Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

PowerPoint không chỉ dùng để tạo những slide thuyết trình bài giảng, trình diễn bài tập cho một chủ đề nào đó mà người dùng hoàn toàn có thể tạo các kiểu trò chơi ngay trên PowerPoint. Trước đây Quản trị mạng đã từng hướng dẫn tới bạn đọc cách tạo trò chơi ô chữ trên slide. Và trong bài viết này bạn sẽ biết thêm cách để tạo trò chơi đoán hình ảnh.

Nội dung chính

  • Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint
  • Video trò chơi đoán hình trên PowerPoint
  • Hướng dẫn tạo trò chơi đoán hình PowerPoint
  • Video tương quan

Hình ảnh sẽ được bao trùm bởi những mảnh ghép câu hỏi khác nhau. Từng câu hỏi sẽ có các giải pháp vấn đáp và khi hoàn thành xong xong chùm câu hỏi đó, miếng ghép sẽ dần biến mất và hiển thị hình ảnh gốc cần đoán. Thay vì kiểu đoán hình ảnh đơn thuần, các thầy cô giáo hoàn toàn có thể lồng ghép bài giảng vào từng câu hỏi để học viên tham gia đoán. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo trò chơi đoán hình trên slide PowerPoint.

  • Cách tạo hiệu ứng hoạt động trên PowerPoint
  • Cách chèn chữ vào hình ảnh trong PowerPoint
  • Trình diễn biểu đồ 3D trong PowerPoint
  • Cách làm hiệu ứng chữ pháo hoa PowerPoint

Video trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Hướng dẫn tạo trò chơi đoán hình PowerPoint

Bước 1 :

Tại slide PowerPoint tất cả chúng ta nhấn Insert rồi chọn Picture để chèn hình ảnh câu hỏi vào trong slide. Tiếp đến tất cả chúng ta sẽ dùng các miếng ghép để che đi hình ảnh gốc này.

Người dùng chọn Insert, click vào tiếp mục Shapes rồi chọn hình chữ nhật.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 2 :

Chúng ta sẽ vẽ hình để che đi hàng loạt ảnh gốc bên dưới. Tùy vào số lượng câu hỏi mà bạn vẽ số hình bao trùm ảnh gốc tương ứng. Tiếp đến bạn chỉnh sắc tố, đường viền cho các miếng ghép tùy ý.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bạn hoàn toàn có thể thêm hiệu ứng đổ bóng cho từng miếng ghép để tạo thêm tính thẩm mỹ và nghệ thuật hơn.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 3 :

Tiếp đến ở từng mảnh ghép sẽ là các câu hỏi với những giải pháp vấn đáp khác nhau. Khi vấn đáp đúng thì miếng ghép sẽ được mở ra.

Nhấn vào tab trang chủ chọn New Slide rồi nhấn vào Title and Content để thêm slide cho câu hỏi số 1.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Tại slide mới hiện ra tất cả chúng ta nhập câu hỏi vào phần Text box bên trên và cũng thực thi chỉnh sửa lại font chữ, size cho chữ,

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 4 :

Xóa phần Text box bên dưới rồi nhấn Insert chọn tiếp vào Shapes, chọn hình chữ nhật bo cạnh hoặc hình khác tùy bạn.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Tiếp đến bạn tạo thành các hình khác nhau rồi nhập các đáp án cho câu hỏi ở slide. Cũng chỉnh sửa lại khung hình, sắc tố, chữ viết,

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 5 :

Để chọn hiệu ứng cho các đáp án đưa ra, nhấn tab Animations và chọn hiệu ứng bất kể.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Nếu muốn tạo hiệu ứng cho đáp án đúng ví dụ điển hình đổi sang màu xanh, chọn đáp án sai thì đổi thành màu đỏ, bạn nhấn vào Animations > Add Animation > Fill Color trong phần Emphasis.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Trong phần Effect Options người dùng lựa chọn màu đỏ cho đáp án sai là A.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 6 :

Nhấn tiếp vào Animation Pane ở góc bên trên. Tại thanh kiểm soát và điều chỉnh hiệu ứng bên phải màn hình hiển thị, chọn hình tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng đổi màu của đáp án A vừa thêm rồi nhấn Timing.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Tại hộp thoại mới hiện ra, bạn chọn Triggers rồi nhấn vào Start effect on click of, chọn đến tên hình chứa đáp án A.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Chúng ta liên tục triển khai gán màu, Timing cho đáp án sai còn lại và đáp án đúng trong Effect Options các bạn chọn màu xanh.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Kết quả tất cả chúng ta sẽ thấy ở từng đáp án có 2 hiệu ứng khác nhau.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 7 :

Khi đã tạo xong câu hỏi cho slide tiên phong, nhấn vào Insert và hình tượng trang chủ trong Action Button để thêm nút trở lại giao diện đoán hình ảnh.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Vẽ hình tượng lên slide ở vị trí gần cuối và hiển thị hộp thoại Action Settings. Nhấn vào tab Mouse Click và chọn Hyperlink to là First Slide để quay về giao diện đoán hình khi nhấn hình tượng này. Nhấn OK để đóng hộp thoại. Như vậy đã tạo xong 1 slide câu hỏi.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 8 :

Tiếp đến nhấn chuột phải vào slide câu hỏi 1 và chọn Duplicate Slide để tạo một slide mới giống slide này. Bạn liên tục tạo thêm các slide khác cho 4 mảnh ghép của hình gốc.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Nhấn vào slide số 3 và triển khai chỉnh sửa lại câu hỏi và các đáp án. Chúng ta giữ nguyên hiệu ứng và chỉ cần nhập đáp án đúng cho ô có hiệu ứng chuyển màu xanh là được, những ô khác nhập đán án sai cho hiệu ứng màu đỏ. Làm như vậy sẽ tiết kiệm chi phí được thời hạn soạn slide.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 9 :

Khi đã có khá đầy đủ slide câu hỏi quay lại slide đoán hình ảnh tiên phong. Nhập số thứ tự cho từng miếng ghép.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Chọn tổng thể 4 miếng ghép và chọn Animations rồi chọn hiệu ứng trong phần Exit cho các miếng ghép biến mất và hiện hình ảnh.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Có thể chỉnh thêm thời hạn các mảnh ghép biến mất trong phần Duration nếu muốn.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 10 :

Để nhấn vào miếng ghép số 1, 2, 3, 4 sẽ tương ứng hiển thị slide câu hỏi số 1, 2, 3, 4 thì người dùng cần gán link cho từng miếng ghép. Nhấn chuột phải vào miếng ghép số 1 rồi chọn Hyperlink.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Hiển thị hộp thoại Insert Hyperlink, các bạn chọn Place in This Document. Tại phần Select a place in this document chọn vào slide số 2 nghĩa là câu hỏi số 1. Có thể xem nội dung slide ở bên cạnh phòng trường hợp chọn sai slide.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Tương tự thực thi với miếng ghép số 2 chọn Hyperlink, trong hộp thoại Insert Hyperlink chọn Place in This Document và chọn Slide 3 cho câu hỏi số 2. Thực hiện với những miếng ghép còn lại.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 11 :

Nhấn vào tab Animations và chọn Animation Pane. Trong khung này nhấn vào hiệu ứng Exit của miếng ghép 1 và chọn hình tam giác, chọn tiếp vào Timing.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Trong tab Timing nhấn vào Trigger chọn Start effect on click of và chọn đúng tên hình miếng ghép 1.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Tiếp tục thực thi gán Trigger với miếng ghép 2, 3, 4 và trong Start effect on click of chọn tên hình của miếng ghép đó.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 12 :

Tiếp tục tạo thêm hình để nhấn vào sẽ hiển thị đáp án hình ảnh sau cuối hoặc Action Buttons đều được. Vẽ hình lên vị trí slide bạn muốn rồi nhập chữ Kết quả.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Tiếp tục tạo thêm khung hình để viết tên hình ảnh cần đoán. Có thể chỉnh thêm hiệu ứng cho tên hình ảnh.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Bước 14 :

Nhấn vào khung hình chứa tên của hình ảnh rồi chọn tab Animations và chọn hiệu ứng hiện trong Emtrance.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Chọn hình tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng của ảnh hiệu quả và chọn Timing. Trong hộp thoại mới hiện ra tất cả chúng ta chọn Triggers và Start effect on click of. Chọn tên hình Kết quả khi nhấn vào sẽ hiển thị tên hình ảnh.

Cách làm trò chơi nhìn hình đoán chữ trên Powerpoint

Như vậy bạn đã tạo xong trò chơi đoán hình trên PowerPoint rồi đó. Khi tạo các slide câu hỏi xong người dùng cần link tới từng miếng ghép của hình ảnh cần đoán là được. Phần chèn hiệu ứng cho từng miếng ghép và các câu hỏi bạn cần triển khai theo thứ tự. Các hiệu ứng hoàn toàn có thể lựa chọn khác với bài hướng dẫn đều được.

Chúc các bạn thực thi thành công xuất sắc!

Video tương quan

Xem thêm nhiều hướng dẫn và cách làm hay khác: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm canon trong minecraft
Cách làm canon trong minecraft

Tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để bảo vệ nơi ẩn náu của bạn Minecraft. Bạn đã xây tường, Read more

3 cách nấu canh cà chua trứng không tanh, bổ dưỡng tại nhà

Canh trứng cà chua là một món ăn rất dễ làm, ngon miệng và nhìn rất đẹp mắt. Phần trứng Read more

Tôm canapes – 8 công thức nấu ăn canapé ngon cho bàn lễ hội

Canapes với tôm được cho phép bạn đa dạng hóa bàn với món khai vị với món ăn hải sản Read more

Những cách pha cafe đầy “nghệ thuật” trên thế giới – Vietblend

Tất cả các cách pha cafe này có một điểm chung là bột cafe được giải quyết và xử lý Read more

Cách Làm Đồ Chơi Bằng Vỏ Ngao, Biến Vỏ Sò Thành Đồ Handmade Siêu Đáng Yêu

Cách làm đồ chơi bằng vỏ ngao Mẹ có biết các loại vỏ ngao – vỏ sò có thể làm Read more

Cách làm cala thầu từ củ cải khô

Món củ cải ngâm tương cũng được gọi là Ca la thầu. Cách làm như sau : củ cải rửa Read more

Cách Làm Ớt Bột Xào Từ Ớt Bột, Cách Làm Ớt Khô Xào Ăn Phở, Bún Riêu Cực Đơn Giản
Cách Làm Ớt Bột Xào Từ Ớt Bột, Cách Làm Ớt Khô Xào Ăn Phở, Bún Riêu Cực Đơn Giản

Sa tế ớt tốt có cách gọi khác là ớt bác bỏ dầu, là các gia vị giúp món nạp Read more

Cách Làm Bột Dạ Quang Lọ Thuỷ Tinh Phát Sáng | Hoá Chất Trần Tiến

Bột dạ quang được biết đến là ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong trang Read more

Developed by 24htin.net DMCA.com Protection Status