Hướng dẫn doanh nghiệp lập thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của báo cáo tài chính, dùng để nghiên cứu và phân tích các thông tin đã được trình diễn trong bảng cân đối kế toán, báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại …. Dưới đây, E-invoice sẽ hướng dẫn doanh nghiệp lập thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

Thuyết minh báo cáo tài chính để phân tích số liệu

Thuyết minh báo cáo tài chính để phân tích số liệu.

1. Mục đích của Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành, không hề tách rời của báo cáo tài chính, dùng để miêu tả hoặc nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể các thông tin, số liệu đã được trình diễn trong bảng cân đối kế toán, báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thông tin thiết yếu khác theo nhu yếu của chuẩn mực kế toán. Ngoài ra, bản thuyết minh báo cáo tài chính hoàn toàn có thể trình diễn các thông tin khác nếu doanh nghiệp cần bảo vệ cho việc trình diễn trung thực, hài hòa và hợp lý của báo cáo tài chính. >> Tham khảo : Báo cáo tài chính là gì ?

2. Nguyên tắc lập và trình diễn thuyết minh báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập thuyết minh BCTC.

Cần tuân theo các nguyên tắc khi lập thuyết minh BCTC.

– Khi lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo đúng lao lý của chuẩn mực kế toán “ Trình bày báo cáo tài chính ” và hướng dẫn tại chính sách báo cáo tài chính này.

– Nếu lập báo cáo tài chính giữa niên độ ( cả dạng vừa đủ và tóm lược ). doanh nghiệp phải lập bản thuyết minh báo cáo tài chính tinh lọc theo pháp luật của chuẩn mực kế toán “ Báo cáo tài chính giữa niên độ ” và thông tư hướng dẫn chuẩn mực.

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình diễn những nội dung dưới đây :

+ tin tức về cơ sở lập và trình diễn BCTC và các chủ trương kế toán đơn cử được chọn và vận dụng với các thanh toán giao dịch và sự kiện quan trọng. + tin tức trọng điểm theo lao lý của chuẩn mực kế toán mà chưa được trình diễn trong các báo cáo tài chính. + tin tức bổ trợ chưa được trình diễn trong BCTC nhưng lại thiết yếu cho việc biểu lộ tính trung thực và hài hòa và hợp lý của tình hình tài chính doanh nghiệp.

>> Tham khảo:

– Hình thức của bản thuyết minh BCTC ” Trình bày có mạng lưới hệ thống, sắp xếp theo phương pháp tương thích nhất với đặc trưng của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục cần được lưu lại dẫn tới các thông tin tương quan trong bản thuyết minh. >> Tham khảo : Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đúng chuẩn

3. Cơ sở lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính

– Căn cứ theo bảng cân đối kế toán, báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.

– Căn cứ theo sổ kế toán tổng hợp, sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc bảng tổng hợp cụ thể có tương quan.

– Căn cứ theo bản thuyết minh BCTC của năm trước.

– Căn cứ theo tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và các tài liệu tương quan.

4. Nội dung và giải pháp lập chỉ tiêu trên thuyết minh báo cáo tài chính

Chỉ tiêu trên thuyết minh BCTC.

Hướng dẫn lập chỉ tiêu trên bản thuyết minh BCTC.

Các chỉ tiêu trong thuyết minh báo cáo tài chính gồm có những gì ? Phương pháp lập như thế nào ? Cùng đi tìm câu vấn đáp nhé!

4.1. Đặc điểm hoạt động giải trí doanh nghiệp

Phần này, doanh nghiệp cần nêu rõ : – Hình thức chiếm hữu vốn : Nhà nước, Cổ phần, Trách Nhiệm Hữu Hạn, Hợp danh / Tư nhân … – Lĩnh vực kinh doanh thương mại : Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ … – Ngành nghề kinh doanh thương mại : Nêu rõ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chính và đặc thù – Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thương mại : Trường hợp chu kỳ luân hồi lê dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại trung bình – Đặc điểm hoạt động giải trí : Nêu rõ về diễn biến thị trường, hoạt động giải trí chia tách, sáp nhập hoặc đổi khác quy mô. – Cấu trúc doanh nghiệp : Danh sách công ty con, công ty liên kết kinh doanh, đơn vị chức năng thường trực.

4.2. Kỳ kế toán và đơn vị chức năng tiền tệ sử dụng trong kế toán

– Kỳ kế toán năm : Năm dương lịch ( từ ngày … đến ngày … ). – Đơn vị tiền tệ : Ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị chức năng khác được lựa chọn theo lao lý của Luật kế toán.

4.3. Chuẩn mực và chính sách kế toán vận dụng

– Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán.
>> Có thể bạn quan tâm: Báo giá hóa đơn điện tử.

– Chế độ kế toán vận dụng : Kế toán doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp đặc trưng, Kế toán doanh nghiệp xây lắp, hoặc kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. – Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực và chính sách kế toán. >> Có thể bạn chăm sóc : Hóa đơn điện tử

4.4. Chính sách kế toán vận dụng trong trường hợp doanh nghiệp cung ứng giả định hoạt động giải trí liên tục

– Nguyên tắc quy đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Nước Ta.

– Các loại tỷ giá hối đoái vận dụng trong kế toán.

– Nguyên tắc xác lập lãi suất vay thực tiễn.

– Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và khoản tương tự tiền.

– Nguyên tắc kế toán các khoản góp vốn đầu tư tài chính

– Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn dư

– Nguyên tắc kế toán và khấu hao gia tài

– Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại

– Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

– Nguyên tắc kế toán ngân sách trả trước

– Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

– Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

– Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa khoản ngân sách đi vay

4.5. Chính sách kế toán vận dụng trong trường hợp doanh nghiệp không phân phối giả định hoạt động giải trí liên tục

– Chính sách tái phân loại gia tài và nợ phải trả dài hạn thành thời gian ngắn

– Nguyên tắc xác lập giá trị : Khoản góp vốn đầu tư tài chính, khoản phải thu, phải trả, hàng tồn dư, bất động sản góp vốn đầu tư, các gia tài khác ….

4.6. Thông tin bổ trợ cho Bảng cân đối kế toán

Phần này doanh nghiệp phải trình diễn và nghiên cứu và phân tích cụ thể các số liệu để người đọc hiểu rõ hơn các nội dung khoản mục gia tài, nợ phải trả và vốn chủ chiếm hữu.

4.7. Thông tin bổ trợ cho Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại.

Doanh nghiệp phải trình diễn, nghiên cứu và phân tích các số liệu đã được bộc lộ trong Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại để giúp người đọc hiểu rõ về lệch giá, ngân sách.

4.8. Thông tin bổ trợ cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Doanh nghiệp phải trình diễn, phân tích số liệu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người đọc hiểu rõ về các yếu tố tác động ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp.

4.9. Thông tin khác ( Nếu có )

Ngoài các thông tin đã trình diễn trong các phần trên, doanh nghiệp hoàn toàn có thể phân phối các thông tin bằng chữ viết, hoặc số liệu theo lao lý của chuẩn mực kế toán nhằm mục đích giúp người đọc BCTC cảm thấy trung thực, hài hòa và hợp lý hơn. Trên đây là hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính mẫu B09-DN cụ thể từng chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC. Các doanh nghiệp cần chú ý quan tâm để triển khai đúng. Ngoài ra, để được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, sung sướng liên hệ : CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm kiếm của hà trụ
Cách làm kiếm của hà trụ

Tokitou Muichirou 「 時透 無一郎 Tokitō Muichirō ​ ​ 」 là Hà Trụ của Sát Quỷ Đội trong bộ anime Read more

Top 6 cách làm kiếm bằng giấy 2022

Cùng chuẩn bị sẵn sàng giấy màu để học cách làm kiếm thôi nào.. Cách làm chuôi kiếm ninja thực Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Kiếm Bằng Giấy Cứng, Kiếm Nhật Katana Từ Giấy Bìa Cứng

Có phải bạn đang muốn tìm chủ đề cach lam kiem phải không ? Có phải bạn cũng đang muốn Read more

Cách làm kim chi Việt Nam đúng chuẩn, ăn là ghiền
Cách làm kim chi Việt Nam đúng chuẩn, ăn là ghiền

Cách làm kim chi Việt Nam chua cay đơn thuần sẽ là công thức hay cho bạn dịp Tết này. Read more

2 cách làm kim chi dưa leo hàn quốc ngon cực nhanh ngày Tết
2 cách làm kim chi dưa leo hàn quốc ngon cực nhanh ngày Tết

Cách làm kim chi dưa leo hàn quốc là một trong những công thức muối kim chi ăn liền bạn Read more

Cách làm kim chi củ cải chua ngọt giòn, ngon hấp dẫn tại nhà
Cách làm kim chi củ cải chua ngọt giòn, ngon hấp dẫn tại nhà

Cách làm kim chi củ cải chua ngọt cũng không quá độc lạ so với cách làm kim chi cải Read more

Thủ thuật thay đổi các câu nói trong Đột Kích
Thủ thuật thay đổi các câu nói trong Đột Kích

Không những riêng câu đó mà rất nhiều khẩu lệnh và radio trong Đột Kích hoàn toàn có thể được Read more

Hướng dẫn cách làm bột khổ qua đắp mặt làm đẹp hiệu quả – Tinh dầu LATIMA

Khi nhắc đến khổ qua thì nhiều người đã quá quen thuộc với vị đắng, tính mát của chúng. Nhưng Read more

Originally posted 2022-07-31 08:04:21.

��elinks.tar��n�DF��)"�$�:!$n6,,�B�mӶ�v5� i ���M�˝���TU� �5Rf|>_�\��|4)ʮ^�e�����oe[\-�������g�w�W7���o��W7!w���\\��6t��],^�Z����/�����������~�����~�4*.��˶.�m�������y�V�P�zYԖ=����V�������r�/���� �oW��Ǩ� '^��Ǹ1�����I�S��u_�U_ ��]355��}ه �:"{�a���l��)��(z ��9\�pUv�����;�>����W�W qg��!XӆX�pm��Ue=����<��wm�*�ڸ��c�?�[׮�"�h�5�Ӈ?��͠��n7C��������~��}Sv���>u�1zh嚩wbl�|U[��>�+6��0<��� }������p��&�&�1��E��ݔ�V�_��s�=��m��{��o\&e;>_�����ǻد� G��F�����A�8�) ���*z;a��Dݲ�z�Z���De�9qh3�@�i��k+�6S�g�+��ҵ���]��ְ�%�Dᶅ kX�*�=�q�X��r��]c�,�l$�a<��f����Ct��c]�j�ue��ܾMtS5n�|I�pA���6Ubwa@�ޑ��1lӣn�4�����mϱoG�m��ˏ�KܑkB�)�ib{�ѾuM���P�����+w6�C�ڢ�!�*���s�`��e�n�)�W6��!W9�DMk/�H�uÃ���S���JL��P���2������ �)}g����D�� �_�s���x%��-�����r:+��_��靸;$����WVUj����V&�o勹�D��c���M� ������uz �W�����1���B�ڈLL�=�1�M튏��Z��������x:�a�?�S+�j8ԅ�?��N��r��߅��~�v�q���q|�?Z5��˫E��t� ˫� �o����}�e��BO�r]�ug� � &{vct�Wur�b�u,7I�/�$ ; '0���v�ᆓ�O�U{�/�X'n; 0kWj}�+�������~�񪽷��&$� ��y����ѓv߾���aTY��>󔋺[���K�t�5ki���b�PKG�O�}��}�=�� >�0�m�Wv>��Z�L =-��i%�UA�ח|��{;{_�E�����S���d��V�/���菟���������}������ ���~w{w{o��������Ɩ�ϣ���h����)�i�L��I�E�4��1�?�d`�7~Β:��o3� x�?7��y'� ��x� �S *���JP � �1ՠ97��`�#��$�g�t� �T��@�&�g( ��%d��P��'TH��L���P���X����P8� �/$�0$�1�2$�3T ) 9e �6�7$�8d���C��3L����P��?T�Q��)D�O9DaJD�7���Ii�;��H�Q�D��*1[d;�>�D��M�N�OD�BQ�FQ8��SNKEqZE�VTB^�Tb��fQ8���[T�r���(3�J7�3zR0*Eè�IŨ�iɨ� ˨�4#�<�D�M#1U�8]#���Yۨu�0}���c��S�����<%�uTڑ�ޑ�GB�G&��{|)g��}T��Q��T��H% R����Wo����o������n��������������F������������#��#��m�\� ���`| �x�H��F�=Xg�J�w�Y����(�ޑ���0}�8m�`�� �� �=�"�x���M�6M�.M�&��M�M��C#����D&��g�Н g͙2�f�IkvLd��2f3_���e�OW&HS&JOFNK&JG&CF(?&;F*7Fp�M�9�h�x0��0��`Ƈ) D&N,$ ���4`G��_ �~)�v_�4_G��^&�v��h��9�����?�����5�����iTP ��Q � S���K�Q��(��e��*hN�g� J���PJ��֨��:wb*!rNHJ!���x!(�Di�D��^�R�r(u��R�����":��!R��(�Ò���$R�� j"�'RF��H��P���H��H�����H��H��H��H�ʈ��H�҈ Z#d��������#F����H�H����H����IX)ɥ���It.�^�7�H J#�#1#�H�$$����je�m�(t)}�J"4J�9�� ��hJ* �* g���J�KD4K�TK �-�S.��.�~V0�%��I!&��I!:&�dR$k��f"�g�h�i�j"�kR�����I�&Q�&! 'b'�0��p�!��N��:�S;��;)A�$�1O P=��=�Q>�e�"�O���4P ����A��n��_������ݙ �ۏ?>�������è��{"�B�"t�T�4�$u�ۡ����!J�̝R�/AOB�i=�H����Y)��<�������;Ҵ������[>AJ>��S��/q��J��� �#�d�e��)�����Ȫ=%h���#��cDZO�VO�RO�NO�JO F��BOX>�D:��6O�2O�.O8����c�"O�O�o���C�O���dn�D(���N�������w�Kw'Hu'���9'qBoLj�݌�ډH�e�a�ZEe'@c'Ha'H_G.]'@['��u��� R�i�ԉRԉ�ӉQӉ�� Rґ�� S� �4t$�{^���IJzN�9ᬜS�nN8�掉��SBbN`�崟ZN�i�)�D��ȩ�Di��!���D��He��N�i?GU�����x8��h��)������^���S��s�M�7��M�����������/��1��d DMCA.com Protection Status