Quy định về thời gian được xác định là thực hành dược hiện nay

Thời gian được xác lập là thực hành thực tế trình độ được sẽ tính từ khi ký hợp đồng vào thao tác ( thực hành thực tế ) tại công ty dược..

Thời gian được xác lập là thực hành thực tế dược

Câu hỏi của bạn :

Chào luật sư!

Tôi cần tư vấn về mục “ xác nhận thời hạn thực hành thực tế trình độ dược “

Tôi muốn hỏi phải ghi thời hạn thực hành thực tế tính từ khi tốt nghiệp lấy bằng ? ? Hay là tính từ khi tôi kí hợp đồng vào thao tác tại công ty. Tôi xin cảm ơn.

Câu vấn đáp của Luật sư :

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi về thời hạn được xác lập là thực hành thực tế dược, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn được xác lập là thực hành thực tế dược như sau :

Cơ sở pháp lý :

Theo nhu yếu của bạn, bạn cần chúng tôi tư vấn về thời hạn được xác nhận là thực hành thực tế trình độ dược sẽ tính từ khi tốt nghiệp và lấy bằng, hay là tính từ khi được ký hợp đồng lao động thao tác tại công ty. Đối với nhu yếu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau :

1. Thời gian thực hành thực tế tại cơ sở kinh doanh thương mại dược

Theo khoản 2 điều 13 về điều kiện kèm theo cấp chứng từ hành nghề dược có pháp luật :

“ 2. Có thời hạn thực hành thực tế tại cơ sở kinh doanh thương mại dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường huấn luyện và đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu và điều tra dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc, cơ quan quản trị về dược hoặc văn phòng đại diện thay mặt của thương nhân quốc tế hoạt động giải trí trong nghành dược tại Nước Ta ( sau đây gọi chung là cơ sở dược ) ; cơ sở khám bệnh, chữa bệnhphù hợp với trình độ của người hành nghề theo lao lý sau đây :

a ) Đối với người bị tịch thu Chứng chỉ hành nghề dược theo pháp luật tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này thì không nhu yếu thời hạn thực hành thực tế nhưng phải update kiến thức và kỹ năng trình độ về dược ;

b ) Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học tương thích với phạm vi hành nghề thì được giảm thời hạn thực hành thực tế theo pháp luật của nhà nước ; c ) Đối với người có văn bằng trình độ pháp luật tại Điểm l Khoản 1 Điều 13 của Luật này thì thời hạn thực hành thực tế theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế. ”

Đồng thời, theo điểm d và đ khoản 1 điều 3 nghị định 54/2017 / NĐ-CP pháp luật cụ thể về những sách vở trong hồ sơ cấp chứng từ hành nghề dược có ghi nhận :

“ d ) Bản chính hoặc bản sao có xác nhận Giấy xác nhận thời hạn thực hành thực tế theo pháp luật tạiMẫu số 03 tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp thực hành thực tế tại nhiều cơ sở, thời hạn thực hành thực tế được tính là tổng thời hạn thực hành thực tế tại những cơ sở nhưng phải có Giấy xác nhận thời hạn thực hành thực tế của từng cơ sở đó ;

đ ) Trường hợp ý kiến đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược với khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí khác nhau và nhu yếu thời hạn thực hành thực tế, cơ sở thực hành thực tế trình độ khác nhau thì hồ sơ phải có Giấy xác nhận thời hạn thực hành thực tế trình độ và nội dung thực hành thực tế trình độ của một hoặc 1 số ít cơ sở phân phối nhu yếu của mỗi khoanh vùng phạm vi, vị trí hành nghề. Trường hợp những khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ có cùng nhu yếu về thời hạn thực hành thực tế và cơ sở thực hành thực tế trình độ thì không nhu yếu phải có Giấy xác nhận riêng so với từng khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ ; ”

Căn cứ vào những pháp luật trên hoàn toàn có thể thấy, thời hạn được xác lập là thời hạn thực hành thực tế trình độ dược là tổng những khoảng chừng thời hạn thực hành thực tế tại một hay nhiềucơ sở kinh doanh thương mại dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường giảng dạy chuyên ngành dược, cơ sở điều tra và nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc, …. Đối với trường hợp của bạn, thời hạn được xác lập là thực hành thực tế trình độ dược sẽ tính từ khi bạn ký hợp đồng vào thao tác ( thực hành thực tế ) tại công ty dược.

2. Thời gian thực hành thực tế trình độ so với người có trình độ chuyên khoa sau đại học

Thời gian thực hành thực tế trình độ so với người có trình độ chuyên khoa sau đại học được lao lý tại Điều 21 Nghị định 54/2017 / NĐ-CP :

1. Người có trình độ chuyên khoa sau đại học là người có một trong những bằng sau :

a ) Thạc sỹ dược, y, y học truyền thống, hóa học, sinh học ( sau đây gọi tắt là thạc sỹ ) ;

b ) Tiến sỹ dược, y, y học truyền thống, hóa học, sinh học ( sau đây gọi tắt là tiến sỹ ) ;

c ) Chuyên khoa I hoặc chuyên khoa II theo hệ đào tạo và giảng dạy chuyên khoa sau đại học theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Thời gian thực hành thực tế trình độ so với người có trình độ chuyên khoa sau đại học được pháp luật tương ứng với từng phạm vi hành nghề như sau :

a ) Người có trình độ chuyên khoa sau đại học về bào chế, công nghiệp dược, kiểm nghiệm thuốc được giảm thời hạn thực hành thực tế so với phạm vi hành nghề là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ về dược, người đảm nhiệm về bảo vệ chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc, người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ của cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc, đơn cử :

– 06 tháng nếu có bằng thạc sỹ hoặc chuyên khoa I ;

– 01 năm nếu có bằng tiến sỹ hoặc chuyên khoa II.

b ) Người có trình độ chuyên khoa sau đại học về dược lý, dược lâm sàng được giảm thời hạn thực hành thực tế so với phạm vi hành nghề là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ của cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ thử tương tự sinh học, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, cơ sở kinh doanh nhỏ thuốc, người đảm nhiệm dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đơn cử :

– 06 tháng nếu có bằng thạc sỹ hoặc chuyên khoa I ;

– 01 năm nếu có bằng tiến sỹ hoặc chuyên khoa II.

c ) Người có trình độ chuyên khoa sau đại học về dược liệu, dược truyền thống, y học truyền thống được giảm thời hạn thực hành thực tế so với phạm vi hành nghề là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ của cơ sở chuyên kinh doanh thương mại dược liệu, thuốc truyền thống, người đảm nhiệm dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh bằng y học truyền thống, đơn cử :

– 06 tháng nếu có bằng thạc sỹ hoặc chuyên khoa I ;

– 01 năm nếu có bằng tiến sỹ hoặc chuyên khoa II.

d ) Người có trình độ chuyên khoa sau đại học về truyền nhiễm, vi sinh, y tế dự trữ được giảm thời hạn thực hành thực tế so với phạm vi hành nghề là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ của cơ sở bán sỉ, kinh doanh thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ vắc xin, sinh phẩm y tế, đơn cử :

– 06 tháng nếu có bằng thạc sỹ hoặc chuyên khoa I ;

– 01 năm nếu có bằng tiến sỹ hoặc chuyên khoa II.

đ ) Người có trình độ chuyên khoa sau đại học về tổ chức triển khai kinh tế tài chính dược hoặc tổ chức triển khai quản trị dược được giảm thời hạn thực hành thực tế so với phạm vi hành nghề là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ của cơ sở bán sỉ thuốc, kinh doanh nhỏ thuốc hóa dược ( trừ tủ thuốc trạm y tế xã ), kinh doanh thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, đơn cử :

– 06 tháng nếu có bằng thạc sỹ hoặc chuyên khoa I ;

– 01 năm nếu có bằng tiến sỹ hoặc chuyên khoa II.

e ) Người có trình độ chuyên khoa sau đại học về tổ chức triển khai kinh tế tài chính dược hoặc tổ chức triển khai quản trị dược được giảm thời hạn thực hành thực tế so với phạm vi hành nghề là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ của cơ sở kinh doanh nhỏ thuốc dược liệu, thuốc truyền thống, dược liệu, tủ thuốc trạm y tế xã, đơn cử :

– 03 tháng nếu có bằng thạc sỹ hoặc chuyên khoa I ;

– 06 tháng nếu có bằng tiến sỹ hoặc chuyên khoa II.

3. Hồ sơ đề xuất cấp chứng từ hành nghề dược

Để được hành nghề dược, bạn buộc phải được cấp chứng từ hành nghề dược. Hồ sơ đề xuất cấp chứng từ được lao lý tại điều 3 nghị định 54/2017 / NĐ-CP :

“ 1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược triển khai theo pháp luật tạiĐiều 24 của Luật dượcvà được lao lý đơn cử như sau :

a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực thi theoMẫu số 02 tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này, 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm của người đề xuất cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng ;

b ) Bản sao có xác nhận văn bằng trình độ. Đối với những văn bằng do cơ sở huấn luyện và đào tạo quốc tế cấp, phải kèm theo bản sao có xác nhận giấy công nhận tương tự của cơ quan có thẩm quyền về công nhận tương tự theo pháp luật tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định này ;

c ) Bản chính hoặc bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp theo pháp luật tại Luật khám bệnh, chữa bệnh ;

d ) Bản chính hoặc bản sao có xác nhận Giấy xác nhận thời hạn thực hành thực tế theo pháp luật tạiMẫu số 03 tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp thực hành thực tế tại nhiều cơ sở, thời hạn thực hành thực tế được tính là tổng thời hạn thực hành thực tế tại những cơ sở nhưng phải có Giấy xác nhận thời hạn thực hành thực tế của từng cơ sở đó ;

đ ) Trường hợp đề xuất cấp Chứng chỉ hành nghề dược với khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí khác nhau và nhu yếu thời hạn thực hành thực tế, cơ sở thực hành thực tế trình độ khác nhau thì hồ sơ phải có Giấy xác nhận thời hạn thực hành thực tế trình độ và nội dung thực hành thực tế trình độ của một hoặc 1 số ít cơ sở cung ứng nhu yếu của mỗi khoanh vùng phạm vi, vị trí hành nghề. Trường hợp những khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ có cùng nhu yếu về thời hạn thực hành thực tế và cơ sở thực hành thực tế trình độ thì không nhu yếu phải có Giấy xác nhận riêng so với từng khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ ;

e ) Bản chính hoặc bản sao xác nhận giấy xác nhận hiệu quả thi do cơ sở tổ chức triển khai thi pháp luật tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định này cấp so với trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược cấp theo hình thức thi ;

g ) Đối với người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế đề xuất cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ, phải có những tài liệu chứng tỏ về việc cung ứng nhu yếu về sử dụng ngôn từ theo lao lý tạikhoản 2 Điều 14 của Luật dược.

2. Đối với những sách vở do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấpphảiđược hợp pháp hóa lãnh sự theo lao lý. Các sách vở này phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo pháp luật.

3. Số lượng hồ sơ lao lý tại Điều này là 01 bộ. ”

Như vậy, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng rất đầy đủ hồ sơ gồm những sách vở như trên, quan trọng nhất làbản sao có xác nhận văn bằng trình độ cũng như bản chính hoặc bản sao có xác nhận giấy xác nhận thời hạn thực hành thực tế dược. Đây là những văn bản quan trọng để chứng tỏ trình độ trình độ của bạn, cũng như chứng tỏ bạn đủ năng lượng để thao tác trong nghành dược – một nghành rất cần đến trình độ tốt vì nó tương quan trực tiếp đến sức khỏe thể chất con người.

Kết luận : Đối với trường hợp của bạn, thời hạn được xác lập là thực hành thực tế trình độ được sẽ tính từ khi bạn ký hợp đồng vào thao tác ( thực hành thực tế ) tại công ty dược. Nếu như trước khi ký hợp đồng vào thao tác tại công ty này, bạn đã có khoảng chừng thời hạn thực hành thực tế tại những công ty dược khác, thì khoảng chừng thời hạn thực hành thực tế đó sẽ vẫn được tính vào thời hạn được xem làthực hành trình độ dược.

Tham khảo thêm bài viết :

Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ người mua về thời hạn được xác lập là thực hành thực tế dược :

Tư vấn qua Tổng đài 19006500 : Đây là hình thức tư vấn được nhiều người mua sử dụng nhất, vì bạn hoàn toàn có thể đặt thêm những câu hỏi về Thời gian được xác lập là thực hành thực tế dược như : thủ tục xin cấp chứng từ hành nghề dược, điều kiện kèm theo cấp chứng từ hành nghề … Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, yếu tố của bạn sẽ được xử lý ; bạn hoàn toàn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất kỳ thời hạn nào chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua E-Mail : Bạn hoàn toàn có thể gửi E-Mail câu hỏi về địa chỉ : [email protected] chúng tôi sẽ chỉnh sửa và biên tập và vấn đáp qua E-Mail cho bạn. Tuy nhiên việc vấn đáp qua E-Mail sẽ mất nhiều thời hạn và không hề diễn đạt được hết ý của câu hỏi vì thế bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. /.

Chuyên viên : Ngọc Linh

3.8 / 5 ( 5 bầu chọn )

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Quy định về thời gian được xác định là thực hành dược hiện nay. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Cách làm thú vị khác
Cách làm món cốm rang tuổi thơ giòn rụm, thơm ngon từ cơm nguội

Cơm nguội còn thừa nhiều quá không biết phải giải quyết và xử lý như thế nào ? Hãy vào Read more

Cách xin lỗi 12 chòm sao vô cùng hiệu quả, hết giận ngay

Bạch Dương (21/3 – 19/4): Bạch Dương rất dễ tức giận nhưng cũng rất mau tha thứ. Vấn đề là Read more

Hướng Dẫn Sử Dụng Bệnh Án Điện Tử Tại Phòng Khám Victoria Healthcare | Bệnh án điện tử

1-        Tạo tài khoản Bệnh án điện tử (Portal) Khi đăng ký khám bệnh tại Phòng khám với địa chỉ Read more

Cách làm bề bề sốt cà chua

Theo dõi Massageishealthy trên Google News Nội dung chính Cách nấu các món ngon từ bề bề, món ngon từ Read more

5 cách làm salad bắp cải trộn mayonnaise, salad trộn dầu giấm, cải tím chua ngọt mayonnaise giảm cân hiệu quả – Chả lụa hai lúa

Những món gỏi trộn được yêu thích là bởi hương vị tươi mát lại còn không quá nhiều dầu mỡ. Nhưng bạn Read more

Công thức nấu món bò hầm sả thịt mềm thơm nức mũi – Digifood

Đổi mới hương vị ẩm thực cho gia đình khiến nhiều chị em băn khoăn chưa biết chọn món nào. Read more

Cách Làm Thịt Bò Ngâm Giấm Chua Ngọt Ngon Đã Miệng Tại Nhà

Thịt bò ngâm giấm là món ngon có nhiều ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Đây là món Read more

[Món Tết] Cách làm BẮP BÒ NGÂM MẮM CHUA NGỌT – Savoury Days

Sách “Khi bếp vắng lò” Danh mục món mặn Danh mục bánh ngọt Công thức hàng tháng Công thức hàng Read more

Operated by songtinhthuc.com DMCA.com Protection Status