Phong thủy

Phong thủy

Phong thủy hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng.