Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12

Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp

Xem thêm: Lý thuyết Bài thực hành tổng hợp

Để học tốt Tin học lớp 12, nội dung bài học kinh nghiệm là vấn đáp thắc mắc, giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt triết lý ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 9 có đáp án .

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

– Củng cố các kĩ năng cơ bản sử dụng Access .

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 76 Tin 12):

a ) Tạo một CSDL mới, đặt tên là HOC_TAP .
– Ở màn hình hiển thị chọn của Access ta nhấn vào blank database để tạo cơ sở tài liệu mới .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Quảng cáo

– Đặt tên là HOC_TAP. Rồi nhấn Create .

– Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
b ) Tạo các bảng tài liệu trong CSDL HOC_TAP với cấu trúc được diễn đạt trong bảng sau, đặt khóa chính cho mỗi bảng, miêu tả đặc thù cho các trường của mỗi bảng .
– Nhấn chuột phải vào trường. Chọn Design View
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Quảng cáo

– Nhập BANG_DIEM là tên của bảng. Rồi nhấn Ok được tác dụng như hình
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Nhập các trường với kiểu tài liệu và khóa chính như trang 76
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack


– Làm tương tự như với 2 bảng HOC_SINH và bảng MON_HOC :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 2: (sgk trang 76 Tin 12): Thiết lập các mối liên kết:

– Giữa bảng BANG_DIEM và bảng HOC_SINH .
– Giữa bảng BANG_DIEM và bảng MON_HOC .

Trả lời:

– Nhấn vào Database Tool chọn Realationships .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Chọn bảng để thiết lập quan hệ. Chọn bảng nào ta nhấn vào bảng rồi nhấn Add. Ở đây ta cần thiết lập quan hệ giữa 3 bảng nên ta chọn cả 3 bảng rồi nhấn Add .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Tạo link giữa BANG_DIEM và HOC_SINH. Đầu tiên ta nhấn vào Edit Relationship .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Nhấn Create New .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Chọn như hình :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Nhấn OK sau đó nhấn Create :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Làm tương tự như với bảng BANG_DIEM và bảng MON_HOC .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 3: (sgk trang 77 Tin 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho BANG_DIEM.

Nhập tài liệu cho cả ba bảng. ( dùng cả hai cách : trực tiếp trong trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo ) .

Trả lời:

– Giả sử ta nhập liệu cho bảng HOC_SINH bằng cách thường thì. Click đúp vào bảng HOC_SINH sẽ được giao diện như hình :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Nhập thông tin thiết yếu cho các trường. Ví dụ ta muốn nhập một học viên có mã là 1, Họ đệm là Nguyễn Văn, Tên là A thì ta sẽ nhập như sau .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Sau đó nhấn Enter Access sẽ tự động hóa đưa ta đến để nhập bản ghi tiếp theo .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Để thêm bản ghi bằng biểu mẫu ta làm như sau .
– Nhấn Create -> More Forms chọn Form Wizard .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Nhấn vào dấu >> để đưa hàng loạt các trường vào biểu mẫu .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Nhấn Finish để kết thúc ngay biểu mẫu. Ta được hiệu quả như hình .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Để tạo bản ghi mới ta nhấn vào như hình :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Một trang biểu mẫu mới sẽ Open cho ta nhập liệu :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Giả sử ta nhập liệu thông tin như hình .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Một bản ghi mới sẽ Open ở bảng HOC_SINH .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Những bảng khác ta trọn vẹn hoàn toàn có thể làm tựa như .

Câu 4: (sgk trang 77 Tin 12): Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau:

a ) Hiển thị họ tên của một học viên ( ví dụ “ Trần Lan Anh ” ) cùng với điểm trung bình của học viên đó .
– Nhấn Create chọn Query Design .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Sau đó điền điều kiện kèm theo như hình :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Chạy Query và quan sát hiệu quả :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
b ) Danh sách học viên gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày .
Nhấn Create chọn Query Design .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Ta muốn kiểm tra ở ngày nào thì ta điền ngày tháng vào trường ngày kiểm tra như trong hình. Ví dụ ở đây ta điền 20/11/2017 .
– Ở đây ta buộc phải thêm trường mã môn học vào trong mẫu hỏi vì nếu trong CSDL thực tiễn ta không hề biết đúng mực mã của môn Toán là bao nhiêu. Vì thế ta cần ép thêm điều kiện kèm theo Tên_Môn_học là toán .
– Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
c ) Danh sách học viên gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra .
– Nhấn Create chọn Query Design .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện kèm theo như hình :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 5: (sgk trang 77 Tin 12): Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: họ tên, điểm và tính điểm trung bình theo môn.

Trả lời:

– Nhấn Create chọn Query Design .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện kèm theo như hình :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Thực thi Query :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Từ Query trên ta sẽ tạo báo cáo giải trình. Nhấn Create chọn Report Wizard :
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
– Nhấn vào dấu >>. Sau đó nhấn Finish .
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Cách làm sốt chấm bánh tráng đơn giản nhưng ăn là ghiền – BepXua

Sốt chấm bánh tráng với vị chua, cay, mặn và ngọt. Lại còn vị beo béo của trứng cút phối Read more

4 cách làm nước sốt trộn xà lách đậm đà, độc đáo – Digifood

Xà lách trộn là món ăn thanh đạm, không dầu mỡ được sử dụng để thanh lọc khung hình. Để Read more

Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm sốt trộn mì khô ngon đúng chuẩn của người Hoa – Nấu Ăn Thường Thức – Món ngon mỗi ngày

1.1. Nguyên liệu 1. Cách làm nước sốt mì khô đúng chuẩn của người Hoa Cách làm mì khô của Read more

Cách làm bánh trà sữa trân châu đường đen cực hot – https://cachlam.org

Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Cho đến nay, bánh trà sữa trân Read more

Managed by ketoantienluong.com DMCA.com Protection Status