Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động

A. Phương pháp giải

* Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình :

Bước 1: Lập phương trình

Quảng cáo

– Chọn ẩn số và đặt điều kiện kèm theo thích hợp cho ẩn số .- Biểu diễn các đại lượng chưa biết khác theo ẩn và các đại lượng đã biết .- Lập phương trình bộc lộ mối quan hệ giữa các đại lượng .

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời

Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo của ẩn, nghiệm nào không rồi Tóm lại .* Các đại lượng tương quan trong bài toán hoạt động : quãng đường ( s ), vận tốc ( v ), thời hạn ( t )

Công thức liên quan: Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một xe vận tải đi từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 50 km/h, rồi từ B quay ngay về A với vận tốc 40 km/h. Cả đi và về mất một thời gian là 5 giờ 24 phút. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.

Hướng dẫn giải:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Ví dụ 2: Một xe đạp khởi hành từ điểm A, chạy với vận tốc 20 km/h. Sau đó 3 giờ, một xe hơi đuổi theo với vận tốc 50 km/h. Hỏi xe hơi chạy trong bao lâu thì đuổi kịp xe đạp?

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Gọi thời hạn xe hơi khởi đầu chạy đến khi gặp xe đạp điện là x giờ ( x > 0 )Thời gian xe đạp điện đi đến khi gặp xe hơi là x + 3 ( h )Quãng đường xe hơi đi được là 50 x ( km ), quãng đường xe đạp điện đi được là 20 ( x + 3 ) ( km )Vì cả hai xe cùng đi từ A đến khi gặp nhau thì quãng đường hai xe đi được là bằng nhau nên ta có phương trình :50 x = 20 ( x + 3 )⇔ 50 x = 20 x + 60⇔ 30 x = 60⇔ x = 2 ( tm đk )Vậy xe hơi chạy trong 2 giờ sẽ đuổi kịp xe đạp điện .

Ví dụ 3: Lúc 6 giờ 15 phút, một ô tô đi từ A để đến B với vận tốc 70 km/h. Khi đến B, ô tô nghỉ 1 giờ rưỡi, rồi quay về A với vận tốc 60 km/h và đến A lúc 11 giờ cùng ngày. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn giải:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Tổng thời hạn xe xe hơi đi từ A đến B và đi từ B về A ( không tính thời hạn nghỉ ) là :

  Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Gọi độ dài quãng đường AB là x km ( x > 0 )

Thời gian xe ô tô đi từ A đên B là Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

(h), thời gian ô tô đi từ B về A là Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8 (h)

Tổng thời gian đi của xe là Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8 giờ nên ta có phương trình:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vậy độ dài quãng đường AB là 105 km .

C. Bài tập vận dụng

Bài 1: Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 15km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc 12km/h. Cả đi lẫn về mất 4 giờ 30 phút. Tính chiều dài quãng đường.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

Đổi 4 h30 ’ = 4,5 hGọi độ dài quãng đường AB là x km ( x > 0 )

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Tổng thời hạn đi của xe đạp điện là 4,5 giờ nên ta có phương trình :

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vậy độ dài quãng đường AB là 30 km .

Bài 2: Lúc 7 giờ. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36km rồi ngay lập tức quay về bên A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ca nô khi xuôi dòng. Biết rằng vận tốc nước chảy là 6km/h.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Gọi vận tốc riêng của ca nô khi nước lặng yên là x ( km / h ) ( x > 6 )Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là x + 6 ( km / h )Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là x – 6 ( km / h )

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vì tổng thời gian cả đi và về là Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8 (h) nên ta có phương trình:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

⇒ 36 ( x – 6 ). 2 + 36 ( x + 6 ). 2 = 9 ( x + 6 ) ( x – 6 )⇔ 72 x – 72.6 + 72 x + 72.6 = 9×2 – 9.36⇔ 9×2 – 144 x – 9.36 = 0⇔ x2 – 16 x – 36 = 0⇔ ( x + 2 ) ( x – 18 ) = 0⇔ x + 2 = 0 hoặc x – 18 = 0⇔ x = – 2 hoặc x = 18Vì x = – 2 không TMĐK x > 6 nên vận tốc riêng của ca nô là 18 km / h .Vậy vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là 18 + 6 = 24 km / h

Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ, và ngược dòng từ bến B đến bến A mất 5h. Tính khoảng cách giữa hai bến, biết vận tốc dòng nước là 2 km/h.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Gọi vận tốc riêng của ca nô là x km/h(x > 2)

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là x + 2 ( km / h )Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là x – 2 ( km / h )Quãng đường khi xuôi dòng của ca nô là 4 ( x + 2 ) ( km ). quãng đường khi ngược dòng của ca nô là 5 ( x – 2 ) ( km )Vì quãng đường đi của ca nô khi xuôi dòng và khi ngược dòng là như nhau nên ta có phương trình :4 ( x + 2 ) = 5 ( x – 2 )⇔ 4 x + 8 = 5 x – 10⇔ x = 18 ( tmđk )Vậy khoảng cách giữa hai bến A và B là 4 ( 18 + 2 ) = 80 km .

Bài 4: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 12km/h. Khi đi về từ B đến A. Người đó đi với vận tốc trung bình là 10 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8 giờ nên ta có phương trình.

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vậy độ dài quãng đường AB là 15 km

Bài 5: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong một giờ rồi quay về A với vận tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Tổng thời gian xe đi từ A đến B và đi từ B về A (không tính thời gian làm việc tại B) là: Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8 (giờ)

Gọi độ dài quãng đường AB là x km ( x > 0 )

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Bài 6: Một bạn học sinh đi học từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 4 km/h. Sau khi đi được 2/3 quãng đường bạn ấy đã tăng vận tốc lên 5 km/h. Tính quãng đường từ nhà đến trường của bạn học sinh đó, biết rằng thời gian bạn ấy đi từ nhà đến trường là 28 phút.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Gọi quãng đường từ nhà đến trường của bạn học viên là x km ( x > 0 )

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Bài 7: Một xe ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ 12 phút. Nếu vận tốc tăng thêm 10 km/h thì đến B sớm hơn 32 phút. Tính quãng đường AB và vận tốc ban đầu của xe.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Khi tăng thêm 10km/h thì vận tốc mới của xe là x + 10 (km/h), khi đó xe đi hết thời gian là Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Ta có phương trình :

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vậy vận tốc ban đầu của xe là 50km/h. quãng đường AB là Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Bài 8: Một người đi từ A đến B, nếu đi bằng xe máy thì mất thời gian là 3 giờ 30 phút, còn đi bằng ô tô thì mất thời gian là 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc ôtô lớn hơn vận tốc xe máy là 20 km/h.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Đổi : 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ ; 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ .Gọi độ dài quãng đường AB là x km ( x > 0 )

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vì vận tốc ôtô lớn hơn vận tốc xe máy là 20 km / h nên ta có phương trình :

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vậy độ dài quãng đường AB là 175 km .

Bài 9: Một người đi xe gắn máy, đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên một quãng đường dài 35km. Lúc trở về người đó đi theo con đường khác dài 42km với vận tốc kém hơn vận tốc lượt đi là 6 km/h. Thời gian lượt về bằng Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8 thời gian lượt đi. Tìm vận tốc lượt đi và lượt về.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Gọi vận tốc của người đó khi đi là x km / h ( x > 6 )Vận tốc khi về là x – 6 ( km / h )

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vì thời gian lượt về bằng Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8 thời gian lượt đi nên ta có phương trình:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vậy vận tốc lượt đi của người đó là 30 km / h, vân tốc lượt về là 24 km / h

Bài 10: Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Đi được 24 phút thì gặp đường xấu nên vận tốc trên quãng đường còn lại giảm còn 40 km/h. Vì vậy đã đến nơi chậm mất 18 phút. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vì thời hạn thực tiễn đi chậm hơn thời hạn dự tính là 18 phút nên ta có phương trình :

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vậy chiều dài quãng đường AB là 80 km .

Bài 11: Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 5 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 7 giờ. Hỏi một đám bèo trôi theo dòng sông từ A đến B hết bao lâu?

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có vận tốc trôi của đám bèo chính là vận tốc của dòng nước .Gọi thời hạn cụm bèo trôi từ bến A về bến B là x giờ ( x > 0 ) .Quãng đường đi từ bến A đến bến B là AB

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vận tốc cụm bèo trôi hay chính là vận tốc chảy của dòng nước là Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vì vận tốc của thuyền khi xuôi dòng bằng tổng vận tốc thực của thuyền và vận tốc dòng nước. Vận tốc của thuyền khi ngược dòng bằng hiệu vận tốc thực của thuyền và vận tốc dòng nước. Do đó hiệu vận tốc lúc xuôi dòng và lúc ngược dòng của chiếc thuyền bằng hai lần vận tốc dòng nước .Từ đó ta có phương trình :

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8

Vậy thời hạn cụm bèo trôi từ bến A về bến B là 35 giờ .
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 8 tinh lọc, có đáp án hay khác :
Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Lý thuyết & 700 Bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình cực hay: Bài toán chuyển động | Toán lớp 8. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Ngọt ngào những chiếc bánh donut phủ socola

Cách làm bánh donut phủ socola vô cùng đơn thuần, với những nguyên vật liệu dễ kiếm và chút ít Read more

Cách làm bánh tráng trộn sa tế đơn giản mà ngon chuẩn vị Sài Gòn
Cách làm bánh tráng trộn sa tế đơn giản mà ngon chuẩn vị Sài Gòn

Cách làm bánh tráng trộn sa tế trong bài viết này Topnews. com.vn sẽ hướng dẫn bạn làm đúng vị Read more

Cách Làm Chân Gà Xào Sa Tế Cả Nhà Cùng Mê – A TUẤN KHANG

Chân gà xào sa tế – Món ăn mê hoặc mọi thực khách. Chẳng phải tự nhiên món ăn này Read more

Cách nấu Sốt Sa Tế Nướng Với Sa Tế, Muối Ớt Ngon Bá Cháy, Cách Làm Sốt Sa Tế Nướng Hải Sản – Học Đấu Thầu
Cách nấu Sốt Sa Tế Nướng Với Sa Tế, Muối Ớt Ngon Bá Cháy, Cách Làm Sốt Sa Tế Nướng Hải Sản – Học Đấu Thầu

Giới thiệuSản PhẩmCàry Đầu bếp Ấn ĐộNgũ vị hương con NaiViancoFoodsGia Vị Hỗn HợpGia Vị XốtNông Sản, Gia Vị Đơn Read more

LÀM NƯỚC SỐT TỪ RƯỢU VANG TRẮNG
LÀM NƯỚC SỐT TỪ RƯỢU VANG TRẮNG

Hãy tâm lý giống như một đầu bếp và làm nước sốt rượu vang trắng ngon nhất trải qua việc Read more

Cách làm ramen Nhật Bản với nước dùng tươi ngon đơn giản tại nhà
Cách làm ramen Nhật Bản với nước dùng tươi ngon đơn giản tại nhà

Cách làm ramen tương đối công phu, bù lại bạn sẽ có một món ăn thơm ngon lạ miệng đầy Read more

Cách làm phở xào mềm và xào giòn cả nhà tấm tắc khen ngon

Phở xào là món ăn khoái khẩu của không ít mái ấm gia đình Việt vì cách chế biến đơn Read more

[Bỏ Túi] 5+ Cách Làm Nước Sốt Chan Bánh Mì Ngon Để Bán

Bánh mì được xem là một trong những món bánh đường phố ngon và được thương mến nhất. Hiện nay, Read more

Owned by 24htin.net DMCA.com Protection Status