Bài tập phát âm s, es, ed và trọng âm (Có đáp án) | ELSA Speak

Gần tới thi cuối kỳ nhưng bạn vẫn mãi đang loay hoay với các bài tập phát âm s, es và ed. Nếu bạn vẫn chưa ghi nhớ được các quy tắc thì hãy tham khảo các bài viết về cách phát âm ed, cách phát âm s và es của ELSA Speak để phục vụ học tiếng Anh online và offline thật hiệu quả nhé. Sau khi đã thuộc các mẹo và quy tắc hãy cùng làm các dạng bài tập dưới đây cùng ELSA nào!

Lý thuyết tổng hợp và bài tập phát âm ed

Quy tắc phát âm ed như sau:

Kiểm tra phát âm với bài tập sau :

{ { sentences [ sIndex ]. text } }

Click to start recording !

Recording … Click to stop !

loading

 • Đuôi ed phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).
 • Đuôi ed phát âm là /ed/ khi động từ có phát âm kết thúc bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).
 • Đuôi ed phát âm là d với tất cả các trường hợp còn lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn muốn nghe đúng mực cách phát âm ? Xem ngay Hướng dẫn setup gói Elsa Speak Trọn đời .
Bài tập phát âm ed tiếng Anh có đáp án | ELSA Speak

Có thể bạn quan tâm: Đào tạo Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 4.0

Bài tập luyện phát âm ed online:

1. A. worked B. wanted   C. stopped   D. asked
2.  A. opened B. knocked   C. played D. occurred
3. A. talked B. watched  C. lived D. stopped
4. A. covered B. installed                C. described D. decorated
5. A. claimed B. warned     C. occurred D. existed
6. A. carried B. looked  C. managed  D. opened
7.  A. pleased B. smoked    C. stopped   D. missed
8. A. waited B. mended   C. objected D. faced
9. A. pleased B. erased  C. increased D. amused
10. A. arrived B. believed C. received D. hoped
11. A. opened B. knocked C. played D. occurred
12. A. rubbed B. tugged C. stopped D. filled
13. A. dimmed B. travelled C. passed D. stirred
14. A. tipped B. begged C. quarrelled D. carried
15. A. killed B. hurried C. regretted D. planned
16. A. visited B. showed C. wondered D. studied
17. A. sacrificed B. finished C. fixed D. seized
18. A. needed B.  booked C. stopped D. washed
19.  A. loved  B.  teased  C. washed  D. rained
20.  A. packed B. punched C. pleased D. pushed 
21.  A. painted B. provided C. protected D. equipped
22.  A. tested B. marked C. presented D. founded
23.  A. used B. finished C. married D. rained
24.  A. allowed B. dressed C. flashed D. mixed
25.  A. switched B. stayed C. believed D. cleared
26.  A. decided B. waited C. handed D. designed
27.  A. annoyed B. phoned C. watched D. remembered
28.  A. hurried B. decided C. planned D. wondered
29.  A. posted B. added C. managed D. arrested
30.  A. dreamed B. neglected C. denied D. admired

Bài tập phát âm ed trọng tâm

Có thể bạn quan tâm: Quy trình đào tạo nhân viên bán hàng hiệu quả, đúng chuẩn cho mọi doanh nghiệp

Đáp án của bài tập phát âm ed:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A, 10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A, 15 – C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, 20 – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

>>> Xem thêm: Cách phát âm ch chi tiết và chuẩn chỉnh

>> > Xem thêm : Phát âm tiếng Anh : Cách phát âm / ɪə /, / eə / và / ʊə / chuẩn nhất

Phát âm s, es

Mẹo/ cách làm bài tập phát âm s, es chuẩn xác nhất:

 • Từ kết thúc bằng âm vô thanh đọc là /s/.
 • Từ kết thúc bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm đọc là /z/.
 • Trường hợp đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ đọc là /iz/.

Trong đó :

 • Âm vô thanh gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.
 • Âm hữu thanh gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

Mẹo nhớ cách phát âm s / es đơn thuần nhất là nhớ các âm kèm cách đọc tương ứng, như cách hướng dẫn giải bài tập phát âm s / es ở trên .
Bài tập phát âm s, es tiếng Anh | ELSA Speak

Bài tập phát âm s, es có 3 cách đọc là /s/, /z và /iz/

Có thể bạn quan tâm: Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Bài tập s, es có đáp án:

1. A. coughs      B. sings              C. stops D. sleeps
2. A. signs                  B. profits      C. becomes     D. survives
3. A. walks             B. steps            C. shuts         D. plays
4. A. wishes            B. practices    C. introduces       D. leaves
5. A. grasses       B. stretches                   C. comprises D. potatoes
6. A. desks          B. maps          C. plants     D. chairs
7. A. pens      B. books        C. phones         D. tables
8. A. dips  B. deserts                  C. books   D. camels
9. A. miles  B. attends C. drifts D. glows
10. A. mends   B. develops  C. values      D. equals
11. A. repeats  B. classmates C. amuses D. attacks
12. A. humans B. dreams C. concerts                D. songs
13. A. manages  B. laughs C. photographs          D. makes
14. A. dishes  B. oranges C. experiences D. chores
15. A. fills B. adds C. stirs  D. lets
16. A. wants B. books C. stops D. sends
17. A. books B. dogs C. cats D. maps
18. A. biscuits B. magazines C. newspapers D. vegetables
19. A. knees  B. peas  C. trees  D. niece
20. A. cups  B. stamps C. books D. pens
21. A. houses B. faces C. hates D. places
22. A. schools B. yards C. labs D. seats
23.   A. names B. lives C. dances                D. tables
24.   A. nights B. days  C. years D. weekends
25.   A. pens  B. markers C. books D. rulers
26.   A. shakes B. nods C. waves D. bends
27.   A. horse B. tools C. house D. chairs
28.   A. faces B. houses C. horses D. passes
29.   A. president  B. busy  C. handsome  D. desire
30.   A. sweets B. watches C. dishes D. boxes

Bài tập phát âm s, es

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – D, 5 – D, 6 – A. 7 – B, 8 – D, 9 – C, 10 – B, 11 – C, 12 – C, 13 – A, 14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, 20 – D, 21 – C, 22 – D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

Có thể bạn quan tâm: Quy trình đào tạo nhân sự hiệu quả nhất cho mọi doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm: Quy trình đào tạo nhân viên mới chất lượng, hiệu quả cho mọi doanh nghiệp

Bài tập nhấn trọng âm tiếng Anh

Bài tập nhấn trọng âm trong tiếng Anh | ELSA Speak

1. A. disease B. humor C. cancer D. cattle
2. A. persuade B. reduce C. increase D. offer
3. A. appoint B. gather C. threaten D. vanish
4. A. explain B. provide C. finish D. surprise
5. A. beauty B. easy C. lazy D. reply
6. A. significant B. convenient C. fashionable D. traditional
7. A. contrary B. graduate C. document D. attendance
8. A. emphasize B. contribute C. maintenance D. heritage
9. A. committee B. referee C. employee D. refugee
10. A. apprehension B. preferential C. conventional D. Vietnamese
11. A. elephant B. dinosaur C. buffalo D. mosquito
12. A. image B. predict C. envy D. cover
13. A. company B. atmosphere C. customer D. employment
14. A. commit B. index C. pyramid D. open
15. A. habitat B. candidate C. wilderness D. attendance
16. A. satisfactory B. alter C. military D. generously
17. A. enrichment B. advantage C. sovereignty D. edition
18. A. economic B. considerate C. continental D. territorial
19. A. interact B. specify C. illustrate D. fertilize
20. A. characterize B. facility C. irrational D. variety
21. A. obligatory B. geographical C. international D. undergraduate
22. A. blackboard B. listen C. between D. student
23. A. interview B. community C. vocational D. idea
24. A. national B. open C. college D. curriculum
25. A. preservation B. sympathetic C. individual D. television
26. A. respectful B. interesting C. forgetful D. successful
27. A. genuine B. kangaroo C. generous D. fortunate
28. A. technique B. regional C. satellite D. interesting
29. A. compulsory B. centenarian C. technology D. variety
30. A. informal B. supportive C. personnel D. apparent

Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D, 12 – B, 13 – D, 14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B, 19 – A, 20 – A, 21 – A, 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 – D, 26 – D, 27 – B, 28 – A, 29 – B, 30 – C
>> Xem thêm : Những quy tắc trọng âm tiếng Anh không thiếu dễ nhớ nhất

Trên đây là bài tập phát âm tiếng Anh ở 3 dạng bao gồm phát âm ed, phát âm s và es và trọng âm. Bạn hãy thử làm và so sánh đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn muốn luyện tập nhiều hơn với những bài tập phát âm, hãy tải phần mềm học tiếng Anh online ELSA Speak và học mỗi ngày cùng trợ lý ảo của ứng dụng luyện nói tiếng Anh ELSA Speak.

Có thể bạn quan tâm: Chương trình đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp hiệu quả, chất lượng hàng đầu

1. Mẹo làm bài tập phát âm s/es luôn đúng?

 • Từ kết thúc bằng âm vô thanh đọc là /s/.Từ kết thúc bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm đọc là /z/.Trường hợp đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ đọc là /iz/.
 • 2. Mẹo làm bài tập đánh trọng âm Người học nên khám phá mẹo làm bài tập đánh trọng âm luôn đúng theo quy tắc 10 ngón tay giúp ghi nhớ nhanh gọn và dễ nhớ quy tắc đánh trọng âm. ELSA PRO 1 NĂM

  ELSA PRO 1 NĂM

  Giá chỉ

  989,000 VND

  Giảm thêm được 194K khi nhập mã TUNPHAM

  Mua ngay
  ELSA PRO TRỌN ĐỜI

  ELSA PRO TRỌN ĐỜI

  Giá gốc: 9,995,000 VND

  1,995,000 VND

  Giảm thêm được 450K khi nhập mã TUNPHAM

  Mua ngay
  ELSA PRO 6 THÁNG

  ELSA PRO 6 THÁNG

  Giá chỉ

  589,000 VND

  Mua ngay

  Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Bài tập phát âm s, es, ed và trọng âm (Có đáp án) | ELSA Speak. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

  Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

  Cách làm thú vị khác
  Cách làm món cốm rang tuổi thơ giòn rụm, thơm ngon từ cơm nguội

  Cơm nguội còn thừa nhiều quá không biết phải giải quyết và xử lý như thế nào ? Hãy vào Read more

  Cách xin lỗi 12 chòm sao vô cùng hiệu quả, hết giận ngay

  Bạch Dương (21/3 – 19/4): Bạch Dương rất dễ tức giận nhưng cũng rất mau tha thứ. Vấn đề là Read more

  Hướng Dẫn Sử Dụng Bệnh Án Điện Tử Tại Phòng Khám Victoria Healthcare | Bệnh án điện tử

  1-        Tạo tài khoản Bệnh án điện tử (Portal) Khi đăng ký khám bệnh tại Phòng khám với địa chỉ Read more

  Cách làm bề bề sốt cà chua

  Theo dõi Massageishealthy trên Google News Nội dung chính Cách nấu các món ngon từ bề bề, món ngon từ Read more

  5 cách làm salad bắp cải trộn mayonnaise, salad trộn dầu giấm, cải tím chua ngọt mayonnaise giảm cân hiệu quả – Chả lụa hai lúa

  Những món gỏi trộn được yêu thích là bởi hương vị tươi mát lại còn không quá nhiều dầu mỡ. Nhưng bạn Read more

  Công thức nấu món bò hầm sả thịt mềm thơm nức mũi – Digifood

  Đổi mới hương vị ẩm thực cho gia đình khiến nhiều chị em băn khoăn chưa biết chọn món nào. Read more

  Cách Làm Thịt Bò Ngâm Giấm Chua Ngọt Ngon Đã Miệng Tại Nhà

  Thịt bò ngâm giấm là món ngon có nhiều ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Đây là món Read more

  [Món Tết] Cách làm BẮP BÒ NGÂM MẮM CHUA NGỌT – Savoury Days

  Sách “Khi bếp vắng lò” Danh mục món mặn Danh mục bánh ngọt Công thức hàng tháng Công thức hàng Read more

  No PHP files found in the directory. DMCA.com Protection Status