Các bước kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng kế toán cần nắm

Kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng – Kê khai sai tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế TNDN là đều không tránh khỏi của những bạn đang làm kế toán. Đây cũng là bài toán khó không riêng gì với những kế toán mới ra trường, mà ngay cả kế toán có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề cũng thấy hóc búa. Và rất nhiều bạn kế toán đã rất lúng túng vì khi kê khai bổ sung thuế sẽ bị phạt. Vậy khi kế toán phát hiện ra những sai sót trên thì giải quyết và xử lý như thế nào ?

Trong bài viết ngày thời điểm ngày hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ san sẻ tới các bạn 1 chủ đề đang được rất nhiều bạn kế toán chăm sóc đó là : “ Các bước kê khai thuế bổ sung qua mạng kế toán cần nắm ”, giúp dân nhà Kế tất cả chúng ta tự tin làm kế toán theo đúng lao lý pháp lý.

1. Khi nào phát sinh kê khai bổ sung các loại thuế ?

1.1 Kê khai bổ sung với thuế GTGT

– Sau khi hết thời hạn nộp tờ khai thuế theo pháp luật, người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây tác động ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung và kiểm soát và điều chỉnh tờ khai

– Tờ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất kể ngày thao tác nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Chú ý : Kể từ ngày 01/01/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219 / 2013 / TT-BCT thì :

– Đối với hóa đơn đầu ra kê khai sót : phát hiện thiếu sót ở kỳ nào thì phải kê khai bổ sung, kiểm soát và điều chỉnh tại kỳ tính thuế đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu ( nếu có ).

Ví dụ : Quý III / 2019 Kế Toán Việt Hưng phát hiện 1 hóa đơn Đầu Vào ngày 28/12/2018 quên chưa kê khai vào quý IV / 2018. Thì vẫn kê khai bổ sung vào quý hiện tại đang kê khai là Quý III / 2019.

– Đối với hóa đơn nguồn vào kê khai sót : không số lượng giới hạn thời hạn kê khai, nếu phát hiện thiếu sót trong quy trình kê khai thì vẫn được kê khai bổ sung vào thời gian nào cũng được miễn là trước khi cơ quan thuế có quyết định hành động thanh kiểm tra.

Ví dụ : Quý III / 2019 Kế Toán Việt Hưng phát hiện 1 hóa đơn Đầu Ra ngày 28/12/2018 quên chưa kê khai vào quý IV / 2018. Thì phải kê khai kiểm soát và điều chỉnh bổ sung tại quý xuất hóa đơn là Quý IV / 2018

1.2 Kê khai bổ sung với thuế TNCN

– Đối với tờ khai tạm tính thuế TNCN và Tờ khai quyết toán thuế TNCN khi đã kê khai sai mà kế toán phát hiện ra là đã quá thời hạn kê khai thì kế toán triển khai kê khai bổ sung trước khi Cơ quan thuế công bố thanh kiểm tra.

1.3 Kê khai bổ sung với thuế TNDN

– Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN khi kê khai sai về ngân sách hoặc lệch giá tại thời gian Quyết toán thuế TNDN và Kế toán phát hiện ra là thời hạn kê khai đã quá hạn thì được quyền kê khai bổ sung của Tờ khi quyết toán thuế TNDN của năm bị kê khai sai tại bất kể thời hạn nào phát hiện ra miễn sao trước khi cơ quan thuế công bố quyết định hành động thanh kiểm tra.

2. Các bước kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng kế toán cần nắm

2.1 Các bước kê khai bổ sung thuế GTGT qua mạng | Kê khai thuế bổ sung lần 2

2.1.1 Phát hiện kê khai sai khi chưa hết hạn nộp tờ khai

Khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng tác động đến tiền thuế nhưng còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới ( tờ khai lần đầu ), kiểm soát và điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại.

Ví dụ : Ngày 26/07/20 xx Kế Toán Việt Hưng nộp tờ khai thuế GTGT Quý 2/20 xx. Nhưng đến ngày 29/07/20 xx phát hiện kê khai sai tiền thuế

Giải pháp : Chỉ cần lập lại tờ khai Quý 2/20 xx cho đúng rồi nộp lại trước ngày 30/07/20 xx ( Thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 30 của tháng tiên phong quý tiếp theo ).

Lưu ý : Chọn như trên hình và nộp lại, không chọn tờ khai bổ sung

2.1.2 Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai

Sau khi nộp tờ khai mà phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp thì người nộp thuế triển khai những việc làm sau :

Bước 1 : Vào ứng dụng HTKK, click chọn “ kỳ kê khai sai ” => Chọn tờ khai bổ sung

Lưu ý : Lập được tờ khai bổ sung thì phải có tài liệu của tờ khai lần đầu trong HTKK, các nguyên tắc lấy tài liệu kê khai bổ sung :

Sau đó bấm chọn đồng ý chấp thuận, màn hình hiển thị sẽ mở ra như sau :

Bước 2 : Điều chỉnh các số liệu trên tờ khai kiểm soát và điều chỉnh :

Trường hợp 1 : Kỳ trước quên không nhập số thuếGTGT òn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại chỉ tiêu 22

Ví dụ : Kế Toán Việt Hưng có tờ khai chính thức quý I / 2019 có chỉ tiêu 43 là : 4.000.000 đ số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Nhưng vì nguyên do nào đó ( hoàn toàn có thể là do cài lại máy tính và ứng dụng HTKK đã bị mất tài liệu ) nên tờ khai quý II / 2019 không hiện chỉ tiêu 22 là 4.000.000 đ

=> Cách giải quyết và xử lý là kê khai bổ sung quý II / 2019 ở chỉ tiêu 22 điền thêm là 4.000.000 đ -> sau đó ấn “ tổng hợp KHBS ”

Trường hợp 2 : Kê sai hóa đơn nguồn vào.

Kê khai kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là 23, 24, 25

Ví dụ : Đến ngày 5/8/20 xx phát hiện kê khai sai số tiền trên hóa đơn nguồn vào. Cụ thể là tiền hang bị ghi lộn số dẫn tới tăng 3.000.000 đ thuế GTGT : 300.000 đ ( đều là hàng chịu thuế 10 % ) => Thì ở chỉ tiêu 23 các bạn sẽ ghi giảm 3.000.000 đ và chỉ tiêu 24 và 25 sẽ ghi giảm 300.000 đ.

Trường hợp 3 : Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra.

Kê khai kiểm soát và điều chỉnh tăng / giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu là [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] theo các mức thuế suất trên hóa đơn

Ví dụ : Kế toán Việt Hưng phát hiện kê khai sai 1 tờ hóa đơn đầu ra số 000123 ngày 15/08/20 xx số tiền đúng lệch giá chưa Hóa Đơn đỏ VAT là 20.000.000 đồng và thuế Hóa Đơn đỏ VAT là 2.000.000 đồng nhưng kế toán đã kê khai chưa Hóa Đơn đỏ VAT là 200.000.000 đồng, Hóa Đơn đỏ VAT là 20.000.000 đồng.

=> Giải pháp : Điều chỉnh trực tiếp trên sheet tờ khai kiểm soát và điều chỉnh và sửa lại số liệu kê khai sai thành số liệu kê khai đúng ở các chỉ tiêu [ 32 ], [ 33 ], đơn cử tác dụng sau kiểm soát và điều chỉnh như sau :

[ 32 ] : 3.200.000.000 – 180.000.000 = 3.020.000.000 đ

[ 33 ] : 320.000.000 – 18.000.000 = 302.000.000 đ

Bước 3 : Sau khi kiểm soát và điều chỉnh bấm chọn “ Ghi ” để phầm mềm tổng hợp tài liệu

Sẽ hiện lên 1 thống báo đã ghi tài liệu thành công xuất sắc.

Bước 4 : Mở tờ báo cáo giải trình khai bổ sung kiểm soát và điều chỉnh bằng cách ấn chọn sheet “ KHBS “ phía dưới, cạnh tờ khai kiểm soát và điều chỉnh.

Các bạn chỉ cần chăm sóc đến hiệu quả giá trị chênh lệch giữa số liệu kiểm soát và điều chỉnh và số đã kê khai kiểm soát và điều chỉnh ở chỉ tiêu [ 40 ] và [ 43 ] như sau :

Nếu [ 40 ] > 0 : Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp ( không có dấu ngoặc đơn )

– Mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp ứng dụng đã tính ở phần B ( Tính số tiền chậm nộp )

– Ngoài ra không phải kê khai chỉ tiêu [ 37 ], [ 38 ] ở kỳ thuế phát hiện sai.

Nếu [ 40 ]

– Tức là số tiền thuế của bạn đang nộp thừa thuế GTGT -> Được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo -> Tự theo dõi riêng bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì trừ đi,

Lưu ý : tuyệt đối không được cho vào chỉ tiêu [ 38 ] ở kỳ hiện tại, vì chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ.

Nếu [ 43 ] > 0 : Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [ 38 ] của kỳ hiện tại

– Ví dụ : sau khi kê khai bổ sung quý 2/2019 số liệu kê khai kiểm soát và điều chỉnh rơi vào trường hợp chỉ tiêu [ 43 ] > 0 ( 3.000.000 > 0 )

Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 3.000.000 đồng

Nhập vào chỉ tiêu [ 38 ] : 3.000.000 đồng của Quý 3/20 xx

Nếu [ 43 ]

– Nhập vào chỉ tiêu [ 37 ] của kỳ hiện tại

Bước 5 : Giải trình : kế toán báo cáo giải trình vào phần nguyên do khác, cuối tờ KHBS, nguyên do mà các bạn làm sai

Sau khi triển khai xong, các bạn kết xuất file XML và nộp lên cơ quan thuế qua mạng điện tử.

2.2 Các bước kê khai bổ sung thuế TNCN qua mạng | Kê khai thuế bổ sung lần 2

Bước 1 : Phải có tờ khai tạm tính thuế TNCN hoặc tờ khai Quyết toán thuế TNCN bị sai mà đã quá thời hạn kê khai. Quá thời hạn kê khai và kế toán phát hiện ra

Bước 2 : Tại thời gian phát hiện ra tờ khai thuế, kê toán triển khai như sau :

Chọn kỳ kê khai thuế TNCN bị sai

Chọn tờ khai bổ sung triển khai làm lại và tự tính ra số tiền tiền chậm nộp để nộp

Bước 3 : Kết xuất file XML và kê khai qua mạng, sau đó lấy tiền đi nộp khoản tiền bổ sung và tiền phạt ( nếu có )

2.3 Các bước kê khai bổ sung thuế TNDN qua mạng | Kê khai thuế bổ sung lần 2

Bước 1 : Phải có tờ khai Quyết toán thuế TNDN bị sai mà đã quá thời hạn kê khai

Bước 2 : Tại thời gian phát hiện ra tờ khai thuế, kế toán thực thi như sau :

Chọn năm kê khai thuế TNDN bị sai

Chọn vào mục tờ khai bổ sung và sửa những tài liệu bị sai thành những tài liệu đúng, sau đó bấm nút ghi => Click chọn Tổng hợp KHBS thì số liệu nhảy sang phần KHBS

Bước 3 : Kết xuất file XML và kê khai qua mạng, sau đó lấy tiền đi nộp khoản tiền bổ sung và tiền phạt ( nếu có ). Nếu nộp dư thì sẽ được bù trừ vào những kỳ nộp thuế TNDN tiếp theo

Lưu ý : các bạn phải ghi nguyên do vì sao kiểm soát và điều chỉnh tại mục Nội dung báo cáo giải trình và tài liệu đính kèm trong sheet 01 / KHBS. Số ngày chậm nộp và Số tiền phạt chậm nộp là do ứng dụng HTKK tự tính.

THAM KHẢO : Các Khoá học Kế toán Online tại Việt Hưng

Trên đây là các bước kê khai thuế bổ sung qua mạng kế toán cần nắm rõ. Hy vọng, với bài viết này Kế Toán Việt Hưng đã giúp các bạn nắm rõ được các trường hợp cần phải kê khai bổ sung như thế nào, để tránh phải nộp những khoản chậm nộp không đáng có.

Nắm chắc kiến thức và kỹ năng, vững bước với nghề Kế Toán!

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Các bước kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng kế toán cần nắm. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm nhiều hướng dẫn và cách làm hay khác: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Cách làm sốt chấm bánh tráng đơn giản nhưng ăn là ghiền – BepXua

Sốt chấm bánh tráng với vị chua, cay, mặn và ngọt. Lại còn vị beo béo của trứng cút phối Read more

4 cách làm nước sốt trộn xà lách đậm đà, độc đáo – Digifood

Xà lách trộn là món ăn thanh đạm, không dầu mỡ được sử dụng để thanh lọc khung hình. Để Read more

Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm sốt trộn mì khô ngon đúng chuẩn của người Hoa – Nấu Ăn Thường Thức – Món ngon mỗi ngày

1.1. Nguyên liệu 1. Cách làm nước sốt mì khô đúng chuẩn của người Hoa Cách làm mì khô của Read more

Cách làm bánh trà sữa trân châu đường đen cực hot – https://cachlam.org

Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Cho đến nay, bánh trà sữa trân Read more

Managed by wpvina.com DMCA.com Protection Status