Cách tạo hiệu ứng văn bản ánh sáng Neon trong Adobe Photoshop

Hiệu ứngglow và gloss hoàn toàn có thể giúp tạo ra đối tượng người dùng đẹp, sáng bóng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn thấy cách chỉnh sửatexturecho nền và sau đó sử dụng layer styles với công cụ Pen Tool để thêm vào 1 số ít văn bản sáng, tỏa nắng rực rỡ ánh sáng neon và đường viền đơn thuần lên nó. Hãy khởi đầu nào!

Nguyên liệu

Những nguyên vật liệu sau được sử dụng trong suốt bài viết này :

1. TạoBackground

Bước 1

Tạo một tài liệu mới size 1500 x 950 px, và thiết lập Resolution là 300.

Đi tới File > Place Embedded và mở ảnh theBrickOldRounded0061. Thay đổi kích cỡ theo ý bạn, và sau đó bấm vào phím Return để đồng ý những biến hóa.

Place the Brick Texture

Place the Brick Texture

Bước 2

Nhấp vào hình tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Levels.

Levels

Levels

Bước 3

Nhấp vào hình tượng video adjustment to layer ở dưới bảng Properties và sau đó biến hóa giá trị Shadows thành 85.

Levels Values

Levels Values

Bước 4

Nhấp vào hình tượng Create new fill hoặc adjustment layer một lần nữa và chọn Hue / Saturation. Nhấp vào hình tượng video adjustment to layer ở dưới bảng Properties và sau đó đổi khác Saturation là 11, và Lightness là – 83.

Hue SaturationHue Saturation

2. Tạo văn bản

Bước 1

Tạo văn bản trong All Caps, sử dụng phông chữ Beon Medium. Màu là # a33e88 và Size là 103 pt.

Create the TextCreate the Text

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản và ẩn đi bằng cách nhấp vào hình tượng mắt bên cạnh nó. Sau đó right-click vào bản sao và chọn Rasterize Type.

Những gì tất cả chúng ta sẽ làm tiếp theo là tách các vần âm theo chiều dọc và đường chéo từ hàng ngang, để vận dụng hiệu ứng bằng cách sử dụng giá trịAnglekhác nhau.

Rasterize TypeRasterize Type

Bước 3

Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool ( hoặc bất kỳ công cụ bạn thích ), nhấp vào hình tượng Add to selection trên thanh Options, và chọn tổng thể các phần nằm ngang của các vần âm.

Select Horizontal PartsSelect Horizontal Parts

Bước 4

Đi tới Edit > Cut và sau đó Edit > Paste Special > Paste in Place. Điều này sẽ đặt những phần đã chọn trong một layer riêng không liên quan gì đến nhau. Đặt tên layer là Vertical và Horizontal.

Separate Vertical and Horizontal PartsSeparate Vertical and Horizontal Parts

Bước 5

Thay đổi giá trị Fill của layer Vertical và Horizontal là 0.

Fill ValueFill Value

Bước 6

Nhân đôi layer Vertical và Horizontal hai lần, và sau đó đặt mỗi bộ layer trong một nhóm và đặt tên lần lượt là ( Vertical / Horizontal ).

Duplicate and Group LayersDuplicate and Group Layers

Bước 7

Đặt nhóm Horizontal dưới nhóm Vertical.

Group OrderGroup Order

3. Thiết kế layerOriginal Horizontal

Nhấp đúp vào layer original Horizontal để vận dụng theolayer style :

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel và Emboss với các setup :

 • Size : 10
 • Hủy ghi lại Use Global Light
 • Angle : 0
 • Altitude : 70
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode : Linear Light
 • Shadow Mode – Opacity : 0 %

Bevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các thiết lập :

 • Đánh dấu Anti-aliased.

ContourContour

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với những setup :

 • Blend Mode : Screen
 • Color : # e658d4
 • Angle : 30
 • Distance : 0

Inner ShadowInner Shadow

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Glow với những thiết lập :

 • Opacity : 85 %
 • Color : # fe66f1
 • Source : Center
 • Size : 18

Inner GlowInner Glow

Bước 5

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các setup :

Drop ShadowDrop Shadow

Đây sẽ là layer tiên phong của phần nằm ngang.

Styled Original Horizontal LayerStyled Original Horizontal Layer

4 . Thiết kế LayerFirst Copy Horizontal

Nhấp đúp vào layer first copy Horizontal để vận dụng theolayer style :

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các thiết lập :

 • Size : 16
 • Đánh dấu Use Global Light
 • Angle : – 36
 • Altitude : 42
 • Contour : Cove – Deep
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode : Vivid Light
 • Shadow Mode – Opacity : 0 %

Bevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các setup :

 • Contour : Cone – Inverted
 • Đánh dấu Anti-aliased

ContourContour

Điều nãy sẽ làm cho văn bản bóng thêm.

Styled First Copy Horizontal LayerStyled First Copy Horizontal Layer

5. Thiết kế layerSecond Copy Horizontal

Nhấp đúp vào layer second copy Horizontal để vận dụng theo layer style :

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel và Emboss với các thiết lập :

 • Size : 16
 • Hủy chọn Use Global Light
 • Angle : 18
 • Altitude : 58
 • Contour : Half Round
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode : Vivid Light
 • Shadow Mode – Opacity : 0 %

Bevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các setup :

 • Contour : Sawtooth 2
 • Đánh dấu Anti-aliased

ContourContour

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Glow với những thiết lập :

 • Blend Mode : Linear Light
 • Noise : 5 %
 • Color : # ffdcfa
 • Source : Center
 • Size : 38

Inner GlowInner Glow

Bước 4

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các thiết lập :

 • Color : # 7 f2d65
 • Size : 15

Outer GlowOuter Glow

Đây sẽ là style layerfinal horizontal, thêm nhiều bóng hơn và phát sáng.

Styled Second Copy Horizontal LayerStyled Second Copy Horizontal Layer

6. Thiết kế layerOriginal Vertical

Bước 1

Right-click vào layer original Horizontal, choose Copy Layer Style và sau đó right-click vào layer Vertical và chọn Paste Layer Style.

Nhấp đúp vào layer original Vertical để kiểm soát và điều chỉnh giá trị Angle và Altitude của hiệu ứng Bevel and Emboss bằng cách đổi khác lần lượt là 90 và 74.

Bevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Đối với Inner Glow, chỉ biến hóa Size là 15.

Inner GlowInner Glow

Đây sẽ là hiệu ứng kiểm soát và điều chỉnh để tương thích với phần thẳng đứng và đường chéo.

Modified Style for the Original Vertical LayerModified Style for the Original Vertical Layer

7. Thiết kế layerFirst Copy Vertical

Sao chép và dán Layer first copy Horizontal củalayer style là first copy Vertical, và sau đó nhấp đúp vào layer Vertical copy để biến hóa Angle là – 76, và Altitude là 53 trên hiệu ứng Bevel và Emboss.

Bevel and EmbossBevel and Emboss

Đó là so với layer sao chép tiên phong.

Modified Style for the First Copy Vertical LayerModified Style for the First Copy Vertical Layer

8. Thiết kế LayerSecond Copy Vertical

Copy và pastelayer style của layer second copy Horizontal thành layer second copy Vertical, và sau đó nhấp đúp vào layer Vertical copy 2 để đổi khác Angle là – 82, và Altitude là 53 của hiệu ứng Bevel and Emboss.

Bevel and EmbossBevel and Emboss

Đó là phong cách thiết kế của hai phần văn bản.

Modified Style for the Second Copy Vertical LayerModified Style for the Second Copy Vertical Layer

9. Thêm ánh sáng và tạo đường chéo

Bước 1

Tạo một layer mới bên dưới layer văn bản gốc bị ẩn, gọi nó là Background Light và biến hóa chính sách Blend Mode sang Linear Light.

Thiết lập Foreground color là # 98338 b, chọn công cụ Brush Tool và chọn cọ lớn, mềm và mũi tròn. Sau đó nhấp một lần để thêm điểm màu phía sau văn bản ( không nhấp chuột và kéo, chỉ cần chấm màu ).

Add Background GlowAdd Background Glow

Bước 2

Tạo một layer mới bên dưới layer Background Light và gọi là Cable. Chọn công cụ Pen Tool và chọn tùy chọn Path trong thanh Options.

Những gì bạn sẽ phải làm tiếp theo là tạo ra đường path, chỗ mà bạn muốn thêm đường chéo. Bạn hoàn toàn có thể nhấp vào để thêmgócđiểm neo, và nhấp chuột và kéo để tạo ra đường cong. Hãy nhớ rằng đường path tạo ra không tuyệt vời, bạn hoàn toàn có thể chọn công cụ Direct Selection Tool vào bất kể khi nào để kiểm soát và điều chỉnh các điểm neo hoặc hướng các móc.

Create the Cable Paths Using the Pen ToolCreate the Cable Paths Using the Pen Tool

Bước 3

Để tách các đường path, nhấn và giữ phím Command, và nhấp vào bên ngoài đường path mà bạn đã tạo xong để không được liên kết với đường path bạn tạo sau.

Separating the PathsSeparating the Paths

Bước 4

Hãy dành thời hạn cho bước này để có tác dụng thật ngăn nắp.

Finish Creating the PathsFinish Creating the Paths

Bước 5

Chọn công cụ Brush Tool, và sau đó mở bảng Brush ( Window > Brush ), và chọn cọ cứng tròn với chóp 7 px, Spacing thiết lập là 1.

Brush SettingsBrush Settings

Bước 6

Thiết lập màu Foreground là # 252525, chọn công cụ Direct Selection Tool, nhấp phải vào path và chọn Stroke Path.

Stroke PathStroke Path

Bước 7

Chọn Brush từ trình đơn Tool thả xuống và hủy lưu lại Simulate Pressure.

Stroke Path BoxStroke Path Box

Bước 8

Đây sẽ làstroke path. Nhấn phím Return để thoát khỏiwork path.

Stroked PathStroked Path

10. Thiết kế đường chéo

Nhấp đúp vào layer Cable để vận dụng theo style sau :

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các thiết lập :

 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode : Vivid Light
 • Color : # ec6ab7
 • Opacity : 24 %

Bevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các thiết lập :

ContourContour

Bước 3

Thêm Pattern Overlay với các setup :

 • Blend Mode : Multiply
 • Pattern : 8

Pattern OverlayPattern Overlay

Bước 4

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các thiết lập :

 • Opacity : 60 %
 • Distance : 13
 • Size : 10

Drop ShadowDrop Shadow

Đây sẽ là style đường chéo.

The Styled CableThe Styled Cable

11. Tạo đầu nối

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool và tạo hình chữ nhât size 11 x 15 px.

Create a RectangleCreate a Rectangle

Bước 2

Chọn công cụ Add Anchor Point Tool và nhấp vào thêm hai điểm ở giữa của cả hai bên theo chiều dọc hình chữ nhật.

Add Anchor PointsAdd Anchor Points

Bước 3

Chọn công cụ Direct Selection Tool, nhấp chuột và kéo để chọn điểm TT mà bạn thêm vào, và sau đó bấm phím mũi tên trái một lần để chuyển dời chúng 1 px sang bên trái.

Move Anchor PointsMove Anchor Points

Bước 4

Nhân đôi layer Rectangle và đi tới Edit > Transform > Rotate 90 ° Clockwise. Đổi tên layer hình chữ nhật để là H ( cho layerhorizontal ) và V ( cho layervertical ).

Duplicate and Rename Rectangle LayersDuplicate and Rename Rectangle Layers

12. Thiết kế đầu nối

Nhấp đúp vào layer H để vận dụng theo style sau đây :

Bước 1

Thêm hiệu ứng Gradient Overlay với các thiết lập :

 • Opacity : 42 %
 • Nhấp vào hộp Gradient tạo gradient bằng cách sử dụng màu # 151515 trái, # 6 d6d6d ở TT, và # 161616 ở bên phải.

Gradient OverlayGradient Overlay

Bước 2

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các thiết lập này :

 • Opacity : 60 %
 • Distance : 13
 • Size : 10

Drop ShadowDrop Shadow

Đây sẽ là style của đầu nối nằm ngang.

Styled Horizontal ClipStyled Horizontal Clip

Bước 3

Sao chép và dán layer H vào layer V, và sau đó nhấp đúp vào layer V để biến hóa giá trị Angle là 0 trên Gradient Overlay.

Gradient OverlayGradient Overlay

Bước 4

Tiếp theo, nhân đôi và đặt các layer clip tại vị trí bất kể để thêm đầu nối và đường chéo đã tạo.

Duplicate and Place ClipsDuplicate and Place Clips

13. Thêm nhiều hơn một layer màu

Nhấp vào hình tượng Create new fill hoặc adjustment layer và chọn Solid Color. Sử dụng màu # a34799, đặt adjustment layer dưới layer Cable và đổi khác chính sách Blend Mode sang Vivid Light. Điều này sẽ vận dụng màu cho những viên gạch phía sau văn bản, và tăng mức độ rực rỡ tỏa nắng và ánh sáng của hiệu quả sau cuối.

Solid Color Adjustment LayerSolid Color Adjustment Layer

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành xong

Trong hướng dẫn này, tất cả chúng ta đã sửa đổi mộttexturenền gạch và làm tối một chút ít. Sau đó, tất cả chúng ta tạo ra văn bản, rasterized layer, và tách phần ngang layer dọc và đường chéo.

Sau đó, tất cả chúng ta nhân đôi và nhóm văn bản bị tách từng layer riêng và phong cách thiết kế toàn bộ để đạt được hiệu ứng phát sáng bùng cháy rực rỡ.

Một khi văn bản chính được tạo ra và được phong cách thiết kế, tất cả chúng ta thêm 1 số ít hiệu ứng sáng vào nền, và sử dụng công cụ Pen Tool để tạo đường chéo. Chúng ta vuốt đường path và định dạng nó trông như phong cách thiết kế 3D.

Cuối cùng, tất cả chúng ta sử dụng công cụRectangle Toolđể tạo ra 1 số ít đầu nối cho đường chéo, chỉnh sửa và phong cách thiết kế chúng, và thêm vào mộtadjustment layercuối cùng để tăng cường sắc tố cho hiệu quả sau cuối.

Đừng ngần ngại để lại phản hồi, đề xuất và tác dụng bên dưới.

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm sốt trộn mì khô ngon đúng chuẩn của người Hoa – Nấu Ăn Thường Thức – Món ngon mỗi ngày

1.1. Nguyên liệu 1. Cách làm nước sốt mì khô đúng chuẩn của người Hoa Cách làm mì khô của Read more

Cách làm bánh trà sữa trân châu đường đen cực hot – https://cachlam.org

Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Cho đến nay, bánh trà sữa trân Read more

Cách làm sốt trong suốt

Giao hàng toàn nước Beemart không lấy phí với đơn hàng trên 350.000 nội thành của thành phố TP.HN, Hồ Read more

Sốt Tonkasu có vị gì? Cách làm sốt Tonkatsu đơn giản -Digifood | Daisudaiduongxanh – https://cachlam.org

Tonkatsu là một trong những loại nước sốt quen thuộc mà bạn hoàn toàn có thể tìm thấy trong các Read more

Cách làm sốt tiêu đen – Bỏ túi 3 công thức làm nước sốt đơn giản.

Nước sốt tiêu đen là chìa khóa của món bít tết ngon. Vậy cách làm nước sốt tiêu đen như Read more

Owned by godaphongthuy.com DMCA.com Protection Status