Kinh Thánh nói gì về ma thuật trắng?

Câu hỏi

Trả lời

Ma thuật trắng được mô tả như ma thuật “tốt”, đối lập với ma thuật đen, là loại ma thuật dựa quyền lực của ma quỷ. Những ý kiến thì khác biệt với nhau khi phân biệt giữa ma thuật đen và trắng, xếp loại từ quan niệm cho rằng chúng chỉ là hai tên gọi cho cùng một sự việc giống nhau, cho đến niềm tin rằng chúng hoàn toàn khác biệt, đặc biệt trong những mục tiêu và ý định. Kinh Thánh không phân biệt giữa ma thuật “tốt” và “xấu”. Ma thuật là ma thuật như cách Kinh Thánh đề cập. Kinh Thánh không phân biệt việc ma thuật liệu có được sử dụng vì mục đích tốt hay xấu. Tất cả các loại ma thuật đều bị cấm bởi vì nó tìm kiếm một nguồn quyền lực khác hơn Đức Chúa Trời.
Những người thực hành ma thuật trắng, thường được gọi là Wicca, thờ phượng tạo vật hơn là Đấng Sáng Tạo, và, trong khi họ có thể không kêu gọi ma quỷ hay các tà thần, họ thường cầu xin đến “mẹ trái đất”, các thiên thần, và/hay các sức mạnh thiên nhiên. Câu nói chủ đề chính của những Wicca là: “nếu nó không gây hại, hãy làm theo ý bạn”. Nhiều người học đòi làm ma thuật trắng tự gọi mình là những Wiccan, dù rằng họ có thật sự phải là như vậy hay không. Mặc dù Wicca khá cởi mở và có những “hệ phái” và các quan điểm thần học khác nhau trong niềm tin, có những niềm tin, những sự thực hành, và những truyền thống kết nối những tín đồ của ma thuật trắng với Wicca.
Cho dù mục đích là tôn kính “mẹ trái đất”, những sức mạnh thiên nhiên, hay các thiên sứ, và ngay cả nếu nó nhắm đến chỉ làm điều tốt, thực tế vẫn là, nói cho cùng, không có sự phân biệt giữa ma thuật trắng và đen vì cả hai đều thờ phượng những điều khác hơn Đức Chúa Trời. Thật là đáng sợ để nghĩ rằng những tín đồ của ma thuật trắng đang cầu nguyện và van khẩn một cách không ý thức đến cùng một vị thần mà những tín đồ ma thuật đen đang cầu nguyện và van khẩn – Satan.
Xuyên suốt Kinh Thánh, trong cả Cựu Ước và Tân Ước, tất cả các dạng ma thuật đều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và bị lên án. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10-16; Lê-vi Ký 19:26, 31; 20:27; Công Vụ Các Sứ Đồ 13:8-10). Những thuật sĩ của Pha-ra-ôn đã sử dụng những “phép phù chú” của họ để cố gắng sao chép lại những phép lạ được thực hiện bởi Môi-se và A-rôn (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11; 8:7) — những phù chú là các nghi thức hay lễ nghi các phù thủy sử dụng để thực hiện phép thuật của họ, bao gồm những tụng niệm, thần chú, từ ngữ ma thuật, bùa mê, bùa bảo vệ… Sứ Đồ Phao-lô lên án thuật sĩ Ê-ly-ma, gọi ông ta là “con của ma quỷ”, là “người đầy mọi thứ gian trá và hung ác” và “làm hư đường thẳng của Chúa” (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:10).
Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng lên án thuật sĩ Si-môn trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:20-23. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh mô tả theo cách tích cực về một phù thủy hay thuật sĩ đang hành nghề. Một ngoại lệ có thể chấp nhận được là những “magi” (thường có nghĩa là những thuật sĩ, pháp sư — giải thích của người dịch), là những người đã đem lễ vật đến cho Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 2:1, 7, 12); tuy nhiên, ở Đông Phương danh hiệu “magi” thường được dùng cho những triết gia hay những người thông thái chuyên nghiên cứu những huyền bí của thiên nhiên, thiên văn học, và y học. Những vị khách của Chúa Giê-xu là “các nhà thông thái”, nhưng không nhất thiết là những phù thủy. Kinh Thánh cho biết họ thờ phượng Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 2:11), không hề dùng thần chú.
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ghét tất cả ma thuật, dù nó là ma thuật trắng hay những loại khác. Tại sao? Vì nó không đến từ Đức Chúa Trời. Satan lừa dối con người khi khiến họ nghĩ rằng ma thuật trắng là tốt. Satan giả làm thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14), nhưng mong muốn của nó là gài bẫy nhiều linh hồn hết mức có thể. Kinh Thánh cảnh báo chống lại Satan và những thủ đoạn của hắn (2 Cô-rinh-tô 2:11). “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8).
“Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ” (I Ti-mô-thê 4:1). Quyền lực thuộc linh thực sự chỉ đến từ Đức Chúa Trời, từ một mối liên hệ đúng với Ngài thông qua đức tin trong Chúa Giê-xu Christ, và từ Đức Thánh Linh là Đấng sống trong những tấm lòng của các tín hữu.
English

Trở lại trang chủ tiếng Việt
Kinh Thánh nói gì về ma thuật trắng?

Ma thuật trắng được miêu tả như ma thuật ” tốt “, trái chiều với ma thuật đen, là loại ma thuật dựa quyền lực tối cao của ma quỷ. Những quan điểm thì độc lạ với nhau khi phân biệt giữa ma thuật đen và trắng, xếp loại từ ý niệm cho rằng chúng chỉ là hai tên gọi cho cùng một vấn đề giống nhau, cho đến niềm tin rằng chúng trọn vẹn độc lạ, đặc biệt quan trọng trong những tiềm năng và dự tính. Kinh Thánh không phân biệt giữa ma thuật ” tốt ” và ” xấu “. Ma thuật là ma thuật như cách Kinh Thánh đề cập. Kinh Thánh không phân biệt việc ma thuật liệu có được sử dụng vì mục tiêu tốt hay xấu. Tất cả các loại ma thuật đều bị cấm chính bới nó tìm kiếm một nguồn quyền lực tối cao khác hơn Đức Chúa Trời. Những người thực hành thực tế ma thuật trắng, thường được gọi là Wicca, thờ phượng tạo vật hơn là Đấng Sáng Tạo, và, trong khi họ hoàn toàn có thể không lôi kéo ma quỷ hay các tà thần, họ thường cầu xin đến ” mẹ toàn cầu “, các thiên thần, và / hay các sức mạnh vạn vật thiên nhiên. Câu nói chủ đề chính của những Wicca là : ” nếu nó không gây hại, hãy làm theo ý bạn “. Nhiều người học đòi làm ma thuật trắng tự gọi mình là những Wiccan, mặc dầu họ có thật sự phải là như vậy hay không. Mặc dù Wicca khá cởi mở và có những ” hệ phái ” và các quan điểm thần học khác nhau trong niềm tin, có những niềm tin, những sự thực hành, và những truyền thống lịch sử liên kết những Fan Hâm mộ của ma thuật trắng với Wicca. Cho dù mục tiêu là tôn kính ” mẹ toàn cầu “, những sức mạnh vạn vật thiên nhiên, hay các thiên sứ, và ngay cả nếu nó nhắm đến chỉ làm điều tốt, trong thực tiễn vẫn là, nói cho cùng, không có sự phân biệt giữa ma thuật trắng và đen vì cả hai đều thờ phượng những điều khác hơn Đức Chúa Trời. Thật là đáng sợ để nghĩ rằng những Fan Hâm mộ của ma thuật trắng đang cầu nguyện và van khẩn một cách không ý thức đến cùng một vị thần mà những Fan Hâm mộ ma thuật đen đang cầu nguyện và van khẩn – Satan. Xuyên suốt Kinh Thánh, trong cả Cựu Ước và Tân Ước, tổng thể các dạng ma thuật đều vi phạm lao lý của Đức Chúa Trời và bị lên án. ( Phục Truyền Luật Lệ Ký 18 : 10-16 ; Lê-vi Ký 19 : 26, 31 ; 20 : 27 ; Công Vụ Các Sứ Đồ 13 : 8-10 ). Những thuật sĩ của Pha-ra-ôn đã sử dụng những ” phép phù chú ” của họ để nỗ lực sao chép lại những phép lạ được thực thi bởi Môi-se và A-rôn ( Xuất Ê-díp-tô Ký 7 : 11 ; 8 : 7 ) — những phù chú là các nghi thức hay lễ nghi các phù thủy sử dụng để thực thi phép thuật của họ, gồm có những tụng niệm, thần chú, từ ngữ ma thuật, bùa mê, bùa bảo vệ … Sứ Đồ Phao-lô lên án thuật sĩ Ê-ly-ma, gọi ông ta là ” con của ma quỷ “, là ” người đầy mọi thứ gian trá và tàn ác ” và ” làm hư đường thẳng của Chúa ” ( Công Vụ Các Sứ Đồ 13 : 10 ). Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng lên án thuật sĩ Si-môn trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8 : 20-23. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh miêu tả theo cách tích cực về một phù thủy hay thuật sĩ đang hành nghề. Một ngoại lệ hoàn toàn có thể gật đầu được là những ” magi “, là những người đã đem lễ vật đến cho Chúa Giê-xu ( Ma-thi-ơ 2 : 1, 7, 12 ) ; tuy nhiên, ở Đông Phương danh hiệu ” magi ” thường được dùng cho những triết gia hay những người uyên bác chuyên điều tra và nghiên cứu những huyền bí của vạn vật thiên nhiên, thiên văn học, và y học. Những vị khách của Chúa Giê-xu là ” các nhà thông thái “, nhưng không nhất thiết là những phù thủy. Kinh Thánh cho biết họ thờ phượng Đức Chúa Trời ( Ma-thi-ơ 2 : 11 ), không hề dùng thần chú. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ghét tổng thể ma thuật, dù nó là ma thuật trắng hay những loại khác. Tại sao ? Vì nó không đến từ Đức Chúa Trời. Satan lừa dối con người khi khiến họ nghĩ rằng ma thuật trắng là tốt. Satan giả làm thiên sứ sáng láng ( II Cô-rinh-tô 11 : 14 ), nhưng mong ước của nó là gài bẫy nhiều linh hồn hết mức hoàn toàn có thể. Kinh Thánh cảnh báo nhắc nhở chống lại Satan và những thủ đoạn của hắn ( 2 Cô-rinh-tô 2 : 11 ). ” Hãy tiết độ và tỉnh thức : kẻ thù nghịch đồng đội là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh bạn bè, tìm kiếm người nào nó hoàn toàn có thể nuốt được ” ( I Phi-e-rơ 5 : 8 ). ” Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ ” ( I Ti-mô-thê 4 : 1 ). Quyền lực thuộc linh thực sự chỉ đến từ Đức Chúa Trời, từ một mối liên hệ đúng với Ngài trải qua đức tin trong Chúa Giê-xu Christ, và từ Đức Thánh Linh là Đấng sống trong những tấm lòng của các tín hữu.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Kinh Thánh nói gì về ma thuật trắng?. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Tổng hợp 10 cách làm cá nướng cuốn bánh tráng ngon thơm lừng hấp dẫn
Tổng hợp 10 cách làm cá nướng cuốn bánh tráng ngon thơm lừng hấp dẫn

Nhắc đến món cá nướng thì không hề bỏ lỡ các món cuốn với nhiều loại cá phong phú và Read more

2 công thức tẩm ướp cá chìa vôi nướng ngon, dễ làm nhất

Cập nhật vào 13/08 Nuongthom.net sẽ chia sẻ 2 công thức tẩm ướp cá chìa vôi nướng ngon tuyệt cú Read more

Cách làm cá bống mú hấp hồng kông thơm ngon đãi tiệc

Món cá bống mú hấp hồng kông với vị thịt cá thơm ngon, hấp dẫn. Bỏ túi ngay cách làm Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Con Cào Cào Bằng Lá Dừa 2, Con Cào Cào Ăn Gì

Bài viết Con cào cào ăn gì? Mua ở đâu? Cách làm cào cào bằng lá dừa thuộc chủ đề Read more

Top 7 cách gấp châu chấu bằng lá dừa hay nhất 2022

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề cách gấp châu chấu bằng Read more

Mẹo sơ chế và nấu cà tím đúng cách

Để chế biến cà tím ngon, giữ được nhiều dưỡng chất, có vị ngọt tự nhiên, giảm vị đắng, bạn Read more

Hướng dẫn làm món cà tím luộc chấm mắm tỏi chay

Cá tím là món nguyên liệu phổ biến và có nhiều cách chế biến từ luộc, xào đến nướng. Trong Read more

3 cách muối cà pháo mắm nêm và mắm tôm tại nhà đậm đà ngon cơm
3 cách muối cà pháo mắm nêm và mắm tôm tại nhà đậm đà ngon cơm

Cách muối cà pháo mắm nêm và mắm tôm chiếm hữu công thức đơn thuần, nhưng mang đến mùi vị Read more

Managed by 4funlanguage.com DMCA.com Protection Status