Bài 8. Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều

Ngày đăng : 01/07/2016, 02 : 30

GV.TRẦN THỊ HOA SV.NGUYỄN THỊ CẨM HẠNH KẾ HOẠCH BÀI DẠY I/ MỤC TIÊU: – Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều. – Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều. – Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: – Giáo viên chuẩn bị: + Hình mẫu: biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều đã dán vào bìa cứng màu trắng. + Bảng phụ để viết quy trình (có hình minh họa cho từng bước). + Giấy màu ( xanh, đỏ) và giấy trắng. + Bảng ghi nhớ. – HS chuẩn bị: + Giấy màu ( xanh, đỏ) và giấy trắng. + Bút chì, thước kẻ, hồ dán, kéo. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời gian Nội dung cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 3’ Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. KIỂM TRA BÀI CŨ: – Gọi 1 HS vừa nêu vừa thực hiện lại quy trình gấp, cắt, dán hình tròn. +Gọi 1 HS nhận xét. +GV nhận xét. – GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. DẠY BÀI MỚI: GV giới thiệu về biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều. GV đính hình mẫu lên bảng: 1 HS thực hiện 1 HS nhận xét. HS theo dõi HS quan sát 9’ 8’ Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. Bước 2: Dán biển báo chỉ lối đi GV hỏi: 1/ Biển báo có mấy bộ phận? 2/ Mặt biển báo và chân biển báo có hình gì? Và chúng có màu gì? 3/ Ở giữa hình tròn có hình chữ nhật màu gì? GV đính bảng quy trình lên. Để thực hiện được biển báo này ta tiến hành theo 2 bước: – Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh là 6 ô để làm mặt biển báo. Vậy để cắt được hình tròn thì trước tiên ta làm như thế nào? – Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô, rộng 1 ô. GV hỏi: Em nào cho cô biết cắt hình chữ nhật này để làm gì? – Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô để làm chân biển báo. GV hỏi: + Vì sao ta nên chọn màu đỏ làm chân biển báo? ( vì cho giống với thực tế và làm biển báo rất đẹp). * Sau khi chúng ta đã cắt xong : mặt biển báo, vạch HS trả lời: 1/ Gồm 2 bộ phận ( mặt biển báo và chân biển báo) 2/ Hình tròn và hình chữ nhật. Mặt biển báo màu xanh, chân màu đỏ. 3/ Màu trắng. HS theo dõi HS trả lời HS trả lời: Dùng để dán vào giữa hình tròn. HS trả lời 6’ 4’ thuận chiều. Hoạt động 3: GV tổ chức cho HS thực hành (Dán bài vào vở) màu trắng và chân biển báo thì em nào có thể nói bước 2 ta còn làm gì để hoàn thành biển báo? – Dán chân biển báo trước. GV nhắc nhở : *Khi dán nên bôi hồ mỏng, miết tay nhẹ để cho hình phẳng và không bị rách. Chú ý dán phải cho cân đối. – Lớp: 2B GV : Võ Thị Ngân Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều ( tiết ) Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều ( tiết ) Các bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều – Bước 1: Gấp, cắt biển báo giao thông cấm xe ngược chiều – Bước 2: Dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015 Thủ công Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều Bước 1: Gấp, cắt biển báo • • Bước 2: Dán biển báo cấm xe cấm xe ngược chiều – Gấp, cắt hình tròn màu đỏ có cạnh ô -Cắt hình chữ nhật màu trắng dài ô, rộng ô ngược chiều Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều ( tiết ) Thực hành Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều ( tiết ) Cấm tất loại xe theo chiều đặt biển ( trừ xe ưu tiên) Nguyễn Thò Hạnh, lớp CĐTH7 KẾ HOẠCH BÀI DẠY ( LỚP 2) Môn: Thủ công Bài 10: Gấp,cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết 1) I/ Mục tiêu: – Học sinh biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe – Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. – Có ý thức chấp hành luật giao thông II/ Đồ dùng dạy – học 1. Giáo viên: – Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe. – Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe, có hình vẽ minh hoạ cho từng bước – Giấy thủ công hoặc giấy màu ( màu đỏ, màu xanh và màu khác), kéo, hồ dán, thước kẻ. 2. Học sinh: – Giấy thủ công hoặc giấy màu ( màu đỏ, màu xanh và màu khác), kéo, hồ dán, thước kẻ III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Tiết 1 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ (5 phút) – Em hãy nêu cách gấp, cắt biển báo chỉ chiều xe đi. – Em hãy nêu cách dán biển báo chỉ chiều xe đi. 3/ Bài mới:  Giới thiệu bài:( 2 phút) Ở các tiết trước các em đã được học rất nhiều các biển báo giao thông như biển báo chỉ lối đi thuận chiều, biển báo cấm xe đi ngược chiều… Hôm nay các em sẽ được học thêm một loại biển báo nữa là biển báo giao thông cấm đỗ xe. 1 Nguyeãn Thò Haïnh, lôùp CÑTH7 2 Nguyễn Thò Hạnh, lớp CĐTH7 Thời gian Nội dung kiến thức và kó năng cơ bản Phương pháp Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 I. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét: – Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe II/ Giáo viên hướng dẫn mẫu: Bước 1: Gấp cắt biển báo cấm đỗ xe HĐ1: Giáo viên treo biển báo đặt câu hỏi: – Quan sát, nhận xét về kích thước của biển báo. – Nêu nhận xét về sự giống và khác nhau về kích thước, màu sắc, các bộ phận của biển báo giao thông cấm đỗ xe với các biển báo giao thông đã học HĐ 2: Giáo viên lần lượt hướng dẫn quá trình gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe: – Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô(hình 1) – Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô (hình 2) – Cắt hình chữ nhật maù đỏcó chiều dài 4 ô, rộng 1 ô (hình 3) – Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô (hình 4) HĐ 3: Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nêu lại quy trình dán biển báo Giáo viên thực hiện trên bảng lớp: – Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng (hình 1) – Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô (hình 2). – Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn màu đỏ (hình 3) – Dán chéo hình chữ nhật – Học sinh quan sát hình mẫu – Học sinh trả lời về kích thước, màu sắc, hình dáng của biển báo giao thông cấm đỗ xe – Học sinh quan sát và lắng nghe – 1 học sinh trả lời – Cả lớp quan sát 3 hình 3 Nguyễn Thò Hạnh, lớp CĐTH7 KẾ HOẠCH BÀI DẠY ( LỚP 2) Môn: Thủ công Bài 10: Gấp,cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết 1) I/ Mục tiêu: – Học sinh biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe – Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. – Có ý thức chấp hành luật giao thông II/ Đồ dùng dạy – học 1. Giáo viên: – Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe. – Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe, có hình vẽ minh hoạ cho từng bước – Giấy thủ công hoặc giấy màu ( màu đỏ, màu xanh và màu khác), kéo, hồ dán, thước kẻ. 2. Học sinh: – Giấy thủ công hoặc giấy màu ( màu đỏ, màu xanh và màu khác), kéo, hồ dán, thước kẻ III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Tiết 1 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ (5 phút) – Em hãy nêu cách gấp, cắt biển báo chỉ chiều xe đi. – Em hãy nêu cách dán biển báo chỉ chiều xe đi. 3/ Bài mới:  Giới thiệu bài:( 2 phút) Ở các tiết trước các em đã được học rất nhiều các biển báo giao thông như biển báo chỉ lối đi thuận chiều, biển báo cấm xe đi ngược chiều… Hôm nay các em sẽ được học thêm một loại biển báo nữa là biển báo giao thông cấm đỗ xe. 1 Nguyeãn Thò Haïnh, lôùp CÑTH7 2 Nguyễn Thò Hạnh, lớp CĐTH7 Thời gian Nội dung kiến thức và kó năng cơ bản Phương pháp Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 I. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét: – Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe II/ Giáo viên hướng dẫn mẫu: Bước 1: Gấp cắt biển báo cấm đỗ xe HĐ1: Giáo viên treo biển báo đặt câu hỏi: – Quan sát, nhận xét về kích thước của biển báo. – Nêu nhận xét về sự giống và khác nhau về kích thước, màu sắc, các bộ phận của biển báo giao thông cấm đỗ xe với các biển báo giao thông đã học HĐ 2: Giáo viên lần lượt hướng dẫn quá trình gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe: – Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô(hình 1) – Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô (hình 2) – Cắt hình chữ nhật maù đỏcó chiều dài 4 ô, rộng 1 ô (hình 3) – Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô (hình 4) HĐ 3: Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nêu lại quy trình dán biển báo Giáo viên thực hiện trên bảng lớp: – Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng (hình 1) – Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô (hình 2). – Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn màu đỏ (hình 3) – Dán chéo hình chữ nhật – Học sinh quan sát hình mẫu – Học sinh trả lời về kích thước, màu sắc, hình dáng của biển báo giao thông cấm đỗ xe – Học sinh quan sát và lắng nghe – 1 học sinh trả lời Trường tiểu học Vónh NgọcGV: Trònh Vũ Ngọc LoanTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Thủ côngBài : GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE (Tiết 1)Tuần : 17Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng :- Biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe.- Qui trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe, có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.- Giấy màu, hồ, kéo.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò15’ 1. Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. Mục tiêu : Giúp HS bước đầu quan sát hình dán của biển báo. Cách tiến hành : – GV giới thiệu hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe.17’ 2. Họat động 2 : GV Hướng dẫn mẫu. Mục tiêu : Giúp HS nắm được các bước gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe. Cách tiến hành : + Bước 1 : Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. – Cắt hình tròn màu đỏ cạnh 6 ô.- Cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông, cạnh 4 ô.- Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 4 ô rộng 1 ôlàm chân biển báo.+ Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe.- Hướng dán hình tròn màu xanh lên trên hình – HS quan sát và nhận xét về sự giống nhau về kích thước, màu sắc các bộ phận của biển báo giao thông.- Học sinh thực hành bằng giấy nháp.Trường tiểu học Vónh NgọcGV: Trònh Vũ Ngọc Loantròn màu đỏ. Sao cho các đường cong cách đều.4’ 3. Họat động 3 : Củng cố – dặn dò – Giáo viên nhận xét tiết học.- Dặn HS chuẩn bò tiết 2 thực hành.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Giỏo viờn: Vừ Th Ngõn Trng: Tiờu hoc Trng Honh Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2014 Th cụng Gp, Gp, ct, ct, dỏn dỏn bin bin bỏo bỏo giao giao thụng thụng cm cm xe xe Bin bỏo giao thụng cm xe Bin bỏo giao thụng ch li i thun chiu Bin bỏo giao thụng Cm xe i ngc chiu Bin bỏo giao thụng cm xe Gp, ct cỏc b phn ca bin bỏo giao thụng cm xe Hỡnh 1: Dựng giy mu gp,ct hỡnh trũn t hỡnh vuụng cnh ụ ( cỏch gp, ct nh bi : Phi hp gp, ct ,dỏn hỡnh trũn) Hỡnh 2: Dựng giy mu xanh gp,ct hỡnh trũn t hỡnh vuụng cnh ụ ( cỏch gp, ct nh bi : Phi hp gp, ct ,dỏn hỡnh trũn) Hỡnh 3: Chõn bin bỏo: Dựng giy mu sm, ct hỡnh ch nht cú chiu di 10 ụ, chiu rng ụ Hỡnh 4: Dựng giy mu GV.TRẦN THỊ HOA SV.NGUYỄN THỊ CẨM HẠNH KẾ HOẠCH BÀI DẠY I/ MỤC TIÊU: – Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều. – Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều. – Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: – Giáo viên chuẩn bị: + Hình mẫu: biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều đã dán vào bìa cứng màu trắng. + Bảng phụ để viết quy trình (có hình minh họa cho từng bước). + Giấy màu ( xanh, đỏ) và giấy trắng. + Bảng ghi nhớ. – HS chuẩn bị: + Giấy màu ( xanh, đỏ) và giấy trắng. + Bút chì, thước kẻ, hồ dán, kéo. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời gian Nội dung cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 3’ Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. KIỂM TRA BÀI CŨ: – Gọi 1 HS vừa nêu vừa thực hiện lại quy trình gấp, cắt, dán hình tròn. +Gọi 1 HS nhận xét. +GV nhận xét. – GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. DẠY BÀI MỚI: GV giới thiệu về biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều. GV đính hình mẫu lên bảng: 1 HS thực hiện 1 HS nhận xét. HS theo dõi HS quan sát 9’ 8’ Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. Bước 2: Dán biển báo chỉ lối đi GV hỏi: 1/ Biển báo có mấy bộ phận? 2/ Mặt biển báo và chân biển báo có hình gì? Và chúng có màu gì? 3/ Ở giữa hình tròn có hình chữ nhật màu gì? GV đính bảng quy trình lên. Để thực hiện được biển báo này ta tiến hành theo 2 bước: – Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh là 6 ô để làm mặt biển báo. Vậy để cắt được hình tròn thì trước tiên ta làm như thế nào? – Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô, rộng 1 ô. GV hỏi: Em nào cho cô biết cắt hình chữ nhật này để làm gì? – Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô để làm chân biển báo. GV hỏi: + Vì sao ta nên chọn màu đỏ làm chân biển báo? ( vì cho giống với thực tế và làm biển báo rất đẹp). * Sau khi chúng ta đã cắt xong : mặt biển báo, vạch HS trả lời: 1/ Gồm 2 bộ phận ( mặt biển báo và chân biển báo) 2/ Hình tròn và hình chữ nhật. Mặt biển báo màu xanh, chân màu đỏ. 3/ Màu trắng. HS theo dõi HS trả lời HS trả lời: Dùng để dán vào giữa hình tròn. HS trả lời 6’ 4’ thuận chiều. Hoạt động 3: GV tổ chức cho HS thực hành (Dán bài vào vở) màu trắng và chân biển báo thì em nào có thể nói bước 2 ta còn làm gì để hoàn thành biển báo? – Dán chân biển báo trước. GV nhắc nhở : *Khi dán nên bôi hồ mỏng, miết tay nhẹ để cho hình phẳng và không bị rách. Chú ý dán phải cho cân đối. – Nguyễn Thò Hạnh, lớp CĐTH7 KẾ HOẠCH BÀI DẠY ( LỚP 2) Môn: Thủ công Bài 10: Gấp,cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết 1) I/ Mục tiêu: – Học sinh biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe – Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. – Có ý thức chấp hành luật giao thông II/ Đồ dùng dạy – học 1. Giáo viên: – Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe. – Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe, có hình vẽ minh hoạ cho từng bước – Giấy thủ công hoặc giấy màu ( màu

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 8. Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều,

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Bài 8. Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng

Cách làm giảm vân môi có rất nhiều chị em chăm sóc bởi rất nhiều người gặp phải thực trạng Read more

Cách làm trơn khóa áo

9 Cách sửa khóa kéo đơn giản, nhanh và cực hiệu quả Khóa kéo là loại phụ kiện được dùng Read more

Cách trồng khoai tây đơn giản tại nhà từ củ mọc mầm

Khoai tây thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình, hơn nữa trồng khoai Read more

Kỹ thuật chăm sóc và điều khiển cây nhãn ra hoa theo ý muốn | Kỹ thuật nuôi trồng

– Đắp mô, bồi liếp : Trong 2 năm đầu, hàng năm cần đắp thêm đất khô vào chân mô, Read more

TẠO TRÒ CHƠI CHIẾC NÓN KỲ DIỆU BẰNG POWERPOINT 2021

Bước 1 : Tùy chỉnh Vẽ một hình tròn trụ để mở màn tạo game show chiếc nón kỳ diệu Read more

Cách làm chicken salad bằng tiếng Anh

FirstlyWash the chicken breast and soak it with fresh milk for about 10 minutes. Place the chicken breast in a Read more

Cách Làm Chem Chép Xào Sa Tế, Cách Làm Món Chem Chép Xào Satế Của Hà Trinh

Những món xào luôn rất được ưa chuộng và xuất hiện phổ biến trong những bữa cơm gia đình bởi Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Thuốc Ném Trong Minecraft Pe Và Pc, Công Thức Pha Thuốc Trong Minecraft

Công thức pha thuốc game Minecraft là một trong, những bộ công thức mà nó cực kỳ quan trọng và Read more

Powered by nvmac.org DMCA.com Protection Status