nhiệm vụ sư đồ phong thần

Đang xem : Nhiệm vụ sư đồ phong thần

Hôm nay mình xin san sẻ kinh nghiệm tay nghề cày cấp cũng như cày tiền game phong thần cho những bạn nào mới chơi hay chơi lại và muốn kiếm cho mình 1 khoảng chừng thu nhập và đam mê với game này :

MỞ ĐẦU : CÁC NHIỆM VỤ KIỀM ĐỒ FULL CHO MỌI NGƯỜI Chào mọi người! Sau đây mình sẽ chia mình sẽ san sẻ cho các bạn một chút ít về kinh nghiệm tay nghề kiếm đồ của mình. Áp dụng cho tổng thể các phái nhé. – Xét 2X – Chân, Đai, Đầu kiếm được nhờ nhiệm vụ Thu thập Đại phu tân thủ thông. Hên xui nhưng cấp nhỏ làm thì tỷ suất ra cao hơn. – Phi phong và Áo : Có thể kiếm qua nhiệm vụ Giải Nguy ( cấp 21 ) – Đại phu tân thủ thôn. Nếu nó cho FF thì bạn mua áo ở ngoại hoặc săn boss Cửu linh Tam sơn sẽ có – XÉT 4X : CÁC BẠN NHỚ LÀM ĐÚNG THEO MÌNH CHỈ THÌ MỚI ĐC ĐỦ XÉT. Mũ : nhiệm vụ sư đồ Đai : nhiệm vụ Giang sơn cựu y Chân : nhiệm vụ VTT cấp 2 Phi phong và Áo làm nhiệm vụ Hộ hoa sứ giả – Ứng tiêm thương Lưu ý : Khi làm nhiệm vụ này : làm thành công xuất sắc 10 lần mới đc 1 món đồ 4 x, cấp 37 nó mới nhận đồ – dưới 37 là nhận kinh nhiệm. KHUYÊN : Đầu tiên bạn phải chọn lấy FF sau đó bạn mới chọn lấy Áo. Nếu lần đầu bạn chọn Áo thì lần sau nó vẫn cho Áo. => Nhiệm vụ Hộ hoa đến cấp 50 là hết. – XET 6X Chân + Đai + Mũ làm nhiệm vụ Nhập hồn ở Long cát công chúa – Diêu trì Phi phong : làm nhiệm vụ Giang sơn cựu y Áo : làm Nhiệm vụ VTT 5. – XET 8X : Mũ : nhiệm vụ Thiên cương hồn Chân : nhiệm vụ 85 ÁO : nhiệm vụ VTT cấp 8 Đai : nhiệm vụ Giang sơn cựu y Phi phong : nhiệm vụ Chiến trường Thương – Chu ( Không biết có mở không ) …. Góp ý : Cấp 8X 9X thì rất ít game thủ mặc nguyên xét Full 5 món. Họ thường phối hợp như sau : Đạo sĩ : Chân + mũ + đai thông thiên + FF Thái ất + áo cam 7 x. Di nhân : Áo + đai + mũ Lam điêu + FF giác thú + chân thông thiên ( đạo sĩ ) Giáp sĩ : Mũ + áo + đai + chân Khai thiên + FF Tinh cang. – XET 10X : Chân : nhiệm vụ 92 Đai : Nhiệm vụ Tống Tửu ( NV này hoàn toàn có thể làm đc 3 món : Chân, đai, đầu ) Đầu : Nhiệm vụ Giang sơn cựu y Áo : Nhiệm vụ Đông Doanh Phi phong : Nhiệm vụ VTT cấp 10. — — — — — — — — – Chương 1 : CÁCH CÀY CẤP ÍT TỐN TIỀN. – Mở F11 bạn sẽ nhìn thấy 2 mục để biết nhiệm vụ : mục ĐIỂN NHIỆT là nhiệm vụ tuần hoàn mục DẪN PHỤ là nhiệm vụ tương hỗ theo từng cấp. TỪ CẤP 1 ĐẾN CẤP 12 : Làm các nhiệm vụ xung quanh tân thủ thôn của mình, vào PT mở chính sách trung bình thì EXP sẽ được hưởng từ người khác đứng gần. Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ update thêm nhiệm vụ. – TỪ CẤP 12 ĐẾN CẤP 19 : Cấp 12 : Có nhiệm vụ Thu thập ở Thủ Khố. – Hướng dẫn nhiệm vụ tích lũy : Tìm kiếm 10 nguyên vật liệu ( 2 loại ) theo nhu yếu của Thủ Khố. KHUYÊN : Nên tạo nhiều acc nhỏ làm lấy nguyên vật liệu và trả nhiệm vụ sau 3 phút khi hết tương hỗ – quan tâm : Nhiệm vụ tích lũy từ cấp 12 đến cấp 26 là hết cho EXP, trên cấp 26 chỉ cho liễu mộc. Cấp 15 : Nếu bạn có sư phụ thì hoàn toàn có thể đến võ sư của phái mình nhận nv Trừ yêu Cấp 16 : Có thêm nhiệm vụ Giáo huấn ở Tạp hóa thương => Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ update thêm nhiệm vụ. – CẤP 20 ĐẾN CẤP 25 : Nhiệm vụ nòng cốt : Thu thập tân thủ, Giáo huấn, Quay càn khôn, Hộ hoa sứ giả. – Hướng dẫn làm nhiệm vụ Hộ hoa sứ giả : Nhận ở Ứng tiêm thương triều ca, bạn hoàn toàn có thể tổ đội hoặc làm một mình tùy ý. Ngày tối đa 5 lần ( 2 lần không lấy phí và 3 lần mất nguyên vật liệu thu thấp 10 cái / 1 lần ). Làm 10 lần sẽ đc 1 món 4X ( tìm hiểu thêm ở phần kiếm đồ để biết rõ hơn ) KHUYÊN : Nên chọn Như hoa ở Mục dã. – Cấp 25 : có thêm nhiệm vụ Bảo thương – đi buôn KHUYÊN : Từ cấp 25 đến cấp 40 nên làm ở Triều ca vì nó là khu vực địa lý gần các điểm khác. – Cấp 25 khởi đầu Open NV chủ tuyển riêng cho từng phái => Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ update thêm nhiệm vụ. – CẤP 26 ĐẾN CẤP 29 : Nhiệm vụ nòng cốt : Bào thương, Hộ hoa sứ giả, Quay càn khôn, Giáo huấn. Cấp 29 : Nếu đã bái sư hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ thám hiểm Hoang mạc ( Thổ hành tôn ) LƯU Ý : NẾU BẠN CHỊU KHÓ LÀM NHIỆM VỤ TRONG BẢNG DẪN PHỤ Ở F11 THÌ NGÀY ĐẦU TIÊN CÓ THỂ LÊN CẤP 30 ĐẤY. – TỪ CẤP 30 ĐẾN CẤP 35 : Nhiệm vụ nòng cốt : Bào thương, Hộ hoa sứ giả, Quay càn khôn, VTT, Thám quân, Thiên thụ. – Cấp 30 nhiệm vụ VTT thổ : Hướng dẫn : Đến Thiên hùng Triều ca nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ xoay vòng từ dễ đến khó. KHUYÊN : Nên vào tổ đội để tái lập nhiệm vụ ( cả đội cùng làm chung 1 nhiệm vụ khởi đầu ). – Cấp 35 Nhiệm vụ Thiên thụ ở Nhị lang thần -> Tỳ bà triều ca. Hướng dẫn : Cần 2 liễu mộc lên Nhị lang thần đổi hạt thần bí, tiếp về triều ca gặp Tỳ Bà để đổi mầm cây. Cách làm : Tưới nước : Linh bảo đại pháp sư ( ngọc hư cung ) cần : 6 loại tích lũy khác nhau – mỗi loại 10 cái hên xui. Bón phân : Cao giác ( xi vưu mộ ) cần : 4 loại tứ tượng – mỗi loại 10 cái hên xui. Bắt sâu : Sùng ứng bưu ( sùng thành doanh ) cần 1 pháp bảo 1 x bất kể NV tối đa đc 5 bước tùy ý chọn. Mấy ngày đầu thì nên tưới nước cả 5 lần vì nếu nhận bón phân nó bắt tìm tứ tượng thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết. => Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ update thêm nhiệm vụ. Cấp 35 có thêm nhiệm vụ chủ tuyến. Có thể vào bang nào có thành thị làm nhiệm vụ thành thị. Nếu bạn đã bái sư thì làm nhiệm vụ thám hiểm Đông hải – Na tra tây kỳ. – TỪ CẤP 36 ĐẾN CẤP 40 : Nhiệm vụ nòng cốt : Vận chuyển, Thám quân, Hộ hoa sứ giả, Thiên thụ, VTT thổ, thành thị. – Cấp 40 có thêm nhiệm vụ Siêu độ ở Ân hồng Phong thần đài. – Nếu bạn đã bái sư thì làm nhiệm vụ thám hiểm Hiên viên – Hoàng thiên hóa. => Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ update thêm nhiệm vụ. – TỪ CẤP 41 ĐẾN CẤP 50 : nhiệm vụ nòng cốt : Vận chuyển, Thám quân, Hộ hoa sứ giả, Thiên thụ, VTT thổ, siêu độ, thành thị. – Cấp 45 : Open thêm 1 nhiệm vụ chủ tuyến. – Cấp 49 : Thêm nhiệm vụ Nhập hồn ở Long cát công chúa Diêu trì – Kiếm đồ 6 x. Hướng dẫn nhiệm vu : Nguyên liệu : 1 trang bị trắng 6 x ( Mũ, Đai, Chân ) + Mỗi loại tứ tượng 20 cái + 1 liễu mộc. Đến Long cát nhận nhiệm vụ và đi đánh quái theo map – hên xui cho đồ lục 6X. – Cấp 50 : Thêm nhiệm vụ Thu thập ở Tân miễn và Thất quải ở Thầy bói Tây kỳ : Hướng dẫn nhiệm vụ Thu thập : Thu thập các nguyên vật liệu bất kể gồm : Thu thập 6 loại ( 10 cái ), Tứ tượng các loại ( 10 cái ), Pb 1 x, đồng thau ( 10 cái ), liễu mộc … Hướng dẫn nhiệm vụ thất quải : Cần 7 loại quẻ khác nhau đến gặp Thầy bói tây kỳ. Sau đó bạn sẽ nhận đc 1 mật tịch da dê, cứ theo mật tịch bạn sẽ tìm map để tìm ( giống như tìm quẻ vậy ). Hoàn thành nhiệm vụ về trả. ( nhiệm vụ thất quải rất ngon nhưng tốn kém tiền mua quẻ ) Nếu bạn đã bái sư thì làm nhiệm vụ thám hiểm Băng xuyên.. => Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ update thêm nhiệm vụ. – TỪ CẤP 51 ĐẾN CẤP 55 : Nhiệm vụ nòng cốt : Vận chuyển, thám quân, thiên thụ, thất quải, VTT thủy, siêu độ, tích lũy, vận lương, thành thị. Cấp 55 Open thêm nhiệm vụ Vận lương và 1 nhiệm vụ chủ tuyến. => Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ update thêm nhiệm vụ. – TỪ CẤP 55 ĐẾN CẤP 65 : nhiệm vụ nòng cốt : Vận chuyển, Thám quân, Thiên thụ, Thất quải, VTT thủy, Siêu độ, Thu thập, Thành thị, Vận lương, Tứ tinh. Cấp 60 : nếu đã vào lãnh địa bạn hoàn toàn có thể lên Phong thần đài gặp Văn thù quảng pháp thiên tôn để nhận nhiệm vụ Hộ đạo. Hướng dẫn : 1 tuần 1 nhiệm vụ – đánh 30 k con quái – nên tổ đội với người cùng bang – cố gắng nỗ lực tuy nhiên trong 1 tuần. – Cấp 65 thêm nhiệm vụ Tứ linh – Thầy tướng số Triều ca hoặc Tây kỳ. Hướng dẫn : bạn cần 1 tứ tinh ( ép 4 loại tứ tượng ) + 1 sơn thạch + tiền Nhận nhiệm vụ và chạy đi đánh quái theo từng map từ tầng 1 đến tầng 5. Nó sẽ cho hình tượng để bận nhận ra thời hạn nhiệm vụ. tối đa là 10 p. KHUYÊN Nên làm ở tây kỳ vì làm ở triều ca nó cho chạy map Long cung thì phê. Cấp 65 thêm 1 nhiệm vụ chủ tuyến. => Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ update thêm nhiệm vụ. – TỪ CẤP 65 ĐẾN CẤP 75 : Nhiệm vụ nòng cốt : Vận chuyển, Thám quân, Thiên thụ, Thất quải, VTT, Siêu độ, Thu Thập, Vận lương, Tứ tinh, Thiên cương hồn, thành thị. Cấp 75 thêm hiệm vụ thiên cương hồn – Ân giao Phong thần đài Hướng dẫn : Cần 1 tứ tinh + 1 tích lũy + tiền. Nó sẽ cho đi đánh quái để tìm thiên cương. Quái chỉ nằm ở 2 map Bích du cung và Khổn tiên cung. KHUYÊN : Quái rất mạnh và không hề tổ đội, khi làm nhiệm vụ này bạn nên mua 1 ít lag trong F2 để tương hỗ. Cấp 70 và 75 sẽ có nhiệm vụ chủ tuyến – Cấp 85 Thêm nhiệm vụ Thiên cống ở Tinh quan triều ca. và 1 nhiệm vụ chủ tuyến. — — — — — – Chương II : CÁCH CÀY CẤP CHO ĐẠI GIA TỪ 1 ĐẾN 3 NGÀY ĐẦU. Cấp 1 : Đầu tiên bạn phải trang bị cho mình những thứ như sau : Hồi thành phù siêu tốc để phù về thành cho nhanh, Dị ngoại phù để đi đến map mong ước, 1 số ít lag tương hỗ máu, stcb, kháng để tăng sức mạnh cho nhân vật ( chú ý quan tâm lag hoàn toàn có thể tạm dừng khi không cần – quan tâm dưới cấp 55 chỉ mua đc 3 loại lag 4 x / 1 nhé ). mua chân khí, thanh lộ để bơm máu và mana, Thần cầu phù để chạy cho nhanh … toàn bộ mấy thứ này ở F2 – tốn khoảng chừng 50 cho lần đầu gặp mặt. Chỉ với 50 x sẽ là điều độc lạ quan trọng với người chơi khác vì nó rút ngắn thời hạn và tâm ý dữ thế chủ động tốt hơn. Đồng tiền đi trước là đồng xu tiền khôn. Ban đầu bạn làm nv quanh tân thủ thôn để lên cấp 12 ( nhiệm vụ trong F11 Điển Nhiệt và Dẫn Phụ ) NV tích lũy cấp 12 : bạn nên mua nguyên vật liệu của những chơi khác. ( nếu sever đã có lãnh địa thì bạn xin vào và mua mảnh sách trư hầu để góp sức – cái này cấp lên như diều gặp gió ) Nhiệm vụ cấp 16 : Giáo huấn bạn nên dùng Dị ngoại phù phù đến các map có quái đánh cho nhanh – trong quy trình làm nv giáo huấn bạn thường nhận được mật tịch đánh quái – cái này cũng ngon. Chú ý : làm những nhiệm vụ ở bảng dẫn phụ trong F11. Đơn giản mà hiệu suất cao. Khi làm nv bạn phải tích hợp với các hộ trợ mà mình mua ở F2 và nhớ làm nv trong bảng F11 dẫn phụ – để lên cấp 20 nhé. Nhớ mua skill để ngày càng tăng công lực. Cấp 20 : qua triều ca quay càn khôn – bạn nên quay max luôn nhé – vì quay bạn sẽ đc tỉ lệ tiền – và cấp. quay max cấp của bạn khoảng chừng 25 26 gì đó. Lên cấp 25 : Qua tạp hóa thương luân chuyển. Dùng phi mao phù chạy cho nhanh, dùng bào thương hồi thành phù để phù về khi mua đc hàng, nhớ là chạy max 7 lần và nhận kinh nghiệm tay nghề nhân đôi lúc nhận nhiệm vụ ( thứ 7 nếu bạn nhận nhân đôi thì sẽ là nhân 4 ) Chạy max 7 lần bảo thương hoàn toàn có thể lên cấp 30 rồi đấy – nếu chưa lên thì bạn làm thêm 1 chút nv Chủ tuyến và các nv dẫn phụ ở F11 nữa ( Phu thê ví dụ điển hình ) Cấp 30 : làm nv thám quân : cũng làm max 5 lần và nhận kinh nghiệm tay nghề nhân đôi. Dùng dị ngoại phù siêu tốc để làm. Làm tuy nhiên nhiệm vụ thám quân hoàn toàn có thể lên cấp 34 35 gì đó – khi đó nhiệm vụ trong bảng dẫn phụ rất nhiều bạn nên tích hợp để làm lên cấp 35. Trong khi chơi bạn nên mua thú cưỡi – trang bị cho mình – nếu k có đồ lục thì hoàn toàn có thể mua đồ trắng đeo. Nếu trong thời hạn lên cấp 31 mà đúng lịch đi VTT thổ thì bạn đi. Vào PT dùng tương hỗ để làm nv như lag, máu, mana F2 …. Và tái lập và tái lập … – chỉ đánh thiết trùng cho đến khi hết giờ. Cấp 35 : có thêm nv thiên thụ – bạn sẽ mua tích lũy và liễu mộc từ người chơi khác. Chọn mần cây thần kỳ vì nó sẽ + thêm 4 điểm trưởng thành. Lưu ý mới mở sever bạn nên tưới nước cả 5 lần vì nếu bạn chọn bón phân thì k có tứ tượng cho bạn đâu nhé – lúc đó có 10 kxu cũng bất lực. đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm. Nếu hết nv để làm thì bạn nên dành thời hạn mua quẻ của người chơi để đi tìm kho tàng – tìm mảnh hồng thủy tinh để ép bikip. Nếu có nhiều tiền thi mua luôn. Cấp 35 trở lên là hoàn toàn có thể tập hợp bạn bè săn Cửu Linh ở Tam sơn rồi – con boss yêu thích nhất của các gamer từ sưa đến nay ( rớt : bikip 3 x, đò 2 x, 3 x, pb1x …. ) THƯỜNG THÌ CÁC CAO THỦ SĂN CON BOSS NÀY THƯỜNG DÙNG FULL LAG F2 VÀ MÁU THUỘC LOẠI BÃO TÁ ( 3X / 1B ÌNH ). Thật ra đến đây là được rồi – các nhiệm vụ khác bạn cũng làm theo kiểu max và chọn chính sách nhân đôi. ( xoay càn khôn, luân chuyển, thám quân, VTT, thiên thụ, siêu độ, tích lũy, thất quải, tứ tinh, thiên cương, nhiệm vụ thành thị, góp sức mảnh sách … ) các nhiệm vụ mình có nói rõ trong phần dành cho người chơi ít tiền. Để trở thành một cao thủ điều kiện kèm theo cần là : phải biết làm nv, săn boss, kinh doanh xoay vòng. Nếu chỉ biết cào thẻ thì không khi nào cho đủ. Điều kiện đủ là giao lưu kết bạn, thương lượng, giúp sức người khác, lắng nghe, đầu óc tổ chức triển khai, chỉ huy, phóng khoáng …. cấm lừa đảo. — — — — — Chương III : MỘT VÀI MẸO NHỎ TRONG QUÁ TRÌNH CHƠI GAME. 1 ) Ép thú cưỡi hoàng kim 3 dòng cấp 1 : bạn cần 100 v mua con thú cưỡi hoàng kim cấp 1 ở thợ đồng tân thủ thôn của mình + 40 v + 1 liễu mộc đến thợ đồng ở Tây kỳ ép là bạn đã có một con thú ngon ăn rồi. 2 ) Phù về thành thị mong ước : Bạn chỉ cần nhấp vào ông Thủ khố nơi mình muốn về để thiếp lập là được. 3 ) Nếu lỡ làm mất vật phẩm để làm nhiệm vụ chủ tuyến bạn đến nhà khảo cổ học Tây kỳ dùng 50 danh vọng để mua lại. 4 ) Luyện skill : Di nhân : Tổ đội càng đông càng lên Skill nhanh Đạo sĩ và Giáp sĩ : xuất chiêu càng nhanh càng lên skill nhanh – tổ đội cũng k có tính năng gì hết. Đạo sĩ không nên học skill Huyền nữ bổ thiên vì nó chuối lắm Đạo sĩ và giáp sĩ có 1 số ít skill hoàn toàn có thể đánh tại chỗ nhờ tổng hợp nhím alt + D. Nhớ luyện tổng thể các skill tư bé đến lớn lên 10 hết để khi đánh dame sẽ được tốt hơn. 5 ) Khi giao bán đồ hoặc vật gì đó để trách nội dung quá dài bạn chọn hình tượng copy tạo độ ở phía sau tin mình cần giao là sẽ được. ( cái hình tượng nhỏ như tờ giấy ở góc cuối map mini ). Ví dụ thế này : B > Thái cực kiếm 1 ku ai mua pm triều ca ( 0,0 ) 6 ) Ở bảng F11 : Nếu thấy chữ nâu là các nhiệm vụ bạn chưa làm, chữ xanh lá cây là nhiệm vụ làm rồi, chữ nhạt là nhiệm vụ không hề làm tiếp phải đợi qua ngày hôm sau. 7 ) Nhiệm vụ nhân đôi các ngày trong tuần : thứ 2 : thám quân thứ 3 : VTT thứ 4 : siêu độ thứ 5 : Vân lương thứ 6 : Thiên thụ thứ 7 luân chuyển. chủ nhật : Thất quải – long châu Còn nếu khó nhớ thì bạn chỉ cần vào F11 nhìn vào nhiệm vụ nào có dấu * ( sao ) đầu dòng thì tức nhiệm vụ đó nhân đôi trong ngày – vận dụng cho cả nhiệm vụ thành thị. 8 ) Cách săn tích lũy : Bạn nên chọn 1 tổ đội 6 người trở lên thì bảo vệ săn bao nhiêu được bấy nhiêu, ví dụ săn 100 kiếm nhân sẽ được 100 đoản kiếm. 9 ) Ép Tứ tinh không lấy phí : tiên phong mỗi loại phải đủ 100 cái Sau đó ép riêng từng loại – 100 địa tâm sẽ đc 5 đại địa tâm – cứ thế cho 4 loại. Sau đó mới ép mấy cái To vào với nhau – bảo vệ không mất tiền. 10 ). Khi đi thám hiểm sư phụ hoàn toàn có thể đi cùng với nhiều đệ tự một lúc – chỉ cần thoát PT ra là được. 11 ) Dị nhân khi đi siêu độ hoặc làm gì mà không muốn con để tử của mình nó đánh tự động hóa thì bấm vào thanh kiếm – nó nằm bên cạnh thanh máu của con đệ chọn như sau – đỏ : tự động hóa đánh – trắng : khóa tự động hóa đánh. 12 ) Bạn nên sẵn sàng chuẩn bị ít thuốc lag bên người – thuốc lag hoàn toàn có thể nhấn tạm dừng được nên bạn không phải lo – phòng trường hợp quái mạnh hoặc solô. Luôn có ít xu trong người – nhiều khi đang làm nhiệm vụ mà chết có xu mà mua Quy hồn châu mà phù lên cho nhanh – nó chỉ tốn 1 xu thôi nhưng lại hiệu suất cao về tâm ý 13 ) Ngoài Hảo Hữu ra nó còn có chính sách Hảo hữu trong thời điểm tạm thời – nghĩa là khi bạn nhấn vô người nào đó chọn hảo hữu trong thời điểm tạm thời thì người đó sẽ nằm trong list hảo hữu trong thời điểm tạm thời của bạn mà không cần người kia biết để xác nhận – cái lợi của mình đó là khi người ta trực tuyến mình vẫn hoàn toàn có thể biết – mình thường vận dụng cho những người lừa đảo hoặc những thằng mình ghét Hihi! 14 ) Trong rương F4 – bên dưới có chữ Chỉnh lý – bạn bấm vào đó thì dồ vật trong F4 sẽ được sắp xếp ngắn nắp ( rương cũng thế ) 15 ). Giáp sĩ hoàn toàn có thể chuyển từ vũ khí ngắn qua vũ khí dài nhờ tổng hợp phím alt + X ( rất tốt khi pk )

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết nhiệm vụ sư đồ phong thần. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Tôm canapes – 8 công thức nấu ăn canapé ngon cho bàn lễ hội

Canapes với tôm được cho phép bạn đa dạng hóa bàn với món khai vị với món ăn hải sản Read more

Những cách pha cafe đầy “nghệ thuật” trên thế giới – Vietblend

Tất cả các cách pha cafe này có một điểm chung là bột cafe được giải quyết và xử lý Read more

Cách Làm Đồ Chơi Bằng Vỏ Ngao, Biến Vỏ Sò Thành Đồ Handmade Siêu Đáng Yêu

Cách làm đồ chơi bằng vỏ ngao Mẹ có biết các loại vỏ ngao – vỏ sò có thể làm Read more

Cách làm cala thầu từ củ cải khô

Món củ cải ngâm tương cũng được gọi là Ca la thầu. Cách làm như sau : củ cải rửa Read more

Cách Làm Ớt Bột Xào Từ Ớt Bột, Cách Làm Ớt Khô Xào Ăn Phở, Bún Riêu Cực Đơn Giản
Cách Làm Ớt Bột Xào Từ Ớt Bột, Cách Làm Ớt Khô Xào Ăn Phở, Bún Riêu Cực Đơn Giản

Sa tế ớt tốt có cách gọi khác là ớt bác bỏ dầu, là các gia vị giúp món nạp Read more

Cách Làm Bột Dạ Quang Lọ Thuỷ Tinh Phát Sáng | Hoá Chất Trần Tiến

Bột dạ quang được biết đến là ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong trang Read more

Học cách chế biến hạt lanh đơn giản và những món ăn ‘ai ăn cũng ghiền’

Hạt lanh là một trong các loại hạt giàu dinh dưỡng, đặc biệt là thành phần omega-3 dồi dào mang Read more

Cách làm bột hạt kê

Bột ngũ cốc là một trong những loại sản phẩm được nhiều người lựa chọn bổ trợ dưỡng chất cho Read more

Powered by yeucongngheso.com

DMCA.com Protection Status