Câu hỏi nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh (có đáp án)

Tổng hợp câu hỏi nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh ( có kèm theo gợi ý đáp án ). Xin san sẻ để bạn tìm hiểu thêm, ôn tập chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

..

Những nội dung tương quan :

..

Câu hỏi nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh

Download tài liệu về máy

[ PDF ] Câu hỏi nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh

Nếu quy trình tải về tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không không thay đổi, sung sướng để lại E-Mail nhận tài liệu Câu hỏi nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh PDF ở phần phản hồi dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự phiền phức này!

Câu 1. Mọi chủ thể kinh doanh đều là doanh nghiệp

=> Nhận định này Sai. Hộ kinh doanh, hợp tác xã cũng là chủ thể kinh doanh nhưng không phải là doanh nghiệ ( Mở rộng kiến thức và kỹ năng :

a ) Hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng kí tại Phòng kinh tế tài chính kế hoạch thường trực Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện. Phòng đăng kí kinh doanh tại Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh.

b ) Doanh nghiệp : 4 loại : doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty CP và công ty hợp danh. Chú ý : doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp xã hội, cũng gọi là doanh nghiệp nhưng không phải là một mô hình doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp nhà nước : vốn điều lệ thuộc chiếm hữu nhà nước, hoàn toàn có thể dưới hình thức là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hoặc công ty CP. Theo Luật Doanh nghiệp2005 : tỷ suất chiếm hữu của nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước > 50 %. Theo Luật Doanh nghiệp năm trước : tỷ suất chiếm hữu của Nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước là 100 % ( khoản 8, Điều 4, Luật Doanh nghiệp năm trước ). Hiện nay theo Luật mới, doanh nghiệp nhà nước chỉ sống sót dưới dạng công ty TNHH MTV, chứ không sống sót dưới dạng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai thành viên trở lên, hay công ty CP.

– Doanh nghiệp xã hội : khoản 1, Điều 10 Luật Doanh nghiệp : Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được ĐK xây dựng theo lao lý của Luật Doanh nghiệp, tiềm năng hoạt động giải trí nhằm mục đích xử lý yếu tố xã hội, môi trường tự nhiên vì quyền lợi hội đồng ; sử dụng tối thiểu 51 % tổng doanh thu hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm mục đích triển khai tiềm năng xã hội, thiên nhiên và môi trường như đã đăng kí. )

Câu 2. Không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng kí trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực Trung ương

=> Nhận định này Sai. Tên doanh nghiệp được bảo lãnh trên khoanh vùng phạm vi cả nước ( Mở rộng kiến thức và kỹ năng :

1 ) Tên Doanh nghiệp thuộc kiểm soát và điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Tên thương mại thuộc điề chỉnh của Luật sở hữu trí tuệ

2 ) Tên doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp cũ được bảo lãnh trên khoanh vùng phạm vi tỉnh, còn theo luật mới, trên khoanh vùng phạm vi cả nước. Việc bảo lãnh tên không nhờ vào vào ngành nghề nghành kinh doanh.

Do bởi doanh nghiệp được quyền mở Trụ sở trên khoanh vùng phạm vi toàn nước, nên tên doanh nghiệp được bảo lãnh trên khoanh vùng phạm vi toàn nước. Chi nhánh đi tới đâu, tên doanh nghiệp sẽ được lan rộng ra ra tới đó. Quy định mang đặc thù dự liệu. Mặc dù có công ty chưa lập Trụ sở ở địa phận tỉnh khác, nhưng cũng được bảo lãnh tên trên toàn nước. Cơ sở pháp lý : Khoản 2, Điều 41.

V / d : công ty CP Hoa Hồng – Chi nhánh Tỉnh Bình Dương.

3 ) Đối với hộ kinh doanh, tên hộ kinh doanh được bảo lãnh trên khoanh vùng phạm vi cấp huyện. Lí do : hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại 1 khu vực, không được kinh doanh tại khu vực khác.

4 ) V / d : những tên sau có được gật đầu không ?

a ) Công ty HOA HỒNG : không, tên doanh nghiệp = mô hình + tên riêng, tên này thiếu mô hình doanh nghiệp.

b ) Đã có công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HOA HỒNG, giờ có công ty muốn đặt tên là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TÂN HOA HỒNG, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HOA HỒNG MỚI, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MỚI HOA HỒNG, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HOA HỒNG TÂN, công ty CP HOA HỒNG có được không ?

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TÂN HOA HÔNG, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HOA HỒNG MỚI, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MỚI HOA HỒNG, công ty CP HOA HỒNG thì không được ( Đọc Điều 42 Luật Doanh nghiệp và Điều 17, Nghị định 78/2015 / NĐ-CP ). Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HOA HỒNG TÂN thì được.

Câu 3. Tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng quốc tế tương ứng.

Nhận định trên là Sai. Khoản 1, Điều 40 : Tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng quốc tế hệ chữ La-tinh.

Hiện nay có tên bằng tiếng Việt dịch sang tiếng Nga, Trung quốc, Nhật, Nước Hàn, Ả rập, Lào, Campuchia … không được. Đây là một pháp luật mới của Luật Doanh nghiệp năm trước, giúp chuẩn hóa tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế.

Câu 4. Chi nhánh và văn phòng đại diện thay mặt đều có tính năng triển khai hoạt động giải trí kinh doanh sinh lợi trực tiếp

Nhận định trên là Sai. Căn cứ khoản 7, Điều 4, Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp là tổ chức triển khai có tên riêng, có gia tài, có trụ sở thanh toán giao dịch, được ĐK xây dựng theo lao lý của pháp lý nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh.

Căn cứ khoản 1, điều 45, Luật Doanh nghiệp : Chi nhánh là đơn vị chức năng phụ thuộc vào của doanh nghiệp, có trách nhiệm thực thi hàng loạt hoặc một phần công dụng của doanh nghiệp kể cả tính năng đại diện thay mặt theo ủy quyền. Do doanh nghiệp có công dụng thực thi hoạt động giải trí kinh doanh sinh lợi trực tiếp, nên Trụ sở cũng có công dụng hoạt động giải trí kinh doanh sinh lợi trực tiếp.

Căn cứ khoản 2, Điều 45, Luật doanh nghiệp, Văn phòng đại diện thay mặt là đơn vị chức năng nhờ vào của doanh nghiệp, có trách nhiệm đại diện thay mặt theo ủy quyền cho quyền lợi của doanh nghiệp và bảo vệ các quyền lợi đó.

Như vậy, văn phòng đại diện thay mặt chỉ có tính năng đại diện thay mặt theo ủy quyền cho quyền lợi của doanh nghiệp và bảo vệ các quyền lợi đó chứ không có tính năng hoạt động giải trí kinh doanh sinh lợi trực tiếp. Một số hoạt động giải trí của VPĐD ví dụ như : nghiên cứu và điều tra thị trường, thực thi một số ít hoạt động giải trí thực thi thương mại trong số lượng giới hạn như là triển lãm, hội chợ, hay đại diện thay mặt doanh nghiệp kí kết hợp đồng lao động với nhân viên cấp dưới, đại diện thay mặt trong hành chính, tố tụng …

Câu 5. Mọi doanh nghiệp đều hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện thay mặt theo pháp lý

=> Nhận định này Sai. Căn cứ Điều 1, Luật Doanh nghiệp thì, doanh nghiệp gồm có : công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ khoản 2, Điều 13, Luật Doanh nghiệp, thì : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty CP hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện thay mặt theo pháp lý.

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 176, thì các thành viên hợp danh là đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty hợp danh.

Căn cứ khoản 4, Điều 185, Luật Doanh nghiệp, thì Chủ doanh nghiệp tư nhận là đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 1, Điều 183, Luật Doanh nghiệp, thì Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá thể làm chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về mọi hoạt động giải trí của doanh nghiệp.

Như vậy, so với doanh nghiệp tư nhân, chỉ có duy nhất một cá thể là đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp, còn các mô hình doanh nghiệp khác, gồm có : công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty CP, công ty hợp danh, thì hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện thay mặt theo pháp lý.

( Mở rộng kiến thức và kỹ năng : Quy định về đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp là một lao lý biến hóa của Luật Doanh nghiệp năm trước. Cơ sở lí luận : thực trạng quá tải khi chỉ có 1 đại diện thay mặt theo pháp lý, đồng thời là yếu tố về độc quyền trong đại diện thay mặt. Để phân tán quyền lực tối cao, chuyên môn hóa, do vậy, công ty có quyền lao lý nhiều người đại diện thay mặt theo pháp lý cho công ty. V / d : ông A đại diện thay mặt về lao động ; Ông B đại diện thay mặt về kinh doanh. Theo khoản 3, Điều 29, Tất cả người đại diện thay mặt theo pháp lý đều được ghi trên Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp chỉ ghi tên người đại diện thay mặt, muốn biết được thẩm quyền của người đó, thì cần phải đọc trong Điều lệ công ty. )

Câu 6. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong các ngành nghề, đã ĐK với cơ quan ĐK kinh doanh

=> Nhận định này Sai. Theo luật cũ, ngành nghề kinh doanh được pháp luật trong Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong các ngành nghề đã được ghi trong giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp muốn kinh doanh thêm ngành nghề nào, phải đi đăng kí bổ trợ ngành nghề mới, và sau khi được cấp giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp mới, thì mới được kinh doanh ngành nghề đó. Điều này đã làm mất đi thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp kí kết hợp đồng để kinh doanh những ngành nghề chưa đăng kí.

Để tạo điều kiện kèm theo doanh nghiệp, tiếp cận thời cơ kinh doanh kịp thời, nhanh nhất, Luật Doanh nghiệp năm trước đã pháp luật tại khoản 1, Điều 7, Doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

Đồng thời, theo Điều 29, trong nội dung của Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp không còn lao lý về việc ghi ngành nghề kinh doanh trên Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tự do nào cũng có những số lượng giới hạn của nó.

1 ) Doanh nghiệp không được kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp lý cấm ( khoản 6, Điều 17, Luật Doanh nghiệp ). Hiện tại, theo Luật góp vốn đầu tư năm trước, chỉ cấm kinh doanh 6 ngành nghề :

a ) Kinh doanh chất ma túy

b ) Khoáng vật

c ) Thực vật động vật hoang dã hoang dã

d ) Kinh doanh mại dâm

e ) Mua bán người, mô, bộ phận khung hình người

f ) Hoạt động kinh doanh tương quan đến sinh sản vô tính trển người

2 ) Khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện kèm theo, doanh nghiệp phải phân phối đủ điều kiện kèm theo kinh doanh theo lao lý của Luật góp vốn đầu tư và bảo vệ duy trì đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh đó trong suốt quy trình hoạt động giải trí kinh doanh

Theo khoản 6, Điều 17, Doanh nghiệp bị cấm kinh doanh các ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh có điều kiện kèm theo khi chưa đủ các điều kiện kèm theo kinh doanh theo lao lý của Luật góp vốn đầu tư hoặc không bảo vệ duy trì đủ điều kiện kèm theo kinh doanh trong quy trình hoạt động giải trí.

Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo được lao lý tại Phụ lục 4, Luật góp vốn đầu tư ( 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo ), Điều kiện kinh doanh có điều kiện kèm theo đơn cử thì trong luật chuyên ngành.

3 ) Doanh nghiệp phải thông tin với cơ quan đăng kí kinh doanh khi biến hóa về ngành nghề kinh doanh ( điểm a, khoản 1, Điều 32 ). Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có biến hóa.

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mới trong ngành, nghề không bị cấm hoặc không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo, thì doanh nghiệp được quyền thực thi hoạt động giải trí kinh doanh trước, rồi sau đó thông tin sau. Việc thông tin chỉ để nhằm mục đích bảo vệ quản trị nhà nước. Nếu vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin, thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, chứ hợp đồng đã kí kết không bị vô hiệu.

Câu 7. Mọi doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh khi thực thi hoạt động giải trí kinh doanh

=> Nhận định này Sai. Giấy phép kinh doanh chỉ vận dụng so với ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo.

Câu 8. Giấy ghi nhận đăng kí góp vốn đầu tư đồng thời là giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp

=> Nhận định này Sai. Giấy ghi nhận đăng kí góp vốn đầu tư theo luật góp vốn đầu tư ; Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp do Luật Doanh nghiệp kiểm soát và điều chỉnh.

Giấy ghi nhận đăng kí góp vốn đầu tư : cấp cho nhà đầu tư quốc tế khi góp vốn đầu tư tại Nước Ta. Đối với nhà đầu tư quốc tế khi muốn mở doanh nghiệp tại Nước Ta, phải trải qua 2 thủ lục : 1 ) đăng kí góp vốn đầu tư theo Luật góp vốn đầu tư để cấp giấy ghi nhận đăng kí góp vốn đầu tư ; 2 ) đăng kí doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp để lấy – GCN đăng kí doanh nghiệp. Còn so với nhà đầu tư trong nước, chỉ cần 1 thủ tục, đó là đăng kí doanh nghiệp để lấy GCN đăng kí doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý : Khoản 5, Điều 21 ; Điểm c, khoản 4, Điều 22 ; Điểm c, khoản 4, Điều 23, lao lý Giấy ghi nhận đăng kí góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo lao lý của Luật góp vốn đầu tư là một sách vở bắt buộc trong bộ Hồ sơ ĐK doanh nghiệp so với nhà đầu tư quốc tế.

Câu 9. Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp là giấy phép kinh doanh

=> Nhận định này Sai. Khoản 12, Điều 4, Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan ĐK kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng kí doanh nghiệp.

Giấy phép kinh doanh chỉ vận dụng so với 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo.

( Mở rộng kiến thức và kỹ năng : Căn cứ Điều 74, Nghị định 78/2015 / NĐ-CP, thì so với hộ kinh doanh, trên giấy ghi nhận đăng kí hộ kinh doanh có ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh. Còn so với doanh nghiệp, địa thế căn cứ Điều 29, Luật Doanh nghiệp, thì trên Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp không ghi thông tin về ngành, nghề kinh doanh. Khoản 2, Điều 66, Nghị định 78 : Đối với Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hành rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng kí, trừ trường hợp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện kèm theo ).

Câu 10. Khi đăng kí xây dựng doanh nghiệp, người xây dựng doanh nghiệp phải ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề xuất ĐK doanh nghiệp

=> Nhận định này Đúng. Trong giấy đề xuất đăng kí doanh nghiệp vẫn phải ghi ra ngành, nghề kinh doanh. Chỉ có trong Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp mới không ghi.

Câu 11. Khi đổi khác ngành, nghề kinh doanh phải ĐK đổi khác nội dung Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp ?

=> Nhận định này Sai. Theo Điều 29, Luật Doanh nghiệp, nội dung Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp không gồm có nội dung về ngành, nghề kinh doanh.

Theo khoản 1, Điều 31, Luật Doanh nghiệp, khi biến hóa nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp pháp luật tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp làm thủ tục ĐK với Cơ quan ĐK kinh doanh.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 32, và Khoản 2, Điều 32, thì khi đổi khác ngành nghề kinh doanh, người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có biến hóa => thủ tục thông tin, không phải là thủ tục đăng kí.

Câu 12. Mọi đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp phải được cấp lại giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp mới

=> Nhận định này Sai. Chỉ khi đổi khác những nội dung lao lý tại Điều 29, Luật Doanh nghiệp thì mới phải đăng kí để cấp lại giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp mới.

Câu 13. Mọi gia tài khi góp vốn vào doanh nghiệp đều phải được định giá

=> Nhận định này Sai. Căn cứ khoản 1, Điều 37, Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức triển khai thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được bộc lộ thành Đồng Nước Ta.

Như vậy, so với gia tài góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng thì không phải định giá.

Câu 14. Các thành viên, cổ đông sáng lập định giá gia tài góp vốn theo nguyên tắc hầu hết.

=> Nhận định này Sai. Nguyên tắc nhất trí : 100 / 100 đồng ý chấp thuận chứ không phải là nguyên tắc đa phần. Nếu không nhất trí thì thuê tổ chức triển khai chuyên nghiệp định giá. Khi đó chỉ cần đa phần.

Lý giải cần phải có sự nhất trí : Vì định giá là để qui ra đồng VND, để tính vốn điều lệ, để chia ra mỗi người bao nhiều %. Tỉ lệ vốn góp sẽ quyết định hành động quyền lực tối cao của mỗi thành viên. Do vậy, nếu định giá gia tài 1 người cao, thì tỉ lệ họ cao, tỉ lệ của những người còn lại thấp. Định giá gia tài 1 người tác động ảnh hưởng đến tổng thể mọi người, nên cần mọi người nhất trí. Định giá sai, định giá khống : trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm.

Câu 15. Mọi doanh nghiệp đều phải có vốn điều lệ

=> Nhận định này Sai. Khái niệm Vốn điều lệ chỉ vận dụng so với công ty, còn so với Doanh nghiệp tư nhân, thì gọi là Vốn góp vốn đầu tư ( Điều 184 ). Lí do : Doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ, chỉ có công ty mới có điều lệ ( theo điều 25, tên của điều 25 là Điều lệ công ty ). Lí do : Doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân. Còn Công ty là pháp nhân nên cần có điều lệ để nó hoạt động giải trí.

Hồ sơ đăng kí xây dựng doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân theo Điều 20 không có pháp luật về Điều lệ. Trong khi đó Hồ sơ đăng kí xây dựng doanh nghiệp của công ty hợp danh, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty CP phải có Điều lệ công ty ( khoản 2, Điều 21 ; khoản 2, Điều 22 ; Khoản 2, Điều 23 ).

Câu 16. Mọi doanh nghiệp đều phải có vốn pháp định ?

=> Nhận định này Sai. Vốn pháp định là Vốn tối thiểu theo pháp luật của pháp lý chỉ đặt ra so với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo. Đối với những ngành nghề kinh doanh không có điều kiện kèm theo, thì không đặt ra yếu tố vốn pháp định.

Ngày xưa theo luật cũ, khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện kèm theo, trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp, Phải có giấy xác nhận về việc đủ số vốn pháp định. Tuy nhiên, Luật mới bỏ lao lý này. Cơ chế hậu kiểm. Trường hợp không thỏa mãn nhu cầu, thì bị xử phạt hành chính.

Câu 17. Mọi chủ thể kinh doanh đều là pháp nhân

=> Nhận định này Sai. Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh không phải là pháp nhân.

Theo Điều 84 Bộ luật dân sự, thì pháp nhân phải có gia tài độc lập, nhân dân mình tham gia các quan hệ pháp lý một cách độc lập. Mà doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo này.

Câu 18. Luật Doanh nghiệp năm trước lao lý về trình tự, thủ tục xây dựng so với mọi doanh nghiệp xây dựng tại Nước Ta

=> Nhận định này Sai. Đối với Doanh nghiệp hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ chuyên ngành thì, theo trình tự, thủ tục xây dựng do luật chuyên ngành pháp luật. Luật chuyên ngành không pháp luật thì vận dụng Luật Doanh nghiệp.

Hiện tại có 3 loại thủ tục xây dựng doanh nghiệp :

1 ) Loại 1 : Chỉ cần có Quyết định xây dựng là đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí : v / d : công ty bảo hiểm.

2 ) Loại 2 : Cần có Quyết định xây dựng + Đăng kí doanh nghiệp : v. d ngân hàng nhà nước thương mại. Sau khi có quyết định hành động xây dựng thì phải đăng kí doanh nghiệp.

3 ) Loại 3 : Chỉ cần Đăng kí doanh nghiệp là đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí.

Câu 19. Đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp thì đương nhiên bị cấm góp vốn vào doanh nghiệp

=> Nhận định này Sai. Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 18, Có những trường hợp bị cấm xây dựng nhưng không bị cấm góp vốn.

( Mở rộng : Điểm e, khoản 2, Điều 18, hiện còn nhiều tranh cãi, do còn vi phạm quyền con người ).

Câu 20. Đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp thì đương nhiên bị cấm quản trị doanh nghiệp

=> Nhận định này Đúng. Khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp.

Câu 21. Cán bộ, công chức, viên chức bị cấm xây dựng, quản trị, góp vốn vào doanh nghiệp

=> Nhận định này Sai. Đọc luật cán bộ, công chức ; Luật phòng chống tham nhũng.

Đối với việc xây dựng, quản trị thì cấm tuyệt đối. Còn so với việc góp vốn xây dựng doanh nghiệp, Góp vốn là cấm có điều kiện kèm theo :

– Điều kiện cần : người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan tổ chức triển khai nhà nước.

– Điều kiện đủ : chỉ cấm góp vốn vào doanh nghiệp thuộc nghành quản trị của cơ quan tổ chức triển khai nhà nước

V / d : thống đốc ngân hàng nhà nước không góp vốn vào ngân hàng nhà nước, nhưng góp vốn kiến thiết xây dựng được

V / d : nhân viên cấp dưới thông thường trong ngân hàng nhà nước nhà nước được quyền góp vốn vào ngân hàng nhà nước.

V / d : giám đốc Sở thiết kế xây dựng TP.Hồ Chí Minh có được góp vốn vào công ty Xây dựng ở Tỉnh Lào Cai không ? Luật không nói rõ, nhưng suy đoán là không được, do bởi công ty Xây dựng ở Tỉnh Lào Cai cũng hoàn toàn có thể lan rộng ra địa phận hoạt động giải trí, có dự án Bất Động Sản ở TP.HCM.

Câu 22. Người không thuộc trường hợp bị cấm góp vốn vào doanh nghiệp có quyền góp vốn không hạn chế vào mọi doanh nghiệp.

=> Nhận định này Sai. Trong một số ít nghành có số lượng giới hạn mức vốn góp mua CP. V / d : so với Tổ chức tín dụng thanh toán.

– Một cổ đông là cá thể không được góp quá 5 %. Để tránh thực trạng 1 người thống trị một ngân hàng nhà nước.

– 1 cổ đông cá thể và người có tương quan, không được cùng nhau nắm giữ quá 20 %.

– 1 cổ đông là tổ chức triển khai, mỗi cổ đông không góp quá 15 %.

– Đ / v các nhà đầu tư quốc tế, tổng hợp không được góp quá 30 % của ngân hàng nhà nước thương mại. Hay các pháp luật về việc nhà góp vốn đầu tư quốc tế không được vượt quá 49 % vốn điều lệ của công ty niêm yết trên TTCK, nếu công ty đó kinh doanh trong ngành nghề có điều kiện kèm theo. Để quản trị yếu tố chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế, Mọi thanh toán giao dịch góp vốn mua CP của Nhà góp vốn đầu tư quốc tế đều phải thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản mở tại NHTM. Ngân hàng TM báo cáo giải trình Ngân hàng nhà nước.

Câu 23. Mọi chủ thể kinh doanh đều có con dấu

=> Nhận định này Sai. Hộ kinh doanh không có con dấu.

Câu 24. Doanh nghiệp có quyền có nhiều hơn một con dấu

=> Nhận định này Đúng. Điều 44. Doanh nghiệp có quyền quyết định hành động về hình thức, số lượng

Số lượng : 1,2,3, 4 … ( một hoặc nhiều ) chứ không được hiểu là có hoặc không

Chú ý : Theo Điều 12, Nghị định 96, Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích cỡ. Điều 34, Nghị định 78, Doanh nghiệp hoàn toàn có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau. Như vậy, về số lượng thì có nhiều, tuy nhiên, mẫu con dấu thì chỉ có 1.

Câu 25. Công ty mẹ, công ty con là những pháp nhân độc lập

=> Nhận định này Đúng. Căn cứ khoản 2, Điều 188, Luật Doanh nghiệp, thì công ty mẹ, công ty con có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp độc lập theo lao lý của pháp lý.

( V / d : công ty A xây dựng công ty B, công ty B xây dựng công ty C. Theo lao lý tại khoản 1, Điều 189, thì công ty A là công ty mẹ của

Công ty B ( trực tiếp ), cũng là công ty mẹ của công ty C ( gián tiếp ). 1 công ty con thì chỉ có 1 công ty mẹ trực tiếp. 1 công ty mẹ có nhiều công ty con trực tiếp. V / d : Ngân Hàng Á Châu sở hữu 8 công ty con. công ty mẹ là thành viên cổ đông đa phần của công ty con. Các khái niệm tập đàn kinh tế tài chính, tổng công ty chỉ có ý nghĩa về mặt marketing, còn khi thanh toán giao dịch với tập đoàn lớn thì phải thanh toán giao dịch trực tiếp với công ty mẹ hoặc công ty con trong tập đoàn lớn đó ).

Câu 26. Công ty con không được góp vốn đầu tư góp vón, mua CP của công ty mẹ

=> Nhận định này Đúng. Căn cứ Khoản 2, Điều 189 :

( Trước đây, luật chưa có pháp luật điều này. Dẫn đến thực trạng, có nhiều công ty lập ra rất nhiều công ty con, sau đó dùng vốn của công ty con góp vốn đầu tư ngược lại vào công ty mẹ. Gây nên thực trạng vốn ảo, ngộ nhận về năng lượng kinh tế tài chính ).

Câu 27. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua CP để sở hữu chéo lẫn nhau

=> Nhận định này Đúng. Khoản 2, Điều 189

Công ty A có 3 công ty con : A, A1, A2 và A3 là 3 công ty đồng đội

A1 góp vốn vào A2 : 1 chiều. Nếu A2 góp vốn trở lại vào A1 ( chiều thứ 2 phát sinh ) thì chiều thứ nhất cũng không có giá trị.

Tuy nhiên, trường hợp gây tranh cãi, A1 góp vào A2, A2 góp vào A3, A3 góp vào A1 : Sở hữu chéo gián tiếp thì luật lại không kiểm soát và điều chỉnh.

Khoản 2, Điều 16, Nghị định 96 : Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, CP của nhau.

=> Như vậy, Nghị định đã đưa ra khái niệm về sở hữu chéo. Khái niệm này kiểm soát và điều chỉnh yếu tố sở hữu chéo trực tiếp ( A1 góp vốn vào A2, A2 góp vốn ngược trở lại vào A1 ), còn không kiểm soát và điều chỉnh yếu tố sở hữu chéo gián tiếp ( A1 góp vốn vào A2, A2 góp vốn vào A3, A3 góp vốn vào A1 ) => Tình trạng vốn ảo vẫn chưa được xử lý triệt để ( Theo điểm b, khoản 1, Điều 68, khi có thành viên góp vốn vào doanh nghiệp, thì vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên ).

Câu 28. Mọi công ty CP đều bắt buộc phải có cổ đông sáng lập

=> Nhận định này Sai. Chỉ khi công ty CP được xây dựng mới từ đầu thì mới có cổ đông sáng lập, còn trường hợp quy đổi từ doanh nghiệp khác thì không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập

Thế nào là cổ dông sáng lập : khoản 2 Điều 4, Cổ đông sáng lập là cổ đông chiếm hữu tối thiểu một CP đại trà phổ thông và kí tên trong list cổ đông sáng lập nằm trong bộ hồ sơ doanh nghiệp

Câu 29. Việc ĐK đổi khác cổ đông sáng lập công ty CP trong Giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp, chỉ thực thi trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp

=> Nhận định này Sai. Theo luật cũ có pháp luật về thời hạn 03 năm. Tuy nhiên, Theo luật mới : không số lượng giới hạn về việc ĐK đổi khác cổ đông sáng lập.

Điều 51, Nghị định 78, Thông báo biến hóa thông tin của cổ đông sáng lập công ty CP.

Câu 30. Công ty CP có trên 11 cổ đông phải có Ban Kiểm soát

=> Nhận định này Sai. Vì nếu công ty lựa chọn quy mô tổ chức triển khai công ty gồm có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, và giám đốc hoặc tổng giám đốc ( trong trường hợp này công ty phải bảo vệ tối thiểu 20 % số thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có ban truy thuế kiểm toán nội bộ thường trực hội đồng quản trị để thực thi tính năng trấn áp hoạt động giải trí của công ty ) thì không cần lập Ban trấn áp ( Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm trước ).

Câu 31. Cuộc họp chỉ có số thành viên đại diện thay mặt cho 1 % vốn điều lệ …. thì không hợp lệ ?

=> Nhận định này Sai. Nếu là cuộc họp lần 3.

Câu 32. Cuộc họp Hội đồng thành viên, … hoàn toàn có thể hợp lệ ngay cả khi chỉ có 1 người đi họp.

=> Nhận định n …

Vui lòng đăng nhập để xem thêm hoặc tải tài liệu về máy!

Bài tập trường hợp môn chủ thể kinh doanh

1. Tình huống 1 :

Có 3 người cùng nhau mở công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn X, ông A góp bằng 1 căn nhà ( giá thị trường : 700 triệu, các bên định giá 1, 5 tỷ ), ông B ( có 1 giấy nhận nợ 1,5 tỷ, định giá khoảng chừng 1,2 tỷ ), ông C góp bằng tiền mặt, cam kết góp 1, 5 tỷ, góp trước 100 triệu, phần còn lại khi nào có đưa tiếp. Câu hỏi :

1 ) Việc góp vốn bằng giấy nhận nợ có tương thích với pháp luật của Luật Doanh nghiệp hay không. Giả sử khi đến hạn, công ty Y bị phá sản, chỉ trả được 600 triệu, hỏi ông B có phải góp thêm vào công ty không, tại sao ?

2 ) Nhận xét như thế nào về việc định giá căn nhà như trong trường hợp

3 ) Theo anh, chị, thời gian xác lập tư cách thành viên được tính từ khi nào

GIẢI :

1 ) Khoản 1, Điều 35, Tài sản góp vốn : “ ….. các gia tài khác hoàn toàn có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam ” Căn cứ BLDS, ( Điều 163 ), Tài sản theo Bộ luật dân sự : Vật, tiền, sách vở có giá, quyền gia tài.

Giấy nhận nợ là dẫn chứng ghi nhận một quyền đòi nợ, là quyền gia tài.

Góp được. Công ty Y vay 1,5 tỷ, trả có 600 triệu.

Góp vốn là việc góp gia tài để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Hành vi góp vốn của ông B là góp vốn quyền gia tài ( quyền đòi nợ ). Trong trường hợp này, khi ông B đã góp vốn vào Công ty, đã chuyển giao quyền gia tài sang cho Công ty, thì việc công ty khai thác quyền gia tài đó như thế nào là việc của công ty, nếu có lỗ thì đó là rủi ro đáng tiếc của công ty. Ông B đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn, nên không phải đóng tiền bù.

2 ) Điều 37 Luật Doanh nghiệp : nếu gia tài góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tiễn tại thời gian góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng trực tiếp góp thêm bằng số chênh lệch => có chế tài Open, nghĩa là có việc vi phạm pháp lý.

Vốn ? nhìn từ góc nhìn luật, là để trả nợ và bảo vệ quyền hạn cho người thứ ba. Khả năng trả nợ của ông như thế nào thì phải kê khai đúng mực như thế.

Giả sử 3 người tổng tài sản có 300 triệu, nhưng để đánh bóng tên thương hiệu, để vốn của công ty lên 3 tỷ. Giả sử kinh doanh thua lỗ, chủ nợ đòi tiền, thì khi đó làm thế nào có gia tài để trả nợ. Bản chất của vốn để trả nợ, nên năng lực trả nợ bao nhiêu thì phải kê khai đúng chuẩn bấy nhiêu => Sự thiết yếu của Điều 37.

Điều 17, các hành vi bị cấm gồm có cả việc định giá khống đúng giá trị. Nền tảng của Trách Nhiệm Hữu Hạn : các thành viên tự động hóa phân tách chiếm hữu của góp vốn đầu tư và tiêu dùng. Nếu như có 1 lí do nào đó làm sự phân tách này không còn nữa thì nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn không còn nữa. v / d : căn nhà trị giá 700 triệu nhưng báo cáo giải trình là 1,5 tỷ. Ngay từ đầu họ đã gian dối => Trách nhiệm của họ không còn là hữu hạn nữa => Phá hạn nghĩa vụ và trách nhiệm : phá bỏ đi nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn mà vốn dĩ họ được hưởng.

Công ty X xây dựng năm 2011. Giả định rằng công ty Z là chủ nợ của công ty X, kiện đòi công ty X trả nợ vào năm năm ngoái. Tuy nhiên, trong quy trình hoạt động giải trí kinh tế tài chính từ năm 2011 đến năm ngoái, làm thế nào để chứng tỏ được dòng tiền bị thiếu vắng là do thời gian góp vốn khởi đầu hay vì lí do gì khác thì là rất khó.

Nước Ta : phần nhiều mọi người thích số lượng đẹp. Đa phần các trường hợp thuần túy thông thường, thường thì kê khai 1 số ít vốn điều lệ cao nhưng thực tiễn bỏ vào là thấp. Việc các thành viên tự định giá gia tài, thì cần phải có chính sách hậu kiểm tốt. Tuy nhiên, chính sách hậu kiểm của Nước Ta còn yếu kém, trên thực tiễn Sở KHĐT không khi nào thao tác đó. Hiện tại, việc xây dựng doanh nghiệp là dễ dãi. Cơ chế hậu kiểm kém, ý thức không thích kê khai trung thực => Hệ quả trực tiếp là khi công ty phá sản, thì có nhiều người đi tù. Các tội phổ cập : Tội kinh doanh trái phép, Lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài, lừa đảo chiếm đoạt gia tài. Ở Nước Ta có khuynh hướng hình sự hóa việc dân sự => Luật phá sản không còn ý nghĩa. Y / c của Luật phá sản : tiến trình kinh tế tài chính phải sạch ( Lỗi khách quan, mất tiền do mình không muốn như vậy )

Như vậy, về mặt lí thuyết, Điều 37 là lao lý tốt, tuy nhiên, thực tiễn chưa vận dụng được.

3 ) Thời điểm xác lập tư cách thành viên được tính từ khi : – Kể từ khi cam kết – Kể từ khi góp 1 phần cam kết – Kể từ khi triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm theo cam kết – Kể từ khi công ty được cấp giấy ghi nhận, họ được xác lập tư cách thành viên. Thành viên có 90 ngày để hoàn thành xong việc góp vốn ( Luật cũ ( thời hạn góp vốn 3 năm ) ). Việc rút gọn thời hạn này, tránh thực trạng nợ vốn, trục lợi. Tới thời gian kết thúc 90 ngày

– TH1 : Góp khá đầy đủ : quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm không thiếu

– TH2 : Góp một phần : tư cách tương ứng, phần cam kết “ mất tư cách phần đó

– TH3 : không góp đồng nào : mất tư cách thành viên

=> Đối với thành viên thứ ba, tư cách của họ được xác lập

2. Tình huống 2 : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lửa Việt

Vương, Hùng và Thu cùng góp vốn xây dựng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lửa Việt chuyên sản xuất, kinh doanh ga và các loại khí đốt với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong thỏa thuận hợp tác góp vốn do toàn bộ các thành viên cùng ký, Vương góp 1 tỷ đồng bằng tiền mặt ( chiếm 20 % vốn điều lệ ), Hùng góp 3 tỷ đồng ( chiếm 60 % vốn điều lệ ), trong đó gồm một tỷ đồng tiền mặt và nhà xưởng, mặt phẳng kinh doanh và 1 số ít thiết bị được định giá là 2 tỷ đồng. Thu góp một tỷ đồng bằng tiền mặt ( chiếm 20 % vốn điều lệ ). Theo điều lệ của Công ty thì Vương là Giám đốc, Hùng là quản trị hội đồng thành viên và cũng là người đại diện thay mặt theo pháp lý của Công ty. Sau khi Công ty được cấp giấy ghi nhận ĐKKD, Hùng đã chuyển nhượng ủy quyền một phần vốn góp của mình cho Liên với giá là 1 tỷ đồng. Hai bên làm giấy chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp có công chứng xác nhận việc chuyển nhượng ủy quyền. Vì cho rằng mình là quản trị, đại diện thay mặt cho Công ty, lại là người góp nhiều vốn nhất, do vậy Hùng đã không thông tin việc chuyển nhượng ủy quyền vốn góp cho Liên để Vương và Thu được biết. Sau một thời hạn hoạt động giải trí, giữa các thành viên của Công ty Open sự không tương đồng. Vương khởi kiện Hùng ra tòa, nhu yếu tòa án nhân dân không thừa nhận phần vốn góp của Hùng vì cho rằng toàn bộ nhà đất vẫn mang tên của Hùng mà chưa sang tên trước bạ cho Công ty. Vương cũng nhu yếu TANDTC bác bỏ tư cách thành viên của Liên vì cho rằng việc chuyển nhượng ủy quyền vốn giữa Hùng và Liên là phạm pháp. Trong phần kiện lại, Hùng cũng không thừa nhận phần vốn góp bằng tiền mặt của Vương. Để vật chứng, Vương nộp một phiếu thu, trong đó Vương tự nộp và với tư cách Giám đốc công ty tự xác nhận phần vốn góp đã nộp của mình. Hùng cũng cho rằng mình đã thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn bằng cách xuất trình các hợp đồng kiến thiết xây dựng nhà xưởng với Công ty kiến thiết xây dựng Thanh Bình, trong đó Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lửa Việt là chủ khu công trình.

GIẢI :

1. Việc Hùng chuyển nhượng ủy quyền một phần vốn góp cho Liên như trong trường hợp có đúng với lao lý của Luật Doanh nghiệp không ? Tại sao ?

=> Sai. Trước hết phải chào bán cho các thành viên còn lại trước

2. Vương khởi kiện Hùng ra tòa nhu yếu bác tư cách thành viên của Hùng với nguyên do Hùng chưa sang tên gia tài cho công ty có đúng không ? Tại sao ?

Theo lao lý tại điểm a, khoản 1, Điều 36 Luật Doanh nghiệp

a ) Đối với gia tài có ĐK quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp nêu trên, mặc dầu Hùng đã chuyển nhà xưởng cho công ty sử dụng trên trong thực tiễn, tuy nhiên, do chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền chiếm hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nên Hùng vẫn chưa triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn so với phần nhà xưởng, quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Hùng đã có góp vốn bằng tiền mặt, nên trong trường hợp này, căn cứ Điểm b, khoản 3, Điều 48 Luật Doanh nghiệp. Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp ; => Hùng hoàn thành xong một phần nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn => Việc nhu yếu bác tư cách thành viên của Hùng chỉ được đồng ý 1 phần.

3. Việc Vương đưa ra vật chứng là 1 phiếu thu, tự xác nhận phần vốn góp của mình đã nộp có tương thích với qui định của Luật Doanh nghiệp không ? Tại sao ?

=> Điểm b, khoản 1, Điều 36, việc góp vốn phải được triển khai bằng việc giao nhận gia tài góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản phải có chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện thay mặt theo uỷ quyền của người góp vốn và người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty.

Trong trường hợp này phiếu thu mới chỉ có chữ kí của Vương, chưa có chữ kí của người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty ( chữ kí của Hùng )

Lưu ý trong bài tập này

* ) Nghĩa vụ khi chuyển nhượng ủy quyền

* ) Tài sản có đăng kí, gia tài không đăng kí chiếm hữu thì 2 quy trình tiến độ góp vốn khác nhau.

Các trường hợp chấm hết tư cách thành viên

– Chết ( đ / v thành viên là cá thể ) / giải thể / Phá sản ( Đ / v thành viên là tổ chức triển khai )

– Chuyển nhượng hàng loạt

– Tặng cho hàng loạt

– Trả nợ bằng hàng loạt

– Công ty giải thể

3. Tình huống 3 :

Hãy phân biệt pháp luật tại Điều 52 và Điều 53

V / d : A ( 10 % ), B, C mở công ty. Giả sử công ty trải qua một quyết định hành động quan trọng. Giả sử B, C chấp thuận đồng ý trải qua, A không chấp thuận đồng ý. Như vậy tỉ lệ trải qua là 90 %. Đối với A, do thiệt hại rất lớn bởi quyết định hành động quan trọng này => A hoàn toàn có thể y / c công ty mua lại CP của mình. Bảo vệ quyền hạn của các thành viên thiểu số ( quyền giải thoát ).

– Người mua : Công ty

– Lấy tiền công ty mua : vốn bị giảm xuống

V / d : Giả sử A không thích kinh doanh nữa, A quyết định hành động chào bán. => chuyển nhượng ủy quyền

Điều 52 ( Mua lại ) Điều 53 ( Chuyển nhượng )

Căn cứ Phải có địa thế căn cứ tại Điều 52 Không cần địa thế căn cứ

Người nhận phần vốn góp Công ty Các thành viên còn lại hoặc người ngoài

Hệ quả pháp lý Vốn điều lệ giảm xuống Không làm giảm vốn điều lệ

4. Tình huống 4 : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Đông

An, Bình, Chương và Dung xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Đông kinh doanh mua và bán thủy hải sản, vật tư ngành thủy hải sản với vốn điều lệ là 1 tỉ đồng. An góp 200 triệu đồng bằng tiền mặt ( 20 % vốn điều lệ ) ; Bình góp một chiếc ô-tô được định giá 200 triệu đồng ( 20 % vốn điều lệ ) ; Chương góp kho bãi kinh doanh, 1 số ít thiết bị vật tư được định giá 500 triệu đồng ( 50 % vốn điều lệ ) ; và Dung góp 100 triệu đồng bằng tiền mặt ( 10 % vốn điều lệ ). Theo Điều lệ công ty, Chương là quản trị Hội đồng thành viên, Bình là giám đốc, An là Phó giám đốc ; Giám đốc là người đại diện thay mặt theo pháp lý cho công ty.

Sau một năm hoạt động giải trí phát sinh xích míc giữa Chương và Bình. Với tư cách là quản trị Hội đồng thành viên và là người góp nhiều vốn nhất, Chương ra một quyết định hành động không bổ nhiệm Giám đốc của Bình và chỉ định An làm Giám đốc sửa chữa thay thế. Không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động kể trên, Bình vẫn liên tục giữ con dấu của công ty. Sau đó với danh nghĩa công ty Phương Đông, Bình kí hợp đồng vay 700 triệu đồng của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Xuân. Theo hợp đồng, công ty Trường Xuân chuyển trước 300 triệu đồng cho công ty Đông Phương. Toàn bộ số tiền này được Bình chuyển sang thông tin tài khoản cá thể của minh. Theo sổ sách, gia tài của công ty Phương Đông vào thời gian này khoảng chừng 1,2 tỷ đồng. Chương kiện Bình ra tòa, nhu yếu Bình nộp lại con dấu cho công ty, phải hoàn trả số tiên 300 triệu đồng cho công ty và bồi thường thiệt hại cho công ty. Thêm nữa, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Xuân cũng khởi kiện công ty Phương Đông, nhu yếu hoàn trả số tiền 300 triệu đồng mà Trường Xuân đã cho Phương Đông vay.

GIẢI :

1. Quyết định không bổ nhiệm giám đốc Bình và chỉ định giám đốc An có đúng không ? Tại sao ?

– Quyết định không bổ nhiệm giám đốc Bình và chỉ định giám đốc An là không đúng

– Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 56, Luật Doanh nghiệp, quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm hết hợp đồng với Giám đốc là thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên chứ không thuộc thẩm quyền của quản trị Hội đồng thành viên.

( Chú ý phân biệt : Điều 56 : thẩm quyền ; Điều 60 : hình thức, thủ tục thực thi thẩm quyền đó )

2. Việc Bình nhân danh công ty Phương Đông ký hợp đồng vay nợ của Trường Xuân có đúng pháp lý không ?

– Là sai pháp lý

– Lí do : Về mặt nguyên tắc, giám đốc có quyền thay mặt đại diện công ty kí kết hợp đồng theo điểm e, khoản 2, Điều 64, Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với trường hợp hợp đồng vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại thời gian công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ suất khác hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo pháp luật tại Điều lệ công ty thì thuộc thẩm quyền của Hội đông thành viên địa thế căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 56, Luật Doanh nghiệp.

– Trong trường hợp của bài, giá trị khoản vay là 700 triệu đồng, Theo sổ sách, gia tài của công ty Phương Đông vào thời gian này khoảng chừng 1,2 tỷ đồng. Như vậy, giá trị khoản vay lớn hơn 50 % tổng giá trị gia tài theo sổ sách, nên thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Vậy Bình kí hợp đồng sai thẩm quyền.

– ( Mở rộng bài học kinh nghiệm : Nghịch lý về chiếm hữu và quản trị : Pháp nhân không hoạt động giải trí được nếu không có người đại diện thay mặt. Tuy nhiên, Người đại diện thay mặt không phải là người bỏ tiền ra để xây dựng công ty hoặc nếu có bỏ tiền ra đi nữa thì họ cũng không phải là người bỏ ra tổng thể. Để bảo vệ tính thuận tiện trong thanh toán giao dịch, cần phải trao quyền kí hợp đồng cho người đại diện thay mặt. Tuy nhiên, để nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cần đặt ra những số lượng giới hạn trong việc kí hợp đồng. Đối với những thanh toán giao dịch tác động ảnh hưởng rất lớn đến gia tài, quyền sở hữu của thành viên, phải để chủ sở hữu quyết định hành động. Pháp luật pháp luật tỉ lệ là 50 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại thời gian công bố gần nhất của công ty, cho phép công ty giảm nếu ghi trong điều lệ. Tuy nhiên, yếu tố có giảm tỉ lệ này xuống hay không, là tùy vào sự xem xét của mỗi công ty về sự thuận tiện trong thanh toán giao dịch. Do bởi nếu tỉ lệ này giảm xuống thấp quá, thì cứ mỗi thanh toán giao dịch vượt mức, lại phải triệu tậ cuộc họp hội đồng thành viên, rất là phiền phức )

– ( Chú ý : Điều 67 tương quan đến các thanh toán giao dịch giữa công ty với các đối tượng người dùng tương quan, mà hoàn toàn có thể các lao lý không phải là pháp luật thương mại, V / d : cổ đông của Hoàng Quân muốn mua nhà dự án Bất Động Sản của Hoàng Quân với giá rẻ hơn thị trường. Với các mối quan hệ về mặt chiếm hữu, quản trị, có cơ sở làm cho các thanh toán giao dịch này phi thương mại. Nên cần phải có sự thẩm định và đánh giá của Hội đồng thành viên để thẩm định tính đúng đắn của các hợp đồng này ).

5. Tình huống 5 : Công ty có vốn là 1 tỷ.

Triệu tập lần thứ nhất không thành. Triệu tập thành công xuất sắc cuộc họp lần thứ 2. Chỉ có 2 thành viên tham gia chiếm tổng vốn là 640 triệu. HĐTV quyết định hành động tổ chức triển khai lại : từ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn từ công ty CP. Cả 2 thành viên này đều biểu quyết trải qua. HĐTV ra nghị quyết. Theo các anh / chị nghị quyết này có giá trị pháp lý hay không ? Tại sao ?

GIẢI :

– Có giá trị pháp lý

– Xác định xem nghị quyết này quyết định hành động yếu tố thuộc điểm a hay điểm b, khoản 3, Điểu 60 ? Tỷ lệ tối thiểu cần để trải qua là bao nhiêu

– Trong trường hợp này, tỉ lệ trải qua là 100 %

– ( Chú ý : trong khoản 3, Điều 60 Luật Doanh nghiệp, thì tỉ lệ 65 % hay 75 % ở đây là tỉ lệ tính trên tổng số vốn góp của các thành viên dự họp, chứ không phải tính trên tổng điều lệ công ty.

6. Tình huống 6 : Công ty tư vấn JS Consult

Ông Nguyễn Hải Triều, ông Lê Đông Du và ông Thái Vĩnh Thắng là ba nhân viên tư vấn tại công ty tư vấn B&N Consult. Năm 2005 ba ông này nghỉ việc và cùng nhau xây dựng công ty JS Consult hoạt động giải trí trong nghành tư vấn góp vốn đầu tư. Công ty được Sở kế hoạch góp vốn đầu tư thành phố H cấp giấy ghi nhận đăng kí kinh doanh với số vốn điều lệ là 250 triệu đồng. Trong đó Ông Nguyễn Hải Triều góp 75 triệu đồng, Lê Đông Du góp 75 triệu đồng và ông Thái Vĩnh Thắng góp 100 triệu đồng. Ông Thái Vĩnh Thắng được bầu làm quản trị Hội đồng thành viên và là người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty. Ông Nguyễn Hải Triều làm giám đốc. Các nội dung khác của điều lệ như qui định của Luật Doanh nghiệp.

Trong quy trình hoạt động giải trí, giữa các ông này phát sinh sự không tương đồng trong việc điều phối việc làm và chia doanh thu. Từ giữa năm 2007 ông Lê Đông Du một mặt vẫn làm các việc làm của JS Consult nhưng đồng thời ông này cũng tự nhận người mua để tư vấn với danh nghĩa cá thể của ông và tự nhận tiền thù lao trực tiếp từ người mua mà không trải qua JS Consult. Ông Nguyễn Hải Triều và Thái Vĩnh Thắng biết có sự cạnh tranh đối đầu trực tiếp giữa ông Lê Đông Du và JS Consult nên đã triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên vào ngày 26.10.2007 nhằm mục đích xử lý yếu tố trên và các yếu tố có tương quan. Tuy nhiên ông Lê Đông Du không tham gia cuộc họp.

Hoạt động của công ty ngày càng ngưng trệ vì xích míc giữa các thành viên. Tháng 03/2008 ông Nguyễn Hải Triều triệu tập Hội đồng thành viên nhưng không mời ông Lê Đông Du vì nghĩ có mời thì ông này cũng không đi họp. Cuộc họp dự tính triển khai vào ngày 17/03/2008.

Kết quả, Hội đồng thành viên ra nghị quyết khai trừ ông Lê Đông Du ra khỏi công ty với lí do làm mất đoàn kết nội bộ và cạnh tranh đối đầu trực tiếp với công ty. Công ty quyết định hành động sẽ mua lại phần vốn góp của ông Lê Đông Du với giá là 150 triệu đồng.

GIẢI :

1. Việc ông Lê Đông Du bằng các mối quan hệ của mình đã tự tìm kiếm người mua và tự thực thi hoạt động giải trí tư vấn và lấy thù lao mà không trải qua công ty có phải là một hành vi vi phạm pháp Luật Doanh nghiệp hay không ?

=> Không vi phạm pháp Luật Doanh nghiệp.

Trong công ty hợp danh, thì thành viên bị cấm hoạt động giải trí trong cùng ngành nghề với công ty. Còn trong công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, thì thành viên không bị cấm hoạt động giải trí trong cùng ngành nghề với công ty.

( Chú Ý : khoản 5, Điều 51 : nhân danh công ty, còn trong trường hợp này là nhân danh cá thể )

2. quản trị Hội đồng thành viên triệu tập Hội đồng thành viên mà không triệu tập ông Lê Đông Du với lí do có triệu tập ông này cũng không đi họp là đúng hay sai ?

=> Sai

Theo khoản 1, Điều 50, thành viên có quyền tham gia họp hội đồng thành viên

Theo khoản 2, Điều 58, Thông báo mời họp Hội đồng thành viên phải được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên.

Khi quản trị triệu tập cuộc họp mà không mời ông Lê Đông Du với lí do có triệu tập ông này cũng không đi họp là vi phạm nghiêm trọng quyền của thành viên và vi phạm nghiêm trọng thủ tục triển khai cuộc họp.

3. Theo anh ( chị ) cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 17/03/2008 có hợp pháp hay không ?

=> Để cho cuộc họp Hội Đông Thành Viên có giá trị thì phải cung ứng đồng thời 2 điều kiện kèm theo

  • Số vốn tham gia phải đủ
  • Quy trình triển khai phải đúng Điểm d, khoản 8, Điều 50. Thành viên có quyền nhu yếu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội Đông Thành Viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện kèm theo cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực thi đúng hoặc không tương thích với pháp luật của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Công ty có quyền khai trừ ông Lê Đông Du hay không ?

=> Không

Trong các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng thành viên lao lý tại Điều 50, không có pháp luật cho Hội đồng thành viên thẩm quyền được khai trừ thành viên khác.

( Mở rộng ; Quyền của chủ sở hữu là tối cao với điều kiện kèm theo không xâm phạm đến quyền của người khác hoặc vì quyền lợi công cộng. Đối với công ty hợp danh, có quyền khai trừ thành viên, yếu tố ở chỗ tác động ảnh hưởng đến những người còn lại : trực tiếp vô hạn. Còn trong Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, quyền của chủ sở hữu không hề bị các cá thể khác tước đoạt. )

7. Tình huống 7 : Công ty Trường Thịnh

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Thịnh hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ khai thác và chế biến lâm sản, được Sở kế hoạch và góp vốn đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy ghi nhận đăng kí kinh doanh năm 2006 do ông Lê Quang Hiếu và bà Trần Thị Hạnh Dung, ông Phạm Hữu Nghị, ông Đoàn Phi Long xây dựng. Vốn điều lệ của công ty là 470.000.000 đồng. Điều lệ công ty qui định, trong trường hợp thành viên muốn chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp cho người ngoài công ty phải được sự chấp thuận đồng ý của số thành viên đại diện thay mặt cho tối thiểu là 80 % vốn điều lệ chấp thuận đồng ý. Các nội dung khác như qui định của Luật Doanh nghiệp. Sau hơn một năm hoạt động giải trí, trong nội bộ công ty Trường Thịnh có nhiều dịch chuyển. Ông Phạm Hữu Nghị và ông Đoàn Phi Long đã chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt phần vốn góp của mình tại công ty Trường Thịnh cho hai thành viên còn lại là ông Lê Quang Hiếu và bà Trần Thị Hạnh Dung. Đến thời gian này ông Lê Quang Hiếu và bà Trần Thị Hạnh Dung đều nắm giữ 50 % vốn điều lệ. Ông Lê Quang Hiếu nắm giữ chức quản trị Hội đồng thành viên. Công ty thuê bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm giám đốc quản lý và điều hành công ty.

Đến giữa năm 2008, giữa ông Lê Quang Hiếu và bà Trần Thị Hạnh Dung phát sinh xích míc. Bà Trần Thị Hạnh Dung đã làm đơn khởi kiện công ty Trường Thịnh đến Tòa án nhân Tp. HCM nhu yếu xin rút phần hùn 50 % vốn điều lệ là 235.000.000 đồng, được chiếm hữu 50 % hàng loạt gia tài của công ty và được chia doanh thu đến ngày bà ra khỏi công ty.

Tại các biên bản thao tác giữa Tòa án nhân dân Tp. HCM với bà Trần Thị Hạnh Dung vào các ngày 29/06/2008 và 20/07/2008 bà Trần Thị Hạnh Dung đều nhu yếu được rút hàng loạt vốn hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho các thành viên khác theo giá thỏa thuận hợp tác, nếu không chuyển nhượng ủy quyền được cho các thành viên khác thì giải thể công ty. Tại cuộc họp các thành viên công ty ngày 16/08/2008 và biên bản hòa giải không thành ngày 13/09/2008 bà Trần Thị Hạnh Dung thông tin đã có người chấp thuận đồng ý mua phần vốn góp cảu bà với giá là 235.000.000 đồng, Nhưng ông Lê quang Hiếu không cho bà chuyển nhượng ủy quyền cho người ngoài công ty, ông không mua phần vốn góp này và cũng không trình làng ai vì giá mà bà Trần Thị Hạnh Dung đưa ra là không phải chăng. Trong khi đó, công ty Việt Toàn Năng đồng ý chấp thuận mua lại phần vốn góp, quyền lợi và nghĩa vụ của bà Trần Thị Hạnh Dung trong công ty Trường Thịnh với giá thỏa thuận hợp tác là 235.000.000 đồng và chấp thuận đồng ý thay bà Hạnh Dung làm thành viên của công ty Trường Thịnh, đồng thời chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm của bà trong công ty.

GIẢI :

1. Theo anh ( chị ) điều lệ công ty Trường Thịnh qui định thành viên muốn chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp cho người ngoài công ty phải được sự chấp thuận đồng ý của số thành viên đại diện thay mặt cho tối thiểu là 80 % vốn điều lệ đồng ý chấp thuận có trái với Luật Doanh nghiệp hay không ?

=> Theo khoản 1, Điều 53, thì thủ tục chuyển nhượng ủy quyền phần góp vốn trước hết là phải chào bán phần vốn góp cho các thành viên còn lại theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện kèm theo, chỉ được chuyển nhượng ủy quyền với cùng điều kiện kèm theo chào bán so với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của coogn ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán. Trong khi đó, Điều lệ công ty qui định, trong trường hợp thành viên muốn chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp cho người ngoài công ty phải được sự đồng ý chấp thuận của số thành viên đại diện thay mặt cho tối thiểu là 80 % vốn điều lệ chấp thuận đồng ý.

Như vậy, pháp luật trong Điều lệ là hẹp hơn so với luật, số lượng giới hạn quyền chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp của thành viên hơn so với luật.

=> Quy định này của điều lệ là trái luật, do bởi pháp luật tại khoản 1, Điều 53, là lao lý bắt buộc, không phải là pháp luật tùy nghi.

Đối với những lao lý tùy nghi, khi nào cũng có câu là “ trừ trường hợp điều lệ có lao lý khác ”, còn so với những trường hợp chỉ ghi trường hợp theo luật, thì đó là pháp luật bắt buộc.

2. Theo anh ( chị ) công ty Việt Toàn Năng có quyền mua lại phần vốn góp của bà Trần Thị Hạnh Dung và thay bà hưởng các quyền cũng như gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm tại công ty Trường Thịnh hay không ?

=> Có

3. Trong trường hợp không chuyển nhượng ủy quyền được phần vốn của mình bà Trần Thị Hạnh Dung có quyền rút lại vốn hay không ? Công ty có bắt buộc phải giải thể theo nhu yếu của bà Trần Thị Hạnh Dung không ?

=> Khoản 2, Điều 51, Thành viên không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp rút vốn của bà Trần Thị Hạnh Dung

không thuộc các trường hợp pháp luật tại Điều 52, 53, 54

=> Trường hợp rút vốn của bà Trần Thị Hạnh Dung thỏa mãn nhu cầu trường hợp theo điểm a, khoản 3, Điều 68. Trong trường hợp này khi bà Dung rút vốn, Công ty giảm vốn điều lệ.

=> Căn cứ điểm m, khoản 2, Điều 56, thì việc quyết định hành động giải thể công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Mà Hội đồng thành viên gồm có bà Dung và ông Hiếu với tỉ lệ CP tương ứng là 50 % / 50 %. Trường hợp ông Hiếu không đồng ý chấp thuận việc giải thể công ty, thì Nghị quyết của Hội đồng thành viên không đủ điều kiện kèm theo trải qua theo Điều 60.

8. Tình huống 8 : Đòi lại vốn góp … đã bán

Cuối tháng 5-2005, Vigecam và bốn cổ đông sáng lập cùng xây dựng Công ty CP Vinacam, trong đó Vigecam góp 12,5 tỉ đồng ( tương tự 36,76 % vốn điều lệ Vinacam ). Tài sản góp vốn của Vigecam gồm giá trị kiến thiết xây dựng tòa nhà 28 Mạc Đĩnh Chi cùng 1 số ít bất động sản, gia tài khác. Sau khi Vinacam được cấp giấy ĐK kinh doanh, tổng giám đốc Vigecam đã ký quyết định hành động chuyển giao gia tài cho Vinacam, đồng thời khẳng định chắc chắn “ kể từ ngày chuyển giao, Vigecam từ bỏ mọi quyền hạn và quyền lợi tương quan đến gia tài đã chuyển giao ”. Chỉ sau bốn tháng góp vốn, Vigecam đã bán lại phần vốn góp tại Vinacam. Trong văn bản gửi Vinacam ngày 19-7-2005, Vigecam đề xuất chuyển nhượng ủy quyền 125.000 CP ( tương tự 12,5 tỉ đồng ) của mình cho các cổ đông ( gồm có cả bốn cổ đông sáng lập và các cổ đông khác ) trong Vinacam, đồng thời nhu yếu “ trong trường hợp các cổ đông không có nhu yếu, ý kiến đề nghị hội đồng quản trị công ty cho chuyển nhượng ủy quyền số CP này cho các đối tượng người dùng khác ”. Do không có cổ đông nào mua, đại hội cổ đông không bình thường của Vinacam đã quyết định hành động mua 108.000 CP để làm CP quỹ. Con số 17.000 CP còn lại sau đó được Vigecam nhu yếu Vinacam mua và thanh toán giao dịch đã hoàn tất vào giữa năm 2006. Bẵng đi gần … ba năm sau, từ giữa năm 2008, Vigecam mở màn quay lại … đòi Vinacam chuyển giao hai tầng của tòa nhà 28 Mạc Đĩnh Chi để làm trụ sở. Một trong những nguyên do được Vigecam đưa ra là trong quy trình triển khai công tác làm việc cổ phần hóa, Vigecam còn … thiếu kinh nghiệm tay nghề nên đã xảy ra những sai lầm đáng tiếc đáng tiếc trong việc quản lý tài sản. Các cổ đông Vinacam đã khước từ đề xuất này của Vigecam.

GIẢI :

1. Cổ phần là gì ? Trong công ty CP có bao nhiêu loại CP ?

=> Điểm a, khoản 1, Điều 110, Luật Doanh nghiệp : Cổ phần : phần được chia nhỏ nhất và bằng nhau của vốn điều lệ.

Căn cứ điều 113 Luật Doanh nghiệp, trong công ty CP hoàn toàn có thể có 5 loại CP sau :

– Cổ phần đại trà phổ thông – Cổ phần tặng thêm biểu quyết ; – Cổ phần tặng thêm cổ tức ; – Cổ phần khuyến mại hoàn trả ; – Cổ phần khuyễn mãi thêm khác do Điều lệ công ty pháp luật.

2. “ Chỉ sau bốn tháng góp vốn, Vigecam đã bán lại phần vốn góp tại Vinacam ”. Hành vi này có vi phạm pháp Luật Doanh nghiệp hay không ?

– Giả định : Nếu người mua là cổ đông sáng lập : thì được

– Còn nếu người mua không phải là cổ đông sáng lập thì không được.

– Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 110, Luật Doanh nghiệp

d ) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này. Khoản 3, Điều 119

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng ủy quyền CP đại trà phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp này, cổ đông dự tính chuyển nhượng ủy quyền CP không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng ủy quyền các CP đó.

Khoản 1, Điều 126.

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng ủy quyền, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có pháp luật hạn chế chuyển nhượng ủy quyền CP. Trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật hạn chế về chuyển nhượng ủy quyền CP thì các pháp luật này chỉ có hiệu lực hiện hành khi được nêu rõ trong CP của CP tương ứng.

3. Thế nào là CP ? Trong công ty CP có bắt buộc phải có CP hay không ?

=> Khoản 1, Điều 120, Luật Doanh nghiệp : “ Cổ phiếu là chứng từ do công ty CP phát hành, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số ít CP của công ty đó. ”

Tóm lại : Cổ phiếu bắt buộc phải có, tuy nhiên tùy theo hình thức sống sót của CP là chứng từ hoặc bút toán mà hoàn toàn có thể trao hoặc không trao cho cổ đông.

Cơ sở pháp lý : Điều 120, Điều 121, Khoản 5, Điều 124.

4. Đại hội cổ đông không bình thường của Vinacam đã quyết định hành động mua 108.000 CP trong số 125.000 CP của Vigecam có tương thích với qui định của Luật Doanh nghiệp năm trước hay không ?

Theo lao lý của Luật Doanh nghiệp sẽ có 2 trường hợp mua lại CP :

– TH1 : Mua lại theo nhu yếu của cổ đông

– TH2 : theo quyết định hành động của công ty. Để vận dụng trong trường hợp này, thì cần 2 điều kiện kèm theo :

+ Đk 1 : Tổng số CP mua vào không vượt quá 30 % tổng số CP đại trà phổ thông

+ Đk 2 : Chào mua tới toàn bộ cổ đông.

Trong công ty này, cổ đông không có phản đối gì, nên vận dụng Điều 129 là không được.

Công ty này cũng không gửi lời chào mua tới mọi người. Và quan trọng là 108,000 tương ứng với khoảng chừng hơn 31 %, vượt quá 30 %.

=> Kết luận : Việc mua lại này là trái luật.

5. Mua lại CP là gì ? So sánh mua lại CP và chuyển nhượng ủy quyền CP ? Vigecam có quyền nhu yếu Vinacam mua lại CP hay không ? Tại sao ?

+ Chuyển nhượng CP : tổng vốn điều lệ của công ty không đổi. Về mặt nguyên tắc, chuyển nhượng ủy quyền CP là tự do, chỉ có 2 trường hợp : CP đại trà phổ thông trong 03 năm đầu bị hạn chế chuyển nhượng ủy quyền và CP khuyến mại biểu quyết bị cấm không được chuyển nhượng ủy quyền.

+ Mua lại CP : công ty dùng tiền của mình trả cho cổ đông, lượng tiền mặt của công ty giảm xuống.

6. Theo anh ( chị ), căn nhà số 28 Mặc Đĩnh Chi được xử lí như thế nào ? Có phải trả lại cho Vigecam vì “ trong quy trình triển khai công tác làm việc cổ phần hóa, Vigecam còn … thiếu kinh nghiệm tay nghề nên đã xảy ra những sai lầm đáng tiếc đáng tiếc trong việc quản lý tài sản “ hay không ?

=> Khi đã góp vốn rồi, đã chuyển quyền chiếm hữu, thì gia tài thuộc về Vigecam chứ không thuộc về cổ đông nữa.

9. Tình huống 9 :

Công ty CP X : 10 cổ đông, chia làm 2 nhóm : Phe 6 người ( 50 % ), phe 4 người ( 50 % ). Công ty này chỉ có 1 loại CP, điều lệ công ty không có lao lý khác. Quyết định, lấy quan điểm bằng văn bản : 6 người phe 1 chấp thuận đồng ý, 4 người phe 2 không đồng ý chấp thuận. Vậy quyết định hành động này có giá trị pháp lý không nếu địa thế căn cứ khoản 4, Điều 144.

Ý kiến phe 1 : Công ty chúng tôi có 10 người, chúng tôi là 6 người biểu quyết chấp thuận đồng ý => chiếm hơn 50 % số phiếu biểu quyết => trải qua được quyết định hành động này

Ý kiến phe 2 : chúng tôi chiếm hữu 50 % vốn, số phiếu biểu quyết phải được tính dựa trên số vốn. Nên phía bên kia, 6 người biểu quyết thì mới được 50 % vốn. => không đủ điều kiện kèm theo trải qua quyết định hành động này

Vậy phe nào đúng ?

=> Điểm a, khoản 1, Điều 114. Mỗi CP đại trà phổ thông có một phiếu biểu quyết ;

=> Phe 2 đúng

=> Khoản 4, Điều 144, phiếu biểu quyết. suy cho cùng là nói về vốn.

10. Tình huống 10 : Thanh toán trong Hợp nhất và sáp nhập

Năm 2010 Vinamilk ký hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền xí nghiệp sản xuất cafe Sài gòn cho Công ty CP Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên. Nhà máy này chuyên SX các loại sản phẩm cafe hòa tan, cafe rang xay và cafe đóng lon uống liền. Sau thương vụ làm ăn này, Vinamilk sẽ rút lui trọn vẹn khỏi thị trường sản xuất các mẫu sản phẩm cafe hòa tan.

Vậy Hợp nhất và sáp nhập khác gì so với mua gia tài

Việc mua gia tài và mua CP trong công ty khác nhau như thế nào

Công ty Nước Ta muốn mua lại một doanh nghiệp có công ty mẹ bên Mỹ. Nên chọn giải pháp là mua gia tài hay mua CP. Nếu như mua gia tài của công ty B : hợp đồng thuần túy : trả tiền và lấy gia tài. Sau đó 2 bên không tương quan với nhau.

Nếu như A mua CP của B, A sẽ trở thành cổ đông của B. Thì sẽ vẫn tương quan đến những nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán của B. Tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc.

Rủi ro khi SN-HN

– Đánh giá các rủi ro đáng tiếc

– Kiểm soát rủi ro đáng tiếc như thế nào

Chia doanh nghiệp

Công ty bị chia : công ty được chia + công ty được chia

Công ty A chấm hết hoạt động giải trí.

Tách doanh nghiệp A = A + A ’

Trong chia thì doanh nghiệp khởi đầu chấm hết sự sống sót. Trong trường hợp tách, doanh nghiệp bắt đầu không chấm hết. V / d : Trong làng công nghệ tiên tiến. IBM là số một quốc tế, thế mạnh về sever. Tới một quy trình tiến độ, IBM tăng trưởng mảng máy tính cá thể, dòng Thinkpad, tuy nhiên, mảng này hoạt động giải trí bị lỗ. => IBM tách doanh nghiệp sản xuất mảng máy tính cá thể ra làm một doanh nghiệp độc lập, còn do bởi tên tên thương hiệu IBM vẫn còn giá trị cao, nên là hoạt động giải trí tách doanh nghiệp, chứ không phải là chia doanh nghiệp.

Sau đó, Lenovo đã thực thi phi vụ M&A lần tiên phong trong lịch sử dân tộc, đó là mua lại công ty thuộc mảng máy tính cá thể này của IBM. Ngay sau phi vụ M&A này, tổng thể các phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo trên quốc tế hàng loạt đưa tin => Lenovo lập tức trở thành một cái tên toàn thế giới. Khi thực thi phi vụ M&A này, Lenovo đã đạt được nhiều giá trị : 1 ) IBM có sẵn chuỗi phân phối trên khắp toàn thế giới.

2 ) IBM Thinkpad lỗ vì kế hoạch kinh doanh không tương thích chứ không phải vì lí do gì khác.

3 ) IBM Thinkpad có rất nhiều bằng bản quyền sáng tạo.

4 ) Tên tuổi của Lenovo bấy giờ chưa nổi tiếng trên khoanh vùng phạm vi toàn thế giới.

Lenovo định triển khai phi vụ M&A tiếp theo so với Blackberry. Tuy nhiên, do những yếu tố về nhạy cảm chính trị, nên phi vụ này không thực thi được, nên Lenovo đã chuyển hướng sang Motorola. Khi mà muốn thừa kế cái cũ, giải pháp lựa chọn là tách. Nếu cái cũ quá kém, thì lựa chọn là chia.

[ Download ] Đáp án nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh

Download tài liệu về máy

[ PDF ] Đáp án nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh

Nếu quy trình tải về tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không không thay đổi, sung sướng để lại E-Mail nhận tài liệu Câu hỏi nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh PDF ở phần phản hồi dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự phiền phức này!

Các tìm kiếm tương quan đến nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh, câu hỏi nhận định đúng sai môn luật kinh doanh, câu hỏi nhận định Luật Doanh nghiệp năm trước, nhận định đúng sai luật kinh tế tài chính có đáp án, nhận định đúng sai về công ty hợp danh, các cau hỏi đúng sai Luật Doanh nghiệp năm trước, câu hỏi nhận định môn chủ thể kinh doanh, câu hỏi nhận định Luật Doanh nghiệp có đáp án, nhận định pháp lý chủ thể kinh doanh

5/5 – ( 17192 bầu chọn )

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Câu hỏi nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh (có đáp án). Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Cách làm thú vị khác
https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-cham-cua-1657516780/

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-cham-cua-1657516780/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-cham-cua-1657516780/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-cham-ga-luoc-1657516902/

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-cham-ga-luoc-1657516902/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-cham-ga-luoc-1657516902/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! Như vậy cachlam.org đã chia Read more

WordPress › Installation

WordPress › Installation WordPress Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you’ll Read more

Cách làm thiệp Tết bằng giấy A4

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thiệp chúc mừng năm mới 2021 đơn giản, Read more

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rang-cham-hai-san-1657517153/

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rang-cham-hai-san-1657517153/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rang-cham-hai-san-1657517153/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rau-ram-1657517273/

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rau-ram-1657517273/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rau-ram-1657517273/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rung-1657517389/

https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rung-1657517389/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-muoi-tieu-rung-1657517389/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

Powered by Su Khac Nhau

DMCA.com Protection Status