Cách Làm Bài Văn Bình Luận Ý Kiến, Quan Điểm Trong Văn Học, Hướng Dẫn: Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học

Bình luận là bài văn nghị luận viết ra để trình diễn ý kiến, thái độ trước một yếu tố nào đó ( một ý kiến, một quan điểm, một hiện tượng kỳ lạ đời sống, một giải pháp, ý tưởng sáng tạo, ý tưởng … ) ; phản hồi là dùng lí lẽ. dẫn chứng để cho thấy yếu tố đó đúng sai, lợi hại, có ý nghĩa lớn, nhỏ như thế nào, và bày tỏ thái độ đống ý hay phản đối. Có rất nhiều dạng bài phản hồi với các cách tiến hành, các cách làm bài văn phản hồi khác nhau .
Đang xem : Cách làm bài văn phản hồi ý kiến

Có những dạng bài bình luận nào?

Có hai dạng bài bình luận, một dạng là bình luận chính trị -xã hội và một dạng là bình luận văn chương. Khi làm bài văn bình luận cần chú ý đạt được 3 mục tiêu cụ thể:

+ Phân tích rõ tốt, xấu, đúng sai, cũ mới … của yếu tố
+ Mở rộng, khơi sâu tầm nhận thức, sự hiểu biết của yếu tố đó .
+ Xác định rõ thái độ, tình cảm hành vi đúng đắn khi đối lập với yếu tố ấy .
*

Làm bài văn bình luận như thế nào cho đúng và hay?

Cách làm bài văn phản hồi hoàn hảo gồm có ba bước, đó là :
Giải thích rõ yếu tố
+ Một từ khó một khái niệm mới cần được lý giải rõ .
+ Nghĩa đen nghĩa bóng, ý nghĩa của yếu tố cần phải được lý giải đơn cử ( Bước 1 được coi như là soi sáng một yếu tố trong bước đầu nên rất thiết yếu ) .
Phải bình để chỉ rõ đúng, sai ; xấu, tốt ; cũ, mới … của yếu tố .
+ Tại sao đúng ( sai ) ? Phải có lý lẽ trên một cơ sở một quan điểm, lập trường nhất định .
+ Phần bình biểu lộ rõ cái yêu, cái ghét, sự tân tiến hay lỗi thời, hạn chế về mặt nhận thức, về tư tưởng tình của người phản hồi. Phần này phải cần sự tinh tế .
Phải luận : nghĩa là phải luận bàn, bàn luận so sánh, so sánh khơi sâu, lan rộng ra yếu tố ; đặt yếu tố trong nhiều mối đối sánh tương quan về mái ấm gia đình, xã hội, lịch sử dân tộc về lý luận về thực tiễn để bàn luân cho thoả đáng .
Bước này của bài phản hồi chính là nơi để phân biệt mức độ, chất lượng, trình độ của bài văn .
Cách làm bài văn phản hồi trên là để thấy được sự rạch ròi trong nhận thức. Như phản hồi một câu tục ngữ một câu ca dao, một ý kiến ngắn. ( VD : “ Không có gì quí hơn độc lập tự do ” ) thường ở thân bài nên triển khai theo trình tự 3 bước. Đối với những yếu tố phản hồi về một yếu tố được trích dần trong một câu nói dài nhiều vế, ta phải :
+ Có lúc gộp bước 2 và 3, tích hợp bình và luận trong từng vế .
+ Có lúc gộp cả 3 bước trong từng vế đơn cử .

Một bài văn bình luận hoàn chỉnh gồm những phần nào?

A. MỞ BÀI:

– Dẫn dắt ( mở bài trực tiếp không cần bước này )
– Nêu nhu yếu của đề : Giới thiệu khái quát về đối tượng người dùng cần phản hồi ( Phải trích lại ý kiến / đánh giá và nhận định trong đề … )

B. THÂN BÀI: Giới thiệu vài nét về tác giả và tác phẩm (0,5 điểm): Nếu đề yêu cầu bình luận 2 nhận định về 1 khía cạnh, 1 phương diện … của 1 tác phẩm văn học cần giới thiệu tuần tự về tác giả rồi về tác phẩm đó. Nếu đề yêu cầu bình luận 2 nhận định về 2 đối tượng trong 2 tác phẩm thì nên làm như sau:

– Giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm thứ nhất .
– Giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm thứ hai .
Xem thêm : Bài Tập Cơ Sở Lập Trình Có Lời Giải Chi Tiết, Bài Tập C Có Lời Giải

Giải thích ý kiến cần bình luận (0,5 điểm):

Khi giải thích cần lưu ý:

– Bám sát ý kiến / đánh giá và nhận định mà đề nhu yếu phản hồi, tránh suy diễn chủ quan, tuỳ tiện .
– Chỉ lý giải những từ ngữ, hình ảnh còn ẩn ý hoặc chưa rõ nghĩa .

– Phải đi từ yếu tố nhỏ đến yếu tố lớn: giải thích từ ngữ, hình ảnh trước, rồi mới khái quát ý nghĩa của toàn bộ ý kiến nhận định mà đề yêu cầu bình luận.

– Nếu đề nhu yếu phản hồi 2 đánh giá và nhận định về 2 đối tượng người tiêu dùng trong 2 tác phẩm thì khi lý giải phải chỉ rõ sự giống nhau cũng như sự khác nhau giữa hai đánh giá và nhận định

Cảm nhận, làm rõ các đối tượng mà ý kiến/nhận định đề cập tới và bình luận về các ý kiến/nhận định mà đề yêu cầu (4,0 điểm):

3a. Cảm nhận, làm rõ các đối tượng mà ý kiến/nhận định đề cập tới (2,5 – 3,0 điểm):

Khi cảm nhận cần chú ý quan tâm :
– Bám thật sát ý kiến / nhận định và đánh giá mà đề nhu yếu phản hồi .
– Do nhu yếu của đề, thời hạn làm bài và dung tích bài viết nên chỉ tập trung chuyên sâu nghiên cứu và phân tích / cảm nhận để làm rõ các đặc thù / đặc thù của đối tượng người tiêu dùng mà ý kiến / nhận định và đánh giá cần phản hồi đề cập tới. Không được sa đà nghiên cứu và phân tích / cảm nhận mọi phương diện, góc nhìn của đối tượng người dùng hay nghiên cứu và phân tích / cảm nhận toàn tác phẩm .
– Sử dụng các thao tác lập luận như Phân tích, Chứng minh, So sánh … và vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học về tác phẩm để làm rõ các đặc thù / đặc thù của đối tượng người dùng mà ý kiến / đánh giá và nhận định cần phản hồi đề cập tới .
– Việc nghiên cứu và phân tích, cảm nhận để làm rõ các đặc thù / đặc thù của đối tượng người tiêu dùng mà ý kiến / nhận định và đánh giá cần phản hồi đề cập tới cần : Chính xác, tinh xảo, tinh tế, tổng lực và có tâm lý, cảm hứng …
– Nếu đề nhu yếu phản hồi 2 ý kiến / 2 nhận định và đánh giá về 1 góc nhìn, 1 phương diện … của 1 tác phẩm văn học thì ở bước này cần :
Cảm nhận, làm rõ nội dung của ý kiến / nhận định và đánh giá thứ nhất
( Ví dụ : Người lính Tây Tiến mang dáng dấp của các tráng sĩ thuở trước )
Cảm nhận, làm rõ nội dung của ý kiến / nhận định và đánh giá thứ hai
( Ví dụ : Người lính Tây Tiến mang đậm vẻ đẹp của người chiến sỹ thời chống Pháp )
– Nếu đề nhu yếu phản hồi 2 ý kiến / 2 nhận định và đánh giá về 2 đối tượng người dùng trong 2 tác phẩm thì cách làm bài văn phản hồi ở bước này các teen 2 k2 cần :
Cảm nhận, làm rõ nội dung của ý kiến / nhận định và đánh giá về đối tượng người dùng thứ nhất ( Ví dụ : Từ và sự nhẫn nhục của nhân vật ) Cảm nhận, làm rõ nội dung của ý kiến / nhận định và đánh giá về đối tượng người tiêu dùng thứ hai ( Ví dụ : Người đàn bà hàng chài và sự nhẫn nhục của nhân vật )
– Khi cảm nhận, bên cạnh việc làm rõ các góc nhìn nội dung của ý kiến / nhận định và đánh giá cần bàn luận, cũng nên quan tâm đến các tín hiệu hình thức nghệ thuật và thẩm mỹ như :
Hình ảnh thơ, ngôn từ thơ, thể thơ, cấu trúc câu thơ, giọng điệu … nếu là ý kiến / đánh giá và nhận định về thơ Vai trò, vị trí ; điểm nhìn, nội tâm, ngoại hình của nhân vật ; thực trạng, trường hợp, ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu … nếu là ý kiến / nhận định và đánh giá về văn xuôi

3b. Bình luận về ý kiến/nhận định mà đề yêu cầu (1 – 1,5 điểm):

– Trường hợp 1 trong 2 ý kiến sai thì ‎ bác bỏ ý kiến sai ( Ví dụ : Vội vàng là lời nói của cái tôi vị kỉ xấu đi ), chứng minh và khẳng định ý kiến đúng ( Ví dụ : Vội vàng là lời nói của cái tôi cá thể tích cực )
– Trường hợp cả 2 ý kiến đều đúng thì khẳng định tính đúng đắn của cả 2 ý kiến theo cách sau :
✓ Nếu phản hồi 2 nhận định và đánh giá về 1 góc nhìn … của 1 tác phẩm thì hướng phản hồi như sau : Khác nhau nhưng không trái chiều mà bổ trợ cho nhau ; giúp nhìn nhận tổng lực và thống nhất về đối tượng người dùng ; giúp nhận thức thâm thúy hơn về đối tượng người dùng ; thấm thía hơn sáng tạo độc đáo thẩm mỹ và nghệ thuật của nhà văn
✓ Nếu đề nhu yếu phản hồi 2 nhận định và đánh giá về 2 đối tượng người dùng trong 2 tác phẩm thì hướng phản hồi như sau : Giúp người đọc nhận ra nét độc lạ của mỗi hình tượng ; cảm nhận được điểm gặp gỡ, nét độc lạ trong cách nhìn nhận, miêu tả đời sống, trong tư tưởng của mỗi tác giả .
Khi phản hồi cần quan tâm :
– Bám thật sát ý kiến / nhận định và đánh giá mà đề nhu yếu phản hồi .
– Lời phản hồi phải phải chăng, hợp tình ; thái độ khiêm nhường, mềm mỏng nhưng nhất quyết, giàu sức thuyết phục …

KẾT BÀI:

– Đánh giá khái quát, ngắn gọn về mức độ ĐÚNG ĐẮN – SÂU SẮC
– TOÀN DIỆN của ý kiến / nhận định và đánh giá mà đề nhu yếu phản hồi .
– Phát triển, lan rộng ra, nâng cao yếu tố .

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Luyện Tập Chung Trang 43 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2

*

Có rất nhiều cách làm bài văn phản hồi đúng và hay, trên đây là bài viết tổng hợp các cách hiệu suất cao nhất dành cho các bạn teen 2 k2 hoàn toàn có thể viết tốt một bài văn phản hồi. Tuy nhiên, để làm thành thạo một bài văn phản hồi thì các bạn cũng cần đọc, tìm hiểu thêm và tập viết nhiều hơn để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình các bạn nhé .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn

Điều hướng bài viết

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Cách Làm Bài Văn Bình Luận Ý Kiến, Quan Điểm Trong Văn Học, Hướng Dẫn: Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm slide tự chạy trong PowerPoint 2016, 2013, 2010, 2007

PowerPoint là một ứng dụng được cho là một “ứng dụng thần thánh” vì có những chức năng thú vị. Read more

Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng

Cách làm giảm vân môi có rất nhiều chị em chăm sóc bởi rất nhiều người gặp phải thực trạng Read more

Cách làm trơn khóa áo

9 Cách sửa khóa kéo đơn giản, nhanh và cực hiệu quả Khóa kéo là loại phụ kiện được dùng Read more

Cách trồng khoai tây đơn giản tại nhà từ củ mọc mầm

Khoai tây thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình, hơn nữa trồng khoai Read more

Kỹ thuật chăm sóc và điều khiển cây nhãn ra hoa theo ý muốn | Kỹ thuật nuôi trồng

– Đắp mô, bồi liếp : Trong 2 năm đầu, hàng năm cần đắp thêm đất khô vào chân mô, Read more

TẠO TRÒ CHƠI CHIẾC NÓN KỲ DIỆU BẰNG POWERPOINT 2021

Bước 1 : Tùy chỉnh Vẽ một hình tròn trụ để mở màn tạo game show chiếc nón kỳ diệu Read more

Cách làm chicken salad bằng tiếng Anh

FirstlyWash the chicken breast and soak it with fresh milk for about 10 minutes. Place the chicken breast in a Read more

Cách Làm Chem Chép Xào Sa Tế, Cách Làm Món Chem Chép Xào Satế Của Hà Trinh

Những món xào luôn rất được ưa chuộng và xuất hiện phổ biến trong những bữa cơm gia đình bởi Read more

Operated by kienthucketoan.com DMCA.com Protection Status