Số chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ

Trắc nghiệm hóa học 12

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn vấn đáp các câu hỏi vướng mắc, cũng như hướng dẫn chi tiết cụ thể giúp các bạn học viên dễ hiểu vận dụng làm các dạng bài tập tựa như.

Nội dung chính

 • Trắc nghiệm hóa học 12
 • Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là :
 • Sự đổi màu của quỳ tím
 • Câu hỏi bài tập vận dụng tương quan
 • Video tương quan

>> Mời các bạn tìm hiểu thêm 1 số ít tài liệu tương quan

 • Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím
 • Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh
 • Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím
 • Dung dịch nào làm phenolphtalein đổi màu hồng
 • Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là :

A. Metylamin, amoniac, natri axetat

B. Anilin, metylamin, amoniac

C. Amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit

D. Anilin, amoniac, natri hiđroxit

Đáp án hướng dẫn giải

Chọn đáp án A.

• Anilin : C6H5NH2 không làm quỳ tím đổi màu.

• Amoni clorua : NH4Cl có tính axit, pH

⇒ Loại các đáp án B, C, D.

Đáp án A thỏa mãn nhu cầu nhu yếu :

Chúng gồm : metylamin ( CH3NH2 ) ; amoniac ( NH3 ) và natri axetat ( CH3COONa ).

Sự đổi màu của quỳ tím

Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím

Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh

Số nhóm NH2 = số nhóm COOH → Không làm đổi màu quỳ tím

Số nhóm NH2 > số nhóm COOH → Làm quỳ tím hóa xanh

Thí dụ : Lysin

Số nhóm NH2

Thí dụ : Axit glutamic

Muối của sắt kẽm kim loại mạnh và gốc axit mạnh không làm đổi màu quỳ tím

Thí dụ : Na2SO4

Muối của sắt kẽm kim loại mạnh và gốc axit yếu làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Thí dụ : Na2CO3

Muối của sắt kẽm kim loại yếu và gốc axit mạnh làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Thí dụ : CuSO4

Muối của sắt kẽm kim loại yếu và axit yếu tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu hoàn toàn có thể làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, màu xanh hoặc không đổi màu

Câu hỏi bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh ?

A. Alanin

B. Anilin

C. Glyxin

D. Lysin

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím ?

A. HCl

B. Na2SO4

C. NaOH

D. KCl

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Chất làm quỳ tím hóa đỏ là :

A. CaO

B. Na2O

C. NaOH

D. HCl

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường

B. Dung dịch của các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

D. Phân tử các amimo axit chỉ có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5. Để phân biệt hai dung dịch anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng không liên quan gì đến nhau, ta dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. Dung dịch Br2

B. Dung dịch HNO3

C. Dung dịch KOH

D. Dung dịch AgNO3

Xem đáp án

Đáp án A

Anilin phản ứng với nước Br2, tạo kết tủa trắng H2NC6H2Br3

C6H5NH2 + 3B r2 → C6H2Br3NH2 + 3HB r

Câu 6. Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3 có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra :

A. có khí không màu thoát ra

B. Open kết tủa màu đỏ nâu

C. có khí mùi khai bay ra

D. Không xuất hiện tượng gì.

Xem đáp án

Đáp án B

3C2 H5NH2 + FeCl3 + 3H2 O → Fe ( OH ) 3 ↓ + 3C2 H5NH3Cl

Câu 7. Trong các câu dưới đây, điều khẳng định chắc chắn nào sau đây là đúng ?

A. Các amin đều có tính bazơ cho nên vì thế dung dịch của chúng đều làm quì tím hóa xanh.

B. Các amino axit đều có tính lưỡng tính nên dung dịch của chúng không làm đổi màu quì tím.

C. Các peptit đều cho được phản ứng màu biure.

D. CH3-CH ( NH2 ) COOH có tên thay thế sửa chữa là α-aminopropanoic.

Xem đáp án

Đáp án D

A sai ví dụ anilin không làm đổi màu quỳ tím

B sai vì các aminoaxit có số nhóm – NH2 bằng số nhóm – COOH thì mới không làm đổi màu quỳ tím

C sai vì đipeptit không tham gia phản ứng màu biure

………………….

Mời các bạn tìm hiểu thêm tài liệu tương quan

 • Cách gọi tên Amin, Amino Axit
 • Cách viết đồng phân Amin, Amino Axit
 • Dạng bài tập tính lưỡng tính của Amino Axit Có đáp án

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là. Nội dung tài liệu dễ hiểu giúp các bạn học viên thuận tiện chớp lấy. Các bạn hoàn toàn có thể các em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan hữu dụng trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12,….

Ngoài ra, VnDoc. com đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không lấy phí trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Chọn chất tan được trong nước tạo ra dung dịch axit thì mới làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là :

A.

B.

C.

D.

Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi : “ Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là : ” và phần kiến thức và kỹ năng lan rộng ra mê hoặc do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học viên và thầy cô giáo tìm hiểu thêm

Câu hỏi

Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là : A. MgO B. CaO C. SO2

D. K2O

chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là :

a. mgo c. so2

b. k2o d. cao

Cho các chất sau : lysin, amoniac, natri axetat, axit glutamic. Số chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Cho các chất sau : lysin, amoniac, natri axetat, axit glutamic. Số chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Khi đốt ankan trong khí clo sinh ra muội đen và một chất khí làm đỏ giấy quỳ tím ẩm. Những loại sản phẩm đó là

A. CO, HCl

B. CO2, H2O

C. C, HCl

D. C, H2O

Khi đốt ankan trong khí clo sinh ra muội đen và một chất khí làm đỏ giấy quỳ tím ẩm. Những loại sản phẩm đó là :

A. CO, HCl

B. CO2, H2O

C. C, HCl

D. C, H2O

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

A. CH3NH2

B. CH3COOH

C. C6H5NH2.

D. NH3

Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

A. CH3NH2

B. C6H5NH2

C. NaCl

D. C2H5OH

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

A. NH3

B. H2NCH2COOH

C. CH3COOH

D. CH3NH2

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là :

A. CH3NH2

B. CH3COOH

C. NH3

D. H2N-CH2-COOH

Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

A. NaCl

B. C2H5OH

C. C6H5NH2

D. CH3NH2

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

A. NH3

B. H2NCH2COOH

C. CH3COOH

D. CH3NH2

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Số chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Cách làm thú vị khác
Cách làm món cốm rang tuổi thơ giòn rụm, thơm ngon từ cơm nguội

Cơm nguội còn thừa nhiều quá không biết phải giải quyết và xử lý như thế nào ? Hãy vào Read more

Cách xin lỗi 12 chòm sao vô cùng hiệu quả, hết giận ngay

Bạch Dương (21/3 – 19/4): Bạch Dương rất dễ tức giận nhưng cũng rất mau tha thứ. Vấn đề là Read more

Hướng Dẫn Sử Dụng Bệnh Án Điện Tử Tại Phòng Khám Victoria Healthcare | Bệnh án điện tử

1-        Tạo tài khoản Bệnh án điện tử (Portal) Khi đăng ký khám bệnh tại Phòng khám với địa chỉ Read more

Cách làm bề bề sốt cà chua

Theo dõi Massageishealthy trên Google News Nội dung chính Cách nấu các món ngon từ bề bề, món ngon từ Read more

Công thức nấu món bò hầm sả thịt mềm thơm nức mũi – Digifood

Đổi mới hương vị ẩm thực cho gia đình khiến nhiều chị em băn khoăn chưa biết chọn món nào. Read more

Cách Làm Thịt Bò Ngâm Giấm Chua Ngọt Ngon Đã Miệng Tại Nhà

Thịt bò ngâm giấm là món ngon có nhiều ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Đây là món Read more

[Món Tết] Cách làm BẮP BÒ NGÂM MẮM CHUA NGỌT – Savoury Days

Sách “Khi bếp vắng lò” Danh mục món mặn Danh mục bánh ngọt Công thức hàng tháng Công thức hàng Read more

Powered by tailuanvan.com

DMCA.com Protection Status