Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 cơ bản và nâng cao – Tin Công Chức

Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 cơ bản và nâng cao. Hướng dẫn giải bài toán bằng cách lập phương trình toán lớp 9 theo dạng : giải bài toán bằng cách lập phương trình hoạt động, hình học, tính tuổi ,
Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9

Phương pháp giải chung

Bước 1: Đọc hiểu đề bài để lập phương trình
Xác định đại lượng cần tìm, đại lượng đã cho, mối quan hệ giữa các đại lượng
Chọn ẩn phù hợp, đặt điều kiện cho ẩn số
Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết
Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng
Bước 2: Giải phương trình
Bước 3: Kiểm tra và kết luận
Kiểm tra nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn
Trả lời câu hỏi của đề bài.

Khó khăn bạn thường gặp phải khi giải bài toán bằng cách lập phương trình là bước 1. Bạn không biết biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và theo các đại lượng đã biết khác.

Các dạng bài giải toán bằng cách lập phương trình 9

Dạng 1 : Toán hoạt động

Toán hoạt động có 3 đại lượng : Quãng đường, Vận tốc, Thời gian .

Mối liên hệ của 3 đại lượng trên:

Quãng đường = Vận tốc x Thời gian
Vận tốc = Quãng đường : Thời gian
Thời gian = Quãng đường : Vận tốc
Các đơn vị chức năng của ba đại lượng phải tương thích với nhau
Quãng đường tính bằng km, tốc độ km / h thì thời hạn tính bằng giờ ( h )
Quãng đường tính bằng m, tốc độ m / s thì thời hạn tính bằng giây ( s )

Một số quan tâm khi giải bài toán hoạt động

+ Hai hoạt động ngược chiều gặp nhau giữa đường thì tổng quãng đường hai vật đi được bằng cả quãng đường .
+ Hai hoạt động cùng chiều đuổi nhau gặp ở 1 vị trí nào đó thì Hiệu quãng đường của hai vật bằng khoảng cách bắt đầu tính từ lúc tính thời hạn chung .
+ Nếu gặp nhau : vật đi trước thì thời hạn dài hơn
+ Nếu xuất phát cùng lúc mà gặp nhau thì thời hạn bằng nhau
+ Nếu xuất phát cùng lúc : vật nào đến trước thì thời hạn ít hơn
+ Đi xuôi dòng nước thì Vận tốc xuôi = Vận tốc thật + Vận tốc dòng nước
+ Đi ngược dòng thì Vận tốc ngược = Vận tốc thật – Vận tốc dòng nước
Trên đây là một số ít cơ sở để các em dựa vào đó lập phương trình hoặc trình diễn các đại lượng tương quan .

II.các dạng toán cơ bản.

1. Dạng toán hoạt động ;
2. Dạng toán tương quan tới các kỹ năng và kiến thức hình học ;
3. Dạng toán công việc làm chung, làm riêng ;
4. Dạng toán chảy chung, chảy riêng của vòi nước ;
5. Dạng toán tìm số ;
6. Dạng toán sử dụng các kỹ năng và kiến thức về % ;
7. Dạng toán sử dụng các kiến thức và kỹ năng vật lý, hoá học .

III. Các Công thức cần lưu ý khi gbt bc lpt hpt.

S = V.T ; V = S / T ; T = S / V ( S – quãng đường ; V – tốc độ ; T – thời hạn ) ;
Chuyển động của tàu, thuyền khi có sự ảnh hưởng tác động của dòng nước ;
VXuôi = VThực + VDòng nước
VNgược = VThưc – VDòng nước
A = N. T ( A – Khối lượng việc làm ; N – Năng suất ; T – Thời gian ) .

Bài tập áp dụng.

Bài toán 1. ( Dạng toán chuyển động)

Một Ô tô đi từ A đến B cùng một lúc, Ô tô thứ hai đi từ B về A với tốc độ bằng tốc độ Ô tô thứ nhất. Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi Ô tô đi cả quãng đường AB mất bao lâu .

Lời Giải

Gọi thời hạn xe hơi đi từ A đến B là x ( h ). ( x > 0 ) ;
Ta có tốc độ Ô tô đi từ A đến B là : ( km / h ) ;
Vận tốc Ô tô đi từ B về A là : ( km / h ) ;
Sau 5 giờ Ô tô đi từ A đến B đi được quãng đường là ; 5. ( km ) ;
Sau 5 giờ Ô tô đi từ B đến A đi được quãng đường là ; 5. . ( km ) ;
Vì sau 5 giờ chúng gặp nhau do đó ta có phương trình : 5. + 5. . = AB ;
Giải phương trình ta được : x = .
Vậy thời hạn Ô tô đi từ A đến B là, thời hạn Ô tô đi từ B đến A là .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

Bài toán 2. ( Dạng toán chuyển động)

Một Ô tô du lịch đi từ A đến C. Cùng lúc từ khu vực B nằm trên đoạn AC có một Ô tô vận tải đường bộ cùng đi đến C. Sau 5 giờ hai Ô tô gặp nhau tại C. Hỏi Ô tô du lịch đi từ A đến B mất bao lâu, biết rằng tốc độ của Ô tô tải bằng tốc độ của Ô tô du lịch .

Lời Giải

Gọi thời hạn xe hơi du lịch đi từ A đến B là x ( h ). ( 0 Bài toán 3 ( Dạng toán chuyển động)

Đường sông từ thành phố A đến thành phố B ngắn hơn đường đi bộ 10 km để đi từ thành phố A đến thành phố B Ca nô đi hết 3 giờ 20 phút Ô tô đi hết 2 giờ. Vận tốc Ca nô kém tốc độ Ô tô 17 km / h. Tính tốc độ của Ca nô .

Lời Giải

Gọi tốc độ của Ca nô là x ( km / h ). ( x > 0 ) .
Ta có tốc độ của Ô tô là x + 17 ( km / h ) .
Ta có chiều dài quãng đường sông AB là : x ( km ) ; chiều dài quãng đường đi bộ AB là : 2 ( x + 17 ) ( km ) .
Vì đường sông từ thành phố A đến thành phố B ngắn hơn đường đi bộ 10 km do đó ta có
PT : 2 ( x + 17 ) – x = 10 ; Giải PTBN ta được x = 18 .
Vậy tốc độ của Ca nô là : 18 km / h .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bài toán 4 ( Dạng toán chuyển động)

Một người đi xe đạp điện từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50 km. Sau đó 1 giờ 30 phút một người đi xe máy cũng đi từ A và đến B sớm hơn 1 giờ. Tính tốc độ của mỗi xe, biết rằng tốc độ xe máy gấp 2,5 lần vân tốc xe đạp điện .

Lời Giải

Gọi tốc độ của người đi xe đạp điện là x ( km / h ). ( x > 0 ) .
Ta có tốc độ của người đi xe máy là 2,5 x ( km / h ) .
Thời gian người đi xe đạp điện đi từ A đến B là ( h ) ; Thời gian người đi xe máy đi từ A đến B là ( h ) .
Vì người đi xe máy đi sau 1 giờ 30 phút và đến B sớm hơn 1 giờ so với người đi xe đạp điện do đó ta có phương trình :
– = 2,5 ; giải PTBN ta được x = 12 .
Vậy tốc độ của người đi xe đạp điện là 12 km / h, tốc độ của người đi xe máy là 30 km / h .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bài toán 5 ( Dạng toán chuyển động)

Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc trung bình 30 km / h. Khi đến B người đó nghỉ 20 phút rồi quay trở về A với tốc độ trung bình 25 km / h. Tính quãng đường AB, biết thời hạn cả đi và về là 5 giờ 50 phút .

Lời Giải

Gọi chiều dài của quãng đường AB là x ( km ). ( x > 0 ) .
Thời gian người đi xe máy đi từ A đến B là ( h ) ; Thời gian người đi xe máy đi từ B đến A là ( h )
Vì người đi xe máy nghỉ tại B 20 phút và tổng thời hạn cả đi và về là là 5 giờ 50 phút do đó ta có phương trình :
+ + = 5 ; giải PTBN ta được ; x = 75 .
Vậy độ dài quãng đường AB là 75 km / h .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dạng 2 : Bài toán hiệu suất lao động

Năng suất chính là khối lượng công việc làm trong một thời hạn nhất định .

Khi giải bài toán bằng cách lập phương trình dạng hiệu suất, ta cần phải nhớ :

Bài toán về hiệu suất có 3 đại lượng : khối lượng việc làm, hiệu suất và thời hạn .
Mối quan hệ giữa 3 đại lượng :
Khối lượng việc làm = Năng suất x Thời gian
Năng suất = Khối lượng việc làm : Thời gian
Thời gian = Khối lượng việc làm : Năng suất
Bài toán về công việc làm chung, làm riêng, hay vòi nước chảy chung, chảy riêng thì ta thường coi hàng loạt việc làm là 1 đơn vị chức năng .
Suy ra hiệu suất là 1 / Thời gian .
Lập phương trình theo : Tổng các hiệu suất riêng = Năng suất chung .

Dạng 3 : Bài toán về chữ số

Nhận xét : Khi giải bài toán về số và chữ số, phải nhớ rằng :

Nếu A hơn B k đơn vị chức năng thì A – B = k hoặc A = B + k .
Hai số liên tục thì hơn kém nhau 1 đơn vị chức năng .
Nếu A gấp k lần B thì A = kB
Nếu A bằng 1/2 B thì A = B. 1/2
4. Số có hai chữ số $ $ overline { xy } = 10 x + y $ $ với x, y là số tự nhiên và USD $ { 0 Dạng 4 : Các bài toán hình học

Các công thức diện tích cần nhớ:

Diện tích tam giác vuông = nửa tích hai cạnh góc vuông .
Diện tích hình chữ nhật = chiều dài nhân chiều rộng .
Diện tích hình vuông vắn = cạnh nhân cạnh .

Phiếu bài tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9

Xem thêm Các dạng bài tập hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn lớp 9

Bài viết này hướng dẫn học viên lớp 8 cách giải các dạng bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình qua các ví dụ có giải thuật .


Tải ở đây

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 cơ bản và nâng cao – Tin Công Chức. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Bình chọn bài này
Cách làm thú vị khác
Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Cách làm sốt chấm bánh tráng đơn giản nhưng ăn là ghiền – BepXua

Sốt chấm bánh tráng với vị chua, cay, mặn và ngọt. Lại còn vị beo béo của trứng cút phối Read more

4 cách làm nước sốt trộn xà lách đậm đà, độc đáo – Digifood

Xà lách trộn là món ăn thanh đạm, không dầu mỡ được sử dụng để thanh lọc khung hình. Để Read more

Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm sốt trộn mì khô ngon đúng chuẩn của người Hoa – Nấu Ăn Thường Thức – Món ngon mỗi ngày

1.1. Nguyên liệu 1. Cách làm nước sốt mì khô đúng chuẩn của người Hoa Cách làm mì khô của Read more

Cách làm bánh trà sữa trân châu đường đen cực hot – https://cachlam.org

Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Cho đến nay, bánh trà sữa trân Read more

Developed by finhomes.info DMCA.com Protection Status