Phương pháp làm văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Phương pháp làm văn biểu cảm về tác phẩm văn học

A. Lý thuyết

  1. Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học là trình bày những cảm xúc, tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm của mình về nội dung và hình thức của tác phẩm.

– Kiểu bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học rất phổ cập trong chương trình ( Phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ, một truyện ngắn, một tùy bút, một bài văn nghị luận ) .

  1. Điều kiện để làm bài văn phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.

Phải đọc kỹ, hiểu sâu để cảm và hiểu nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Với thơ thì hiểu cảm từ ngữ, nhịp điệu, tiết tấu, các biện pháp tu từ, các hình ảnh tượng trưng.

– Với truyện thì khám phá nhân vật, cụ thể, cách tổ chức triển khai tác phẩm. Từ đó mà hình thành ấn tượng về tác phẩm, cảm hứng về tác phẩm

  1. Các kiểu nhóm bài

3.1. Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm thơ

a.Yêu cầu

– Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm thơ yên cầu người viết phải nên lên những xúc cảm tâm lý của mình trên cơ sở cảm thụ bài thơ đó .
– Phải nêu được xúc cảm so với cảnh, so với người, với hình ảnh độc lạ, câu chữ hay trong bài thơ .
– Cần vận dụng linh động các cách lập ý để bài làm có sự mạch lạc .

b. Gợi ý

– Đọc kỹ bài thơ, nắm vững thời gian sinh ra, tác giả, nội dung chính và nét rực rỡ về nghệ thuật và thẩm mỹ .
– Cảm nhận và hình thành ấn tượng, cảm hứng chung nhất về bài thơ .
– Đi sâu vào hình ảnh tâm trạng, câu chữ, nhịp điệu mà bài thơ gợi lên cảm hứng và ấn tượng .
– Có thể tìm hiểu thêm các quan điểm nghiên cứu và phân tích nhìn nhận bài thơ nhưng cần chú ý quan tâm trình diễn cảm hứng, ấn tượng của riêng mình chứ không nhắc lại quan điểm người khác .

c. Dàn ý chung

* Mở bài : Giới thiệu sơ lược về bài thơ và cảm nhận chung
* Thân bài :

– Cảm xúc về hoàn cảnh ra đời bài thơ
– Cảm xúc về hình ảnh trong bà thơ, tâm trạng của tác giả
– Cảm xúc và suy nghĩ về câu thơ.
– Cảm xúc về tiết tấu, nhịp điệu, các biện pháp tu từ
– Cảm nghĩ về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài

* Kết bài : Tình cảm của người viết, dự cảm về sức sống của bài thơ .

3.2. Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn xuôi

a. Yêu cầu

– Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn xuôi là nêu lên những xúc cảm, tâm lý của mình sau khi đọc nó .
– Bài viết phải nêu được cảm nhận của người viết về chủ đề, tư tưởng. Đặc biệt là các nhân vật ( hoặc 1 – 2 nhân vật chính ) các cụ thể quan trọng của tác phẩm .
– Trong khi nêu lên xúc cảm tâm lý cần phải dựa vào sự tóm tắt, nghiên cứu và phân tích các nhân vật, chi tiết cụ thể. Nhưng luôn quan tâm đấy chỉ là phương tiện đi lại để thể hiện cảm hứng, chúng không được ép chế xúc cảm .

b. Gợi ý

– Đọc kỹ tác phẩm nắm chắc thời gian sinh ra, sự tương quan của tác phẩm với các tác phẩm khác của nhà văn. Nội dung chính và nét độc lạ về nghệ thuật và thẩm mỹ của tác phẩm .
– Trên cơ sở đọc, cảm thụ hình ảnh cảm nhận và ấn tượng chung về tác phẩm, về nhân vật chính của tác phẩm .
– Đi sâu vào những cảm hứng ấn tượng chính xung quanh các nhân vật, hành vi, ứng xử của nhân vật. Các cụ thể quan trọng điển hình nổi bật của tác phẩm .
– Bày tỏ thái độ khen chê, đống ý phản đối, so với cách xử lý yếu tố của tác giả trong tác phẩm .
– Có thể đọc các bài phê bình về tác phẩm nhưng chỉ để tìm hiểu thêm, người viết phải có cảm hứng, thái độ nhìn nhận của riêng mình .

c. Dàn bài chung

* Mở bài : ấn tượng chung về tác phẩm mà người viết sẽ nói tới .
* Thân bài :

– Suy nghĩ, cảm xúc về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
– Cảm xúc về hình thức các nhân vật trong tác phẩm.
– Cảm xúc và suy nghĩ về các nhân vật chính
– Cảm xúc suy nghĩ về các chi tiết nổi bật. Các biện pháp tu từ.
– Cảm nghĩ về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

* Kết bài :
– Tình cảm của người viết dự cảm sức sống của tác phẩm .

3.3. Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật văn học

a. Yêu cầu

– PBCN về nhân vật văn học phải địa thế căn cứ vào cụ thể tương quan đến nhân vật trong tác phẩm, các chi tiết cụ thể đó là địa thế căn cứ để trình diễn cảm nghĩ của người viết .
– Suy nghĩ cảm hứng của người viết phải chân thực, xuất phát từ xúc cảm thật khi đọc tác phẩm .
– Cần biểu lộ rõ thái độ yêu quý, kính phục cảm thông bằng lòng hay không bằng lòng, khinh ghét .

b. Gợi ý

– Đọc kỹ tác phẩm, nắm chắc tác phẩm, mạng lưới hệ thống, nhân vật, tư tưởng, chủ đề .
– Tìm hiễu kỹ nhân vật minh sẽ phát biểu cảm nghĩ, ghi nhớ chi tiết cụ thể có tương quan đến nhân vật, sự nhìn nhận của các nhân vật trong diễn biến, thái độ của tác giả với nhân vật .
– Ghi lại ấn tượng chung về nhân vật, ghi lại những cảm hứng và tâm lý về hành vi, nói năng tâm lý của nhân vật .

– Có thể đọc thêm những bài nghiên cứu phê bình khác, nhưng nên trình bày những gì cảm nhận được.

c. Lập dàn bài

* Mở bài : Giới thiệu nhân vật ( trong tác phẩm nào, của tác giả nào ) cảm nghĩ chung của người viết .
* Thân bài : Trình bày cảm hứng và tâm lý của người viết về hình dáng, đặc thù hình thức bề ngoài của nhân vật. Trình bày tâm lý, xúc cảm về ý nghĩa của nhân vật
* Kết bài :
– Nhấn mạnh ấn tượng về nhân vật, khẳng định chắc chắn những cảm hứng tâm lý của mình là chân thực .

1. Tìm hiều đề, tìm ý, lập dàn bài cho đề văn phát biểu cảm nghĩ về nhân vật văn học.

Đề: Cảm nghĩ của em về người mẹ của Enrico trong văn bản “Mẹ tôi”

a. Yêu cầu

– Cảm nghĩ về nhân vật văn học
– Cảm nghĩ về người mẹ của nhân vật En – ri – cô qua đoạn trích

b. Gợi ý

– Đọc kỹ đoạn trích, nắm được những nét chính về mẹ En – ri – cô. ( Thức suốt đêm lo cho con ốm, lo âu, khóc nức nở khi nghĩ rằng hoàn toàn có thể mất con. Sẵn sàng bỏ một giờ niềm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn. Có thể đi xin ăn để nuôi con. Có thể quyết tử tính mạng con người để cứu sống con .
– Một người mẹ như vậy lại bị En – ri – cô xúc phạm trước mặt cô giáo. Bà không có một phản ứng nào về hành vi thiếu lễ độ của con trai .
– Cần biểu lộ tình cảm, cảm hứng và tình cảm của người viết so với các cụ thể trên .

c. Lập dàn bài

* Mở bài
– ấn tượng chung về người mẹ của En – ri – co
* Thân bài

– Cảm nhận và suy nghĩ về những phẩm chất của mẹ En –ri-co
+ Lo lắng chăm sóc khi con đau ốm
+ Dễ xúc động( khóc nức nở)
+ Hết lòng hy sinh vì con ( đổi 1 năm lấy một giờ, đi ăn xin, hy sinh tính mạng để cứu sống con)
– Suy nghĩ về hành động xúc phạm mẹ của En – ri – cô
– Liên tưởng về lỗi đau khổ của người mẹ khi bị con xúc phạm, lại xúc phạm trước mặt cô giáo.

* Kết bài : Tình cảm so với mẹ của En – ri – cô
Sự ca tụng những người mẹ nói chung

2. Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý cho bài văn phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm thơ.

Đề: Cảm nghĩ về bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương.

a. Yêu cầu

– Cảm nghĩ về bài thơ “ Bánh trôi nước ” người viết nêu lên những tâm lý của mình trên cơ sở cảm thụ bài thơ .
– Phải nêu được tâm lý so với người, với hình ảnh độc lạ, câu chữ hay trong bài thơ .
b. Gợi ý

– Đọc kỹ bài thơ, nắm vững thời điểm ra đời, tác giả, nội dung chính và nét đặc sắc về nghệ thuật.

– Tác giả Hồ Xuân Hương được coi là bà chúa thơ Nôm. Bánh trôi nước là một bài thơ tiêu biểu vượt trội .
– Bánh trôi nước là bài thơ có nhiều tầng ý nghĩa .
+ ý tả thực : Hình ảnh chiếc bánh trôi nước trắng, tròn, chìm nổi như nó vốn có ở đời .
+ ý ẩn dụ : Nói về phẩm chất, vẻ đẹp, duyên dáng trong sáng, nghĩa tình sắt son của người phụ nữ. Thông qua đó, tác giả cảm thông, xót xa cho thân phận chìm nổi của người phụ nữ. Nắm vững nét rực rỡ về nghệ thuật và thẩm mỹ .

c. Lập dàn bài

* Mở bài : Giới thiệu về bài thơ và cảm nhận chung
* Thân bài :
– Cảm xúc về hình ảnh trong bài thơ và tâm trạng của tác giả .
+ Qua hình ảnh chiếc bánh trôi trắng tròn chìm nổi, tác giả muốn nói về vẻ đẹp duyên dáng, phẩm chất trong sáng nghĩa tình sắt son của người phụ nữ .
+ Tác giả cảm thông, xót xa cho thân phận chìm nổi của người phụ nữ .
– Cảm xúc tâm lý về câu thơ .

– Câu 1: Với nghệ thuật nhân hóa, nhà thơ để cho chiếc bánh trôi tự giới thiệu về mình ( vừa trắng, vừa tròn) đẹp.

– Câu 2: Bảy nổi ba chìm: Nói lên cách thức luộc bánh -> thông qua đó nói lên cuộc đời chìm nổi gian truân của người phụ nữ.

– Câu 3: Số phận bị lệ thuộc, không có quyền tự do quyết định cuộc đời mình.

– Câu 4: “Mà em vẫn giữ tấm lòng son”: Tấm lòng thủy chung trong sáng, giầu đức hy sinh của người phụ nữ.

– Cảm xúc, tâm lý về tiết tấu, nhịp điệu, các giải pháp tu từ ( xen kẽ những câu thơ )
– Cảm nghĩ về giá trị nội dung và nghệ thuật và thẩm mỹ của bài thơ
+ Bài thơ bánh trôi nước có nhiều tầng ý nghĩa, trải qua việc miêu tả chiếc bánh trôi nước như nó vốn có ở ngoài đời. Tác giả muốn nói đến hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Họ có vẻ như đẹp duyên dáng, phẩm chất trong sáng, thủy chung nhưng cuộc sống bọ lại bấp bênh chìm nổi, bị phụ thuộc – Qua đó, tác giả bày tỏ sự cảm thương, xót xa cho thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến .
+ Giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật : Tác giả vận dụng điêu luyện những quy tắc của thơ Đường, sử dụng ngôn từ thơ bình dị, thân mật với lời ăn lời nói hàng ngày, với thành ngữ và mô típ quen thuộc trong ca dao .
Sáng tạo hình ảnh nhiều tầng ý nghĩa .
* Kết bài : Tình cảm của người viết và dự cảm về sức sống của bài thơ .

– BTVN:

BT1: Lập dàn ý cho đề bài sau:

Đề 1 : Cảm nhận của em về hai nhân vật Thành và Thủy trong truyện ngắn “ Cuộc chia tay của những con búp bê ” .
Đề 2 : Cảm nghĩ của em về bài thơ “ Qua đèo Ngang ” của bà Huyện Thanh Quan .
BT2 : Viết hoàn hảo đề : Cảm nghĩ về bài thơ “ Bánh trôi nước ” .

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Phương pháp làm văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Hướng dẫn cách làm sốt trứng muối ngon dễ thực hiện nhất

Sốt trứng muối là món được sử dụng ăn kèm trong nhiều món ăn. Có rất nhiều công thức về Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Sốt Trứng Muối Ngon Dùng Cho Món Hải Sản – Hải Sản Tươi Sống

Một vài năm trở lại đây, các món ăn nhưbánh bông lan trứng muối, món ăn hải sản sốt trứng Read more

Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Cách làm sốt chấm bánh tráng đơn giản nhưng ăn là ghiền – BepXua

Sốt chấm bánh tráng với vị chua, cay, mặn và ngọt. Lại còn vị beo béo của trứng cút phối Read more

4 cách làm nước sốt trộn xà lách đậm đà, độc đáo – Digifood

Xà lách trộn là món ăn thanh đạm, không dầu mỡ được sử dụng để thanh lọc khung hình. Để Read more

Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Developed by depkhoe.com DMCA.com Protection Status