Mẫu sổ mục kê đất đai (Phụ lục số 15) mới và chuẩn nhất năm 2022

Mẫu sổ mục kê đất đai ( Phụ lục số 15 ) mới và chuẩn nhất năm 2022. Tải về mẫu sổ mục kê đất đai mới nhất, hướng dẫn cách ghi sổ mục kê chuẩn nhất theo lao lý năm 2022.

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu sổ mục kê đất đai ( Phụ lục số 15 ) mới và chuẩn nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất kỳ yếu tố pháp lý gì cần được tư vấn, vui vẻ liên hệ với chúng tôi qua hotline : 1900.6568 để được tư vấn – tương hỗ!

Như tất cả chúng ta đã biết, để Nhà nước hoàn toàn có thể quản trị một cách rất đầy đủ ruộng đất và triển khai thống kê, kiểm kê đất đai sao cho đúng theo pháp luật của pháp lý thì việc có sổ mục kê khai đất đai là rất thiết yếu và quan trọng.

mau-so-muc-ke-dat-dai-moi-va-chuan-nhat-phu-luc-so-15

Luật sư tư vấn pháp lý đất đai trực tuyến không lấy phí qua tổng đài điện thoại thông minh : 1900.6568

Trong bài viết này, Luật Dương Gia xin phân phối mẫu sổ mục kê khai đất đai ( phụ lục số 15 ) và hướng dẫn cách ghi sổ mục kê cũng như cách chỉnh lý sổ mục kê.

– Ấn vào link sau để tải mẫu sổ mục kê đất đai : Tải về sổ mục kê đất đai

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu sổ mục kê đất đai, vui mắt liên hệ với chúng tôi qua hotline : 1900.6568

Phụ lục số 15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm : Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn và mới nhất năm 2022

SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI

TỈNH:……………………………………………..Mã:
HUYỆN: ………………………………………..Mã:
XÃ:…………………………………………………Mã:
Quyển số:

… … … … … …, ngày ….. tháng … … năm … …..

GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

( VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT )

( Ký, đóng dấu )

… … … … … …, ngày ….. tháng … … năm … …..

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

( Ký, đóng dấu )

( Mẫu các trang nội dung sổ mục kê đất đai )

Trang số … ….

Tờ bản đồ sô Thửa đất số Tên người sử dụng, quản lý đất Mã đối tượng sử dụng, quản lý đất Hiện trạng

sử dụng đất

Giấy tờ pháp lý

về QSDĐ

Ghi chú
Diện tích (m2) Loại đất Diện tích (m2) Loại đất
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

( triển khai trên sổ mục kê đất đai dạng số )

2.1. Cột Tờ map số : ghi số thứ tự của tờ map địa chính, mảnh trích đo địa chính trong khoanh vùng phạm vi đơn vị chức năng hành chính cấp xã.

2.2. Cột T hửa đất số : ghi số thứ tự của thửa đất, đối tượng người dùng chiếm đất không tạo thành thửa đất từ số 1 đến hết theo từng tờ map địa chính, từng mảnh trích đo địa chính.

2.3. Cột Tên người sử dụng, quản trị đất : ghi “ Ông ( hoặc Bà ) ”, sau đó ghi họ và tên người so với cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế ; ghi “ Hộ ông ( hoặc Hộ bà ) ”, sau đó ghi họ và tên chủ hộ so với hộ mái ấm gia đình ; ghi tên tổ chức triển khai theo sách vở về việc xây dựng, công nhận hoặc ĐK kinh doanh thương mại, góp vốn đầu tư ; ghi tên thường gọi so với cơ sở tôn giáo, hội đồng dân cư. Trường hợp có nhiều người sử dụng đất cùng sử dụng chung thửa đất ( kể cả trường hợp hai vợ chồng, trừ đất có nhà nhà ở ) thì ghi lần lượt tên của từng người sử dụng chung vào các dòng dưới tiếp nối.

2.4. Cột Đối tượng sử dụng, quản trị đất : ghi loại đối tượng người tiêu dùng sử dụng đất loại đối tượng người dùng quản trị đất bằng mã ( ký hiệu ) theo pháp luật về thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm : Ký phụ lục hợp đồng để kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt

2.5. Cột Diện tích ( cột 5 và cột 7 ) : ghi diện tích quy hoạnh của thửa đất theo đơn vị chức năng mét vuông ( mét vuông ) làm tròn đến một ( 01 ) chữ số thập phân ; trường hợp thửa đất do nhiều người sử dụng nhưng xác lập được diện tích quy hoạnh sử dụng riêng của mỗi người thì ghi diện tích quy hoạnh sử dụng riêng đó vào dòng tương ứng với tên người sử dụng đất đã ghi ở cột Tên người sử dụng, quản trị. Trường hợp đất ở và đất nông nghiệp ( vườn, ao ) trong cùng một thửa thì ghi diện tích quy hoạnh vào dòng dưới kế tiếp theo từng loại đất và ghi loại đất tương ứng vào cột Loại đất.

Diện tích thửa đất được đo vẽ theo thực trạng sử dụng thì ghi vào cột 5 ; diện tích quy hoạnh thửa đất ghi trên Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất ( là Giấy ghi nhận hoặc quyết định hành động giao đất, cho thuê đất hoặc sách vở pháp lý khác về quyền sử dụng đất theo lao lý tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ) được ghi vào cột 7.

2.6. Cột Loại đất : ghi loại đất theo thực trạng sử dụng bằng mã pháp luật điểm 13, mục III của Phụ lục số 1 phát hành kèm theo Thông tư pháp luật về map địa chính vào cột 6 ; ghi loại đất theo Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất bằng mã theo pháp luật tại Thông tư pháp luật về hồ sơ địa chính vào cột 8. Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục tiêu thì ghi lần lượt từng mục tiêu, mỗi mục tiêu ghi một dòng ; trường hợp xác lập được mục tiêu chính thì ghi thêm mã “ – C ” tiếp theo mã của mục tiêu chính ; mục tiêu phụ được ghi thêm mã “ – P. ” tiếp theo mã của mục tiêu phụ. Thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn được đánh thêm dấu sao “ * ” vào góc trên bên phải của mã loại đất tại cột 8.

2.7. Cột Ghi chú : ghi chú thích trong các trường hợp sau :

– Trường hợp thửa đất có nhiều người cùng sử dụng thì ghi “ Đồng sử dụng đất ” ;

– Trường hợp thửa đất sử dụng tài liệu đo đạc không phải là map địa chính thì ghi tên của loại map, sơ đồ sử dụng ;

– Trường hợp thửa đất có dịch chuyển thì ghi chú nội dung dịch chuyển theo pháp luật tại Mục 2 của hướng dẫn này.

3.1. Trường hợp thửa đất có đổi khác tên người sử dụng, quản trị ; biến hóa loại đối tượng người tiêu dùng sử dụng, quản trị ; đổi khác loại đất mà không tạo thành thửa đất mới ( mang số thửa mới ) thì xóa nội dung biến hóa và ghi lại nội dung mới ( sau khi đổi khác ) vào cột tương ứng theo lao lý tại Mục 1 của hướng dẫn này. Tại cột Ghi chú ghi chú thích nội dung có biến hóa. Ví dụ : “ thửa đất sô 15 nhận chuyển nhượng ủy quyền của ông Nguyễn Văn A ” ; “ thửa đất sô 16 chuyển mục tiêu sử dụng từ CLN ”.

Xem thêm : Mẫu hợp đồng và phụ lục hợp đồng sửa chữa thay thế nhà trọn gói

3.2. Trường hợp tách thửa thì gạch ngang bằng màu đỏ vào hàng loạt dòng ghi thửa đất cũ. Tại cột Ghi chú ghi “ Tách thành các thửa số … ”. Các thửa mới tách được ghi tiếp theo vào các dòng cuối của phần sổ mục kê đất đai dành cho tờ map có thửa đất đó.

3.3. Trường hợp chỉnh lý hợp thửa đất thì gạch ngang bằng màu đỏ vào hàng loạt dòng ghi các thửa đất cũ ; ghi “ Hợp thửa : ”. Tại cột Ghi chú ghi “ Hợp thành thửa đất số … ”. Thửa đất mới hợp thành được ghi vào dòng cuối của phần sổ mục kê đất đai dành cho tờ map có thửa đất đó.

Thương Mại Dịch Vụ pháp lý của Luật Dương Gia

– Tư vấn luậtđấtđai trực tuyến không lấy phí ;

– Tư vấn pháp lý vềmẫu sổ mục kê đất đai mới và chuẩn nhất ( Phụ lục số 15 ) ;

– Tư vấn cách viết mẫu sổ mục kê đất đai mới và chuẩn nhất ( Phụ lục số 15 ) ;

– Soạn thảo mẫu sổ mục kê đất đai mới và chuẩn nhất ( Phụ lục số 15 ) ;

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Mẫu sổ mục kê đất đai (Phụ lục số 15) mới và chuẩn nhất năm 2022. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Cách làm thú vị khác
Cách làm món cốm rang tuổi thơ giòn rụm, thơm ngon từ cơm nguội

Cơm nguội còn thừa nhiều quá không biết phải giải quyết và xử lý như thế nào ? Hãy vào Read more

Cách xin lỗi 12 chòm sao vô cùng hiệu quả, hết giận ngay

Bạch Dương (21/3 – 19/4): Bạch Dương rất dễ tức giận nhưng cũng rất mau tha thứ. Vấn đề là Read more

Hướng Dẫn Sử Dụng Bệnh Án Điện Tử Tại Phòng Khám Victoria Healthcare | Bệnh án điện tử

1-        Tạo tài khoản Bệnh án điện tử (Portal) Khi đăng ký khám bệnh tại Phòng khám với địa chỉ Read more

Cách làm bề bề sốt cà chua

Theo dõi Massageishealthy trên Google News Nội dung chính Cách nấu các món ngon từ bề bề, món ngon từ Read more

5 cách làm salad bắp cải trộn mayonnaise, salad trộn dầu giấm, cải tím chua ngọt mayonnaise giảm cân hiệu quả – Chả lụa hai lúa

Những món gỏi trộn được yêu thích là bởi hương vị tươi mát lại còn không quá nhiều dầu mỡ. Nhưng bạn Read more

Công thức nấu món bò hầm sả thịt mềm thơm nức mũi – Digifood

Đổi mới hương vị ẩm thực cho gia đình khiến nhiều chị em băn khoăn chưa biết chọn món nào. Read more

Cách Làm Thịt Bò Ngâm Giấm Chua Ngọt Ngon Đã Miệng Tại Nhà

Thịt bò ngâm giấm là món ngon có nhiều ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Đây là món Read more

[Món Tết] Cách làm BẮP BÒ NGÂM MẮM CHUA NGỌT – Savoury Days

Sách “Khi bếp vắng lò” Danh mục món mặn Danh mục bánh ngọt Công thức hàng tháng Công thức hàng Read more

No PHP files found in the directory. DMCA.com Protection Status