Cách để Chế tạo xe hơi trong Minecraft

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 1

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / f / f3 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-1-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-1-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / f / f3 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-1-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-1-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  1

  Bắt đầu game show mới trong chính sách Creative ( Sáng tạo ) của Minecraft. Mặc dù về mặc kỹ thuật bạn hoàn toàn có thể làm một chiếc xe hơi trong chính sách Survival ( Sinh tồn ) trên Minecraft, nhưng việc này rất khó do khan hiếm các tài nguyên thiết yếu. Chế độ Creative được cho phép người chơi làm xe hơi mà không lo thiếu tài nguyên.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 2

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 6 / 67 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-2-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-2-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 6 / 67 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-2-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-2-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  2

  Mở trình đơn Creative bằng cách:

  • Trên máy tính – Nhấn phím E .
  • Trên phiên bản di động – Nhấn vào hình tượng ⋯
  • Trên phiên bản máy chơi game – Nhấn vào nút X ( Xbox ) hoặc nút hình vuông vắn ( PlayStation ).
 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 3

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 1 / 17 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-3-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-3-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 1 / 17 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-3-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-3-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  3

  Đặt nguyên liệu chế tạo xe hơi vào kho. Di chuyển những vật phẩm sau từ kho vào thanh trang bị:

  • Khối slime
  • Piston
  • Piston dính
  • Khối đá đỏ

  Di chuyển những vật phẩm sau từ kho vào thanh trang bị :

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 4

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 0 / 04 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-4-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-4-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 0 / 04 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-4-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-4-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  4

  Tìm nơi phẳng phiu. Mẫu xe hơi Minecraft chỉ đi thẳng về phía trước cho đến khi tông phải thứ gì đó và sẽ không còn chạy tiếp được. Đồng thời, luôn luôn phải có tối thiểu một khối không khí bên dưới thì xe mới chuyển dời được.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 5

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 0 / 0 d / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-5-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-5-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 0 / 0 d / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-5-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-5-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  5

  Tạo hai hàng slime dài ba khối song song nhau. Hai hàng này phải cách nhau đúng chuẩn là hai khối.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 6

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 8 / 89 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-6-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-6-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 8 / 89 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-6-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-6-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  6

  Kết nối hai hàng. Đặt tổng số hai khối slime vào giữa hai hàng slime. Bây giờ bạn sẽ có hình như chữ ” i ” in hoa, đây là khu vực tập hợp để sẵn sàng chuẩn bị sản xuất xe hơi.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 7

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 5 / 54 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-7-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-7-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 5 / 54 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-7-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-7-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  7

  Tạo thân xe. Thêm một lớp khối slime ở phía trên khu vực tập hợp, sau đó phá tám khối slime hình chữ I bên dưới. Như vậy bạn sẽ có khu vực tập hợp hình chữ I nằm lơ lửng trên không.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 8

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 7 / 7 e / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-8-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-8-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 7 / 7 e / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-8-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-8-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  8

  Đặt một piston ở đầu phía sau xe. Piston phải nằm hướng về khối chính giữa phía sau. Cách dễ nhất để làm điều này là nhìn vào phần đuôi xe, phá khối slime chính giữa phía sau, đặt hai khối (chồng lên nhau) trên mặt đất làm giàn giáo, đặt piston, phá giàn giáo và thay khối slime vào khối mà bạn đã phá.

  • Piston nằm ở cuối xe chính là phần đuôi xe.

  Piston phải nằm hướng về khối chính giữa phía sau. Cách dễ nhất để làm điều này là nhìn vào phần đuôi xe, phá khối slime chính giữa phía sau, đặt hai khối ( chồng lên nhau ) trên mặt đất làm giàn giáo, đặt piston, phá giàn giáo và thay khối slime vào khối mà bạn đã phá.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 9

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / f / fb / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-9-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-9-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / f / fb / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-9-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-9-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  9

  Đặt piston dính. Phá cả hai khối ở TT, nhìn về phần trước xe lại và đặt hai piston dính. Có thể bạn cần phá khối slime đằng sau và thay thế sửa chữa lại sau khi piston dính thứ hai được đặt.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 10

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 6 / 67 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-10-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-10-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 6 / 67 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-10-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-10-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  10

  Di chuyển lên phần trước chiếc xe. Bạn cần thay piston dính gần với phía đầu xe nhất bằng piston thường nằm hướng về phần trước của xe.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 11

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 2 / 2 f / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-11-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-11-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 2 / 2 f / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-11-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-11-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  11

  Thay piston dính đằng trước bằng piston hướng về phía trước. Bây giờ, từ trước ra sau bạn sẽ có:

  • Một hàng slime
  • Một piston hướng về trước
  • Một piston dính hướng về sau
  • Một hàng slime song song với hàng đầu tiên
  • Một piston thường hướng về trước

  Bây giờ, từ trước ra sau bạn sẽ có :

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 12

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / a / a6 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-12-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-12-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / a / a6 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-12-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-12-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  12

  Đặt khối đá đỏ tiên phong vào khối slime chính giữa phía trước.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 13

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / d / df / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-13-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-13-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / d / df / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-13-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-13-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  13

  Đặt các khối đá đỏ phía đuôi. Đặt một khối đá đỏ vào khối slime chính giữa phía sau, khối còn lại đặt ngay phía trước khối vừa qua, bên trên piston dính.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 14

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / 5 / 52 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-14-Version-4. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-14-Version-4. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / 5 / 52 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-14-Version-4. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-14-Version-4. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  14

  ” Ngồi ” vào xe. Tìm khu vực không có đá đỏ trong xe và ngồi vào.

 • Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 15

  { ” smallUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images_en / thumb / a / a1 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-15. jpg / v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-15. jpg “, ” bigUrl ” : ” https : / / www.wikihow.com / images / thumb / a / a1 / Make-a-Car-in-Minecraft-Step-15. jpg / v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-15. jpg “, ” smallWidth ” : 460, ” smallHeight ” : 345, ” bigWidth ” : 728, ” bigHeight ” : 546, ” licensing ” : ” ” }

  15

  Phá khối đá đỏ của piston dính. Xe sẽ khởi đầu vận động và di chuyển về phía trước. Bạn hoàn toàn có thể dừng xe bằng cách đặt khối đá đỏ khác vào bên trên piston dính, hoặc đặt khối bất kể vào phía trước xe.

  Quảng cáo

 • Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Cách để Chế tạo xe hơi trong Minecraft. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

  Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

  Cách làm thú vị khác
  https://cachlam.org/cach-lam-muoi-ruou-gung-nghe-1657514683/

  https://cachlam.org/cach-lam-muoi-ruou-gung-nghe-1657514683/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-muoi-ruou-gung-nghe-1657514683/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

  Đồng muối Sa Huỳnh Quảng Ngãi – nét đẹp dung bị của làng biển

  Bên cạnh vẻ đẹp lộng lẫy của hòn đảo Lý Sơn thì ở Tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nét đẹp Read more

  Công thức làm sa tế tỏi ớt thơm ngon để được lâu nhất – BepXua

  Sa tế tỏi ớt là gia vị không hề thiếu cho các món ăn như bún bò, hủ tiếu, bún Read more

  https://cachlam.org/cach-lam-muoi-san-bung-1657515049/

  https://cachlam.org/cach-lam-muoi-san-bung-1657515049/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-muoi-san-bung-1657515049/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

  Cách làm món sườn rang muối cho cho bữa tối gia đình – Đào Tạo Bếp Trưởng

  Cách làm món sườn rang muối vừa ngon vừa lạ, giúp bạn có thêm công thức chế biến một món Read more

  Các Loại Muối Chấm Gà Nướng Ngon Khó Cưỡng – Trí Việt Phát

  Muối chấm gà nướng loại nào ngon là câu hỏi mà rất nhiều chị em nội trợ luôn tìm kiếm. Read more

  Cách làm gà hấp muối sả lá chanh thưởng thức là mê

  Thịt gà là thực phẩm cung ứng một lượng protein lớn. Rất tốt cho sức khỏe thể chất về sự Read more

  Cách làm gà nướng muối sả thơm lừng, hấp dẫn khó cưỡng – Ẩm thực – Việt Giải Trí

  Nguyễn Đào Minh Các món gà nướng với lớp da giòn rụm, phần thịt mềm được nêm nếm vừa phải Read more

  Powered by Wiki giải đáp

  DMCA.com Protection Status