“KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ – Tài liệu text

“ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 238.23 KB, 15 trang )

“ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1 ” A. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Cơ sở lý luận. Mục tiêu thực thi công tác làm việc chống mù chữ-phổ cập giáo dục tiểu học nói chung, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nói riêng là để từng bước nâng cao mặt phẳng dân trí một cách tổng lực, tạo nguồn nhân lực, nhằm mục đích phân phối nhu yếu của sự nghiệp tăng trưởng công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia trong tiến trình tăng trưởng lúc bấy giờ của xã hội. Trong các trường tiểu học việc thực thi công tác làm việc phổ cập giáo dục tiểu họcchống mù chữ ( PCGDTH-CMC ), phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ( PCGDTHĐĐT ) để từng bước đạt được hiệu suất cao. Bộ Giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy ( GDĐT ) đã phát hành Thông tư số 36/1999 / BGD-ĐT ngày 4/12/1999 sửa chữa thay thế Thông tư số 14/1999 / TT-BGD-ĐT và công văn số 28/1999 / QĐ-BGD và ĐT về lao lý kiểm tra, nhìn nhận công nhận PCGDTHĐĐT ở cơ sở xã, ( phường, thị xã ) ; Q., ( huyện ), tỉnh, ( thành phố ) ; Tỉnh ủy và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau đã phát hành Công văn số 38 / CV-TU ngày 16/5/2001, Chỉ thị 07 / CT-TU ngày 24/6/2002 của Tỉnh ủy ; Chỉ thị 38 / CTUB ngày 14/8/2002 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau ; Công văn số 366 – CV / TU ngày 28/3/2008 về việc tăng cường công tác làm việc phổ cập giáo dục đã được tổ chức triển khai tiến hành đến tận các cơ sở xã, thị xã, các trường học trong tỉnh ; Sở GD-ĐT Cà Mau, Phòng GD-ĐT huyện Trần văn Thời cũng đã có các công văn đơn cử để chỉ huy trong ngành về triển khai tráng lệ pháp luật kiểm tra nhìn nhận công tác làm việc phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tại Thông tư lao lý số 36/1999 / QĐ-BGD và ĐT mà đơn cử là : – Tiêu chuẩn 1 : Huy động tối thiểu 95 % ( ở mức độ 1 ), 98 % ( ở mức độ 2 ) số trẻ nhỏ ở độ tuổi 6 tuổi vào học lớp 1, có tối thiểu 80 % ( ở mức độ 1 ), 90 % ( ở mức độ 2 ) số trẻ nhỏ 11 tuổi tốt nghiệp tiểu học, số trẻ còn lại trong độ tuổi đang học các lớp tiểu học. – Tiêu chuẩn 2 :

Đội ngũ giáo viên đạt yêu cầu; đảm bảo giáo viên trên lớp theo quy định, trìnhđộ đào tạo có ít nhất 80% (ở mức độ 1), 90% (ở mức độ 2) số giáo viên đạt chuẩnTHSP, trong đó có một số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 20%, theo Quyết định3856/GD-ĐT ngày 14/12/1994 của Bộ GD-ĐT.Tỉ lệ là 1,20 GV/lớp (ở mức độ 1), 1,35 GV/lớp(ở mức độ 2); có 50% số HS học9-10 buổi / tuần.- Tiêu chuẩn 3:Về cơ sở vật chất có mạng lưới trường lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đihọc thuận lợi, có đủ phòng học, bàn ghế học sinh; có thư viện, phòng đồ dùng dạyhọc và được sử dụng thường xuyên theo Quyết định số 2164/GD/ĐT ngày27/6/1995; thực hiện vệ sinh trường học theo Quyết định số 2165/GD/ĐT ngày27/6/1995 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.Ngoài ra, trước đó đơn vị phải đạt chuẩn CMC-PCGDTH có nghĩa là:- Tổng số trẻ em trong độ tuổi 14 phải tốt nghiệp tiểu học đạt tỉ lệ 80% trởlên;- Tỉ lệ 80% trở lên tổng số người 15 đến 35 tuổi được xoá mù chữ (có nghĩalà 80% đạt trình độ học vấn hết lớp 3 trở lên).Muốn thực hiện tốt theo chuẩn quy định của Bộ GD-ĐT trước nhất yêu cầutừng trường tiểu học học phải tiến hành điều tra cập nhật số liệu trình độ văn hoánhân dân hàng năm để thống kê so sánh với chuẩn quy định, nếu đạt thì làm tờtrình đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận vào thời điểm các tháng cuối mỗi năm.Là một đơn vị trường tiểu học, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ dạy và họccòn có trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo địa phương định hướng chỉ đạo thựchiện công tác phổ cập giáo dục một cách thống nhất, chính xác và khoa học.Theo đó để làm một số công việc nhất định theo yêu cầu giúp việc thống kêcập nhật số liệu, rà soát so với chuẩn công việc trước nhất là cần phải điều tra cậpnhật trình độ văn hóa nhân dân từ 0 đến 35 tuổi trên địa bàn trường quản lý, thốngkê số lượng trẻ em trong độ tuổi 6 đến 14 tuổi đi học và tốt nghiệp tiểu học hàng

năm, những em trong độ tuổi, và nhân dân còn chưa được đến trường để tiếp tụcvận động đi học.Trình độ đào tạo nghiệp vụ giáo viên, việc phân công giảng dạy …;Cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở các trường …đều phải thống kê, cập nhật và đối chiếu so với chuẩn quy định của Bộ GD-ĐT.Để nắm bắt và xử lý các số liệu của trường, của đơn vị xã theo từng năm,thống kê tính các tỉ lệ huy động, tốt nghiệp … theo hướng dẫn quy định của BộGD-ĐT sao cho đạt chuẩn tỉ lệ theo quy định, chính xác về số liệu …, rút ngắn vềthời gian làm những điều đó là cả một khó khăn, là nỗi trăn trở của các nhà quản lýgiáo dục, của giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt là giáo viên chuyên trách thực hiệncông tác phổ cập giáo dục trong nhà trường hiện nay mà trước đó nhà trường đãthực hiện một cách chậm chạp, thiếu chính xác về số liệu.Từ những quy định nêu trên, những khó khăn đã qua, tôi mạnh dạn đề xuấtáp dụng một số kinh nghiệm trong phạm vi trường học của mình thông qua thựctiễn kinh nghiệm nhiều năm đã từng làm công tác phổ cập giáo dục của đơn vị.2.Thực tiễn.Những năm trước đây, từ năm 1997 sau khi đơn vị được công nhận đạtchuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học-chống mù chữ, trường tiểu học KhánhBình Đông 1, theo sự phân công của Ban chỉ đạo chống mù chữ-phổ cập giáo dụcxã Khánh Bình Đông thì trường chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệmvụ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn dân cư đó là: Ấp 02, ấp12A, ấp 12B; đồng thời thực hiện công tác thống kê số liệu CMC-PCGD của 6 đơnvị trường tiểu học trong xã, đối chiếu rà soát số liệu với 2 trường THCS trong địabàn so sánh với chuẩn quy định của Bộ GD-ĐT.Trong 8 năm qua về thực hiện công tác PCGDTHĐĐT, với cách làm màymò, làm ngày làm đêm, làm cả trong thời gian nghỉ hè với lực lượng thực hiện là2toàn thể giáo viên của trường đến mãi năm 2005 đơn vị mới được UBND huyện

Trần Văn Thời về kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia vềPCGDTHĐĐT, tuy với tỉ lệ các tiêu chí mới chỉ ở mức vừa đạt chuẩn so với chuẩnquy định của Bộ GD-ĐT; với kết quả đạt được như thế cũng rất đáng được trântrọng. Song với cách làm trong suốt một quá trình dài 8 năm qua theo tôi còn tồntại những hạn chế yếu kém sau:a – Học sinh yếu của trường số lượng vẫn còn chiếm 3-6 %; nhiều phụhuynh học sinh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập và rèn luyện hạnh kiểmcủa con em mình.b – Điều tra số liệu hộ gia đình có nhiều yếu tố khách quan dẫn đến việc điềutra thiếu chính xác so với thực tế trên 10%.c – Số liệu thống kê tổng hợp sau khi điều tra thường không trùng khớp giữacác biểu bảng thống kê tổng hợp theo quy định, nên người làm đã phải điều chỉnhlại nhiều lần rất mất thời gian, hiệu quả chất lượng thống kê số liệu chưa cao.d – Thiết lập hệ thống hồ sơ sổ sách theo dõi quản lý CMC-PCGD chưamang tính khoa học, chưa đạt được theo hệ thống quy định …, quy trình thiết lậphệ thống hồ sơ thống kê, sổ sách, văn bản báo cáo còn luộm thuộm đơn giản.e – Công tác xã hội hoá giáo dục những năm trước đây hầu hết được khoántrắng cho ngành giáo dục. Việc thực hiện công tác PCGDTHĐĐT ít được chínhquyền địa phương quan tâm chỉ đạo và phối hợp dẫn đến đội ngũ thầy cô giáo vàhọc sinh phải tự thân vận động thiếu đi sự giúp đỡ của cộng đồng.Qua thực tiễn và kinh nghiệm cho thấy những tồn tại yếu kém nêu trên là domột số nguyên nhân cơ bản như sau:* Trước nhất là nguyên nhân chủ quan:- Sự chỉ đạo phối hợp, chăm sóc giáo dục học sinh giữa gia đình, nhà trườngvà xã hội là chưa được thường xuyên, liên tục; ý thực học tập của học sinh chưacao, chưa tạo được phong trào; phương pháp giáo dục chỉ đơn phương thuộc vềtrường học do vậy chưa đủ để tạo được môi trường thân thiện thu hút học sinh thiđua vươn lên trong học tập.- Trong việc chỉ đạo thực hiện điều tra cập nhật số liệu trình độ văn hoánhân dân theo hộ gia đình chưa được nhất quán về quan điểm, thiếu sự phối hợp

tác động của chính quyền địa phương, và nhân dân; ý thức trách nhiệm của cán bộgiáo viên-nhân viên trong trường còn hạn chế, cọi nhẹ việc cập nhật thông tinchính xác về số liệu điều tra.- Trong việc thống kê tổng hợp số liệu từ phiếu điều tra cho thấy còn thiếuchính xác, mất rất nhiều thời gian do chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể phù hợpvới tiến độ thời gian cho từng mảng công việc.- Việc thiết lập các loại hồ sơ sổ sách theo dõi, quản lý thiếu khoa học, chưathể hiện được đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu mà chủ yếu là người làmchưa có kinh nghiệm và thời gian để thực hiện, người làm công tác phổ cập thườngxuyên thay đổi theo năm học; phương tiện, điều kiện làm việc còn thiếu thốn, hạnchế.- Công tác xã hội hoá giáo dục chưa thật sự được quan tâm sâu sát trong việctuyên truyền vận động cộng đồng trách nhiệm xây dựng CSVC, thiết bị giáo dục,3chăm sóc sức khoẻ, giáo dục pháp luật, động viên khích lệ GV, HS vươn lên trongcông tác dạy và học.* Nguyên nhân khách quan:- Điều kiện kinh tế, đời sống của nhân dân ở vùng đặc biệt khó khăn như xãkhánh Bình Đông, đời sống kinh tế chỉ đủ ăn trong gia đình là đã khó còn việcchăm sóc cho con cái có đủ điều kiện học tập lại càng khó hơn.- Mặt bằng dân trí của nhân dân nơi đây còn thấp, chưa đồng đều, chưa tạođiều kiện tốt tham gia cùng cộng đồng các công việc hỗ trợ xã hội nên việc điều tracác thông tin từng hộ gia đình là cực kỳ khó khăn dẫn đến thiếu chính xác so vớithực trạng.- Năng lực của CB-GV-NV của trường còn nhiều hạn chế, việc sử dụng máytính những năm trước đây ở trường là rất hạn chế, phải dùng phương pháp thủcông để thống kê số liệu nên thời gian làm việc kéo dài, số liệu thống kê thườngthiếu chính xác. Các hồ sơ theo dõi quản lý thường sửa chữa tẩy xoá.- Địa bàn rộng, dân cư phân tán đường xá đi lại khó khăn, các điều kiện

phục vụ vui chơi giải trí rất hạn chế trong việc thu hút học sinh và tạo điều kiệnthuận lợi trong việc giảng dạy và học tập của nhà trường.B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:Xác định được tầm quan trọng của công tác CMC-PCGD tiểu học, THCSnói chung và công tác PCGD tại trường nói riêng; xuất phát từ thực tế như đã nêutrên, tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm, và những biện pháp đã được áp dụng đạthiệu quả khả quan trong công tác này tại trường tiểu học Khánh Bình Đông 1,đồng thời đã góp phần hỗ trợ tốt trong việc thống kê tổng hợp cập nhật số liệu củaxã trong năm vừa qua được nhanh chóng, có độ chính xác cao.Một số biện pháp (cách làm) các hoạt động của quá trình tổ chức thực hiệncông tác này tại nhà trường nhằm đạt hiệu quả PCGD một cách thực chất; các biệnpháp cụ thể như sau:I. Biện pháp1: Phối hợp với phụ huynh học sinh, các ban ngành đoàn thể nhằm tậptrung nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục ở đối tượng học sinh yếu.- Trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh tiến hành xây dựng “Thư việnsách giáo khoa giành cho học sinh nghèo”. Mỗi học sinh vào cuối năm học, trêntinh thần tự nguyện, tặng lại bộ sách giáo khoa đã học xong của mình cho thư việnnhà trường để nhà trường cho các em học sinh nghèo (không đủ tiền mua sách giáokhoa) mượn trước khi bước vào năm học mới (tuy cách làm này không mới nhưngcũng đã đem lại hiệu quả nhất định); những năm học trước đây có đến 15% họcsinh không có đầy đủ SGK thì năm qua có 100% học sinh có đủ SGK từ thư việndành cho học sinh nghèo của trường.- Trong các năm học trước việc họp PHHS để thông báo thường xuyên vềcác mặt giáo dục học sinh là rất ít, vừa qua trường tổ chức họp phụ huynh học sinhyếu kém 2 lần vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giáo viên chủ nhiệm gặp riêng từngphụ huynh học sinh có con em yếu kém từ giữa học kỳ II đến cuối năm học nhằm4

thông báo kết quả hai mặt giáo dục của học sinh trong thời gian học tập, thống nhấtkế hoạch dạy phụ đạo, bàn biệp pháp phối hợp cụ thể để giúp các em tiến bộ, hiệnnay trường đang áp dụng dạy phụ đạo đồng loạt học sinh yếu các lớp học trongtrường).- Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, các lực lượng xã hội nhằm hổ trợkinh phí, cấp phát học bổng cho học sinh nghèo tạo điều kiện cho các em học tậptốt hơn. Đầu năm học trường tiếp tục vận động cấp cho học sinh trên 60 phần tậpvở, trao tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, 19 bộ quần áo…; tổng số tiền hỗtrợ để các em có điều kiện học tập tốt hơn ước tính trên 7.000.000 đồng.- Dịp tết các thầy cô giáo và học sinh toàn trường tham gia tích cực trongviệc gây quỹ “Kế hoach nhỏ” nhằm hổ trợ cho học sinh nghèo được đón tết ấm êmtrong tình thương mến của bạn bè, thầy cô và xã hội. Từ đó động viên được tinhthần vươn lên học tập tốt hơn, yêu trường mến bạn, hạn chế học sinh lưu ban, bỏhọc; nếu trước đây sau tết số lượng học sinh giảm 3 đến 6 % thì năm qua không cóhọc sinh nào phải để GVCN đến vận động đi học trở lại.- Mỗi giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp nắm chắc danh sách họcsinh yếu kém bộ môn mình dạy, học sinh yếu kém của lớp mình, giao việc vừa sứccho đối tượng này, thường xuyên giúp đỡ khích lệ để các em tự tin vươn lên tronghọc tập và tiếp thu kiến thức, tạo được môi trường học tập thân thiện, học sinh chủđộng tích cự học tập2: Tham mưu với chính quyền địa phương để tổ chức tốt hoạt động điềutra cập nhật số liệu phổ cập theo hộ gia đình.Tôi đã đề xuất Lãnh đạo nhà trường có kế hoạch tham mưu với chính quyềnđịa phương của 3 ấp trong địa bàn và BCĐ xã thực hiện các hoạt động trong côngtác phổ cập giáo dục, Những năm trước, qua thực tế công tác điều tra tại các hộ giađình còn nhiều lúng túng và thông tin thu nhập thiếu chính xác. Do vậy trong nămqua lãnh đạo nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương làm tốt khâuđiều tra, cụ thể như sau:- Lấy thông tin về lý lịch học sinh phục vụ công tác điều tra số liệu phổ cậpgiáo dục của 3 ấp ngay từ khi tuyển sinh lớp 1. Trong lúc tuyển sinh lớp 1 nhà

trường có điều kiện gặp mặt PHHS của từng em nên dễ dàng trao đổi để nắm bắtthông tin, bên cạnh đó mỗi PHHS khi nộp hồ sơ đều phải đem theo hộ khẩu, từ đóHội đồng tuyển sinh bước đầu thiết lập được hồ sơ phổ cập giáo dục của những giađình có con em học lớp 1 tại trường một cách chính xác, đồng thời đây là một hồsơ dùng để làm cơ sở đối chiếu khi cần sau này. Cách làm này nếu qua 4 năm thựchiện nhà trường sẽ có riêng một bộ hồ sơ tuyển sinh phục vụ cho công tác điều trasố liệu phổ cập của tất cả các hộ gia đình học sinh toàn trường một cách chính xác.- Phối hợp với các ấp trong công tác điều tra thực tế tại các hộ gia đình. Vớisuy nghĩ rằng: Nếu chỉ giáo viên trường đi điều tra vì không quen với địa bàn khudân cư, không nắm được lịch sinh hoạt hàng ngày của từng hộ gia đình nên tiến độđiều tra chậm, tốn nhiều thời gian. Nếu giao toàn bộ việc điểu tra cho ấp thì khi thunhận lại phiếu điều tra cập nhật sẽ có nhiều thông tin thiếu chính xác hoặc thiếuthông tin, do người điều tra không có nghiệp vụ trong công tác này. Do vậy trongnăm vừa qua cả 3 ấp đều chọn phương án điều tra phối hợp: Mỗi hộ gia đình sẽ có51 giáo viên và 1 cán bộ của ấp đó đến điều tra. Việc thực hiện như vậy vừa tiếtkiệm được thời gian điều tra, vừa có được thông tin chính xác và không bỏ sót cáchộ gia đình, đồng thời làm như vậy sẽ tạo điều kiện cho địa phương quen dần vớicách điều tra, cách nhận thông tin phổ cập giáo dục. Sau này chính họ sẽ là ngườicung cấp thông tin cập nhật hàng năm cho nhà trường.3: Cách đưa thông tin ra các danh sách, biểu bảng quy định từ phiếuđiều tra hộ gia đình.Trong năm qua do cần phải lấy thông tin từ sổ điều tra hộ gia đình phục vụcho công tác CMC-PCGD của 2 bậc học Tiểu học, THCS nên trường nhà trườngngay từ đầu đã xác định việc xử lý thông tin bằng máy vi tính, sao cho khi thốngkê số liệu phải chính xác so với thực trạng. Các bước làm cụ thể như sau:a/ Cách ghi phiếu điều tra: (hướng dẫn chung cho giáo viên và người điềutra của ấp)

– Ghi đầy đủ các thông tin cần thiết trong phiếu điều tra, đánh số phiếu (theotừng ấp).- Cách ghi từng nội dung trong phiếu phải thống nhất để khi bộ phận nhậpmáy vi tính nhập theo nội dung đã ghi thi dễ phân loại thông tin trên máy tính. Vídụ: Năm sinh phải ghi đủ 4 chữ số (không ghi ngày tháng sinh), học lớp thì khôngghi chữ lớp mà ghi 2 ký tự: 1.a hoặc 1.b, ghi tên trường đang học chữ in hoa vàviết tắt: KBĐ 1, KBĐ 6,… ghi khuyết tật: KT; Chưa đi học ghi: CH; Bỏ học lớp1,2,3 …: BH 1,2,3 …; đang học ghi lớp 1,2,3 … ghi ĐH 1,2,3 …; nữ: đánh dấu X,nam để trống, tốt nghiệp Tiểu học ghi TNTH, tốt nghiệp THCS ghi TNTHCS, ấpMinh Hà A, ghi MH A, ấp Minh Hà B, ghi MHB, ấp 6, ghi A6,…b/ Quá trình nhập máy vi tính và xử lý trên máy tính:- Phân công 1 nhóm nhập số liệu trên máy tính trong nhóm có 4 người trongđó có 1 người đọc và 1 người nhập số liệu vào máy, 1 người kiểm tra đọc, 1 ngườikiểm tra nhập. Yêu cầu phải đọc đủ và nhập đủ thông tin, nhập thông tin phải đúngtheo quy định, nếu không sẽ dẫn đến khó khăn trong việc xử lý tách thông tin theotừng loại.- Nhập toàn bộ thông tin theo hộ gia đình ở tất cả các độ tuổi trên cùng mộtmẫu vào máy tính (dùng trên Excel).- Từ nội dung của mẫu này sẽ tách lấy các thông tin khác: Dùng lệnh trênExcel để tách theo từng độ tuổi, tách học sinh đang học theo khối lớp, tách họcsinh đang học theo trường, tách học sinh bỏ học, học sinh khuyết tật, đếm số lượngnữ, tách học sinh đã TN THCS, TN THPT, THCN, TCDN…, tách theo từng ấp,…Nói chung với cách làm này có thể phục vụ cho toàn bộ các nội dung cần thiết chothực hiện các mẫu thống kê phổ cập theo quy định.- Từ các nội dung đã nhập đầy đủ dùng máy tính tách ra theo yêu cầu cầnthiết để thống kê các số liệu và tổng hợp đối chiếu với số liệu chung trên cùng mộtbiểu mẫu ban đầu đã đem lại chính xác cao.4. Thiết lập hệ thống hồ sơ sổ sách theo dõi quản lý CMC-PCGD theohệ thống và mang tính khoa học.6

– Sổ theo dõi đối tượng từ 0-35 tuổi phục vụ cho công tác phổ cập giáo dụctiểu học (gọi tắt là Sổ phổ cập tiểu học, sổ chống mù chữ).- Danh sách cùng độ tuổi (dùng máy tính tách riêng từng độ tuổi theo quyđịnh)- Sổ Đăng bộ ( cập nhật theo dõi học sinh nhập học và ra trường)- Sổ theo dõi chuyển đi – chuyển đến (theo dõi HS tham gia tính tỉ lệ )- Danh sách học sinh các khối, lớp hàng năm. (trùng với sổ gọi tên ghi điểm)- Danh sách học sinh từ 6 – 14 ngoài nhà trường. (HS tham gia tính tỉ lệ họcnhờ nơi khác)- Danh sách học sinh từ 11 – 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học.- Danh sách học sinh 6-14 tuổi học ngoài địa bàn. (HS không tham gia tính tỉlệ học nhờ trường mình)- Danh sách học sinh khuyết tật – chết. (HS được trừ không phải phổ cập)- Bảng gọi tên, ghi điểm hàng năm; (danh sách xét công nhận HTCTTH) cácnăm (4 năm liên tiếp).- Bộ phiếu điều tra trình độ văn hóa các hộ gia đình.- Sổ lưu công văn đến của các cấp chỉ đạo (TW, tỉnh, huyện, xã); công văn điđóng tập theo hệ thống thời gian).- Các biểu mẫu thống kê (mẫu 1, 2, 3 mới, mẫu 15-35, 36-47, 0-5 và mẫu 3btheo quy định).* Thời lượng và trình tự cách thực hiệnHàng năm đầu tháng 8, đến trung tuần tháng 9 giáo viên thực hiện công tácđiều tra cập nhật và thống kê số liệu trên hồ sơ sổ sách, các biểu bảng. Tuy nhiênnếu giáo viên thực hiện công tác phổ cập không hệ thống, hình dung được nên cậpnhật hồ sơ nào trước, hồ sơ nào sau thì rất mất thời gian. Để việc cập nhật hồ sơ sổsách được thuận lợi cũng như thống kê số liệu chính xác cần tiến hành các bướcnhư sau:+ Cập nhật phiếu điều tra trình độ văn hóa:

Bộ phiếu điều tra trình độ văn hóa hộ gia đình (TĐVH) phải được bảo quản,ghi chép, cập nhật cẩn thận, hàng năm. Muốn vậy việc ghi chép vào phiếu phải tỉmỉ, cẩn thận, tránh bôi xóa, xem xét đối chiếu với phiếu cũ để cập nhật, nếu ghimới thì ghi chép tên chủ hộ, các thành viên từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, ghi chú cáccột nữ, dân tộc, các cột TĐVH, đánh số từng ấp. Việc đối chiếu trình độ văn hóatrên phiếu điều tra và các loại danh sách như danh sách lớp, sổ đăng bộ … là hếtsức cần thiết tránh trường hợp sai trình độ.+ Ghi sổ phổ cập giáo dục tiểu học, và sổ chống mù chữ:Sổ phổ cập tiểu học, sổ chống mù chữ là dùng để theo dõi các đối tượng độtuổi từ 0 – 35 tuổi hàng năm nên việc nhặt các đối tượng trong độ tuổi từ Phiếu7điều tra vào sổ phổ cập phải được thực hiện chính xác (dùng máy tách ra sau khiđã nhập số liệu đầy đủ, chính xác), tránh thiếu hoặc dư các đối tượng. Tiến hànhcập nhật vào sổ theo thứ tự độ tuổi lớn trước, nhỏ sau, theo từng ấp … cách mỗi độtuổi nên trừ khoảng 2 đến 3 trang để có thể điều chỉnh hoặc ghi bổ sung hàng nămkhi cần thiết.Sau khi ghi thêm và kiểm tra danh sách đầy đủ các cột mục trên sổ phổ cập,trước khi lên các biểu mẫu thống kê, người làm nên lưu ý các mẫu thống kê đầu Sổphổ cập, cần thống kê trình độ các đối tượng trong Sổ theo địa bàn từng ấp. Thựctế nhận thấy, đa số người làm chúng ta đều bỏ quên công việc này. Theo tôi, ngườilàm cần phải nắm rõ các số liệu này, vì đây là cơ sở để đánh giá, phân loại các ấptrong công tác Phổ cập, nó cũng là cơ sở để đề ra kế hoạch cho từng ấp hoàn thànhtốt hơn ở những năm sau. Dựa vào đây, giáo viên làm công tác phổ cập có thểtham mưu cho Ban chỉ đạo để đánh giá chất lượng hoạt động của các thành viênBan chỉ đạo phụ trách ấp.+ Tổng hợp các biểu mẫu thống kê, các loại danh sách:Sau khi cập nhật, hoàn chỉnh sổ phổ cập tiểu học, giai đoạn tổng hợp các sốliệu, lên các biểu mẫu thống kê, thiết lập các loại danh sách đòi hỏi sự cẩn thận,

chính xác, khoa học. Vì các loại danh sách, các biểu mẫu thống kê có sự liên quanchặt chẽ, bổ sung cho nhau nên việc thống kê cũng như tổng hợp số liệu phải tiếnhành theo một trình tự nhất định. Để việc thống kê cũng như số liệu giữa các biểumẫu và các loại danh sách “ trùng khớp” với nhau thì đầu tiên người làm nên tiếnhành thống kê mẫu 3b trước và dùng mẫu 3b để thống kê mấu 1 từ 6-14, mấu 1535 và 0-5 tuổi; người làm nên tham khảo với BGH nhà trường để có số liệu chínhxác về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhu cầunhững năm tới để đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ GD & ĐT.Việc tổng hợp số liệu, các loại danh sách phổ cập tiểu học nhất thiết phảitrùng khớp với công tác XMC và PCGDTHCS, vì vậy người làm cần phải phốihợp chặt chẽ, tổng hợp số liệu cùng với cán bộ thống kê ở THCS. (số liệu các đốitượng từ 6 – 18 tuổi).+ Làm các báo cáo, phương hướng năm tiếp sau:Hàng năm, dựa trên các số liệu thống kê đã có, người làm công tác phổ cậpcần tham mưu cho Ban chỉ đạo làm báo cáo tổng kết, phương hướng năm và theotừng giai đoạn. Nội dung của báo cáo cần thể hiện rõ những kết quả đã đạt được vànhững mặt còn tồn tại, hạn chế (theo mẫu của cấp trên), đề ra phương hướng, kếhoạch cụ thể. Trong đó, phương hướng, kế hoạch không nên dài dòng mà cụ thể lànhững chỉ tiêu, số liệu cần thiết cho giai đoạn tiếp sau sao cho hợp lý mang tínhthực thi áp dụng.5: Tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nâng cao chất lượnggiáo dục và thực hiện CMC-PCGD.Ðể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, ngăn ngừa tệ nạn xãhội thâm nhập vào trường học, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện không tốt của họcsinh, động viên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, đồng8thời tăng cường công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bịphục vụ dạy học đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục hiện nay, tôi đã tham mưu vềHiệu trưởng nhà trường đã tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

5.1. Sự cần thiết tăng cường công tác về tuyên truyền:Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nướcvề giáo dục, phối kết hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh:- Tổ chức tốt thực hiện cuộc vận động 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở họctập), được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, trong PHHS và toàn thểCB-GV-NV, học sinh toàn trường.- Tổ chức tốt các hội nghị PHHS theo từng lớp, từng khối lớp nhằm tuyêntruyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục và kế hoạchnhiệm vụ năm học cuả nhà trường.- Tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức tốt hội nghị bàn biện phápgiáo dục đạo đức học sinh (thành phần mở rộng gồm các ấp, các ngành đoàn thểđịa phương, công an ấp, xã, HĐSP trường).- Phối hợp với công an xã tổ chức giáo dục về an toàn giao thông, phòngchống HIV/AIS, phòng chống tệ nạn xã hội, chơi trò chơi nguy hại khác dẫn đếnkết quả xấu về hạnh kiểm và học lực, tổ chức giáo dục truyền thống thông qua cácngày lễ lớn, …- Phối hợp chặt chẽ với hội khuyến học, công đoàn nhà trường nhằm tổ chứctốt việc giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. Động viênkhen thưởng kịp thời trong GV và học sinh.- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với công an xã, y tế địa phương trongviệc giáo dục đạo đức và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.5.2. Về việc vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện để mua sắm, xâydựng bổ sung CSVC:- Huy động kinh phí từ các mạnh thường quân để hỗ trợ làm tốt công tácđiều tra, xử lý số liệu PCGD và hình thành các loại hồ sơ theo quy định.Thời gian thực tế thực hiện công tác điều tra, xử lý số liệu, các loai hồ sơCMC-PCGD trong năm 2010 tại trường là gần 2 tháng (từ đầu tháng 8 đến cuốitháng 9 năm 2010). Không nên huy động nhiều CB-GV-NV tham gia làm giảm độchính xác mà chỉ cần 2 đến 4 người có năng lực, vai trò, trách nhiệm cao nắm rõphương pháp làm và đặc biệt là cần phải có một nguồn kinh phí tại trường hổ trợ

thêm ngoài kinh phí của xã. Lý do đó từ đầu năm học nhà trường đã vận động xâydựng tốt nguồn quỹ này.- Ưu tiên kinh phí ngân sách chi cho công tác tổng hợp- Thống nhất giữa Thường trực hội PHHS và lãnh đạo nhà trường 200.000đcho việc mua sắm giấy, mực in, các loại văn phòng phấm khác, do vậy cũng đãphần nào tháo gỡ những khó khăn về kinh phí làm công tác phổ cập.C. KẾT QUẢ:Từ phân tích thực trạng trong việc tổ chức thực hiện công tác phổ cập tạitrường tiểu học Khánh bình Đông 1 vừa qua, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo Hội9đồng sư phạm nhà trường thực hiện tốt các biện pháp nhằm cải tiến về công tácphổ cập giáo dục như đã nêu trên đồng thời với các biện pháp đã thực hiện nhưnăm qua đã đem lại các kết quả cụ thể sát thực tháo gỡ được nhiều khó khăn:1/ Kết quả về chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT:- Huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỉ lệ 100% (tăng 1% so với trước)- Độ tuổi 11 hoàn thành CTTH đạt 85.6% (tăng 0.5 % )- Đảm bảo CSVC dạy đủ các môn theo theo quy định (công nhận trường đạtchuẩn quốc gia giai đoạn 1)- Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và vượt chuẩn 100% so với quy định- Tỉ lệ GV/ lớp đạt 1.3- Tỉ lệ biết chữ độ tuổi 15-35 tuổi đạt 99.9%, độ tuổi 36-47 tuổi đạt 96 %( thu hẹp diện người mù chữ 2%)- Chất lượng học sinh thực chất về 2 mặt giáo dục có chuyển biến hẳn so vớicác năm qua, từ hơn 4% học sinh yếu kém nay chỉ còn 2%; cuối năm trường đượcbình xét đơn vị tiên tiến xuất sắc.2/ Công tác điều tra cập nhật: Năm qua diễn ra nhanh chóng, thuận lợi tiếtkiệm được 50% khoảng thời gian so với trước.3/ Về kỹ thuật xử lý số liệu, hồ sơ minh chứng:

– Thiết lập đủ các hồ sơ theo quy định.- Các số liệu điều tra đúng trùng khớp với thưc tế, ít nhầm lẫn phải điềuchỉnh, không sai sót so với các năm qua.- Các số liệu thống kê đúng trùng khớp với các biểu bảng.- Các số liệu đúng khớp với hồ sơ minh chứng.4/ Hình thức: Các loại hồ sơ được sắp xếp khoa học, dễ kiểm tra, hình thứcsạch đẹp, tất cả hồ sơ đều, xử lý và lưu trữ trên máy vi tính và tủ hồ sơ.Đã được UBND huyện Trần Văn Thời kiểm tra công nhận trường, xã KhánhBình Đông đạt chuẩn chống mù chữ, phổ cập giáo dục phổ cập đúng độ tuổi năm2010.5/ Công tác XHHGD: Được củng cố và quan tâm từ các lực lượng xã hội,các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, PHHS năm qua là đáng kể làm giảm đi nỗiphấn đấu đơn độc đè nặng lên thầy cô giáo trong trường.D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:1. Công tác phối hợp với PHHS, các ban ngành đoàn thể nhằm tập trungnâng cao chất lượng hai mặt giáo dục ở đối tượng học sinh yếu kém phải đượcthực hiện thường xuyên, đòi hỏi phải có sự đầu tư về kế hoạch, chú ý về tâm lýgiáo dục, kinh phí hỗ trợ, động viên kịp thời. Giúp cho đối tượng này tiến bộkhông phải dễ nhưng nếu làm được một cách thực chất và đồng loạt sẽ góp phầnnâng cao mặt bằng dân trí một cách bền vững.2. Xây dựng Thư viện sách giáo khoa giành cho học sinh nghèo không chỉcó ý nghĩa về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa cao đẹp về mặt tinh thần, là một10nguồn động viên, khích lệ các em học sinh nghèo vươn lên học tập tốt hơn, giáodục cho học sinh toàn trường lòng nhân ái, tính tiết kiệm.3. Công tác tuyển sinh trong hè nếu biết kết hợp để điều tra, bổ sung số liệuphổ cập là việc làm rất hiệu quả vì đây là dịp tốt nhất để nhà trường gặp mặt vàtrao đổi với từng phụ huynh học sinh và xem được hộ khẩu của mỗi hộ gia đình,

đó cũng là nguồn tư liệu minh chứng tạo lòng tin ở hồ sơ học sinh.4. Tham mưu với chính quyền địa phương để tổ chức tốt khâu điều tra lấy sốliệu phổ cập theo hộ gia đình sẽ có thuận lợi hơn trong việc thống kê, xử lý số liệusau này, đem lại độ chính xác cao đồng thời tiết kiệm được thời gian, công sức.5. Phương pháp đưa thông tin ra các loại danh sách từ sổ điều tra theo hộ giađình đã được nhập vào máy tính và phương pháp xử lý tách các thông tin trên máysẽ đưa ra được số liệu cuối cùng chính xác và tiết kiệm được thời gian.6. Tổ chức thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để mọi tầng lớp nhândân chăm lo cho giáo dục sẽ tạo được cơ sở bền vững cho chất lượng PCGD.Nội dung đề tài này chỉ nêu một số biện pháp cần chú trọng, các hoạt độngcần thiết để khắc phục các sai sót, hạn chế trong quá trình làm công tác phổ cậpgiáo dục tại trường tiểu học Khánh Bình Đông 1 và thống kê bảng tổng hợp của 6trường trong xã; là biểu tổng hợp chung PCGDTHĐĐT của xã.Hệ thống các bước tiến hành trong các hoạt động thực hiện cập nhật số liệuhàng năm tạo cho người làm cũng phải có kỹ năng trong công việc, lẽ đó khôngnên thay đổi cán bộ làm công tác phổ cập mà cần có chế độ khuyến khích chiếu cốhọ tạo sự nhiệt tình, đam mê công việc.Các biện pháp nêu ở trên tôi đã tham mưu đề xuất về Hiệu trưởng, lãnh đạonhà trường chấp thuận và đã chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm học 2009-2010đạt được nhiều kết quả tốt đẹp về chất lượng hồ sơ PCGD cũng như đảm bảo chínhxác về số liệu thống kê.E. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:1. Những khó khăn về thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độtuổi không chỉ có ở trường tiểu học Khánh Bình Đông 1, mà đó là cái khó chungcủa tất cả các trường Tiểu học trên địa bàn toàn xã. Từ đó chúng tôi nghĩ rằng vớicác biện pháp đã được áp dụng tại trường chúng tôi là rất khả thi, dễ áp dụng mongrằng các trường Tiểu học trên địa bàn đều có thể làm được để nâng cao hiệu quảphổ cập giáo dục tại địa bàn mình quản lý, tại địa chỉ Wbsite của trường tiểu họcKhánh Bình Đông 1.2. Để từng bước nâng cao hơn nữa, tiết kiệm thời gian hơn nữa từ kết quả về

các biện pháp áp dụng thực hiện SKKN nêu trên mà đơn vị đã thực hiện. Tôi đềnghị các thầy cô chúng ta cần dành thời gian tiếp tục nghiên cứu tiếp tục tạo lậpđược phần mềm (hàm Excel) theo mẫu thống kê quy định của Bộ GD-ĐT sao chokhi nhập phiếu điều tra chính xác, máy tính sẽ tự động chiết xuất được các biểubảng cần thiết theo yêu cầu.3. Đối với BCĐ cấp tỉnh và cấp huyện, cần có chính sách biên chế cho cáctrường tiểu học 1, THCS 1 của các xã có 1 chuyên trách phổ cập giáo dục để có đủthời gian thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục của đơn vị và của xã.11Nếu như hiện nay thì trường tiểu học 1 phải gánh việc thống kê tổng hợpcủa toàn xã; giáo viên thực hiện phổ cập trường tiểu học 1 vừa phải dạy và lại vừaphải làm phổ cập tôi chắc chắn cả 2 việc trên đều không có việc nào đạt hiệu quảcao.4. Đối với các trường không nên thay đổi cán bộ giáo viên làm công tác phổcập vì những người muốn có bề dày kinh nghiệm để thực hiện công tác phổ cập đạtđược chất lượng hiệu quả cao ở đơn vị thì ít nhất phải có từ 3 năm trở lên làmnhiệm vụ phổ cập giáo dục.Trên đây là một số biện pháp, kết quả cũng như những kinh nghiệm được rútra trong thực tiễn công việc chỉ đạo và làm công tác CMC-PCGD ở trường tiểu họcKhánh Bình Đông 1, giai đoạn 2001-2010; để từng bước thực hiện thắng lợiPCGDTHĐĐT ở mức độ 2 xin trân trọng được nhận sự đóng góp ý kiến chân tìnhcủa đồng nghiệp và lãnh đạo.Xin chân thành cảm ơn!Ngày thángnăm 2010Người viết

Lê Văn Thịnh12PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTên đề tài: “KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆNCÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔIỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1”Người viết: Lê Văn ThịnhChức vụ: Phó Hiệu trưởngBộ phận công tác: Trường tiểu học Khánh Bình Đông 1TỔ CHUYÊN MÔNNhận xét:Nội dungĐặt vấn đềBiện phápKết quả phổ biếnTính khoa họcTính sáng tạoXếp loạiHỘI ĐỒNG KHGD TRƯỜNG

Nhận xétNội dungXếp loạiĐặt vấn đềBiện phápKết quả phổ biếnTính khoa họcTính sáng tạoXếp loại chung: ……………………….Xếp loại chung: …………………………Ngày …… tháng ……. năm ……….Tổ trưởngNgày …… tháng ……. năm ……….Hiệu trưởngVũ Biên CươngPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜINhận xét:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Căn cứ kết quả xét thẩm định của HĐKH Phòng GD-ĐT cấp huyện, TrưởngPhòng GD-ĐT huyện thống nhất công nhận SKKN và xếp loại:13

Xếp loại: ……………………………………Trần Văn Thời, ngày tháng năm 20..TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRẦN VĂN THỜITRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐề tài:“KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆNCÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔITRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1”ĐỀ TÀI THUỘC LĨNH VỰC: CHUYÊN MÔNNGƯỜI VIẾT: LÊ VĂN THỊNHCHỨC VỤ : PHÓ HIỆU TRƯỞNGĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 114Khánh Bình Đông, tháng 10 năm 201015

Đội ngũ giáo viên đạt nhu yếu ; bảo vệ giáo viên trên lớp theo lao lý, trìnhđộ đào tạo và giảng dạy có tối thiểu 80 % ( ở mức độ 1 ), 90 % ( ở mức độ 2 ) số giáo viên đạt chuẩnTHSP, trong đó có một số ít giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 20 %, theo Quyết định3856 / GD-ĐT ngày 14/12/1994 của Bộ GD-ĐT. Tỉ lệ là 1,20 GV / lớp ( ở mức độ 1 ), 1,35 GV / lớp ( ở mức độ 2 ) ; có 50 % số HS học9-10 buổi / tuần. – Tiêu chuẩn 3 : Về cơ sở vật chất có mạng lưới trường học tương thích, tạo điều kiện kèm theo cho trẻ nhỏ đihọc thuận tiện, có đủ phòng học, bàn và ghế học viên ; có thư viện, phòng vật dụng dạyhọc và được sử dụng liên tục theo Quyết định số 2164 / GD / ĐT ngày27 / 6/1995 ; thực thi vệ sinh trường học theo Quyết định số 2165 / GD / ĐT ngày27 / 6/1995 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trước đó đơn vị chức năng phải đạt chuẩn CMC-PCGDTH có nghĩa là : – Tổng số trẻ nhỏ trong độ tuổi 14 phải tốt nghiệp tiểu học đạt tỉ lệ 80 % trởlên ; – Tỉ lệ 80 % trở lên tổng số người 15 đến 35 tuổi được xoá mù chữ ( có nghĩalà 80 % đạt trình độ học vấn hết lớp 3 trở lên ). Muốn triển khai tốt theo chuẩn pháp luật của Bộ GD-ĐT trước nhất yêu cầutừng trường tiểu học học phải triển khai tìm hiểu update số liệu trình độ văn hoánhân dân hàng năm để thống kê so sánh với chuẩn lao lý, nếu đạt thì làm tờtrình đề xuất cấp trên kiểm tra công nhận vào thời gian các tháng cuối mỗi năm. Là một đơn vị chức năng trường tiểu học, ngoài việc thực thi trách nhiệm dạy và họccòn có nghĩa vụ và trách nhiệm tham mưu với chỉ huy địa phương khuynh hướng chỉ huy thựchiện công tác làm việc phổ cập giáo dục một cách thống nhất, đúng chuẩn và khoa học. Theo đó để làm một số ít việc làm nhất định theo nhu yếu giúp việc thống kêcập nhật số liệu, thanh tra rà soát so với chuẩn việc làm trước nhất là cần phải tìm hiểu cậpnhật trình độ văn hóa truyền thống nhân dân từ 0 đến 35 tuổi trên địa phận trường quản trị, thốngkê số lượng trẻ nhỏ trong độ tuổi 6 đến 14 tuổi đi học và tốt nghiệp tiểu học hàngnăm, những em trong độ tuổi, và nhân dân còn chưa được đến trường để tiếp tụcvận động đi học. Trình độ đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ giáo viên, việc phân công giảng dạy… ; Cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị ship hàng dạy và học ở các trường… đều phải thống kê, update và so sánh so với chuẩn pháp luật của Bộ GD-ĐT. Để chớp lấy và giải quyết và xử lý các số liệu của trường, của đơn vị chức năng xã theo từng năm, thống kê tính các tỉ lệ kêu gọi, tốt nghiệp… theo hướng dẫn pháp luật của BộGD-ĐT sao cho đạt chuẩn tỉ lệ theo lao lý, đúng chuẩn về số liệu…, rút ngắn vềthời gian làm những điều đó là cả một khó khăn vất vả, là nỗi trăn trở của các nhà quản lýgiáo dục, của giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt quan trọng là giáo viên chuyên trách thực hiệncông tác phổ cập giáo dục trong nhà trường lúc bấy giờ mà trước đó nhà trường đãthực hiện một cách lừ đừ, thiếu đúng chuẩn về số liệu. Từ những pháp luật nêu trên, những khó khăn vất vả đã qua, tôi mạnh dạn đề xuấtáp dụng 1 số ít kinh nghiệm tay nghề trong khoanh vùng phạm vi trường học của mình trải qua thựctiễn kinh nghiệm tay nghề nhiều năm đã từng làm công tác làm việc phổ cập giáo dục của đơn vị chức năng. 2. Thực tiễn. Những năm trước đây, từ năm 1997 sau khi đơn vị chức năng được công nhận đạtchuẩn vương quốc về phổ cập giáo dục tiểu học-chống mù chữ, trường tiểu học KhánhBình Đông 1, theo sự phân công của Ban chỉ huy chống mù chữ-phổ cập giáo dụcxã Khánh Bình Đông thì trường chúng tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục thực thi nhiệmvụ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa phận dân cư đó là : Ấp 02, ấp12A, ấp 12B ; đồng thời triển khai công tác làm việc thống kê số liệu CMC-PCGD của 6 đơnvị trường tiểu học trong xã, so sánh thanh tra rà soát số liệu với 2 trường trung học cơ sở trong địabàn so sánh với chuẩn pháp luật của Bộ GD-ĐT. Trong 8 năm qua về triển khai công tác làm việc PCGDTHĐĐT, với cách làm màymò, làm ngày làm đêm, làm cả trong thời hạn nghỉ hè với lực lượng triển khai làtoàn thể giáo viên của trường đến mãi năm 2005 đơn vị chức năng mới được Ủy Ban Nhân Dân huyệnTrần Văn Thời về kiểm tra công nhận đơn vị chức năng đạt chuẩn vương quốc vềPCGDTHĐĐT, tuy với tỉ lệ các tiêu chuẩn mới chỉ ở mức vừa đạt chuẩn so với chuẩnquy định của Bộ GD-ĐT ; với tác dụng đạt được như vậy cũng rất đáng được trântrọng. Song với cách làm trong suốt một quy trình dài 8 năm qua theo tôi còn tồntại những hạn chế yếu kém sau : a – Học sinh yếu của trường số lượng vẫn còn chiếm 3-6 % ; nhiều phụhuynh học viên chưa chăm sóc đúng mức đến việc học tập và rèn luyện hạnh kiểmcủa con em của mình mình. b – Điều tra số liệu hộ mái ấm gia đình có nhiều yếu tố khách quan dẫn đến việc điềutra thiếu đúng mực so với thực tiễn trên 10 %. c – Số liệu thống kê tổng hợp sau khi tìm hiểu thường không trùng khớp giữacác biểu bảng thống kê tổng hợp theo lao lý, nên người làm đã phải điều chỉnhlại nhiều lần rất mất thời hạn, hiệu suất cao chất lượng thống kê số liệu chưa cao. d – Thiết lập mạng lưới hệ thống hồ sơ sổ sách theo dõi quản trị CMC-PCGD chưamang tính khoa học, chưa đạt được theo mạng lưới hệ thống pháp luật…, quy trình tiến độ thiết lậphệ thống hồ sơ thống kê, sổ sách, văn bản báo cáo giải trình còn luộm thuộm đơn thuần. e – Công tác xã hội hoá giáo dục những năm trước đây hầu hết được khoántrắng cho ngành giáo dục. Việc triển khai công tác làm việc PCGDTHĐĐT ít được chínhquyền địa phương chăm sóc chỉ huy và phối hợp dẫn đến đội ngũ thầy cô giáo vàhọc sinh phải tự thân hoạt động thiếu đi sự giúp sức của hội đồng. Qua thực tiễn và kinh nghiệm tay nghề cho thấy những sống sót yếu kém nêu trên là domột số nguyên do cơ bản như sau : * Trước nhất là nguyên do chủ quan : – Sự chỉ huy phối hợp, chăm nom giáo dục học viên giữa mái ấm gia đình, nhà trườngvà xã hội là chưa được tiếp tục, liên tục ; ý thực học tập của học viên chưacao, chưa tạo được trào lưu ; giải pháp giáo dục chỉ đơn phương thuộc vềtrường học do vậy chưa đủ để tạo được môi trường tự nhiên thân thiện lôi cuốn học viên thiđua vươn lên trong học tập. – Trong việc chỉ huy thực thi tìm hiểu update số liệu trình độ văn hoánhân dân theo hộ mái ấm gia đình chưa được đồng nhất về quan điểm, thiếu sự phối hợptác động của chính quyền sở tại địa phương, và nhân dân ; ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộgiáo viên-nhân viên trong trường còn hạn chế, cọi nhẹ việc update thông tinchính xác về số liệu tìm hiểu. – Trong việc thống kê tổng hợp số liệu từ phiếu tìm hiểu cho thấy còn thiếuchính xác, mất rất nhiều thời hạn do chưa có kế hoạch, giải pháp đơn cử phù hợpvới quá trình thời hạn cho từng mảng việc làm. – Việc thiết lập các loại hồ sơ sổ sách theo dõi, quản trị thiếu khoa học, chưathể hiện được vừa đủ các thông tin thiết yếu theo nhu yếu mà đa phần là người làmchưa có kinh nghiệm tay nghề và thời hạn để triển khai, người làm công tác làm việc phổ cập thườngxuyên đổi khác theo năm học ; phương tiện đi lại, điều kiện kèm theo thao tác còn thiếu thốn, hạnchế. – Công tác xã hội hoá giáo dục chưa thật sự được chăm sóc nâng cao trong việctuyên truyền hoạt động hội đồng nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng CSVC, thiết bị giáo dục, chăm nom sức khoẻ, giáo dục pháp lý, động viên khuyến khích GV, HS vươn lên trongcông tác dạy và học. * Nguyên nhân khách quan : – Điều kiện kinh tế tài chính, đời sống của nhân dân ở vùng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả như xãkhánh Bình Đông, đời sống kinh tế tài chính chỉ đủ ăn trong mái ấm gia đình là đã khó còn việcchăm sóc cho con cháu có đủ điều kiện kèm theo học tập lại càng khó hơn. – Mặt bằng dân trí của nhân dân nơi đây còn thấp, chưa đồng đều, chưa tạođiều kiện tốt tham gia cùng hội đồng các việc làm tương hỗ xã hội nên việc điều tracác thông tin từng hộ mái ấm gia đình là cực kỳ khó khăn vất vả dẫn đến thiếu đúng mực so vớithực trạng. – Năng lực của CB-GV-NV của trường còn nhiều hạn chế, việc sử dụng máytính những năm trước đây ở trường là rất hạn chế, phải dùng giải pháp thủcông để thống kê số liệu nên thời hạn thao tác lê dài, số liệu thống kê thườngthiếu đúng mực. Các hồ sơ theo dõi quản trị thường sửa chữa thay thế tẩy xoá. – Địa bàn rộng, dân cư phân tán đường xá đi lại khó khăn vất vả, các điều kiệnphục vụ đi dạo vui chơi rất hạn chế trong việc lôi cuốn học viên và tạo điều kiệnthuận lợi trong việc giảng dạy và học tập của nhà trường. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : Xác định được tầm quan trọng của công tác làm việc CMC-PCGD tiểu học, THCSnói chung và công tác làm việc PCGD tại trường nói riêng ; xuất phát từ trong thực tiễn như đã nêutrên, tôi xin trao đổi 1 số ít kinh nghiệm tay nghề, và những giải pháp đã được vận dụng đạthiệu quả khả quan trong công tác làm việc này tại trường tiểu học Khánh Bình Đông 1, đồng thời đã góp thêm phần tương hỗ tốt trong việc thống kê tổng hợp update số liệu củaxã trong năm vừa mới qua được nhanh gọn, có độ đúng mực cao. Một số giải pháp ( cách làm ) các hoạt động giải trí của quy trình tổ chức triển khai thực hiệncông tác này tại nhà trường nhằm mục đích đạt hiệu suất cao PCGD một cách thực ra ; các biệnpháp đơn cử như sau : I. Biện pháp1 : Phối hợp với cha mẹ học viên, các ban ngành đoàn thể nhằm mục đích tậptrung nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục ở đối tượng người tiêu dùng học viên yếu. – Trường đã phối hợp với cha mẹ học viên thực thi thiết kế xây dựng ” Thư việnsách giáo khoa giành cho học viên nghèo “. Mỗi học viên vào cuối năm học, trêntinh thần tự nguyện, Tặng lại bộ sách giáo khoa đã học xong của mình cho thư việnnhà trường để nhà trường cho các em học viên nghèo ( không đủ tiền mua sách giáokhoa ) mượn trước khi bước vào năm học mới ( tuy cách làm này không mới nhưngcũng đã đem lại hiệu suất cao nhất định ) ; những năm học trước đây có đến 15 % họcsinh không có khá đầy đủ SGK thì năm qua có 100 % học viên có đủ SGK từ thư việndành cho học viên nghèo của trường. – Trong các năm học trước việc họp PHHS để thông tin liên tục vềcác mặt giáo dục học viên là rất ít, vừa mới qua trường tổ chức triển khai họp cha mẹ học sinhyếu kém 2 lần vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giáo viên chủ nhiệm gặp riêng từngphụ huynh học viên có con trẻ yếu kém từ giữa học kỳ II đến cuối năm học nhằmthông báo hiệu quả hai mặt giáo dục của học viên trong thời hạn học tập, thống nhấtkế hoạch dạy phụ đạo, bàn biệp pháp phối hợp đơn cử để giúp các em tân tiến, hiệnnay trường đang vận dụng dạy phụ đạo hàng loạt học viên yếu các lớp học trongtrường ). – Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, các lực lượng xã hội nhằm mục đích hổ trợkinh phí, cấp phép học bổng cho học viên nghèo tạo điều kiện kèm theo cho các em học tậptốt hơn. Đầu năm học trường liên tục hoạt động cấp cho học viên trên 60 phần tậpvở, trao tặng 5 chiếc xe đạp điện cho học viên nghèo, 19 bộ quần áo… ; tổng số tiền hỗtrợ để các em có điều kiện kèm theo học tập tốt hơn ước tính trên 7.000.000 đồng. – Dịp tết các thầy cô giáo và học viên toàn trường tham gia tích cực trongviệc gây quỹ “ Kế hoach nhỏ ” nhằm mục đích hổ trợ cho học viên nghèo được đón tết ấm êmtrong tình thương mến của bạn hữu, thầy cô và xã hội. Từ đó động viên được tinhthần vươn lên học tập tốt hơn, yêu trường mến bạn, hạn chế học viên lưu ban, bỏhọc ; nếu trước kia sau tết số lượng học viên giảm 3 đến 6 % thì năm qua không cóhọc sinh nào phải để GVCN đến hoạt động đi học trở lại. – Mỗi giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp nắm chắc list họcsinh yếu kém bộ môn mình dạy, học viên yếu kém của lớp mình, giao việc vừa sứccho đối tượng người dùng này, tiếp tục trợ giúp khuyến khích để các em tự tin vươn lên tronghọc tập và tiếp thu kiến thức và kỹ năng, tạo được môi trường học tập thân thiện, học viên chủđộng tích cự học tập2 : Tham mưu với chính quyền sở tại địa phương để tổ chức triển khai tốt hoạt động giải trí điềutra update số liệu phổ cập theo hộ mái ấm gia đình. Tôi đã đề xuất kiến nghị Lãnh đạo nhà trường có kế hoạch tham mưu với chính quyềnđịa phương của 3 ấp trong địa phận và BCĐ xã triển khai các hoạt động giải trí trong côngtác phổ cập giáo dục, Những năm trước, qua thực tiễn công tác làm việc tìm hiểu tại các hộ giađình còn nhiều lúng túng và thông tin thu nhập thiếu đúng mực. Do vậy trong nămqua chỉ huy nhà trường đã tham mưu với chính quyền sở tại địa phương làm tốt khâuđiều tra, đơn cử như sau : – Lấy thông tin về lý lịch học viên ship hàng công tác làm việc tìm hiểu số liệu phổ cậpgiáo dục của 3 ấp ngay từ khi tuyển sinh lớp 1. Trong lúc tuyển sinh lớp 1 nhàtrường có điều kiện kèm theo gặp mặt PHHS của từng em nên thuận tiện trao đổi để nắm bắtthông tin, cạnh bên đó mỗi PHHS khi nộp hồ sơ đều phải đem theo hộ khẩu, từ đóHội đồng tuyển sinh trong bước đầu thiết lập được hồ sơ phổ cập giáo dục của những giađình có con em của mình học lớp 1 tại trường một cách đúng mực, đồng thời đây là một hồsơ dùng để làm cơ sở so sánh khi cần sau này. Cách làm này nếu qua 4 năm thựchiện nhà trường sẽ có riêng một bộ hồ sơ tuyển sinh ship hàng cho công tác làm việc điều trasố liệu phổ cập của tổng thể các hộ mái ấm gia đình học viên toàn trường một cách đúng mực. – Phối hợp với các ấp trong công tác làm việc tìm hiểu thực tiễn tại các hộ mái ấm gia đình. Vớisuy nghĩ rằng : Nếu chỉ giáo viên trường đi tìm hiểu vì không quen với địa phận khudân cư, không nắm được lịch hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của từng hộ mái ấm gia đình nên tiến độđiều tra chậm, tốn nhiều thời hạn. Nếu giao hàng loạt việc điểu tra cho ấp thì khi thunhận lại phiếu tìm hiểu update sẽ có nhiều thông tin thiếu đúng chuẩn hoặc thiếuthông tin, do người tìm hiểu không có nhiệm vụ trong công tác làm việc này. Do vậy trongnăm vừa mới qua cả 3 ấp đều chọn giải pháp tìm hiểu phối hợp : Mỗi hộ mái ấm gia đình sẽ có1 giáo viên và 1 cán bộ của ấp đó đến tìm hiểu. Việc thực thi như vậy vừa tiếtkiệm được thời hạn tìm hiểu, vừa có được thông tin đúng mực và không bỏ sót cáchộ mái ấm gia đình, đồng thời làm như vậy sẽ tạo điều kiện kèm theo cho địa phương quen dần vớicách tìm hiểu, cách nhận thông tin phổ cập giáo dục. Sau này chính họ sẽ là ngườicung cấp thông tin update hàng năm cho nhà trường. 3 : Cách đưa thông tin ra các list, biểu bảng pháp luật từ phiếuđiều tra hộ mái ấm gia đình. Trong năm qua do cần phải lấy thông tin từ sổ tìm hiểu hộ mái ấm gia đình phục vụcho công tác làm việc CMC-PCGD của 2 bậc học Tiểu học, trung học cơ sở nên trường nhà trườngngay từ đầu đã xác lập việc giải quyết và xử lý thông tin bằng máy vi tính, sao cho khi thốngkê số liệu phải đúng mực so với tình hình. Các bước làm đơn cử như sau : a / Cách ghi phiếu tìm hiểu : ( hướng dẫn chung cho giáo viên và người điềutra của ấp ) – Ghi không thiếu các thông tin thiết yếu trong phiếu tìm hiểu, đánh số phiếu ( theotừng ấp ). – Cách ghi từng nội dung trong phiếu phải thống nhất để khi bộ phận nhậpmáy vi tính nhập theo nội dung đã ghi thi dễ phân loại thông tin trên máy tính. Vídụ : Năm sinh phải ghi đủ 4 chữ số ( không ghi ngày tháng sinh ), học lớp thì khôngghi chữ lớp mà ghi 2 ký tự : 1. a hoặc 1. b, ghi tên trường đang học chữ in hoa vàviết tắt : KBĐ 1, KBĐ 6,… ghi khuyết tật : KT ; Chưa đi học ghi : CH ; Bỏ học lớp1, 2,3… : Bảo hành 1,2,3… ; đang học ghi lớp 1,2,3… ghi ĐH 1,2,3… ; nữ : lưu lại X, nam để trống, tốt nghiệp Tiểu học ghi TNTH, tốt nghiệp trung học cơ sở ghi TNTHCS, ấpMinh Hà A, ghi MH A, ấp Minh Hà B, ghi MHB, ấp 6, ghi A6,… b / Quá trình nhập máy vi tính và giải quyết và xử lý trên máy tính : – Phân công 1 nhóm nhập số liệu trên máy tính trong nhóm có 4 người trongđó có 1 người đọc và 1 người nhập số liệu vào máy, 1 người kiểm tra đọc, 1 ngườikiểm tra nhập. Yêu cầu phải đọc đủ và nhập đủ thông tin, nhập thông tin phải đúngtheo pháp luật, nếu không sẽ dẫn đến khó khăn vất vả trong việc giải quyết và xử lý tách thông tin theotừng loại. – Nhập hàng loạt thông tin theo hộ mái ấm gia đình ở toàn bộ các độ tuổi trên cùng mộtmẫu vào máy tính ( dùng trên Excel ). – Từ nội dung của mẫu này sẽ tách lấy các thông tin khác : Dùng lệnh trênExcel để tách theo từng độ tuổi, tách học viên đang học theo khối lớp, tách họcsinh đang học theo trường, tách học viên bỏ học, học viên khuyết tật, đếm số lượngnữ, tách học viên đã TN trung học cơ sở, TN THPT, THCN, TCDN…, tách theo từng ấp,… Nói chung với cách làm này hoàn toàn có thể ship hàng cho hàng loạt các nội dung thiết yếu chothực hiện các mẫu thống kê phổ cập theo pháp luật. – Từ các nội dung đã nhập khá đầy đủ dùng máy tính tách ra theo nhu yếu cầnthiết để thống kê các số liệu và tổng hợp so sánh với số liệu chung trên cùng mộtbiểu mẫu khởi đầu đã đem lại đúng chuẩn cao. 4. Thiết lập mạng lưới hệ thống hồ sơ sổ sách theo dõi quản trị CMC-PCGD theohệ thống và mang tính khoa học. – Sổ theo dõi đối tượng người dùng từ 0-35 tuổi ship hàng cho công tác làm việc phổ cập giáo dụctiểu học ( gọi tắt là Sổ phổ cập tiểu học, sổ chống mù chữ ). – Danh sách cùng độ tuổi ( dùng máy tính tách riêng từng độ tuổi theo quyđịnh ) – Sổ Đăng bộ ( update theo dõi học viên nhập học và ra trường ) – Sổ theo dõi chuyển đi – chuyển đến ( theo dõi HS tham gia tính tỉ lệ ) – Danh sách học viên các khối, lớp hàng năm. ( trùng với sổ gọi tên ăn được điểm ) – Danh sách học viên từ 6 – 14 ngoài nhà trường. ( HS tham gia tính tỉ lệ họcnhờ nơi khác ) – Danh sách học viên từ 11 – 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học. – Danh sách học viên 6-14 tuổi học ngoài địa phận. ( HS không tham gia tính tỉlệ học nhờ trường mình ) – Danh sách học viên khuyết tật – chết. ( HS được trừ không phải phổ cập ) – Bảng gọi tên, kiếm được điểm hàng năm ; ( list xét công nhận HTCTTH ) cácnăm ( 4 năm liên tục ). – Bộ phiếu tìm hiểu trình độ văn hóa truyền thống các hộ mái ấm gia đình. – Sổ lưu công văn đến của các cấp chỉ huy ( TW, tỉnh, huyện, xã ) ; công văn điđóng tập theo mạng lưới hệ thống thời hạn ). – Các biểu mẫu thống kê ( mẫu 1, 2, 3 mới, mẫu 15-35, 36-47, 0-5 và mẫu 3 btheo pháp luật ). * Thời lượng và trình tự cách thực hiệnHàng năm đầu tháng 8, đến trung tuần tháng 9 giáo viên thực thi công tácđiều tra update và thống kê số liệu trên hồ sơ sổ sách, các biểu bảng. Tuy nhiênnếu giáo viên triển khai công tác làm việc phổ cập không mạng lưới hệ thống, tưởng tượng được nên cậpnhật hồ sơ nào trước, hồ sơ nào sau thì rất mất thời hạn. Để việc update hồ sơ sổsách được thuận tiện cũng như thống kê số liệu đúng mực cần thực thi các bướcnhư sau : + Cập nhật phiếu tìm hiểu trình độ văn hóa truyền thống : Bộ phiếu tìm hiểu trình độ văn hóa truyền thống hộ mái ấm gia đình ( TĐVH ) phải được dữ gìn và bảo vệ, ghi chép, update cẩn trọng, hàng năm. Muốn vậy việc ghi chép vào phiếu phải tỉmỉ, cẩn trọng, tránh bôi xóa, xem xét so sánh với phiếu cũ để update, nếu ghimới thì ghi chép tên chủ hộ, các thành viên từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, ghi chú cáccột nữ, dân tộc bản địa, các cột TĐVH, đánh số từng ấp. Việc so sánh trình độ văn hóatrên phiếu tìm hiểu và các loại list như list lớp, sổ đăng bộ … là hếtsức thiết yếu tránh trường hợp sai trình độ. + Ghi sổ phổ cập giáo dục tiểu học, và sổ chống mù chữ : Sổ phổ cập tiểu học, sổ chống mù chữ là dùng để theo dõi các đối tượng người dùng độtuổi từ 0 – 35 tuổi hàng năm nên việc nhặt các đối tượng người dùng trong độ tuổi từ Phiếuđiều tra vào sổ phổ cập phải được thực thi đúng chuẩn ( dùng máy tách ra sau khiđã nhập số liệu rất đầy đủ, đúng chuẩn ), tránh thiếu hoặc dư các đối tượng người dùng. Tiến hànhcập nhật vào sổ theo thứ tự độ tuổi lớn trước, nhỏ sau, theo từng ấp … cách mỗi độtuổi nên trừ khoảng chừng 2 đến 3 trang để hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh hoặc ghi bổ trợ hàng nămkhi thiết yếu. Sau khi ghi thêm và kiểm tra list không thiếu các cột mục trên sổ phổ cập, trước khi lên các biểu mẫu thống kê, người tạo ra sự chú ý quan tâm các mẫu thống kê đầu Sổphổ cập, cần thống kê trình độ các đối tượng người tiêu dùng trong Sổ theo địa phận từng ấp. Thựctế nhận thấy, đa phần người làm tất cả chúng ta đều bỏ quên việc làm này. Theo tôi, ngườilàm cần phải nắm rõ các số liệu này, vì đây là cơ sở để nhìn nhận, phân loại các ấptrong công tác làm việc Phổ cập, nó cũng là cơ sở để đề ra kế hoạch cho từng ấp hoàn thànhtốt hơn ở những năm sau. Dựa vào đây, giáo viên làm công tác làm việc phổ cập có thểtham mưu cho Ban chỉ huy để nhìn nhận chất lượng hoạt động giải trí của các thành viênBan chỉ huy đảm nhiệm ấp. + Tổng hợp các biểu mẫu thống kê, các loại list : Sau khi update, hoàn hảo sổ phổ cập tiểu học, quá trình tổng hợp các sốliệu, lên các biểu mẫu thống kê, thiết lập các loại list yên cầu sự cẩn trọng, đúng chuẩn, khoa học. Vì các loại list, các biểu mẫu thống kê có sự liên quanchặt chẽ, bổ trợ cho nhau nên việc thống kê cũng như tổng hợp số liệu phải tiếnhành theo một trình tự nhất định. Để việc thống kê cũng như số liệu giữa các biểumẫu và các loại list “ trùng khớp ” với nhau thì tiên phong người tạo ra sự tiếnhành thống kê mẫu 3 b trước và dùng mẫu 3 b để thống kê mấu 1 từ 6-14, mấu 1535 và 0-5 tuổi ; người làm ra tìm hiểu thêm với BGH nhà trường để có số liệu chínhxác về cơ sở vật chất trường học, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và nhu cầunhững năm tới để đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ GD và ĐT.Việc tổng hợp số liệu, các loại list phổ cập tiểu học nhất thiết phảitrùng khớp với công tác làm việc XMC và PCGDTHCS, vì thế người làm cần phải phốihợp ngặt nghèo, tổng hợp số liệu cùng với cán bộ thống kê ở THCS. ( số liệu các đốitượng từ 6 – 18 tuổi ). + Làm các báo cáo giải trình, phương hướng năm tiếp sau : Hàng năm, dựa trên các số liệu thống kê đã có, người làm công tác làm việc phổ cậpcần tham mưu cho Ban chỉ huy làm báo cáo giải trình tổng kết, phương hướng năm và theotừng quá trình. Nội dung của báo cáo giải trình cần biểu lộ rõ những tác dụng đã đạt được vànhững mặt còn sống sót, hạn chế ( theo mẫu của cấp trên ), đề ra phương hướng, kếhoạch đơn cử. Trong đó, phương hướng, kế hoạch không nên dài dòng mà đơn cử lànhững chỉ tiêu, số liệu thiết yếu cho tiến trình tiếp sau sao cho hài hòa và hợp lý mang tínhthực thi vận dụng. 5 : Tổ chức triển khai công tác làm việc xã hội hóa giáo dục nâng cao chất lượnggiáo dục và triển khai CMC-PCGD. Ðể nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực học viên, ngăn ngừa tệ nạn xãhội xâm nhập vào trường học, kiểm soát và chấn chỉnh kịp thời các biểu lộ không tốt của họcsinh, động viên giúp sức học viên có thực trạng khó khăn vất vả vươn lên học tập tốt, đồngthời tăng cường công tác làm việc xã hội hóa thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, shopping thiết bịphục vụ dạy học phân phối nhu yếu phổ cập giáo dục lúc bấy giờ, tôi đã tham mưu vềHiệu trưởng nhà trường đã tập trung chuyên sâu chỉ huy một số ít nội dung sau : 5.1. Sự thiết yếu tăng cường công tác làm việc về tuyên truyền : Tuyên truyền các chủ trương, chủ trương của Đảng pháp lý của nhà nướcvề giáo dục, phối tích hợp để nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực học viên : – Tổ chức tốt thực thi cuộc hoạt động 3 đủ ( đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở họctập ), được sự đồng thuận trong mọi những tầng lớp nhân dân, trong PHHS và toàn thểCB-GV-NV, học viên toàn trường. – Tổ chức tốt các hội nghị PHHS theo từng lớp, từng khối lớp nhằm mục đích tuyêntruyền các chủ trương chủ trương của Đảng, nhà nước về giáo dục và kế hoạchnhiệm vụ năm học cuả nhà trường. – Tham mưu với chính quyền sở tại địa phương tổ chức triển khai tốt hội nghị bàn biện phápgiáo dục đạo đức học viên ( thành phần lan rộng ra gồm các ấp, các ngành đoàn thểđịa phương, công an ấp, xã, HĐSP trường ). – Phối hợp với công an xã tổ chức triển khai giáo dục về bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòngchống HIV / AIS, phòng chống tệ nạn xã hội, chơi game show nguy cơ tiềm ẩn khác dẫn đếnkết quả xấu về hạnh kiểm và học lực, tổ chức triển khai giáo dục truyền thống lịch sử trải qua cácngày lễ lớn,… – Phối hợp ngặt nghèo với hội khuyến học, công đoàn nhà trường nhằm mục đích tổ chứctốt việc giúp sức học viên nghèo vươn lên đạt hiệu quả cao trong học tập. Động viênkhen thưởng kịp thời trong GV và học viên. – Phối hợp ngặt nghèo, liên tục với công an xã, y tế địa phương trongviệc giáo dục đạo đức và chăm nom sức khoẻ cho học viên. 5.2. Về việc hoạt động ủng hộ trên niềm tin tự nguyện để shopping, xâydựng bổ trợ CSVC : – Huy động kinh phí đầu tư từ các mạnh thường quân để tương hỗ làm tốt công tácđiều tra, xử lý số liệu PCGD và hình thành các loại hồ sơ theo lao lý. Thời gian trong thực tiễn thực thi công tác làm việc tìm hiểu, xử lý số liệu, các loai hồ sơCMC-PCGD trong năm 2010 tại trường là gần 2 tháng ( từ đầu tháng 8 đến cuốitháng 9 năm 2010 ). Không nên kêu gọi nhiều CB-GV-NV tham gia làm giảm độchính xác mà chỉ cần 2 đến 4 người có năng lượng, vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm cao nắm rõphương pháp làm và đặc biệt quan trọng là cần phải có một nguồn kinh phí đầu tư tại trường hổ trợthêm ngoài kinh phí đầu tư của xã. Lý do đó từ đầu năm học nhà trường đã hoạt động xâydựng tốt nguồn quỹ này. – Ưu tiên kinh phí đầu tư ngân sách chi cho công tác làm việc tổng hợp – Thống nhất giữa Thường trực hội PHHS và chỉ huy nhà trường 200.000 đcho việc shopping giấy, mực in, các loại văn phòng phấm khác, do vậy cũng đãphần nào tháo gỡ những khó khăn vất vả về kinh phí đầu tư làm công tác làm việc phổ cập. C. KẾT QUẢ : Từ nghiên cứu và phân tích tình hình trong việc tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc phổ cập tạitrường tiểu học Khánh bình Đông 1 vừa mới qua, chỉ huy nhà trường đã chỉ huy Hộiđồng sư phạm nhà trường thực thi tốt các giải pháp nhằm mục đích nâng cấp cải tiến về công tácphổ cập giáo dục như đã nêu trên đồng thời với các giải pháp đã thực thi nhưnăm qua đã đem lại các tác dụng đơn cử sát thực tháo gỡ được nhiều khó khăn vất vả : 1 / Kết quả về chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT : – Huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỉ lệ 100 % ( tăng 1 % so với trước ) – Độ tuổi 11 triển khai xong CTTH đạt 85.6 % ( tăng 0.5 % ) – Đảm bảo CSVC dạy đủ các môn theo theo lao lý ( công nhận trường đạtchuẩn vương quốc tiến trình 1 ) – Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và vượt chuẩn 100 % so với pháp luật – Tỉ lệ GV / lớp đạt 1.3 – Tỉ lệ biết chữ độ tuổi 15-35 tuổi đạt 99.9 %, độ tuổi 36-47 tuổi đạt 96 % ( thu hẹp diện người mù chữ 2 % ) – Chất lượng học viên thực ra về 2 mặt giáo dục có chuyển biến hẳn so vớicác năm qua, từ hơn 4 % học viên yếu kém nay chỉ còn 2 % ; cuối năm trường đượcbình xét đơn vị chức năng tiên tiến và phát triển xuất sắc. 2 / Công tác tìm hiểu update : Năm qua diễn ra nhanh gọn, thuận tiện tiếtkiệm được 50 % khoảng chừng thời hạn so với trước. 3 / Về kỹ thuật xử lý số liệu, hồ sơ dẫn chứng : – Thiết lập đủ các hồ sơ theo pháp luật. – Các số liệu tìm hiểu đúng trùng khớp với thưc tế, ít nhầm lẫn phải điềuchỉnh, không sai sót so với các năm qua. – Các số liệu thống kê đúng trùng khớp với các biểu bảng. – Các số liệu đúng khớp với hồ sơ vật chứng. 4 / Hình thức : Các loại hồ sơ được sắp xếp khoa học, dễ kiểm tra, hình thứcsạch đẹp, tổng thể hồ sơ đều, giải quyết và xử lý và tàng trữ trên máy vi tính và tủ hồ sơ. Đã được Ủy Ban Nhân Dân huyện Trần Văn Thời kiểm tra công nhận trường, xã KhánhBình Đông đạt chuẩn chống mù chữ, phổ cập giáo dục phổ cập đúng độ tuổi năm2010. 5 / Công tác XHHGD : Được củng cố và chăm sóc từ các lực lượng xã hội, các nhà hỗ trợ vốn, các mạnh thường quân, PHHS năm qua là đáng kể làm giảm đi nỗiphấn đấu đơn độc đè nặng lên thầy cô giáo trong trường. D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM : 1. Công tác phối hợp với PHHS, các ban ngành đoàn thể nhằm mục đích tập trungnâng cao chất lượng hai mặt giáo dục ở đối tượng người dùng học viên yếu kém phải đượcthực hiện tiếp tục, yên cầu phải có sự góp vốn đầu tư về kế hoạch, chú ý quan tâm về tâm lýgiáo dục, kinh phí đầu tư tương hỗ, động viên kịp thời. Giúp cho đối tượng người dùng này tiến bộkhông phải dễ nhưng nếu làm được một cách thực ra và hàng loạt sẽ góp phầnnâng cao mặt phẳng dân trí một cách vững chắc. 2. Xây dựng Thư viện sách giáo khoa giành cho học viên nghèo không chỉcó ý nghĩa về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa cao đẹp về mặt ý thức, là một10nguồn động viên, khuyến khích các em học viên nghèo vươn lên học tập tốt hơn, giáodục cho học viên toàn trường lòng nhân ái, tính tiết kiệm chi phí. 3. Công tác tuyển sinh trong hè nếu biết tích hợp để tìm hiểu, bổ trợ số liệuphổ cập là việc làm rất hiệu suất cao vì đây là dịp tốt nhất để nhà trường gặp mặt vàtrao đổi với từng cha mẹ học viên và xem được hộ khẩu của mỗi hộ mái ấm gia đình, đó cũng là nguồn tư liệu vật chứng tạo lòng tin ở hồ sơ học viên. 4. Tham mưu với chính quyền sở tại địa phương để tổ chức triển khai tốt khâu tìm hiểu lấy sốliệu phổ cập theo hộ mái ấm gia đình sẽ có thuận tiện hơn trong việc thống kê, xử lý số liệusau này, đem lại độ đúng chuẩn cao đồng thời tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn, công sức của con người. 5. Phương pháp đưa thông tin ra các loại list từ sổ tìm hiểu theo hộ giađình đã được nhập vào máy tính và chiêu thức giải quyết và xử lý tách các thông tin trên máysẽ đưa ra được số liệu sau cuối đúng chuẩn và tiết kiệm chi phí được thời hạn. 6. Tổ chức thực thi tốt công tác làm việc xã hội hóa giáo dục để mọi những tầng lớp nhândân chăm sóc cho giáo dục sẽ tạo được cơ sở vững chắc cho chất lượng PCGD.Nội dung đề tài này chỉ nêu một số ít giải pháp cần chú trọng, các hoạt độngcần thiết để khắc phục các sai sót, hạn chế trong quy trình làm công tác làm việc phổ cậpgiáo dục tại trường tiểu học Khánh Bình Đông 1 và thống kê bảng tổng hợp của 6 trường trong xã ; là biểu tổng hợp chung PCGDTHĐĐT của xã. Hệ thống các bước thực thi trong các hoạt động giải trí triển khai update số liệuhàng năm tạo cho người làm cũng phải có kỹ năng và kiến thức trong việc làm, lẽ đó khôngnên đổi khác cán bộ làm công tác làm việc phổ cập mà cần có chính sách khuyến khích chiếu cốhọ tạo sự nhiệt tình, đam mê việc làm. Các giải pháp nêu ở trên tôi đã tham mưu yêu cầu về Hiệu trưởng, lãnh đạonhà trường đồng ý chấp thuận và đã chỉ huy tổ chức triển khai thực thi trong năm học 2009 – 2010 đạt được nhiều hiệu quả tốt đẹp về chất lượng hồ sơ PCGD cũng như bảo vệ chínhxác về số liệu thống kê. E. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ : 1. Những khó khăn vất vả về thực thi công tác làm việc phổ cập giáo dục tiểu học đúng độtuổi không chỉ có ở trường tiểu học Khánh Bình Đông 1, mà đó là cái khó chungcủa tổng thể các trường Tiểu học trên địa phận toàn xã. Từ đó chúng tôi nghĩ rằng vớicác giải pháp đã được vận dụng tại trường chúng tôi là rất khả thi, dễ vận dụng mongrằng các trường Tiểu học trên địa phận đều hoàn toàn có thể làm được để nâng cao hiệu quảphổ cập giáo dục tại địa phận mình quản trị, tại địa chỉ Wbsite của trường tiểu họcKhánh Bình Đông 1.2. Để từng bước nâng cao hơn nữa, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn hơn nữa từ hiệu quả vềcác giải pháp vận dụng thực thi SKKN nêu trên mà đơn vị chức năng đã triển khai. Tôi đềnghị các thầy cô tất cả chúng ta cần dành thời hạn liên tục điều tra và nghiên cứu liên tục tạo lậpđược ứng dụng ( hàm Excel ) theo mẫu thống kê lao lý của Bộ GD-ĐT sao chokhi nhập phiếu tìm hiểu đúng chuẩn, máy tính sẽ tự động hóa chiết xuất được các biểubảng thiết yếu theo nhu yếu. 3. Đối với BCĐ cấp tỉnh và cấp huyện, cần có chủ trương biên chế cho cáctrường tiểu học 1, trung học cơ sở 1 của các xã có 1 chuyên trách phổ cập giáo dục để có đủthời gian triển khai tốt công tác làm việc phổ cập giáo dục của đơn vị chức năng và của xã. 11N ếu như lúc bấy giờ thì trường tiểu học 1 phải gánh việc thống kê tổng hợpcủa toàn xã ; giáo viên thực thi phổ cập trường tiểu học 1 vừa phải dạy và lại vừaphải làm phổ cập tôi chắc như đinh cả 2 việc trên đều không có việc nào đạt hiệu quảcao. 4. Đối với các trường không nên đổi khác cán bộ giáo viên làm công tác làm việc phổcập vì những người muốn có bề dày kinh nghiệm tay nghề để thực thi công tác làm việc phổ cập đạtđược chất lượng hiệu suất cao cao ở đơn vị chức năng thì tối thiểu phải có từ 3 năm trở lên làmnhiệm vụ phổ cập giáo dục. Trên đây là một số ít giải pháp, tác dụng cũng như những kinh nghiệm tay nghề được rútra trong thực tiễn việc làm chỉ huy và làm công tác làm việc CMC-PCGD ở trường tiểu họcKhánh Bình Đông 1, quy trình tiến độ 2001 – 2010 ; để từng bước triển khai thắng lợiPCGDTHĐĐT ở mức độ 2 xin trân trọng được nhận sự góp phần quan điểm chân tìnhcủa đồng nghiệp và chỉ huy. Xin chân thành cảm ơn! Ngày thángnăm 2010N gười viếtLê Văn Thịnh12PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTên đề tài : “ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆNCÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔIỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1 ” Người viết : Lê Văn ThịnhChức vụ : Phó Hiệu trưởngBộ phận công tác làm việc : Trường tiểu học Khánh Bình Đông 1T Ổ CHUYÊN MÔNNhận xét : Nội dungĐặt vấn đềBiện phápKết quả phổ biếnTính khoa họcTính sáng tạoXếp loạiHỘI ĐỒNG KHGD TRƯỜNGNhận xétNội dungXếp loạiĐặt vấn đềBiện phápKết quả phổ biếnTính khoa họcTính sáng tạoXếp loại chung : … … … … … … … … …. Xếp loại chung : … … … … … … … … … … Ngày … … tháng … …. năm … … …. Tổ trưởngNgày … … tháng … …. năm … … …. Hiệu trưởngVũ Biên CươngPHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜINhận xét :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Căn cứ hiệu quả xét đánh giá và thẩm định của HĐKH Phòng GD-ĐT cấp huyện, TrưởngPhòng GD-ĐT huyện thống nhất công nhận SKKN và xếp loại : 13X ếp loại :…………………………………… Trần Văn Thời, ngày tháng năm 20.. TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRẦN VĂN THỜITRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐề tài : “ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆNCÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔITRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 1 ” ĐỀ TÀI THUỘC LĨNH VỰC : CHUYÊN MÔNNGƯỜI VIẾT : LÊ VĂN THỊNHCHỨC VỤ : PHÓ HIỆU TRƯỞNGĐƠN VỊ : TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH ĐÔNG 114K hánh Bình Đông, tháng 10 năm 201015

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết “KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ – Tài liệu text. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Cách làm thú vị khác
Hướng dẫn các cách nấu mì Omachi ngon

Nhiều người lựa chọn mì Omachi để ăn sáng bởi sự tiện nghi và đặc biệt quan trọng đây là Read more

Mỳ Ý sốt hải sản – Spaghetti al Frutti di Mare – Savoury Days

Món nì cộng với Bolognese và Carbonara là có lẽ rằng thành bộ ba sốt pasta thông dụng và quen Read more

Cách làm mì xào phô mai con bò cười

Có nhiều người không ăn được phô mai con bò cười trực tiếp ? Chính thế cho nên họ muốn Read more

Mì xào Phúc Kiến Singapore

Nếu hoàn toàn có thể dùng món ăn để bộc lộ tâm trạng thì món mì xào Phúc Kiến của Read more

Cách Nấu Mì Quảng Bằng Tiếng Anh – How To Make Mi Quang

Cách nấu mì quảng bằng tiếng Anh không chỉ giúp bạn học hỏi thêm được một món ăn ngon mà Read more

Cách nấu mì quảng chay siêu ngon chuẩn vị miền trung

Bạn đang tìm công thức nấu mì quảng chay miền trung chuẩn vị ? Hãy để Bách hoá XANH gợi Read more

Cách Nấu Mì Ramen Đúng Chuẩn Kiểu Nhật Bản

Cách nấu mì Ramen đúng chuẩn mùi vị Nhật Bản sẽ mang lại cho bạn một món ăn lạ miệng Read more

Cách nấu mì ramen bò đúng chuẩn Nhật Bản

Mì ramen là món ăn truyền thống cuội nguồn của Nhật Bản, nổi tiếng với hương vị thanh mát thơm Read more

Powered by Hai Hay Nhat

DMCA.com Protection Status