ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT LOTTE MEMBERS (L.POINT)

Điều 1 : Mục đích

Mục đích của Điều kiện và pháp luật này ( sau đây gọi tắt là “ Điều Kiện và Điều Khoản ” ) để lao lý các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của các Thành viên ( như được định nghĩa dưới đây ) và Công ty TNHH LOTTE Members Nước Ta ( sau đây gọi tắt là “ Công ty ” ) cùng các bên tương quan trong việc phát hành, quản trị và sử dụng Thẻ Thành viên ( như định nghĩa dưới đây ) để tham gia Chương trình người mua thân thương L.POINT của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn LOTTE Members ( sau đây gọi tắt là “ Chương Trình ” ).

Điều 2 : Định Nghĩa

 1. “ Chương Trình ” nghĩa là Chương trình người mua thân thiện của Công ty TNHH LOTTE Members phối hợp với các Doanh Nghiệp Thành Viên tổ chức triển khai có tên L.POINT, gồm có nhưng không số lượng giới hạn các nội dung được lao lý tại Điều 3 và được nêu chi tiết cụ thể tại Phụ Lục 1 ( tìm hiểu thêm tại website www.lpoint.com.vn ) của Điều Kiện và Điều Khoản này.
 2. “ Doanh Nghiệp Con ” nghĩa là tổ chức triển khai mà Công ty hoặc Tập đoàn LOTTE ( Nước Hàn ) ( i ) nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP đại trà phổ thông, ( ii ) có tác động ảnh hưởng đến chủ trương kinh tế tài chính hoặc hoạt động giải trí theo các pháp luật đã thống nhất, ( iii ) có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ định hoặc không bổ nhiệm đa phần thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, hoặc ( iv ) có quyền quyết định hành động sửa đổi hoặc bổ trợ điều lệ, được xây dựng và hoạt động giải trí hợp pháp theo pháp lý Nước Ta.
 3. “ Doanh Nghiệp Liên Kết ” nghĩa là tổ chức triển khai mà chịu sự trấn áp trực tiếp hoặc gián tiếp của Công ty hoặc Tập đoàn LOTTE ( Nước Hàn ) được xây dựng và hoạt động giải trí hợp pháp theo pháp lý Nước Ta.
 4. “ Doanh Nghiệp Đối Tác ” nghĩa là các công ty kế hoạch có thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn LOTTE hoặc Công ty, Doanh Nghiệp Con và Doanh Nghiệp Liên Kết về việc triển khai Chương Trình L.POINT.
 5. “ Doanh Nghiệp Thành Viên ” có nghĩa là bất kỳ Công Ty Con, Doanh Nghiệp Liên Kết hoặc Doanh Nghiệp Đối Tác tham gia Chương Trình.
 6. “ Điểm Tích Luỹ ” nghĩa là điểm được cấp cho Thành viên theo tỷ suất lao lý tại Phụ Lục 1 ( tìm hiểu thêm tại website www.lpoint.com.vn ) khi Thành viên shopping các mẫu sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ từ Công ty hoặc các Doanh Nghiệp Thành Viên.
 7. “ Điểm Khả Dụng ” nghĩa là Điểm Tích Luỹ và Điểm Thưởng ( nếu có ) cộng dồn sau khi trừ số điểm đã sử dụng, cung ứng các tiêu chuẩn do Công ty đặt ra để Thành viên hoàn toàn có thể shopping các mẫu sản phẩm, sử dụng dịch vụ, đổi quà khuyến mãi, v.v … từ Công ty hoặc các Doanh Nghiệp Thành Viên.
 8. “ Điểm Thưởng ” nghĩa là điểm được khuyến mãi ngay cho Thành viên khi Thành viên thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo của các chương trình khuyễn mãi thêm, chương trình marketing của Công ty hoặc các Doanh Nghiệp Thành Viên.
 9. “ Thành viên ” là người mua đã chấp thuận đồng ý Điều Kiện và Điều Khoản này, đã ĐK hợp lệ tham gia Chương Trình L.POINT, sở hữu Tài khoản định danh ( sau đây gọi tắt là “ Tài Khoản ” ) có hiệu lực hiện hành và / hoặc sở hữu thẻ Thành viên L.POINT ( sau đây gọi tắt là “ Thẻ Thành viên ” ).
 10. “ Thẻ Thành viên ” là thẻ được chính Công ty hoặc các Doanh Nghiệp Liên Kết, Doanh Nghiệp Đối Tác cung ứng cho Thành viên gồm có thẻ vật lý và / hoặc Bar code thẻ Thành viên trong Tài khoản trực tuyến của Thành viên trên website www.lpoint.com.vn ( sau đây gọi tắt là “ Trang Web ” ), ứng dụng L.POINT Nước Ta của Công ty hoặc website, ứng dụng do các Doanh Nghiệp Thành Viên quản trị quản lý và vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo pháp luật của Chương Trình tùy từng thời gian.
 11. “ Thay đổi Chương trình ” nghĩa là Chương trình sẽ được đổi khác, update tùy theo điều kiện kèm theo và chủ trương của Công ty theo từng thời gian ( Chi tiết tìm hiểu thêm Điều 11 của Điều Kiện và Điều Khoản này ). Sau khi biến hóa, Thành viên vẫn hoàn toàn có thể liên tục tham gia vào Chương Trình nếu phân phối đủ điều kiện kèm theo để duy trì tư cách Thành viên.

Điều 3 : Chương trình

Công ty phân phối cho các Thành viên một hoặc nhiều nội dung của Chương Trình như sau ( chi tiết cụ thể được nêu tại Phụ Lục 1 ( tìm hiểu thêm tại website www.lpoint.com.vn ) của Điều Kiện và Điều Khoản này ) :

 1. Chương trình tích luỹ và sử dụng điểm : Thành viên hoàn toàn có thể tích góp và sử dụng điểm được tích luỹ trải qua việc shopping các mẫu sản phẩm, sử dụng dịch vụ từ Công ty hoặc các Doanh Nghiệp Thành Viên theo các tiêu chuẩn mà Công ty đặt ra tại Điều Kiện và Điều Khoản này và hoàn toàn có thể đổi khác tùy từng thời gian.
 2. Chương trình tặng thêm : Thành viên hoàn toàn có thể tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá hoặc nhận tặng phẩm do Công ty hoặc các Doanh Nghiệp Thành Viên phân phối.
 3. Các Chương trình khác : Công ty hoàn toàn có thể tăng trưởng thêm những chương trình khác để Giao hàng Thành viên.

Điều 4 : Chấp nhận Tư cách Thành viên

 1. Mọi công dân Nước Ta có CMND hoặc Căn cước công dân hoặc người quốc tế có hộ chiếu hợp lệ ( Passport ) từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có sự chấp thuận đồng ý của người giám hộ nếu chưa đủ 18 tuổi đều có quyền ĐK trở thành Thành viên và tham gia Chương Trình.
 2. Khách hàng có đủ điều kiện kèm theo nêu tại Điều 4.1 mong ước trở thành Thành viên hoàn toàn có thể ĐK Thành viên bằng cách điền các thông tin bắt buộc trong “ Phiếu ĐK Thành viên L.POINT ” và ký tên chấp thuận đồng ý với các Điều Kiện và Điều Khoản ; hoặc ĐK trải qua các kênh trực tuyến của Công ty hoặc các Doanh Nghiệp Thành Viên.
 3. Sau khi nhận được nhu yếu ĐK Thành viên từ người mua, Công ty sẽ xem xét cấp Thẻ Thành viên. Công ty có quyền khước từ nhu yếu ĐK Thành viên của người mua khi nhận thấy người mua chưa thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn riêng của Công ty.

Điều 5 : Sử dụng và Quản lí Thẻ Thành viên

 1. Thành viên phải xuất trình Thẻ Thành viên khi tham gia Chương trình. Công ty và các Doanh Nghiệp Thành Viên có quyền đề xuất Thành viên phân phối thông tin và / hoặc xuất trình sách vở cá thể hợp lệ trước khi sử dụng điểm và / hoặc được nhận các khuyễn mãi thêm trong 1 số ít trường hợp trong quy trình tham gia Chương Trình.
 2. Thành viên hiểu, cam kết và bảo vệ là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của Thẻ Thành viên, có nghĩa vụ và trách nhiệm tự dữ gìn và bảo vệ Thẻ Thành viên và bảo mật thông tin thông tin Tài Khoản của mình. Thẻ Thành viên chỉ được sử dụng bởi chính Thành viên đó và không được cho mượn, chuyển giao hay uỷ quyền cho người khác sử dụng hoặc làm gia tài bảo vệ mà không có sự đồng ý chấp thuận trước của Công ty. Công ty sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể thiệt hại nào trong trường hợp Thành viên vi phạm pháp luật tại Điều này hay do Thành viên thiếu cẩn trọng trong việc dữ gìn và bảo vệ Thẻ Thành viên của mình.
 3. Nếu Thẻ Thành viên bị hư hại, bị mất hoặc bị trộm, Thành viên đó phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin ngay cho Công ty. Khi nhận được thông tin Công ty sẽ triển khai các giải pháp thiết yếu như tiến hành xác thực, kiểm tra, biến hóa trạng thái sử dụng Thẻ Thành viên của Thành viên đó ( nếu cần ). Công ty sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra trước khi Thành viên đó thực thi việc thông tin như nội dung lao lý tại Điều này hoặc trong quy trình Công ty thực thi các giải pháp thiết yếu như trên.

Điều 6 : Rút và loại tư cách Thành viên

 1. Thành viên ( gồm có cả người đại diện thay mặt theo pháp lý so với Thành viên dưới 18 tuổi ) vào bất kỳ thời gian nào, hoàn toàn có thể hủy việc đồng ý chấp thuận Điều Kiện và Điều Khoản bằng cách rút tư cách Thành viên trải qua văn bản, tổng đài, email hoặc các kênh tương tác khác của Chương Trình.
 2. Nếu một Thành viên qua đời, tư cách thành viên của Thành viên đó sẽ tự động hóa bị huỷ mà không cần thông tin từ Công ty.
 3. Trừ trường hợp tại Điều 6.2, Công ty hoàn toàn có thể huỷ tư cách Thành viên bằng cách thông tin cho Thành viên bằng văn bản, qua tổng đài, tin nhắn điện thoại thông minh, email hoặc các kênh tương tác khác trong các trường hợp sau :
 4. Thành viên đăng kí thông tin không đúng chuẩn hoặc dùng thông tin trá hình, thông tin cá thể của người khác để ĐK.
 5. Thành viên sử dụng Chương Trình trái luật hoặc với mục tiêu không tương thích như tích luỹ và sử dụng điểm không đúng, gian lận hoặc tận dụng Chương Trình vì mục tiêu cá thể.
 6. Thành viên có tương quan tới hoặc triển khai những hành vi trái với trật tự công cộng và truyền thống lịch sử đạo đức như ngăn cản các Thành viên khác sử dụng Trang Web, Thẻ Thành viên hay lạm dụng các thông tin tương quan có từ Trang Web, Thẻ Thành viên đó vì mục tiêu cá thể.
 7. Việc rút tư cách Thành viên theo pháp luật tại Điều 6.1 hoặc việc huỷ tư cách Thành viên theo Điều 6.2 và Điều 6.3 sẽ được thực thi như sau :
 8. Đối với trường hợp Thành viên nhu yếu rút tư cách Thành viên : Sau khi nhận được nhu yếu rút tư cách Thành viên Công ty sẽ xác nhận, kiểm tra và thực thi giải pháp thiết yếu để rút tư cách Thành viên theo nhu yếu của Thành viên đó hoặc phủ nhận nhu yếu rút tư cách Thành viên nếu nhận thấy có tín hiệu sai phạm, gian lận hoặc tận dụng chương trình vì mục tiêu cá thể.
 9. Đối với trường hợp Thành viên qua đời : Tư cách của Thành viên sẽ được hủy vào ngày Công ty biết được việc qua đời của Thành viên.
 10. Đối với trường hợp Công ty hủy tư cách Thành viên : Công ty có quyền hủy tư cách Thành viên bằng một thông tin khi nhận thấy Thành viên vi phạm các pháp luật nêu tại Điều 6.3. Thành viên có quyền khiếu nại, lý giải hoặc đưa ra vật chứng về thông tin hủy tư cách Thành viên của mình. Tuy nhiên quyết định hành động sau cuối về việc hủy tư cách Thành viên thuộc về Công ty.

Điều 7 : Xử lý điểm khi rút hoặc hủy tư cách Thành viên

Sau khi rút hoặc hủy tư cách Thành viên như pháp luật tại Điều 6, Thành viên hoàn toàn có thể đã không sử dụng hết số Điểm Khả Dụng vào ngày giải quyết và xử lý rút hoặc hủy tư cách Thành viên. Việc giải quyết và xử lý điểm sau khi rút hoặc hủy tư cách thành viên sẽ được giải quyết và xử lý như sau :

i ) Trường hợp rút tư cách thành viên do Thành viên dữ thế chủ động nhu yếu theo Điều 6.1 : Khi giải quyết và xử lý rút tư cách Thành viên thì mọi số Điểm Khả Dụng mà Thành viên này đang chiếm hữu sẽ tự động hóa hết hạn. Nếu Thành viên đó tái đăng ký trong vòng chín mươi ( 90 ) ngày kể từ ngày giải quyết và xử lý rút tư cách Thành viên thì số Điểm Khả Dụng của Thành viên đó sẽ tự động hóa được Phục hồi.

ii ) Trường hợp hủy tư cách Thành viên do qua đời ( Điều 6.2 ) hoặc do Công ty quyết định hành động hủy tư cách Thành viên ( Điều 6.3 ) : Khi giải quyết và xử lý hủy tư cách Thành viên thì mọi số Điểm Khả Dụng mà Thành viên này đang chiếm hữu sẽ tự động hóa hết hạn. Nếu Công ty quyết định hành động Phục hồi tư cách Thành viên trong vòng chín mươi ( 90 ) ngày kể từ ngày giải quyết và xử lý hủy tư cách Thành viên thì số Điểm Khả Dụng của Thành viên đó sẽ tự động hóa được Phục hồi.

iii ) Tư cách thành viên và mọi số Điểm Khả Dụng sẽ không được Phục hồi sau chín mươi ( 90 ) ngày kể từ ngày giải quyết và xử lý rút hoặc hủy tư cách trong bất kể trường hợp nào.

Điều 8 : Các loại điểm và thời hạn sử dụng điểm

 1. Khi Thành viên mua hàng hoá hay sử dụng dịch vụ do Công ty hoặc các Doanh Nghiệp Thành Viên cung ứng sẽ được cấp điểm theo phương pháp tính tại Điều 8.2 và Phụ Lục 1 ( tìm hiểu thêm tại website www.lpoint.com.vn ). Thành viên phải tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho bất kể và toàn bộ các ngân sách, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả ( nếu có ) phát sinh từ việc Thành viên được hưởng các quyền lợi từ Chương Trình.
 2. Điểm Tích Luỹ = ( Giá mua hàng hoá hoặc sử dụng dịch vụ – Khoản được thanh toán giao dịch bằng Điểm Khả Dụng – Khoản giảm giá ) x Tỷ lệ tích luỹ điểm được công bố.
 3. Tỷ lệ quy đổi điểm khi sử dụng : 1 điểm = 1 VNĐ và hoàn toàn có thể biến hóa theo pháp luật của Công ty tùy từng thời gian.
 4. Thành viên hoàn toàn có thể sử dụng Điểm Khả Dụng theo tiêu chuẩn và phương pháp mà Công ty pháp luật.
 5. Điểm Tích Luỹ có thời hạn sử dụng là hai mươi bốn ( 24 ) tháng kể từ ngày tích góp, thời hạn sử dụng Điểm Thưởng sẽ được pháp luật tùy theo từng chương trình, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 7 và Điều 12 của Điều Kiện và Điều Khoản này.
 6. Điểm Khả Dụng sẽ bị hủy vĩnh viễn và không hề tịch thu sau thời hạn sử dụng điểm. Công ty không có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý so với mọi khiếu nại ( nếu có ) tương quan đến yếu tố điểm bị hủy do hết hạn sử dụng, gồm có cả trường hợp Thành viên vì những nguyên do chính đáng mà không đọc được thông tin hết hạn điểm của Công ty.

Điều 9 : Cập nhật thông tin Thành viên

Thành viên hoàn toàn có thể tự truy vấn thông tin cá thể của mình trải qua Tài Khoản trên Trang Web, ứng dụng L.POINT Nước Ta của Công ty hoặc website, ứng dụng mà các Doanh Nghiệp Thành Viên quản trị quản lý và vận hành và khai thác, hoặc một hình thức khác theo lao lý của Chương Trình tùy từng thời gian.

Nếu Thành viên thấy bất kể lỗi nào về thông tin cá thể của mình hoặc trường hợp thông tin của Thành viên ( điện thoại thông minh / email / địa chỉ, v.v … ) có biến hóa so với thông tin đã ĐK với Chương Trình, Thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp update thông tin đổi khác qua các kênh như Trang Web, ứng dụng L.POINT Nước Ta của Công ty hoặc thông tin cho Công ty về việc nhu yếu update thông tin trải qua tổng đài, email, hoặc các kênh tương tác khác của Chương Trình. Sau khi xem xét và xác nhận, Công ty hoàn toàn có thể thực thi sửa đổi, update thông tin theo nhu yếu của Thành viên hoặc khước từ sửa đổi, update nếu nhận thấy có tín hiệu gian lận, vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản. Công ty không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc tương quan đến việc thông tin Thành viên không được update kịp thời theo pháp luật tại Điều khoản này do lỗi của Thành viên.

Điều 10 : Ủy nhiệm giải quyết và xử lý thông tin

Thành Viên tại đây đồng ý chấp thuận Công ty và các Doanh Nghiệp Thành Viên hoàn toàn có thể thực thi các hoạt động giải trí tương quan đến việc giải quyết và xử lý và quản trị các thông tin cá thể tích lũy được từ Thành viên hoặc ủy nhiệm cho bên thứ ba để triển khai toàn bộ hay một phần việc giải quyết và xử lý và quản trị thông tin cá thể nếu thiết yếu theo thỏa thuận hợp tác tại Phụ Lục 2 ( tìm hiểu thêm tại website www.lpoint.com.vn ) của Điều Kiện và Điều Khoản này.

Điều 11 : Thay đổi Chương trình

 1. Nội dung chi tiết cụ thể về Chương Trình nêu tại Phụ Lục 1 ( tìm hiểu thêm tại website www.lpoint.com.vn ) do Công ty cung ứng cho Thành viên hoàn toàn có thể đổi khác tùy theo điều kiện kèm theo và chủ trương của Công ty tại từng thời gian. Công ty có quyền đổi khác, update nội dung Chương Trình mà không cần phải thông tin với Thành viên. Nội dung đổi khác, update này sẽ có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian được thông tin công khai minh bạch trên Trang Web của Công ty.
 2. Nếu nội dung cụ thể của Chương Trình được sửa đổi, update như lao lý tại Điều 11.1, thì Thành viên phải triển khai theo Chương Trình được đổi khác, update.

Điều 12 : Chấm dứt Chương Trình

 1. Công ty có quyền chấm hết Chương Trình tại mọi thời gian nào nhưng phải gửi thông tin cho Thành viên ( sau đây gọi tắt là “ Thông báo ” ) trước tối thiểu mười lăm ( 15 ) ngày kể từ ngày mà Công ty dự tính sẽ chấm hết Chương Trình bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phương pháp sau :
 2. Thông báo bằng văn bản trên Trang Web của Công ty ;
 3. Thông báo tại các shop của các Doanh Nghiệp Thành Viên ;
 4. Thông báo bằng email ;
 5. Thông báo bằng tin nhắn điện thoại thông minh ;
 6. Thông báo qua Tổng đài.
 7. Các Thành viên sẽ không được tham gia Chương Trình sau ngày chấm hết Chương Trình và hoàn toàn có thể sử dụng số Điểm Khả Dụng và / hoặc những tặng thêm / khuyến mại cho đến ngày chấm hết Chương Trình. Bất cứ Điểm Khả Dụng và / hoặc những khuyến mại / khuyến mại nào không được sử dụng cho đến ngày chấm hết Chương Trình sẽ bị hết hạn và Công ty không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bồi hoàn lại cho Thành viên bằng bất kỳ hình thức nào.

Điều 13 : Sửa đổi Điều Kiện và Điều Khoản

Tại từng thời gian, Công ty có toàn quyền sửa đổi, update Điều Kiện và Điều Khoản này. Điều Kiện và Điều Khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian được thông tin công khai minh bạch trên Trang Web của Công ty. Bất cứ Thành viên nào phản đối việc sửa đổi Điều khoản hoàn toàn có thể xin rút tư cách Thành viên của mình theo pháp luật tại Điều 7.1 của Điều Kiện và Điều Khoản này. Sau khi Công ty đã thông tin công khai minh bạch trên Trang Web của Công ty, nếu Thành viên không có nhu yếu xin rút tư cách Thành viên và liên tục mua sản phẩm & hàng hóa, sử dụng dịch vụ, triển khai truy vấn, thanh toán giao dịch trên Trang Web, ứng dụng, hay tại shop của Công ty và các Doanh Nghiệp Thành Viên, Thành viên được hiểu là đã chấp thuận đồng ý với nội dung và gật đầu việc sửa đổi, bổ trợ, và / hoặc update đó.

Điều 14 : Các nội dung không được pháp luật trong Điều Kiện và Điều Khoản này

Các nội dung không được lao lý trong Điều Kiện và Điều Khoản này và việc diễn giải, kiểm soát và điều chỉnh nội dung các Điều Kiện và Điều khoản này sẽ được hiểu theo các lao lý pháp lý có tương quan và tập quán kinh doanh thương mại thương mại của Nước Ta.

Điều 15 : Trách nhiệm khi vi phạm Điều khoản

Bên vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản này có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại về các thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm này theo pháp luật của pháp lý Nước Ta.

Điều 16 : Thẩm quyền xử lý tranh chấp

Nếu có tranh chấp nào phát sinh tương quan đến Điều Kiện và Điều Khoản này, các bên tương quan đến tranh chấp có nghĩa vụ và trách nhiệm nỗ lực xử lý bằng cách thương lượng và hòa giải. Nếu các bên tương quan không hề xử lý tranh chấp trong vòng ba mươi ( 30 ) ngày kể từ ngày tranh chấp xảy ra thì tranh chấp sẽ được bất kể bên nào đưa ra xử lý tại TANDTC có thẩm quyền theo pháp luật pháp lý.

PHỤ LỤC 1 : CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH L.POINT

1. Giới thiệu chung

Chương Trình L.POINT là chương trình người mua thân thương được cho phép Thành viên tích góp điểm khi shopping, sử dụng dịch vụ tại các khu vực thanh toán giao dịch thuộc hệ sinh thái LOTTE, gồm có LOTTE Mart, LOTTERIA, Angel-in-Us Coffee, LOTTE Cinema, LOTTE.vn, LOTTE Department Store, LOTTE Hotels và Resorts, LOTTE Observation Deck và các Doanh Nghiệp Thành Viên khác ( sau đây gọi tắt là “ Địa Điểm Giao Dịch ” ).

Bên cạnh đó, Thành viên hoàn toàn có thể sử dụng Điểm Tích Lũy để liên tục shopping và thanh toán giao dịch thay cho một phần hoặc hàng loạt giá trị hóa đơn của so với đơn hàng tiếp theo tại các Địa Điểm Giao Dịch.

Ngoài ra, Thành viên còn được hưởng tặng thêm giảm giá, tặng thêm dành riêng cho người mua thân thương tại các Địa Điểm Giao Dịch tùy từng thời gian.

Khái quát các thông tin về Chương Trình :

 • Website : www.lpoint.com.vn
 • Ứng dụng : L.POINT Nước Ta
 • Tên điểm : Lpoint
 • Chức năng chính : Tích lũy và sử dụng, giảm giá, khuyễn mãi thêm
 • Giá trị điểm quy đổi : 1.000 Lpoint = 1.000 VNĐ

2. Hình thức ĐK

– Đăng ký trực tiếp : Tại các shop, Trụ sở LOTTE Cinema, LOTTERIA, Angel-in-us Coffee, LOTTE Department Store hoặc các khu vực ĐK khác theo lao lý của Chương Trình tùy từng thời gian.

– Đăng ký trực tuyến : Qua kênh ĐK trên ứng dụng hoặc website chính thức của Công ty và các Doanh Nghiệp Thành Viên.

Link ĐK tìm hiểu thêm :

Để biết thêm thông tin, Thành viên hoàn toàn có thể xem chi tiết cụ thể Hướng dẫn ĐK tại đây.

3. Tích lũy điểm

Thành viên sẽ được tích góp điểm Lpoint cho giá trị thanh toán giao dịch sau cuối của mỗi đơn hàng mua tại các Địa Điểm Giao Dịch. Tỷ lệ tích góp hoàn toàn có thể đổi khác theo từng thời gian nhất định phụ thuộc vào vào Chương Trình tuy nhiên sẽ được update đơn cử cho Thành viên trải qua Trang Web. Tỷ lệ tích góp điểm hiện tại :

 • 0,2 % Lpoint tại LOTTE.vn.
 • 1 % Lpoint tại LOTTE Cinema, LOTTERIA, Angel-in-us Coffee, LOTTE Observation Deck, LOTTE Department Store, các Nhà hàng thuộc mạng lưới hệ thống LOTTE Hotel and Resort TP. Hà Nội.
 • 3-5 % Lpoint Cinema point tại LOTTE Cinema.

Giao dịch được tích góp điểm gồm có các thanh toán giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc thanh toán giao dịch trực tuyến trên phiên bản PC ( máy tính, máy tính ) và phiên bản điện thoại cảm ứng ( mobile web và ứng dụng di động ) tại các Địa Điểm Giao Dịch.

Điểm Tích Lũy cho đơn hàng sẽ được cộng vào Tài Khoản của Thành viên sau tối đa mười lăm ( 15 ) ngày thao tác kể từ thời gian Thành viên shopping sản phẩm & hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ. Khi xảy ra trường hợp đổi trả hàng thì Điểm Tích Lũy được sẽ được kiểm soát và điều chỉnh tương ứng với giá trị đổi khác của đơn hàng ( trừ đi hoặc cộng thêm ).

Không số lượng giới hạn số Điểm Tích Lũy tối đa trên một thanh toán giao dịch. Điểm Tích Lũy được địa thế căn cứ vào số tiền giao dịch thanh toán và mô hình sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng, không địa thế căn cứ vào hình thức giao dịch thanh toán.

Đơn hàng được tính để tích góp L.POINT là thanh toán giao dịch mua / sửa dụng ( sản phẩm & hàng hóa / dịch vụ ) tại các Địa Điểm Giao Dịch, không gồm có thuế và phí giải quyết và xử lý ( nếu có ), phí luân chuyển, sau khi đã trừ đi kiểm soát và điều chỉnh tín dụng thanh toán.

Công ty và các Doanh Nghiệp Thành Viên có quyền phủ nhận cấp Điểm Tích Lũy khi Thành viên có hành vi vi phạm pháp luật của Điều Kiện và Điều Khoản. Thành viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm pháp luật tại Điều 8 của Điều Kiện và Điều Khoản.

4. Sử dụng điểm

Thành viên hoàn toàn có thể sử dụng Điểm Khả Dụng để thanh toán giao dịch cho một phần hoặc hàng loạt thanh toán giao dịch tại các Địa Điểm Giao Dịch. Đơn vị tối thiểu khi sử dụng điểm hoàn toàn có thể đổi khác tùy theo Địa Điểm Giao Dịch.

Đơn hàng sử dụng Lpoint là thanh toán giao dịch mua / sử dụng ( sản phẩm & hàng hóa / dịch vụ ) tại các Doanh Nghiệp Thành Viên, đã gồm có thuế và phí giải quyết và xử lý ( nếu có ), phí luân chuyển, sau khi đã trừ đi kiểm soát và điều chỉnh tín dụng thanh toán.

Điểm Khả Dụng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt trong mọi trường hợp.

5. Giảm giá và Khuyến mãi

Địa điểm gật đầu giảm giá, tỷ suất giảm giá, loại sản phẩm được giảm giá hoàn toàn có thể biến hóa tùy theo từng thời gian, chương trình hoặc từng dòng thẻ.

Công ty và Doanh Nghiệp Thành Viên sẽ liên tục thực thi các chương trình khuyễn mãi thêm để tạo điều kiện kèm theo cho Thành Viên hoàn toàn có thể tích góp điểm Lpoint nhiều hơn cũng như tận thưởng được nhiều tặng thêm hơn. Điều kiện và pháp luật cho chương trình khuyến mại sẽ được công bố tại thời gian diễn ra chương trình.

VD : “ Nhân đôi điểm tích góp Lpoint khi mua hàng tại LOTTE.vn khi giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng thanh toán, … ”

Thành viên vui vẻ kiểm tra điều kiện kèm theo và lao lý vận dụng trước khi tham gia chương trình khuyến mại.

Thành viên cần phân phối và duy trì một địa chỉ liên lạc hợp lệ để nhận được thông tin khuyễn mãi thêm. Điều kiện khuyến mại hoàn toàn có thể biến hóa mà không cần thông tin với Thành viên.

Đối với tặng thêm đặc biệt quan trọng có nhu yếu kèm theo như : Đăng ký tham gia trong khoản thời hạn nhất định hoặc tại shop nhất định, cung ứng thông tin cá thể khi đăng nhập / ĐK, tích góp đủ số lượng điểm v.v.. Thành viên cần triển khai theo đúng nhu yếu để có đủ điều kiện kèm theo hưởng khuyến mại.

6. Các loại thẻ L.POINT

Thẻ L.POINT có hai hình thức là Thẻ vật lý ( Thẻ cứng ) và Thẻ trực tuyến ( Bar code thẻ Thành viên ).

( a ) Thẻ cứng L.POINT gồm có :

L.POINT Standard, L.POINT Family, L.POINT Cinema U1222, L.POINT Cinema VIP, L.POINT Department Store VIP, L.POINT Department Store MVG, L.POINT LOTTE Finance Visa Standard, L.POINT LOTTE Finance Visa Platinum, L.POINT UOB Co-branded Payment Card, L.POINT Woori Bank Co-branded payment card.

Công ty hoàn toàn có thể phát hành thêm các dòng thẻ mới hoặc ngừng phân phối các dòng thẻ nêu trên tùy từng thời gian.

Để biết thêm cụ thể, Thành viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cụ thể về các dòng thẻ và quyền lợi tương ứng tại đây.

( b ) Thẻ trực tuyến là dãy Bar code trong Trang Web, ứng dụng L.POINT Nước Ta của Công ty hoặc website, ứng dụng do các Doanh Nghiệp Thành Viên quản trị quản lý và vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo pháp luật của Chương Trình tùy từng thời gian.

7. Nguyên tắc ĐK và sử dụng Thẻ Thành viên

Thành viên cần phân phối đúng mực thông tin cá thể của mình khi ĐK. Mỗi Thành viên hoàn toàn có thể chiếm hữu cùng lúc nhiều dòng thẻ và / hoặc hình thức thẻ L.POINT khác nhau. Về nguyên tắc khi thông tin như nhau, tổng thể các hình thức thẻ và dòng thẻ sẽ được thống nhất thành một thông tin tài khoản với một quỹ điểm L.POINT duy nhất. Do đó, khi có sự xô lệch thông tin trong quy trình ĐK sẽ dẫn đến trường hợp Thành viên có nhiều thông tin tài khoản và nhiều quỹ điểm khác nhau, Thành viên hoàn toàn có thể gửi nhu yếu đến Công ty trải qua tổng đài, email CSKH, hoặc các kênh tương tác khác để thống nhất thông tin tài khoản.

Thành viên cần xuất trình Thẻ Thành viên tại thời gian thanh toán giao dịch để được tích góp và sử dụng điểm. Chi tiết pháp luật tại Điều 5 của Điều Kiện và Điều Khoản.

Khi có sự đổi khác về thông tin cá thể, Thành viên cần nhanh gọn update để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ và góp thêm phần tương hỗ xác định danh tính trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Chi tiết pháp luật tại Điều 13 của Điều Kiện và Điều Khoản.

8. Giải đáp vướng mắc, khiếu nại

Quý hội viên vui mừng liên hệ hotline : 1900 633 460

Hoặc gửi email đến bộ phận CSKH : [email protected]

9. Thay đổi Chương trình

Nội dung chi tiết cụ thể về Chương Trình hoàn toàn có thể được biến hóa theo điều kiện kèm theo và chủ trương của Công ty theo lao lý tại Điều 11 của Điều Kiện và Điều Khoản. Để biết thêm cụ thể, Thành viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm Điều Kiện và Điều Khoản của Chương Trình tại đây.

10. Bảo mật và lao lý sử dụng

Tất cả các thông tin về Thành viên tương quan đến Chương Trình sẽ tuân thủ theo các pháp luật đã nêu tại Chính sách bảo mật thông tin của Công ty. Để biết thêm chi tiết cụ thể, Thành viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm Chính sách bảo mật thông tin và san sẻ thông tin tại đây.

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Bật mí cách làm sốt táo hương vị độc đáo cực nhanh

Bật mí cách làm sốt táo mùi vị độc lạ cực nhanh Tháng Hai 21, 2021 – – 43 lượt Read more

Cách tạo list nhạc YouTube đơn giản nhất

Bạn muốn tạo cho mình một list nhạc trên YouTube để hoàn toàn có thể thuận tiện nghe những bài Read more

Cách làm ốc hương sốt trứng muối đậm vị mê ly – Crab Seafood

Ốc hướng sốt trứng muối là món ăn đã trở nên quen thuộc so với các Fan Hâm mộ món Read more

https://cachlam.org/cach-lam-sot-trung-muoi-savoury-days-1658889108/

https://cachlam.org/cach-lam-sot-trung-muoi-savoury-days-1658889108/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-sot-trung-muoi-savoury-days-1658889108/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

Hướng dẫn cách làm sốt trứng muối ngon dễ thực hiện nhất

Sốt trứng muối là món được sử dụng ăn kèm trong nhiều món ăn. Có rất nhiều công thức về Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Sốt Trứng Muối Ngon Dùng Cho Món Hải Sản – Hải Sản Tươi Sống

Một vài năm trở lại đây, các món ăn nhưbánh bông lan trứng muối, món ăn hải sản sốt trứng Read more

Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Powered by trangtrida.com DMCA.com Protection Status