Cách làm khung đổ bóng trong Word

 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 ( Phần 14 ) : Tiêu đề trang, chân trang và đánh số trang
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 ( Phần 15 ) : Chèn ảnh và công dụng Text Wrapping
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 ( Phần 16 ) : Định dạng hình ảnh

Giới thiệu

Nội dung chính

 • Hình vẽ và cách tạo hiệu ứng cho hình vẽ trong Word 2013 :
 • I. Chèn hình vẽ
 • II. Thay đổi kích cỡ hình vẽ
 • III. Thay đổi thứ tự hình vẽ
 • IV. Thay đổi hình dạng
 • A. Thay đổi hình dạng khác
 • B. Thay đổi mẫu mã
 • C. Thay đổi màu tô của hình vẽ
 • D. Thay đổi màu đường viền
 • E. Thay đổi hiệu ứng bóng
 • V. Hiệu ứng 3D
 • A. Thêm hiệu ứng Rotation 3 – D
 • B. Thêm góc nghiêng
 • Video tương quan

Bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều hình vẽ vào văn bản tài liệu của mình, gồm có những mũi tên, chú thích / lời thoại, hình vuông vắn, hình ngôi sao 5 cánh và hình dạng biểu đồ. Bạn muốn đặt tên và địa chỉ của mình vào phần còn lại của bản sơ yếu lý lịch ? Hãy sử dụng một dòng văn bản. Bạn cần tạo một sơ đồ hiển thị thời hạn hoặc sơ đồ quy trình ? Hãy sử dụng những sơ đồ khối. Mặc dù bạn hoàn toàn có thể không cần hình vẽ trong mỗi văn bản tài liệu bạn tạo, nhưng chúng hoàn toàn có thể tăng thêm sức mê hoặc và sự rõ ràng. Mời cách bạn cùng tìm hiểu thêm hình vẽ và cách tạo hiệu ứng cho hình vẽ trong Word 2013 nhé!

Xem thêm

Hình vẽ và cách tạo hiệu ứng cho hình vẽ trong Word 2013 :

 • I. Chèn hình vẽ
 • II. Thay đổi size hình vẽ
 • III. Thay đổi thứ tự hình vẽ
 • IV. Thay đổi hình dạng
 • A. Thay đổi hình dạng khác
 • B. Thay đổi mẫu mã
 • C. Thay đổi màu tô của hình vẽ
 • D. Thay đổi màu đường viền
 • E. Thay đổi hiệu ứng bóng
 • V. Hiệu ứng 3D
 • A. Thêm hiệu ứng Rotation 3 – D
 • B. Thêm góc nghiêng

I. Chèn hình vẽ

1. Chọn tab Insert, sau đó nhấp vào lệnh Shapes. Một trình đơn thả xuống những hình vẽ sẽ Open.

2. Chọn hình vẽ mà bạn mong ước.

3. Nhấp, giữ và kéo vào vị trí mong ước để thêm hình vẽ vào tài liệu của bạn.

 • Nếu muốn, bạn hoàn toàn có thể nhập văn bản trong hình vẽ. Khi hình vẽ Open trong tài liệu, bạn hoàn toàn có thể khởi đầu nhập văn bản. Sau đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những tùy chọn định dạng trên tab trang chủ để biến hóa phông chữ, kích cỡ phông chữ hoặc sắc tố văn bản.

II. Thay đổi kích cỡ hình vẽ

1. Chọn hình vẽ bạn muốn đổi khác kích cỡ. Khung giải quyết và xử lý kích cỡ sẽ Open.

2. Nhấp, giữ và kéo những chấm tròn giải quyết và xử lý cho đến khi hình vẽ đạt size như mong ước. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những chấm tròn giải quyết và xử lý góc để biến hóa chiều cao và chiều rộng của hình vẽ cùng một lúc.

 • Một số hình vẽ còn có một hoặc nhiều chấm tròn màu vàng được sử dụng để biến hóa hình dạng. Ví dụ : với hình ngôi sao 5 cánh, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ dài của những điểm.

 • Để xoay hình vẽ, hãy nhấp, giữ và kéo chấm tròn xoay.

III. Thay đổi thứ tự hình vẽ

Nếu những hình vẽ xếp chồng lên nhau, bạn hoàn toàn có thể cần phải biến hóa thứ tự để hình vẽ mong ước Open ở phía trước. Bạn cũng hoàn toàn có thể để một hình vẽ ở phía trước hoặc phía sau. Nếu có nhiều hình ảnh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Bring Forward hoặc Send Backward để tinh chỉnh và điều khiển thứ tự sắp xếp. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể vận động và di chuyển hình dạng ở phía trước hoặc phía sau văn bản.

1. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn chuyển dời. Trong ví dụ, chúng tôi muốn đám mây Open trước mặt trời, thế cho nên chúng tôi sẽ nhấp chuột phải vào đám mây.

2. Trong trình đơn Open, di chuột qua Bring to Front hoặc Send to Back. Một số tùy chọn thứ tự sẽ Open. Chọn tùy chọn thứ tự mong ước. Trong ví dụ, tất cả chúng ta sẽ chọn Bring to Front.

3. Thứ tự của hình vẽ sẽ đổi khác.

 • Trong 1 số ít trường hợp, tùy chọn sắp xếp bạn chọn sẽ không tác động ảnh hưởng đến thứ tự của hình vẽ. Nếu điều này xảy ra, hãy thử chọn cùng một lựa chọn một lần nữa hoặc thử một lựa chọn khác.
 • Nếu bạn có nhiều hình vẽ được xếp chồng lên nhau, hoàn toàn có thể sẽ khó chọn một hình vẽ riêng không liên quan gì đến nhau. Selection Pane được cho phép bạn chọn một hình vẽ và kéo nó vào một vị trí mới. Để truy vấn vào Selection Pane, nhấn vào ô Selection Pane trên tab Format.

IV. Thay đổi hình dạng

Word 2013 được cho phép bạn đổi khác hình vẽ bằng nhiều cách khác nhau để hoàn toàn có thể chỉnh sửa chúng cho những dự án Bất Động Sản của mình. Bạn hoàn toàn có thể đổi khác hình vẽ thành một hình dạng khác, định dạng sắc tố và mẫu mã của hình và thêm hiệu ứng bóng.

A. Thay đổi hình dạng khác

1. Chọn hình bạn muốn đổi khác. Tab Format sẽ Open.

2. Trên tab Format, bấm vào lệnh Edit Shape. Trong trình đơn Open, hãy di chuột qua Change Shape và chọn hình vẽ mong ước.

3. Hình dạng mới sẽ Open.

B. Thay đổi mẫu mã

Chọn một mẫu mã được cho phép bạn vận dụng những màu và hiệu ứng sẵn có để nhanh gọn biến hóa hình dạng bên ngoài.

1. Chọn hình vẽ bạn muốn biến hóa.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống More trong nhóm Shape Styles.

3. Một trình đơn thả xuống những kiểu sẽ Open. Chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

4. Hình dạng sẽ Open theo kiểu bạn đã chọn.

C. Thay đổi màu tô của hình vẽ

1. Chọn hình vẽ bạn muốn đổi khác.

2. Trên tab Format, nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Fill. Trình đơn Shape Fill sẽ Open.

3. Di chuyển chuột qua những sắc tố khác nhau. Chọn màu bạn muốn sử dụng. Để xem thêm những tùy chọn sắc tố, hãy chọn More Fill Colors.

4. Hình vẽ sẽ Open màu tô đã chọn.

 • Nếu bạn muốn sử dụng một màu tô khác, hãy chọn Gradient hoặc Texture từ trình đơn thả xuống. Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn No Fill để cho đường viền không màu.

D. Thay đổi màu đường viền

1. Chọn hình bạn muốn đổi khác.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Outline. Trình đơn Shape Outline sẽ Open.

3. Chọn màu bạn muốn sử dụng. Nếu bạn muốn làm cho màu đường viền rõ ràng, hãy chọn No Outline.

4. Hình vẽ sẽ Open màu đường viền đã chọn.

 • Từ trình đơn thả xuống, bạn hoàn toàn có thể đổi khác màu đường viền, độ dày và nét đứt.

E. Thay đổi hiệu ứng bóng

Thêm hiệu ứng bóng vào một hình vẽ hoàn toàn có thể làm cho nó Open như thể nó đang nổi trên trang, tăng thêm sự tương phản giữa hình vẽ và nền.

1. Chọn hình bạn muốn biến hóa.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Effects. Trong trình đơn thả xuống, hãy di chuột qua Shadow và chọn hiệu ứng bóng mà bạn muốn sử dụng.

3. Hình vẽ sẽ Open cùng với hiệu ứng bóng được chọn.

Để kiểm soát và điều chỉnh màu bóng, size, khoảng cách và hơn thế nữa, hãy chọn Shadow Options từ trình đơn thả xuống. Hộp Format Shape sẽ Open ở phía bên phải của hành lang cửa số Word, được cho phép bạn tùy chỉnh bóng.

V. Hiệu ứng 3D

Có hai loại hiệu ứng mà bạn hoàn toàn có thể vận dụng cho hình vẽ để tạo hình dạng 3D : 3 – D Rotation và hiệu ứng Bevel. 3 – D Rotation cho thấy bạn đang nhìn một vật thể từ một góc nhìn khác và nó hoàn toàn có thể được vận dụng cho bất kỳ hình dạng nào. Hiệu ứng Bevel làm tăng độ dày và cạnh tròn cho hình dạng, nhưng nó không thao tác với tổng thể những kiểu hình dạng.

A. Thêm hiệu ứng Rotation 3 – D

1. Chọn hình bạn muốn biến hóa.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Effects. Trong trình đơn Open, di chuột qua 3 – D Rotation và chọn hiệu ứng 3 – D mong ước.

3. Hình dạng sẽ Open trong hiệu ứng Rotation 3 – D đã chọn.

 • Nếu muốn, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh xoay 3 chiều. Chọn 3 – D Rotation Options… từ trình đơn thả xuống và ngăn Format Shape sẽ Open ở phía bên phải của hành lang cửa số Word. Từ đây, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh những giá trị xoay.

B. Thêm góc nghiêng

1. Chọn hình bạn muốn đổi khác.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Effects. Trong trình đơn Open, hãy di chuột qua Bevel và chọn setup sẵn bevel mong ước.

3. Hình vẽ sẽ Open trong hiệu ứng bevel đã chọn.

 • Nếu muốn, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh hiệu ứng bevel. Chọn 3 – D Options… từ trình đơn thả xuống. Hộp Format Shape sẽ Open ở phía bên phải của hành lang cửa số Word. Từ đây, bạn hoàn toàn có thể biến hóa chiều rộng, chiều cao và độ sâu của góc nghiêng. Bạn cũng hoàn toàn có thể biến hóa hình dạng của vật tư để tạo cho nó vẻ bên ngoài bằng sắt kẽm kim loại, nhựa hoặc mờ, cũng như chọn kiểu chiếu sáng để biến hóa cách hình dạng được chiếu sáng.

Xem thêm : Hướng dẫn toàn tập Word 2013 ( Phần 7 ) : Các thao tác in văn bản

Chúc những bạn vui tươi!

Video tương quan

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Cách làm khung đổ bóng trong Word. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Bình chọn bài này
Cách làm thú vị khác
2 công thức tẩm ướp cá chìa vôi nướng ngon, dễ làm nhất

Cập nhật vào 13/08 Nuongthom.net sẽ chia sẻ 2 công thức tẩm ướp cá chìa vôi nướng ngon tuyệt cú Read more

Cách làm cá bống mú hấp hồng kông thơm ngon đãi tiệc

Món cá bống mú hấp hồng kông với vị thịt cá thơm ngon, hấp dẫn. Bỏ túi ngay cách làm Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Con Cào Cào Bằng Lá Dừa 2, Con Cào Cào Ăn Gì

Bài viết Con cào cào ăn gì? Mua ở đâu? Cách làm cào cào bằng lá dừa thuộc chủ đề Read more

Top 7 cách gấp châu chấu bằng lá dừa hay nhất 2022

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề cách gấp châu chấu bằng Read more

Mẹo sơ chế và nấu cà tím đúng cách

Để chế biến cà tím ngon, giữ được nhiều dưỡng chất, có vị ngọt tự nhiên, giảm vị đắng, bạn Read more

Hướng dẫn làm món cà tím luộc chấm mắm tỏi chay

Cá tím là món nguyên liệu phổ biến và có nhiều cách chế biến từ luộc, xào đến nướng. Trong Read more

3 cách muối cà pháo mắm nêm và mắm tôm tại nhà đậm đà ngon cơm
3 cách muối cà pháo mắm nêm và mắm tôm tại nhà đậm đà ngon cơm

Cách muối cà pháo mắm nêm và mắm tôm chiếm hữu công thức đơn thuần, nhưng mang đến mùi vị Read more

Cách làm cà na đập ngon chảy nước miếng.

Tết khao Nếu bạn là người yêu thích món cà na dập thì bạn sẽ không thể nào bỏ qua Read more

Managed by hatgionggiadinh.com DMCA.com Protection Status