HƯỚNG DẪN SOẠN, XUẤT BẢN ĐƯA BÀI GIẢNG E-LEARNING LÊN TRANG VIOLET

HƯỚNG DẪN SOẠN, XUẤT BẢN

ĐƯA BÀI GIẢNG E-LEARNING LÊN TRANG VIOLET

Cách 1:

Đưa chuột vào biểu tượng tam giác dưới từ “video” -> Quay màn hình

Đưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịNhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( mở màn ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 mở màn thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 đến Slide ở đầu cuối. Xong ấn F7 ( xem trước video ) -> Chèn -> Lưu -> Xuất bản .Nhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( mở màn ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 mở màn thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 đến Slide sau cuối. Xong ấn F7 ( xem trước video ) -> Chèn -> Lưu -> Xuất bản .Nhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( mở màn ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 khởi đầu thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 đến Slide ở đầu cuối. Xong ấn F7 ( xem trước video ) -> Chèn -> Lưu -> Xuất bản .Nhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( khởi đầu ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 mở màn thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 đến Slide sau cuối. Xong ấn F7 ( xem trước video ) -> Chèn -> Lưu -> Xuất bản .Nhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( khởi đầu ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 khởi đầu thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 đến Slide ở đầu cuối. Xong ấn F7 ( xem trước video ) -> Chèn -> Lưu -> Xuất bản .Nhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( mở màn ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 khởi đầu thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 đến Slide sau cuối. Xong ấn F7 ( xem trước video ) -> Chèn -> Lưu -> Xuất bản .Nhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( khởi đầu ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 mở màn thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 đến Slide ở đầu cuối. Xong ấn F7 ( xem trước video ) -> Chèn -> Lưu -> Xuất bản .

Hoặc:

Đưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịĐưa chuột vào hình tượng tam giác dưới từ “ video ” -> Quay màn hình hiển thịNhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( khởi đầu ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 mở màn thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 nhấn F7 -> chènNhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( khởi đầu ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 khởi đầu thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 nhấn F7 -> chènNhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( khởi đầu ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 khởi đầu thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 nhấn F7 -> chènNhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( mở màn ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 mở màn thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 nhấn F7 -> chènNhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( mở màn ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 mở màn thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 nhấn F7 -> chènNhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( khởi đầu ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 khởi đầu thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 nhấn F7 -> chènNhấn chuột vào nút màu đỏ bên trái dưới màn hình hiển thị ( khởi đầu ghi ). Trên Slide tiên phong Open đếm số từ 3 đến 1, hết số 1 khởi đầu thuyết minh. Thuyết minh hết Slide 1 nhấn F7 -> chènTạo mới slide 2 bằng cách nhấn chuột vào slide 1. Sau đó làm tựa như slide 1 .Tạo mới slide 2 bằng cách nhấn chuột vào slide 1. Sau đó làm tương tự như slide 1 .Tạo mới slide 2 bằng cách nhấn chuột vào slide 1. Sau đó làm tương tự như slide 1 .Tạo mới slide 2 bằng cách nhấn chuột vào slide 1. Sau đó làm tương tự như slide 1 .Tạo mới slide 2 bằng cách nhấn chuột vào slide 1. Sau đó làm tựa như slide 1 .Tạo mới slide 2 bằng cách nhấn chuột vào slide 1. Sau đó làm tương tự như slide 1 .Tạo mới slide 2 bằng cách nhấn chuột vào slide 1. Sau đó làm tương tự như slide 1 .

Cách 2:

Nhấn xem để xem trước, xem xong thấy ổn xuất bảnNhấn xem để xem trước, xem xong thấy ổn xuất bảnNhấn xem để xem trước, xem xong thấy ổn xuất bảnNhấn xem để xem trước, xem xong thấy ổn xuất bảnNhấn xem để xem trước, xem xong thấy ổn xuất bảnNhấn xem để xem trước, xem xong thấy ổn xuất bảnNhấn xem để xem trước, xem xong thấy ổn xuất bảnSau đó nhấn vào slide 2 làm tựa như slide 1 .Sau đó nhấn vào slide 2 làm tựa như slide 1 .Sau đó nhấn vào slide 2 làm tựa như slide 1 .Sau đó nhấn vào slide 2 làm tương tự như slide 1 .Sau đó nhấn vào slide 2 làm tựa như slide 1 .Sau đó nhấn vào slide 2 làm tương tự như slide 1 .Sau đó nhấn vào slide 2 làm tương tự như slide 1 .Ghi âm xong slide1 nhấn vào ô vuông bên cạnh ( tạm dừng ), sau đó nhấn lưu .Ghi âm xong slide1 nhấn vào ô vuông bên cạnh ( tạm dừng ), sau đó nhấn lưu .Ghi âm xong slide1 nhấn vào ô vuông bên cạnh ( tạm dừng ), sau đó nhấn lưu .Ghi âm xong slide1 nhấn vào ô vuông bên cạnh ( tạm dừng ), sau đó nhấn lưu .Ghi âm xong slide1 nhấn vào ô vuông bên cạnh ( tạm dừng ), sau đó nhấn lưu .Ghi âm xong slide1 nhấn vào ô vuông bên cạnh ( tạm dừng ), sau đó nhấn lưu .Ghi âm xong slide1 nhấn vào ô vuông bên cạnh ( tạm dừng ), sau đó nhấn lưu .Nhấn chuột vào Slide1, nhấn vào từ Âm thanh, chọn ghi âmNhấn chuột vào Slide1, nhấn vào từ Âm thanh, chọn ghi âmNhấn chuột vào Slide1, nhấn vào từ Âm thanh, chọn ghi âmNhấn chuột vào Slide1, nhấn vào từ Âm thanh, chọn ghi âmNhấn chuột vào Slide1, nhấn vào từ Âm thanh, chọn ghi âmNhấn chuột vào Slide1, nhấn vào từ Âm thanh, chọn ghi âmNhấn chuột vào Slide1, nhấn vào từ Âm thanh, chọn ghi âm

Cách xuất bản giáo án:

 • Mở bài giảng mà mình đã soạn, sau đó chọn vào mục xuất bản .

 • Chương trình sẽ Open một hộp thoại, có nhiều định dạng khác nhau, chọn LMS .

 • Nhấn chuột vào tam giác ( của mục tùy chọn đầu ra ), nhấn chọn SCRM 2004 .

 • Nhấn chuột vào dấu … của thư mục, Open bảng, tạo File ( vàng ) để ở nơi dễ tìm kiếm như ở Desktop ví dụ điển hình, sau đó mở file vừa tạo ghi tên tiêu đề vào File name ( Tên bài giáo án ), nhấn save .

 • Khi nhấn lưu sẽ trở lại bảng khởi đầu, nhấn chuột vào báo cáo giải trình và theo dõi, nhấn chọn phiên bản thứ 4, sau đó nhấn chấp thuận đồng ý .

 • Sau đó nhấn xuất bản .

 • Sau khi nhấn xuất bản sẽ Open trang mới có file vừa xuất bản .

 • Nhấn chuột phải vào fide vừa xuất bản chọn Extract Here .

 • Xuất hiện trang mới, nhấn ctrl-A, nhấn chuột phải chọn Add to archive …, Open hộp thoại, chọn Zip, nhấn ok .

 • Khi đó sẽ Open tên giáo án mà mình đã ghi trên file ở chọn thư mục ( lúc đó sẽ Open 2 file ). Ta lấy fide của file vàng để gửi lên Violet .

 • Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết HƯỚNG DẪN SOẠN, XUẤT BẢN ĐƯA BÀI GIẢNG E-LEARNING LÊN TRANG VIOLET. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

  Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

  5/5 - (1 bình chọn)
  Cách làm thú vị khác
  Bò bít tết và phô mai – món ăn hoàn hảo của phương Tây

  Bít tết ngon của Pháp từ lâu đã trở thành món ăn nổi tiếng thế giới vì cách chế biến Read more

  Cách tạo video bằng ứng dụng Inshot trên điện thoại

  Cách tạo video bằng ứng dụng Inshot trên điện thoại thông minh _Với những người liên tục tạo dựng video, Read more

  Cách làm sốt phô mai nướng hàu thơm ngon béo ngậy

  Nếu bạn bị mê hoặc bởi các món ngon từ hà như cháo hàu, hàu xào bắp cải, hàu nướng Read more

  Bỏ túi ngay cách làm salad phô mai và tôm nướng vừa ngon vừa đẹp mắt

  Bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa mới lạ vừa tốt cho sức khỏe thể chất. Vậy thời điểm Read more

  https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/

  https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

  [VIDEO] Cách làm bánh bông lan trứng muối (không cần lò nướng) và sốt phô-mai – Savoury Days

  Cộng thêm cả bài viết này là tại SD có đủ bộ cách làm bánh bông lan trứng muối : Read more

  Cách làm pizza phô mai béo ngậy – https://cachlam.org

  Tham gia cộng đồngđể giao lưu và học hỏi kinh nghiệm tay nghề làm bánh Chiếc pizza được phủ lên Read more

  Cách làm bánh mì nhân phô mai siêu hot – https://cachlam.org

  Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Bánh mì phô mai đang là loại Read more

  Managed by hamexcel.com DMCA.com Protection Status