cho vào ngay từ đầu hoặc cho vào khi máy chạy còn 10 phút trải qua nắp nhỏ trên cùng của máy để giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao vì thực chất các loại hạt kể trên hoàn toàn có thể không cần phải nấu chín ở nhiệt độ cao.

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Hướng Dẫn Cách Làm Sốt Trứng Muối Ngon Dùng Cho Món Hải Sản – Hải Sản Tươi Sống

Một vài năm trở lại đây, các món ăn nhưbánh bông lan trứng muối, món ăn hải sản sốt trứng Read more

Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Cách làm sốt chấm bánh tráng đơn giản nhưng ăn là ghiền – BepXua

Sốt chấm bánh tráng với vị chua, cay, mặn và ngọt. Lại còn vị beo béo của trứng cút phối Read more

4 cách làm nước sốt trộn xà lách đậm đà, độc đáo – Digifood

Xà lách trộn là món ăn thanh đạm, không dầu mỡ được sử dụng để thanh lọc khung hình. Để Read more

Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm sốt trộn mì khô ngon đúng chuẩn của người Hoa – Nấu Ăn Thường Thức – Món ngon mỗi ngày

1.1. Nguyên liệu 1. Cách làm nước sốt mì khô đúng chuẩn của người Hoa Cách làm mì khô của Read more

Powered by iphongthuy.net DMCA.com Protection Status